Tiskové konference

3. 6. 2019 15:52

Tisková konference po jednání se státní poradkyní Myanmaru Su Ťij, 3. června 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání předsedy vlády České republiky Andreje Babiše se státní poradkyní republiky Myanmarský svaz Aun Schan Su Ťij. Jako první má slovo pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní státní poradkyně. Je mi velkou ctí, že jsem mohl přivítat paní státní poradkyni Aun Schan Su Ťij v České republice. Je to první návštěva na úrovni předsedů vlád, která se mezi českou republikou a republikou Myanmarský svaz uskutečnila od vzniku samostatné České republiky. Mě velice těší, že paní státní poradkyně přijela do České republiky právě letos, kdy slavíme třicáté výročí sametové revoluce.

Myanmar byl dlouho uzavřenou zemí a paní Su Ťij se velkou měrou zasadila o to, aby v zemi proběhly potřebné demokratické změny a Myanmar se tak mohl po letech otevřít světu. Já jsem také rád, že právě paní státní poradkyně a že díky jejímu přispění, nebo rozhodnutí, se Myanmar rozhodl po 26 letech znovu otevřít své velvyslanectví v Praze. To otevření se uskuteční právě v rámci návštěvy paní státní poradkyně.

Jsem přesvědčen o tom, že to určitě pomůže rozvoji naší spolupráce v mnoha oblastech. Myanmar chce teď výrazně modernizovat své hospodářství. My jsme o tom dlouho mluvili a paní Su Ťij mě informovala, že Myanmar má ambice mít jeden z největších hospodářských růstů, možná největší na asijském kontinentu.

Jsem velice rád, že paní Su Ťij, excelence, zná boty Baťa jako všichni v Singapuru a Thajsku a zná naše značky. Protože samozřejmě Baťa je náš legendární podnikatel a jeho aktivity byly po celé planetě.

Vidíme v našich ekonomických vztazích velký potenciál. Naše spolupráce má navíc dlouhou tradici. Československé firmy v tehdejší Barmě už v 70. a 80. letech vybudovaly několik továren včetně například pivovaru či cukrovaru. Myanmarský trh nabízí našim firmám spoustu obchodních a investičních příležitostí a já věřím, že jich bude do Myanmaru čím dál víc. Vidíme tam obrovský potenciál. Také jsme mluvili o nějaké potenciální návštěvě našich firem, které by mohly v Myanmaru podnikat.

Důležitou součástí naší spolupráce je humanitární a rozvojová pomoc, kterou Česká republika Myanmaru poskytuje. Soustřeďujeme se především na oblast školství, zdravotnictví či na obnovu po přírodních katastrofách. Celkové dotace na humanitární pomoc Myanmaru se blíží deseti procentům celého humanitárního rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí a jako důležitou součást těchto aktivit vnímáme také spolupráci s místními myanmarskými organizacemi.

S paní Su Ťij jsme jednali také o důležité otázce lidských práv v Myanmaru. Jejich ochrana, podpora demokracie a vlády práva patří mezi jednu z priorit zahraniční politiky České republiky. Myanmar má za sebou komplikovanou minulost a dnes je země sužována vnitřními konflikty. My sami víme, jak je transformační proces dlouhý a náročný a určitě o tom ještě budeme diskutovat. Já jsem zároveň ocenil, že Myanmar udělal v oblasti demokratizace a ochrany lidských práv obrovský kus práce.

Dále jsme se s paní státní poradkyní shodli na prospěšnosti mezivládních vysokoškolských stipendií, které Česká republika posledních deset let udělovala myanmarským studentům, a na tom, že by naše univerzity, ale také výzkumníci, mohli realizovat společné projekty.

Se mnou delegaci je i místopředseda vlády pan Havlíček, který paní státní poradkyni informoval o našem projektu Česká republika: Země pro budoucnost a plánech ve vědě a výzkumu.

Naše spolupráce se rozvíjí i na poli kultury. Mezi našimi národními galeriemi. Paní státní poradkyně navíc dnes slavnostně otevře v Náprstkově muzeu výstavu fotografií Krásy Barmy. Také jsme mluvili o zahraničně politických otázkách, o spolupráci Myanmaru s Evropskou unií.

Takže pro mě to bylo velice přínosné jednání. Jsem velice rád, že máme tu čest přivítat paní státní poradkyni v České republice už podruhé, a těším se na naše další rozhovory.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu premiérovi a slovo má paní státní poradkyně Aun Schan Su Ťij.

Aun Schan Su Ťij, státní poradkyně republiky Myanmarský svaz: Děkuji. Jsem velice potěšena, že mohu být už podruhé za sedm let v Praze. Jsem tady především proto, abych znovu otevřela naše velvyslanectví, což je znamení toho, že vztahy mezi našimi dvěma zeměmi se velmi rozvíjejí. Tato ambasáda byla uzavřena někdy v osmdesátých letech, kdy jsme se rozhodli utnout diplomatické vztahy, takže některé naše ambasády byly uzavřeny, i když jsme nějaké diplomatické vztahy udržovali.

Teď znovu otevřeme ambasádu a doufáme, že navážeme další vztahy – ekonomické, sociální a také vztahy mezi lidmi, protože vlastně opravdové vztahy mezi zeměmi jsou vztahy mezi jednotlivci. Takže my doufáme, že Myanmar se stane zemí, která se prudce rozvíjí v Asii, a chceme navázat vztahy s Českou republikou. Naše ekonomika se skutečně dobře rozvíjí a já, jak říkal pan premiér, jsem v dětství znala obuv Baťa, takže jsem znala Československo nebo Českou republiku už jako dítě.

Velice rádi bychom rozšířili spolupráci v oblasti školství, protože to nám chybí nejvíce – dobré vzdělání. Za posledních několik desetiletí byl náš systém školství nedostatečně financován, ale nyní jsme velice povzbuzeni tím, jak studenti reagují na naši politiku vzdělávání, která jim umožňuje rozšiřovat si obzory a přisvojit si spíše metodu kritického myšlení.

Takže toto velice oceňujeme a oceňujeme také spolupráci v oblasti zdravotnictví. Doufáme, že budeme spolupracovat s Českou republikou a všemi partnery, kteří by rádi využili možností, které nabízí naše země. Vždycky jsme chovali velice vřelé přátelství k České republice, už jako k Československu, a setkávali jsme se na mnohých úrovních. Takže teď, když znovu otevřeme naši ambasádu, tak určitě budeme moci dále rozšířit naši spolupráci, povýšit ji na další úrovně a myslím, že naši občané se budou vzájemné lépe poznávat.

Nevím, jestli mnoho lidí v České republice dobře zná naši zemi, a vlastně upřímně si nemyslím, že ani lidé od nás dobře znají Českou republiku. Takže myslím, že se můžeme takto postupně poznávat, a doufám, že otevření ambasády bude prvním krokem k dosažení tohoto cíle. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání se státní poradkyní Myanmaru Su Ťij (česky)

Tisková konference po jednání se státní poradkyní Myanmaru Su Ťij (originál)

Související zprávy