Tiskové konference

11. 10. 2021 16:18

Tisková konference po jednání vlády, 11. října 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Pan vicepremiér Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak přeji vám všem hezký den. Dnes to budete muset zvládnout se mnou pouze, ale věřím, že případné dotazy budu schopen všechny zodpovědět.

Seznámím vás tedy nejdřív s výsledky zasedání vlády. Pravděpodobně tím nejdůležitějším bodem, který byl, bylo definitivní schválení, vládou samozřejmě, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Podotýkám, že je to částka, která je přibližně ze dvou třetin z celkového rozpočtu, který je cílen na investice, a rozpočet na SFDI, tedy na dopravní infrastrukturu, byl schválen ve výši 130,5 miliardy korun.

Je to rekordní rozpočet, který je o tři miliardy vyšší než v roce 2021, a jenom podotýkám, že rozpočet na rok 2020 byl původně 83 miliard korun, takže jenom přes rozpočet jsme navýšili o více než 50 procent za poslední dva roky. Je to věc zásadní, která umožňuje i nadále pokračovat v tom velkém tempu budování dopravní infrastruktury, zejména tedy silniční dopravy a železniční dopravy.

Na silniční dopravu se počítá 62 miliard korun a na železniční 55 miliard korun, zbytek jde na vodní dopravu, případně cyklostezky a podobně. Takže jsem rád, že udržujeme toto mimořádné tempo a já věřím, že Parlament schválí tento rozpočet, který kdyby nebyl schválen v této výši, tak by se musely pozastavit některé klíčové dopravní stavby. Takže to je k rozpočtu na SFDI.

Následně jsme projednávali dvě investiční pobídky. Bylo to pro společnost Avicentrum a pro společnost GSP-High Tech Saws. Tyto investiční pobídky nebyly schváleny. Jednalo se o středně velké firmy, nesplňovaly kritérium, které vláda požaduje, a to je investice, která bude mířit na produkty s vyšší nebo vysokou přidanou hodnotou.

Současně vláda přijala návrhy na jmenování celé řady činitelů, generálmajora, generálporučíka a dalších, nebudu zde teď číst všechna jména. Bylo toho více.

Rád bych vás současně informoval i o aktivitách z průběhu dnešního dne, které se vážou na automobilový průmysl, a to proto, že jsme dnes dopoledne měli několik jednání. Zaprvé s vedením Škody Mladá Boleslav, kde jsme řešili situaci nejenom ve Škodovce, ale i v celém automobilovém průmyslu s ohledem na nedostatek čipů, a z toho vyplývajícího přerušování výroby.

Zaprvé jsme řešili výhled, řešili jsme příčiny a řešili jsme, jakým způsobem stát může v tomto pomoci. Ta situace je skutečně vážná. Celosvětový nedostatek čipů odstavuje od výroby prakticky většinu producentů vozidel, nevyjímaje tedy Českou republiku čili to všichni sledujeme. Tak jako v jiných zemích se zvažuje, nebo dokonce někde už nastartovalo spuštění programu kurzarbeit nebo podobných programů.

Podobné požadavky mají i zástupci automobilového průmyslu v České republice. Pouze podotýkám, že se jedná o 180 tisíc zaměstnanců, bereme samozřejmě nejenom výrobce, ale i dodavatele, subdodavatele a podobně. Jak už jsem říkal, ten problém je vážný. V následujících týdnech se s největší pravděpodobností ta situace nebude měnit a nejvíce to dopadá na menší firmy, střední firmy, které do tohoto odvětví dodávají.

Požadavek je zřejmý, a to je spuštění buď kurzarbeitu, nebo Antiviru. My říkáme nebo, protože kurzarbeit stále ještě nezískal notifikaci z Evropské komise, ten kurzarbeit, který jsme přijali jako vláda do zákona. Nicméně nabízí se zde možnost spustit v určité verzi Antivirus, a to tak, že by vlastně částečně přispíval na pracovníky, kteří jsou doma a které musí hradit ze 60, případně z 80 procent jejich zaměstnavatel. Ten Antivirus by z této částky hradil ještě 60 procent. To znamená například z těch 60 procent 60 procent, čili dvakrát by se to muselo takto vzít.

Ale to je zatím návrh, který mají zástupci autoprůmyslu. Muselo by se přesně vydefinovat, o jaké skupiny firem nebo o jaká odvětví přesně by se jednalo. Toto budeme probírat tento týden a za tímto účelem jsme se dohodli s panem premiérem a se zástupci tohoto segmentu, že v příštím týdnu v pondělí uděláme mimořádnou tripartitu, kde budeme mít přesná čísla, návrhy řešení a pokusíme se dojít k určitému, tedy finálnímu návrhu řešení.

Dále jsem se potkal v poledne s předsedou představenstva a šéfem koncernu Volkswagen panem Diessem, který dorazil do České republiky. To jednání se týkalo mimo běžné diskuze nad stavem automobilového průmyslu zejména elektromobility a týkalo se budování infrastruktury elektromobility v České republice.

Podepsali jsme memorandum, které se několik týdnů dopředu připravovalo. Memorandum bylo na základě podnětu Ministerstva dopravy, připojilo se Ministerstvo průmyslu a dále klíčové firmy jakožto investoři v České republice z dopravní oblasti. Konkrétně se jedná o Správu železnic, jedná se o Ředitelství silnic a dálnic, Ředitelství vodních cest, ale jedná se i o společnost ČEZ a samozřejmě o společnost Škoda.

Toto memorandum o budování instruktory vytváří podmínky a cíle pro vybudování tří tisíc přípojných míst v České republice v rámci elektrodobíječek. Obsahuje detaily technologického charakteru, čili produktového charakteru, časového charakteru a tak dále. V zásadě se jedná o to, že se budou tyto dobíječky elektro budovat na pozemcích právě těch institucí, které jsem jmenoval. To znamená klíčové státní instituce v oblasti dopravy, protože se jedná o veřejné dobíjecí stanice. Proto ta Správa železnic, proto Ředitelství silnic a dálnic nebo Ředitelství vodních cest.

V rámci podpisu memoranda jsme měli ještě hodinové, přibližně hodinu a čtvrt dlouhé jednání, kde jsme probrali celou řadu oblastí. Dotkli jsme se krátce i Gigafactory, i když to nebylo hlavním účelem našeho setkání, a to z toho důvodu, což mi tedy potvrdil pan předseda, že Volkswagen má, a to je důležitá zpráva, stále velký zájem o to, aby se Gigafactory vybudovala v České republice. Bude jich budovat celkem šest v Evropě.

Nicméně ty přípravy i ze strany Volkswagenu jsou pomalejší, než se předpokládalo. Takže rozhodnutí, které se předpokládalo původně, že by bylo do konce tohoto roku, tak se odložilo až na rok příští. Jedná se o velké investice a nic to nemění na tom, že se stále vyjednává schéma investičních pobídek, ať už ve smyslu přímých pobídek, nebo nepřímých, jako jsou zaměstnanci, jako jsou lokality a tak dále.

Takže ten tým na Ministerstvu průmyslu a obchodu stále funguje, vyjednává jak s Volkswagenem, tak i s jinými aktéry, protože je důležité říct, že pro nás je klíčovým partnerem společnost ČEZ, a společně se společností ČEZ chceme minimálně jednu Gigafactory podpořit tak, aby investorem byl tedy ČEZ a pochopitelně další nadnárodní investoři a stát by podpořil formou investičních pobídek alespoň jednu Gigafactory.

Takže to jsme si pouze vyměnili informace ohledně časového harmonogramu a potvrzení zájmu. Já myslím, že z mé strany je to asi vše z té hospodářské politiky. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak samozřejmě jsem k dispozici.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima.

Josef Mádle, TV Prima: Dobrý den, já mám těch otázek hned několik, tak se předem omlouvám. Vzal bych to asi postupně. Jakým způsobem se nesla vlastně dnešní vůbec vláda po vlastně sobotních, víkendových volbách? Jaká atmosféra byla a jestli jste probírali vlastně působení, setrvání sociálních demokratů ve vládě. Jestli budou s vaším kabinetem i nadále pokračovat?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Atmosféra byla pracovní, věcná. V podstatě jsme neřešili vůbec víkendové výsledky voleb, nebyla k tomu žádná diskuze. Nepadlo ani téma toho, kdo bude, nebo nebude ve vládě. Zjednodušeně řečeno, jedeme prostě v režimu takovém, v jakém jsme jeli před volbami. To znamená, bereme zodpovědně bod za bodem. Příští týden v pondělí opět byla svolána vláda, takže předpokládáme, že v tomto režimu se bude pokračovat i nadále.

Josef Mádle, TV Prima: Se sociálními demokraty tedy…

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Není zatím v tuto chvíli žádná jiná diskuze.

Josef Mádle, TV Prima: Poté, jestli vás informoval pan premiér o své schůzce, včerejší schůzce s panem prezidentem. Jak ta schůzka vypadala, probíhala, jestli máte tu informaci jako vládní představitelé? A co vlastně nyní očekáváte od pana prezidenta, protože to povolební vyjednávání se, bohužel, vlastně zkomplikovalo s tím, že je hospitalizován v nemocnici?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, nebyla to schůzka, která by byla zaměřena na řešení povolební situace. Bylo to pouze krátké, řekl bych, spíše méně pracovní setkání s tím, že pan premiér hovořil s panem prezidentem. Pan prezident poté byl hospitalizován v odpoledních hodinách, což asi všichni sledovali.

Ale pouze potvrzuji to, co už proběhlo i médii, že pan premiér nebyl pověřen sestavováním vlády s tím, že se to bude řešit později, až pan prezident bude ve stavu prostě, kdy nebude nemocný nebo kdy prostě na to bude mít prostě zázemí, a poté se bude pokračovat v té diskuzi.

Josef Mádle, TV Prima: Ono se proslýchá, že vlastně pan prezident byl odvezen do nemocnice až na popud pana premiéra. Tak jestli jste dostali v této věci nějaké konkrétnější informace nebo jestli to byl ten převoz plánovaný.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: To nechci komentovat, ani to neumím komentovat. Je třeba se na to zeptat případně pana premiéra, ale neřešili jsme, z jakého popudu a proč byl pan prezident převezen do nemocnice.

Josef Mádle, TV Prima: Poté jsem se ještě vás chtěl zeptat na váš názor nebo respektive na váš pohled, co říkáte na to, že se už teď mezi koalicemi vyjednává o jednotlivých postech na ministerstvech, kdo jak si rozdělí právě rezorty. Tak co na to říkáte, když ještě nebyl nikdo vlastně pověřen sestavením vlády?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak samozřejmě každý na to má právo, může dnes si připravovat svoje plány. Mě to úplně nepřekvapuje. Ono vždycky prostě, když je to o takhle velké koalici, a toto bude koalice naprosto mimořádná, pětikoalice je málokde v Evropě, pokud si vybavuji, tak v Izraeli je ještě snad větší koalice, jinak tyto koalice obvykle buď nevznikly, anebo teda krátce poté, co vznikly, tak zase zanikly.

I v České republice, pokud si vybavuji, tak žádná koalice, a to byly tříkoalice, jednou tedy dokonce byla čtyřkoalice, nevydržely celé volební období. Ale to je pochopitelně na rozhodnutí těch aktérů. Mě to, že se v tuto chvíli už začínají handlovat pozice ve vládě, začínají skloňovat jména, úplně nepřekvapuje. Nechci hodnotit ani jednotlivé aktéry, kteří se k tomu zpovzdálí nebo z politického důchodu vyjadřují a naprosto přesně pojmenovávají situaci, co a kdo by se měl jak chovat. Je to úsměvné.

Josef Mádle, TV Prima: A za mě poslední otázka z ekonomického ranku. Vzhledem k nejvyššímu státnímu dluhu v historii České republiky. Tak jestli si stále myslíte, že předáváte státní kasu v dobré kondici. Jestli budete předávat v případě, že vládu bude tvořit někdo jiný, a jak se vlastně tváříte na celou situaci? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Pane redaktore, tímto úhlem pohledu bychom to mohli prohlásit o všech zemích v Evropě. Přece všichni víme, že výše dluhu nebo výše schodku, abych byl přesně, v těchto dvou třech letech je způsobena tím, že zde byl covid. To je prostě základ a nejde jenom o výdaje, které byly s tím covidem spjaty a které třeba se ještě nějakým způsobem promítnou do dalšího období, ale pochopitelně je to i otázka příjmů.

Je zcela zjevné, že prostě ty příjmy jsou nižší v důsledku toho, že se přesně neví, jaké se ještě vyberou daně, protože ty firmy, které budou platit daně v příštím roce, tak podnikaly v tomto roce a půl roku prostě byly ty firmy ekonomicky zásadně omezeny.

Podstatné je podívat se na naši míru zadluženosti, která je, i přestože stoupla, zaprvé stále nižší, než byla v roce 2013, když jsme přebírali rozpočet. V té době to bylo 43 procent, dneska je 42 procent a je zcela zřejmé, že do té doby jsme to zodpovědně snižovali až na úroveň 29 procent.

Jsme stále mezi šesti nejméně zadluženými zeměmi v Evropě a jsme na polovičce zadluženosti, což je hlavní a klíčový ukazatel, vůči průměru Evropské unie. Každá země, včetně Německa, prostě zásadním způsobem zvedla svoje výdaje a to se promítne i v příštím roce.

Relevantnější diskuze než diskuze nad tímto, protože zde tento problém není, je nad tím, když někdo říká: Mělo by to být menší, v čem by to tedy mělo být nižší. Já se teď těším na to, jak bude třeba nový ministr financí k tomu přistupovat, protože pokud se na to podíváme, tak zrušení superhrubé mzdy byl návrh ANO a ODS. To znamená, nedovedu si úplně představit, že by se superhrubá mzda v tuto chvíli rušila, kde se tedy jedná o desítky miliard korun, protože to byl prostě, podle mého názoru, akt, který byl napravující vůči tomu, co zde bylo v minulosti.

No a pak si musíme říct tedy, jestli nechceme ty investice. Já jsem tady dnes zmínil, že máme rekordní investice do dopravní infrastruktury. Ano, na tom se dá ušetřit, tak to nebude 131 miliard korun, ale bude to třeba 110 nebo 115 miliard korun, ale poté musíme říct to za b, a to je to, že se zastaví výstavba železniční a silniční a dálniční infrastruktury.

Pak si musíme říct, jestli tedy nechceme dále navyšovat výdaje na vědu výzkum a inovace, které rovněž jsou poměrně vysoké. Ano, ale pak je to opět proti tomu, co každý říkal. A pokud někdo tvrdí, že se dá ušetřit například na tom, že se nebude dávat podpora podnikatelům, pak je to úsměvné. Ta podpora podnikatelů z národních zdrojů totiž je právě podpora na výzkum, vývoj a inovace, to bychom úplně zbourali rozpočet RVVI, což si vůbec nedovedu ani technicky představit, protože v tom jsou pochopitelně vázány na to i univerzity a výzkumná centra. To jsou společné výzkumy, které jsou. To bychom úplně zničili českou vědu, což už se mimo jiné podařilo v roce 2009, 2010, kdy se tenkrát strhly ty peníze.

Anebo se nebudou tedy spolufinancovat výdaje spojené s evropskými fondy, které jdou na podporu podnikatelů, a to je dáno tím, že prostě tam jdou evropské peníze a dofinancovává se to některými národními penězi. Někde jinde už ty peníze nelze vzít. A pokud nechceme dávat peníze na inovace, na výzkum, tak je třeba to dopředu říct, ale pokud jsem se správně díval na programy těch stran, které chtějí vládnout, tak nic takového tam nebylo.

Já tím nekritizuji, já tím pouze říkám, že to, že se říká, jak se zjednodušuje všechno dneska, jak se zjednoduší, jak se to zkrátí, jak se prostě nejde 100 miliard korun. Chci tedy opravdu vidět, kde se najdou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize, Česká televize,

Izabela Niepřejová, Česká televize: Já se tedy ještě doptám na to, co tady zaznělo. Řešili jste dnes na vládě povolební situaci, byli přítomni všichni ministři za ČSSD a prosím, zaznělo tedy od premiéra explicitně, že si přeje, aby setrvali ve vládě?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Neřešili jsme tuto situaci. Z ministrů ČSSD tam byl pan vicepremiér Hamáček, byl tam pan ministr Toman a byl tam pan ministr Zaorálek a omluvena byla paní ministryně Maláčová a pan Kulhánek tam měl svého náměstka.

Izabela Niepřejová, Česká televize: A pan premiér řekl, že tedy chce, aby ministři nadále zůstali ve vládě za ČSSD?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Neřešili jsme to vůbec, ta vláda jela normálně standardním způsobem. Neřešili jsme ani, jestli chce, nebo nechce. Tak jak vždycky začala a skončila vláda, tak to bylo i tentokrát. Projely se jednotlivé body, nepadlo k tomu ani slovo.

Izabela Niepřejová, Česká televize: A ještě tedy poslední dotaz, říkal jste, že vás premiér informoval o tom, že včera hovořil s panem prezidentem, řekl vám, o čem?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Bylo to osobní, osobní diskuze, takže víceméně nechci to komentovat. Ale nebyla to diskuze prostě spojená s nějakým zásadnějším povolebním vyjednáváním a podobně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Seznam.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Pane ministře, informoval vás pan premiér, nebo řešili jste aktuální stav pana prezidenta, v jakém je stavu? Protože ty přesné informace nezaznívají, nemocnice se odkazuje na to, že nemá souhlas se zveřejněním diagnózy. Tak ví vláda České republiky, v jakém zdravotním stavu je pan prezident? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Informace, které máme, tak jsou podobné tomu, které jsou v médiích, a jsou to informace tedy z nemocnice, že stav pana prezidenta je stabilizovaný.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, iDNES.cz.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, já bych pokračoval k tomu tématu, na co ptají kolegové. Vy jste kandidoval, pane vicepremiére, za hnutí ANO, tak se vás zeptám na vyjádření vašeho kolegy, který byl, vlastně předsedy Sněmovny, který byl taky volebním lídrem za ANO, že by byl pro odchod některých ministrů z vlády. Že nebude konkrétní. Chci se vás zeptat jako vicepremiéra této vlády: Měli byste počkat na to, až celá vláda podáte jako demisi podle Ústavy, anebo je možné udělat nějakou dílčí rekonstrukci ještě do té doby, než celá vláda dá demisi, jak to někteří lidé z hnutí ANO naznačují? A druhá věc: Senát příští týden se začne zabývat možností použití článku 66 Ústavy odebrání některých pravomocí prezidentovi pro nezpůsobilost, aby k tomu došlo a vlastně třeba jmenování nového premiéra by přešlo do rukou předsedy Sněmovny. Musely by to schválit obě komory Parlamentu. Vy jste i nově zvoleným poslancem za hnutí ANO, když se o takové věci bude hlasovat, jaký je váš názor? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já bych byl proti tomuto, myslím tím teď ten článek 66. Z informací, které mám, a i na základě toho, že jsem s panem prezidentem v minulém týdnu, byť je pravda, bylo to ve středu, hovořil, řešili jsme běžné technické věci prostě spojené s chodem rezortu, s některou agendou, takhle si s ním vždycky zavolám řádově jednou za tři týdny, jednou za měsíc, kdy z mého pohledu psychicky byl v pořádku a celkem věcně jsme probírali některou agendu, tak se domnívám, že to by bylo naprosto předčasné a bylo by to, si troufám říci, i velmi necitlivé, velmi nekorektní.

Já za tím spíše cítím prostě politický tlak a politickou snahu možná o zviditelnění, možná prostě o to, aby se někdo dostal prostě někam do kouta. Myslím si, že to je velmi nevkusné, a navíc si myslím, že je to i zbytečné, protože nikde nikdo nesdělil, že se nebude řešit ta povolební situace standardními nástroji. A to, že je pan prezident v tuto chvíli v nemocnici, to, že je nemocný, to se může stát každému a není nikde a nikým potvrzeno to, že by to měl být dlouhodobý stav, který by znemožňoval v tuto chvíli výkon funkce.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, prosím.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ještě se omlouvám, ještě tam byla ta první část té otázky. Ta se týkala toho, jestli by měly být změny ve vládě, nebo ne. A řeknu teď svůj názor, protože jsme to neřešili. Podle mého názoru změny ve vládě v tuto chvíli, když nevíme, jestli ta vláda zde bude týdny, nebo jestli zde bude měsíce, prostě v nějaké dohledné době tato vláda skončí, tak ji rekonstruovat a dávat tam nové lidi, by asi nedávalo větší smysl. Můj názor je spíše prostě dohrát to v té sestavě, která tam je. Protože je tam ještě spousty agendy, která se musí řešit. Asi to není agenda strategická, která by měla nějaké dalekosáhlé dopady, ale je tam celá řada pracovních, důležitých věcí a domnívám se, že by se to mělo dohrát v této sestavě. Ale to pochopitelně je i potom o jednání pana premiéra Babiše s panem předsedou Hamáčkem.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz.

Jindřich Špaček, TV Seznam: Dobrý den. Tak vláda dnes navrhla prezidentovi jmenovat několik generálů, a to ke státnímu svátku 28. října. Víte, jestli a jak bude vypadat letošní tradiční ceremoniál na Pražském hradě? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Nevím, nemám k tomu zatím žádné bližší informace.

Jindřich Špaček, TV Seznam: Tak jestli můžu ještě druhý dotaz. Jednal dnes s šéfem Volkswagenu panem Diessem také pan premiér a případně proč? Pokud ne, tak proč byla jeho účast zrušena? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: To bylo právě dáno tou gigafactory, což už jsme řešili v průběhu těch posledních dní, kdy bylo zřejmé, že Volkswagen tu gigafactory v tuto chvíli nechce komentovat příliš, nechce rozhodovat. Vysvětlil to tím, co už jsem zde říkal, že to nastane až někdy v polovičce příštího roku.

To znamená, to jednání se udělalo pouze na pracovní úrovni, na té úrovni vysoce odborné, kdy jsme podepsali to dlouho připravované memorandum, které ale bylo připraveno ministerstvem dopravy, ministerstvem průmyslu. Takže to bylo setkání nad budováním infrastruktury, a nikoliv nad budováním gigafactory.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, a pokud už nejsou žádné další dotazy… Tak ještě Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den, já se omlouvám, já jsem tu chviličku nebyla, tak nevím, jestli už jste to, pane vicepremiére, náhodou nekomentoval, ale k té elektromobilitě a k těm dobíjecím stanicím. Jaký je národní plán, kolik by tady v Česku, do kdy případně, mělo jezdit plně elektrických vozidel? Děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: V tuto chvíli máme v plánu, že by zde mohlo být 300 až 350 tisíc elektrovozidel v roce 2030 a deset procent z tohoto objemu, nebo respektive jedna ku deseti se budují i ty dobíjecí stanice. Takže bylo by to řádově 30 až 35 tisíc dobíjecích stanic, které musíme vybudovat do deseti let.

I proto jsme si vlastně teď dali ten okamžitý závazek vybudovat 3 000 dobíjecích stanic a to jsou ty stanice, které by byly právě na těchto pozemcích Ředitelství silnic a dálnic, Správy železnic, případně Ředitelství vodních cest.

V každém případě ale, kdyby se ta situace, ať už zlepšila, nebo zhoršila ve smyslu toho, že by těch aut se prodávalo více, nebo naopak by to třeba stagnovalo, tak podle toho se přizpůsobí i to budování té infrastruktury. Stále by to mělo jít v tom poměru jedna ku deseti, což mimo jiné i dnes přibližně máme. Na trhu máme asi 8 000 aut, nebo na českých silnicích, které jezdí na bázi elektromobility, a je zde přibližně 700 dobíjecích stanic, což je přibližně 1 500 dobíjecích bodů, protože co stanice má dva body.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak, a pokud je to vše, děkujeme, hezký zbytek odpoledne.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter