Tiskové konference

21. 10. 2022 13:52

Tisková konference po jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace s Mezinárodní radou, 21. října 2022

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, vítejte na tiskové konferenci v průběhu dnešního zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace společně s mezinárodním poradním orgánem, tzv. Mezinárodní radou. Dovolte mi zde přivítat ministryni pro vědu, výzkum a inovace paní Helenu Langšádlovou, která je zároveň předsedkyní Rady. A dále vzácné zahraniční hosty, zástupce Mezinárodní rady, profesora Josefa Michla a profesora Josefa Jiřičného, a také náměstka paní ministryně profesora Štěpána Jurajdu. O úvodní slovo nyní požádám paní ministryni.

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Dobrý den, dámy a pánové, úvodem velké poděkování panu profesorovi Michlovi a panu profesorovi Jiřičnému, ale i všem ostatním, kteří se zúčastnili dnešního jednání distančně a ještě se zúčastní, protože my to máme na dvě etapy. Etapa tak propojená víc s Asií a teď přijde etapa propojená více se Spojenými státy, takže vlastně budeme některá témata i opakovat.

A těmi tématy, kterými jsme se dneska zabývali, byl například transfer, vyšší zapojení firem, byly to otázky hodnocení, byly to otázky excelence, ale i další témata. Takže pro mě třeba velice zajímavá byla diskuze, jak více zapojit umělou inteligenci do jiných vědních oborů, jak zachovat soudržnost společnosti, ale i spousta dalších. Takže moc děkuju nejenom přítomným pánům, ale všem ostatním členům, kteří se zúčastnili, a velice se těším na výstupy a doporučení.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Děkuji, dále požádám o slovo profesora Josefa Michla, předsedu Mezinárodní rady.

Josef Michl, předseda Mezinárodní rady, profesor na University of Colorado at Boulder: Dobrý den, naši činnost hodně narušil covid. My jsme vlastně více než dva roky se nesešli. Nebylo to dost dobře možné a i dnes máme sezení, které vlastně je velmi neobvyklé. Pouze asi tři z nás jsou přítomni osobně, všichni ostatní pouze na dálku, připojeni přes internet. A protože máme, jak už bylo zmíněno, členy ve východní Asii a současně taky v USA a nechceme, aby to pro ně bylo uprostřed noci, když se zúčastní, tak všechno vlastně opakujeme dvakrát.

Zatím jsme vlastně probrali všechny body programu, ale musíme je ještě znova projít jednou dnes odpoledne. A z těch bodů programu bylo hodně diskuze o tom, jak fungují, nebo nefungují organizace, které podporují vědu, které rozdělují výzkumné návrhy a granty, a to mi připadalo velmi užitečné. A také jsme probrali i další věci, o kterých se paní ministryně již zmínila.

Pro mě je to velká čest a radost, že zase mohu být zpátky v Praze na chvíli alespoň a že máme první doopravdické sezení našeho panelu po dlouhé, nepříjemné době, a doufám, že to teď všechno začne probírat normálně, pravidelně a že snad taky něčím přispějeme k dalšímu rozvoji vědy v zemi, vědy a výuky v zemi. Děkuji.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Děkuji, slovo má nyní další z členů Mezinárodní rady, profesor Josef Jiřičný.

Josef Jiřičný, člen Mezinárodní rady, profesor na Spolkové vysoké škole technické v Curychu: Dobrý den, já se nejdřív musím omluvit za mou češtinu. Ono to nefunguje tak po padesáti letech v zahraničí, tak se omlouvám. Já jsem samozřejmě velice rád tady v Praze zpátky a mít tuhle tu příležitost vstoupit do otevřeného dialogu tady s orgány, které jsou schopny kontrolovat, nebo ne kontrolovat, ale ovlivnit vývoj české vědy, českého výzkumu a inovací.

My jsme samozřejmě na Západě v situaci, kdy máme přístup k velké spoustě informací a na základě našich zkušeností a stáří u mě jsme už několik různých scénářů situací, vývojů, třeba strategií vědy, vývoje a inovací viděli, takže můžeme, a když nám tady orgány dovolí, tak na základě naší zkušenosti můžeme se snažit poradit, jak dál tady s vývojem v České republice, což pro nás je fantastická příležitost. Já jsem moc za to vděčný.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Děkuji, jako další bude hovořit profesor Štěpán Jurajda.

Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Dobrý den, já bych zdůraznil možná to, jak důležité je pro paní ministryni a také pro celou Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace mít možnost konzultovat vývoj a opatření v tomto sektoru v České republice se skutečně světovou špičkovou vědeckou elitou, kterou je možné v mezinárodním poradním výboru Rady najít. Že to je fantastická příležitost a vlastně to dnešní setkání dává i možnost pro nedávno nově jmenované členy a členky Rady tuto interakci s mezinárodním poradním výborem zahájit.

A pak bych možná ještě připomenul, že jedním z témat, které jsme probírali kromě transferu technologií, zapojení soukromého kapitálu, tak byl i další rozvoj národní metodiky hodnocení a to, do jaké míry je v souladu s novými evropskými iniciativami, o tom, jak vlastně hodnotit a jak potom hodnocení využívat dál. Ať už formativně dovnitř výzkumných organizací, nebo při alokaci podpory.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Děkuji, jsou zde dotazy médií? Je zde prostor. Ano, ČTK.

Šárka Loukotová, ČTK: Dobrý den, já bych se ráda zeptala, když jste zmiňovali nějaké ty dobré případy v tom financování vědy, granty a podobně, tak jestli tam bylo něco, co vidíte, že by v nějaké dohledné době mohlo být jako využitelné jako inovace pro ten tuzemský prostor?

Josef Michl, předseda Mezinárodní rady: No určitě. My jsme něco z toho probírali dnes. Například otázku, proč není v zákoně přesně napsáno, kdo vlastně je zodpovědný za řízení České grantové agentury. Je tam víceméně nejasno v tom, jestli je to prezídium toho GA ČR, které má konečné slovo a rozhoduje o tom, jak má co být, anebo jestli to má být naopak ta vědecká rada, která tedy udává celkové zaměření, a prezidium je výkonný orgán, který ta rozhodnutí vědecké rady uvádí potom v život. To není přesně definováno a dnes to je tak, že každý z těchto orgánů si myslí, že teda vlastně dělá konečná rozhodnutí. A toto by se mělo vyjasnit.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Jsou zde další dotazy? Nikoliv, v tom případě vám děkuji za účast na dnešní tiskové konferenci a za zájem, jak jinak, o témata vědní politiky a vědy, výzkumu a inovací obecně.

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Děkujeme.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace s Mezinárodní radou, 21. října 2022

Související zprávy