Tiskové konference

6. 3. 2020 15:58

Tisková konference po jednání s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy ke koronaviru, 6. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po dnešním dlouhém jednání tykajícím se koronaviru. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme seděli s našimi hejtmany a panem primátorem Prahy do půl dvanácté. A od půl dvanácté jsme seděli v této sestavě - paní ministryni znáte, pana ministra, pan náměstek, paní hlavní hygienička, pan náměstek Policar, abychom vyhodnotili tu situaci a abychom dospěli k následujícímu závěru. Ministerstvo zdravotnictví dnešního dne vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění Covid-19, koronavir na území Itálie, cirka čtyři tisíce případů a ke skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazil při svém pobytu na území Itálie, a poslední výsledky máme další tři osoby, takže celkem patnáct. A v této chvíli je podle našich informací v Itálii asi šestnáct a půl tisíce Čechů. Tak s okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem – mobilní aplikace, e-mail, Skype apod. A tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce čtrnácti dnů. Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až tři miliony korun.

Praktický lékař v případě výskytu onemocnění koronavirem je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova.

V důsledku přijatého mimořádného opatření a též důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním koronavirem, je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.

Ohledně vývoje v Itálii bude určitě informovat pan náměstek Prymula. Velice krátce k tomu setkání s hejtmany. My jsme seděli téměř dvě hodiny a domluvili jsme si konkrétnější způsob komunikace. Já jsem svolal znovu na pondělí v sedm hodin ráno Bezpečnostní radu státu a my jsme informovali o všech těch opatřeních, o komunikaci a samozřejmě jsme taky informovali o tom, že jsme centralizovali nákup veškerých zdravotních prostředků a jejich distribuci na Ministerstvu zdravotnictví.

Takže skutečně je to mimořádná situace, my si myslíme, že tohle opatření je důležité. Pro nás je skutečně zdraví našich lidí, našich občanů záležitostí bezpečnosti našeho státu. A samozřejmě pokračujeme v analýze situace, vyhodnocujeme. V této chvíli je náš ministr zdravotnictví v Bruselu na schůzce všech ministrů zdravotnictví, takže samozřejmě to nepodceňujeme. Já si myslím, že ta opatření, která jsme přijali, jsou důležitá. A teď poprosím kolegy, aby každý sám za sebe informoval. Možná paní ministryně nejdřív.

Alena Schillerová, první místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak to nejpodstatnější bylo řečeno. Já si myslím, že zásadní informace bude mít především pan náměstek Prymula, který dnes a denně koordinuje situaci na Ministerstvu zdravotnictví. Snad za rezort Ministerstva financí – víte, že ve středu jsem podepsala cenové výměry na regulaci respirátorů neboli těch ochranných specifických masek, tak jak je uvedeno. Dnes zahájila Finanční správa masivní kontrolní akci. To znamená, kontroluje u výrobců, u distributorů, že dodržují tento cenový výměr.

A pokud zjistí – a určitě to sledujete také na sítích - že se přeprodávají různě, že tady je nehorázné obchodování s lidským strachem, které prostě nebudeme v žádném případě tolerovat, takže tito překupníci sice nespadají pod kontrolní gesci Finanční správy, nicméně Finanční správa je bude detekovat, nalézat, vyhledávat a předávat na Ministerstvo zdravotnictví, kde budou zahájena příslušná přestupková řízení ze strany krajských hygienických stanic. Čili toto je akce. Potom samozřejmě budeme, já mám svolaný krizový štáb na Ministerstvu financí, hned jak se vrátím z Úřadu vlády a budeme řešit další věci, zejména je to to, že Ministerstvo zdravotnictví zakázalo vývoz dezinfekčních a souvisejících přípravků, takže opatření ze strany Celní správy. Já už jsem ve spojení s generálním ředitelem a budu prostě jenom, si vyslechnu, jaká k tomu zaujala organizační opatření.

A pak řešíme z pohledu Ministerstva financí ještě jednu věc. Celní správa má zabaveno asi čtyřicet sedm tisíc litrů denaturovaného lihu a my teď jednáme s firmou, která by nám z toho namíchala dezinfekční přípravky. Momentálně probíhá dnes testování vzorků na Státním zdravotnickém ústavu, a pokud v pondělí bude potvrzeno, že je to v pořádku, tak budou namíchány z tohoto prostředky, které budou použity bezprostředně dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví tam, kde bude potřeba.

Samozřejmě co se týče dalších opatření, kompenzací finančních, případně řešení otázek nějakých úhrad a tak dále, tak to jsem jako ministryně financí připravena o tom jednat a samozřejmě se aktivně podílet, protože zdraví lidí je pro nás, jak už řekl pan premiér, na prvním místě. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dále bych poprosil pana náměstka, protože, znova opakuji, je to karanténa pro všechny, kteří se vracejí z Itálie. Kdybyste pane náměstku, mohl byste vysvětlit situaci v Itálii.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Dobrý den, detailně jsme analyzovali situaci v celé Evropě, zhodnotili jsme, že v několika zemích dochází k nekontrolovatelnému přenosu tohoto onemocnění, bohužel je to náš soused Německo, je to otázka Francie a Španělska, zdaleka nejhorší situace je v Itálii. Z těch více než 3800 případů se dá říci, že v posledních několika dnech došlo ke zmnohonásobení počtu případů, které jsou zachyceny na území Itálie, poslední přírůstek byl 769 případů během 24 hodin a 41 úmrtí. Na základě toho, že je Itálie v tomto období jedno z nejrizikovějších území, protože tam máme spoustu našich obyvatel, více než 16,5 tisíce, museli jsme přistoupit k opatření, aby nedošlo k zavlečení tohoto onemocnění na naše území tak masivně, jako se to stalo právě v Itálii. Abychom byli schopni mapovat jednotlivé kontakty, rozhodli jsme se, že zavedeme plošné opatření, po tom ostatně volali i hejtmani, protože je nezbytné, aby ta opatření byla harmonizována v jednotlivých krajích.

Je zřejmé, že musíme být připraveni zejména na to, abychom měli dostatek ventilovaných lůžek, protože v Itálii je mnoho pacientů, kteří jsou v tomto kritickém režimu, celkem prošlo JIP více než 350 pacientů, a celkové číslo zemřelých v Itálii je 150. Proto jsme skutečně nachystáni na to, aby náš systém nemocnic a infekčních lůžek byl připraven, najedeme na systém, který bude podobný tomu jako v ostatních zemích, tedy případy, které jsou pozitivní, ale jejich klinický průběh je naprosto nezávažný, budou izolovány v domácích podmínkách, v těch nemocničních budou případy, které budou vyžadovat skutečně péči. Celý systém je takto nastaven, abychom byli schopni zajistit minimální kontakt vracejících se osob s naší populací, ten nový systém odběru v domácích podmínkách by tomu měl napomoci. Odstartovali jsme ho v Praze, v těchto dnech by měl být nastaven a zahájen v dalších regionech tak, aby v každém regionu byl model, kdy vyjíždí zdravotnická ZS s odběrovou sestrou z infekce, případně jiným vyškoleným pracovníkem, a v domácích podmínkách odebírá tento vzorek. Tento systém je iniciován poté, co hygienik vyhodnotí, že dotyčný jedinec byl v riziku, tzn. má kombinaci nějakého zdravotního příznaku chřipkového typu, a s tím byl v dané zemi, už nehovoříme o rizikových lokalitách nebo ohniscích, ale hovoříme o dané zemi, a tam podnikali aktivity, které považujeme za rizikové. Těmi jsou zejména kontakt se zdravotnickým zařízením, případně skupinové aktivity a další rizikové epidemiologické činnosti. Takto byl nastaven systém odběru vzorků.

Nebráníme tomu, aby lidé, kteří nebyli vyhodnoceni jako rizikoví se zúčastnili systému testování ve své režii u komerčních laboratoří, ty by měly být pověřeny státním zdravotním ústavem a jejich seznam by měl být na webových stránkách Státního zdravotního ústavu. Seznam se tvoří podle toho, jak se jednotlivé laboratoře zapojí do toho systému. My jsme zmnohonásobili kapacitu našich laboratoří, protože už to není jenom Národní referenční laboratoř, ale jsou to i laboratoře v regionech, tak abychom byli schopni pokrýt případnou zvýšenou kapacitu. Co se týká centrálního nákupu prostředků, my jsme přesně zmapovali kapacity 98 vybraných nemocnic té kritické infrastruktury, máme přesný přehled o jejich zásobách a budeme je koordinovaně zásobovat ochrannými pomůckami, abychom mohli čelit případnému přenosu.

Eva Gottvaldová, hlavní hygienička ČR: Dobrý den. Jak řekl premiér, máme úplně čerstvou informaci, takže nemám podrobnosti, které by vás mohly zajímat, a které bychom vám mohli sdělit. Máme 3 nové případy, nyní aktuálně nahlášené, dva ze tří se vztahují k cestování do Itálie, tudíž potvrzují tu situaci, kterou tady máme, a je to cestovatelská anamnéza.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dovolte, abych vás informoval o dalších opatřeních, které jsme připravili a připravujeme v rámci veřejné dopravy. Kde se potkává větší množství lidí, navazujeme na to, co už jsme zahájili bezprostředně poté, co jsme identifikovali první osoby nakažené tímto virem, kdy jsme v pondělí učinili zásadní opatření na letišti Ruzyně. Současně jsme zrušili lety do severní Itálie a to s platností od čtvrtka, současně jsme zrušili lety do Jižní Koreje a navázali jsme na to zrušení letů do Číny. Ve středu jsme po zasedání Bezpečnostní rady státu zavedli mimořádná opatření do všech mezinárodních spojů, což je přibližně 35 spojů oboustranně jezdících, což je řádově kolem 200 vagonů, které procházejí od té doby mimořádnou dezinfekcí, prochází ionizací. Současně jsme od středy zavedli mimořádná opatření na všech hlavních vlakových nádražích, tzn. ve všech krajských městech, která prochází opět mimořádnou dezinfekcí, a to v pravidelných intervalech. Dnes k tomu přidáváme to, že se to bude týkat všech nádraží v ČR, tzn. jakékoliv nádraží v jakémkoliv městě prochází nejen standardní, ale i mimořádnou dezinfekcí. Zajišťujeme mimořádné dodávky dezinfekcí a všech s tím spojených produktů. Máme připravený speciální štáb, ve kterém je ředitel Správy železnic a ředitel ČD, se kterými se za chvíli potkám. Současně připravujeme opatření Českomoravské záruční a rozvojové banky pro podnikatele, podniky a živnostníky, kteří budou v důsledku tohoto opatření a v důsledku vlivu koronaviru jakýmkoliv způsobem postiženi, a to na bázi provozního a okamžitého kapitálu, který se budeme snažit v následujících dnech okamžitě připravit, a iniciovat programy ve spojení s resortem financí a resortem pro místní rozvoj, protože ČMZRB spadá pod tyto tři ministerstva. Během víkendu připravíme všechny programy a v příštím týdnu s tím všechny podnikatele seznámíme prostřednictvím asociací, svazů a komor, zejména Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a všech dalších profesních a řemeslných cechů.

Andrej Babiš, předseda vlády: K těm dalším informacím bych chtěl ještě dodat, v pondělí začne Česká pošta distribuovat informační letáky do 4,7 milionů domácností, plus bude hotové video, TV Nova zavedla pořad v rámci televizních novin, otázku dne ke koronaviru. My jsme se domluvili s hejtmany, jelikož oni mají svoje nemocnice, a je 98 nemocnic, a my se s nimi nemůžeme stále setkávat, že budeme komunikovat prostřednictvím videokonferencí, že hejtmanům jasně sdělíme a vylepšíme informační tok Ministerstva zdravotnictví i ohledně zásobování a ohledně disponibility těch zdravotnických prostředků, takže tam nadále budeme komunikovat napřímo, doposud chodil na Bezpečnostní radu státu pan hejtman Běhounek, ale jsme se domluvili, že tyto záležitosti napřímíme. I ten závěr, a znovu opakuji, že se zavádí povinná karanténa ze zákona, tak byl výhradně podpořen všemi hejtmany.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy ke koronaviru, 6. března 2020

Související zprávy