Tiskové konference

18. 7. 2018 11:51

Tisková konference po jednání vlády, 18. července 2018

Petra Doležalová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Hezké dopoledne, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde prvního místopředsedu vlády pana Jana Hamáčka, také místopředsedu vlády pana Richarda Brabce a ministra školství pana Roberta Plagu. O první slovo poprosím prvního místopředsedu vlády Jana Hamáčka.

Jak Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra pověřený vedením Ministerstva zahraničních věcí: Děkuji. Dámy a pánové, rád bych se vyjádřil k několika bodům, které na vládu připravilo Ministerstvo vnitra. Prvním bodem je návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Vy všichni víte, že naším cílem je elektronizovat tuto záležitost cestou projektu e-Legislativa a e-Sbírka. V minulém volebním období ten zákon nedopadl dobře v Senátu, takže jsme jej předložili znovu i s tím, že jsme vypořádali připomínky kolegů ze Senátu, protože v tom zákoně se mění jednací řády jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu. Věřím, že tentokrát s tím zákonem budeme úspěšní. Z důvodů procesních jsme stanovili nové datum účinnosti, a to od 1. ledna 2021, takže účinnost byla posunuta.

Druhou oblastí je otázka migrace. Já jsem předkládal zprávu o oblasti migrace a integrace cizinců na území české republiky v roce 2017. Chci říci, že počty cizinců na našem území se zvýšily. Meziročně se jedná o nárůst asi o 6 procent a počet cizinců žijících na našem území v loňském roce přesáhl hranici půl milionu. největší skupiny jsou Ukrajina, Slovensko, Vietnam  a Rusko. Co se týče nelegálních pobytů, tak tam mám dobrou zprávu. Tam naopak došlo k poklesu o dvě procenta z nějakých 1 488 na 1 461 a zase z hlediska, kdo byl vlastně zadržen z hlediska nelegálního pobytu, tak jsou to občané Ukrajiny, potom Moldavsko, Vietnam a Rusko.

Také se nám podařilo stanovit městys Veverská Bytýška městem, takže občanům Veverské Bytýšky gratuluji. A poslední informace, která je důležitá právě pro menší obce a města: Došlo ke změně při financování agendy matričních úřadů. Vy si možná pamatujete na diskusi, která je pár měsíců stará, kdy se hovořilo o tom, že Ministerstvo vnitra bude chtít omezovat financování matrikám a že bude tedy hrozit jejich rušení. Já jsem tehdy ještě mimo funkci ministra říkal, že to není cesta správným směrem, že je potřeba tu věc vyřešit systémově tak, aby matriční úřady byly zachovány. Takže ten návrh dnes prošel a nedochází k žádné redukci, pouze ke změně financování agendy. Financování bude probíhat na základě počtu provedených prvozápisů s rozličnými sazbami za tyto prvozápisy. Takže využívání prostředků ze státního rozpočtu bude férovější, hospodárnější a efektivnější, nicméně nemělo by to mít žádný dopad na síť matričních úřadů. Tolik asi z mojí strany. Děkuji.

Petra Doležalová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Děkuji. Já ještě než dám slovo panu Richardu Brabcovi, tak vám samozřejmě musím předat informaci, že se omlouváme, že tu není předseda vlády, protože už v tuto chvíli musí být na jednání v Senátu. V tuto chvíli tedy předávám slovo místopředsedovi vlády panu Richardu Brabcovi.

Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jen velmi stručně okomentuji další materiál, kterým jsme se dnes zabývali a tím byla informace ministryně průmyslu a obchodu o snižování administrativní zátěže podnikatelů. Ta informace se pak samozřejmě změnila v poměrně intenzivní a zajímavou debatu o tom, co můžeme a musíme jako vláda udělat pro to, aby se ta zátěž snížila, protože samozřejmě je podstatné, abychom byli v častém kontaktu – a je to na všechny resorty – v častém kontaktu s jednotlivými asociacemi. Já třeba mohu říci za Ministerstvo životního prostředí, že máme takový zvláštní program, který se jmenuje Ekoaudit, kde pravidelně se Svazem průmyslu a dopravy nebo s Hospodářskou komorou a dalšími asociacemi jednáme o tom, co lze udělat pro to, abychom netrpěli tím tzv. goldplatingem neboli pozlacováním, jak se hezky říká, tedy takovým tím přidáváním některých českých řekněme přídavků nebo přílepků k evropské legislativě. Myslím, že se to docela daří. Jen z poslední doby mohu třeba ocitovat novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí nebo novelu vodního zákona, kde v obou případech významně ubylo byrokracie nebo administrativní zátěže nejen pro podnikatele, ale i pro fyzické osoby, třeba v případě toho vodního zákona. Takže je absolutní shoda na vládě, že ten dlouhodobý projekt, který je sledován celou vládou, musíme ještě zintenzivnit. Tak, jak přicházejí ještě další a další legislativní požadavky jak z Evropské unie, tak samozřejmě i z národní úrovně, se musíme snažit, aby ty desítky opatření, které jsou plánovány a projednávány s jednotlivými odbornými asociacemi, se plnily co nejdříve. Děkuji.

Petra Doležalová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Děkuji a slovo předávám také ministru školství panu Robertu Plagovi.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dobré dopoledne. Já bych rád informoval o tom, že vláda se dnes zabývala vyrozuměním veřejné ochránkyně práv paní Šabatové ve věci přezkumu maturit. Veřejná ochránkyně práv považuje praxi MŠMT v některých aspektech za nezákonnou. Já bych rád uvedl, že to šetření, které provedla kancelář ochránkyně práv, se uskutečnilo v roce 2016 a z mého pohledu z těch sedmi opatření, které paní ombudsmanka požadovala, aby byla zavedena, již pět z nich ministerstvo kroky mých předchůdců dle mého názoru realizuje. Takže já jsem na vládě načetl alternativní usnesení, kde místo uložení těch sedmi věcí, které já považuji z velké části za již vykonané, do 15. 10. společně s paní veřejnou ochránkyní práv předložíme vládě vyjádření, jak jsme se vypořádali s těmi podněty. Já v následujících měsících s paní Šabatovou povedu jednání. Jsem přesvědčen, že jí vysvětlím, že jsme již potřebná opatření učinili, a v těch dalších dvou bodech věřím, že najdeme shodu. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter