Tiskové konference

27. 5. 2019 17:30

Tisková konference po jednání vlády, 27. května 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Jako první má slovo pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Po dlouhé noci jsme hned ráno seděli na Bezpečnostní radě státu, následně jsme měli koaliční jednání ohledně platů a tripartitu, kde jsme si vyměnili názory na růst mezd příští rok. Teď proběhla vláda.

Prvním důležitým bodem byl podklad na neformální večeři hlav států a předsedů vlád zítra v Bruselu. Je to neformální pracovní večeře prezidentů a premiérů. Bude to o zhodnocení voleb do Evropského parlamentu. Určitě hlavní debata bude o personálních změnách v evropských institucích, to znamená parlament, Evropská rada a Evropská komise. Takže jsem i teď chvilku seděl s panem předsedou Hamáčkem a vyměnili jsme si názory. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom konečně v Evropském parlamentu vystupovali jednotně a prosazovali české zájmy i bez ohledu na to, v jakém jsme politickém uskupení.

Na dnešní vládě nejdůležitější body jsou přítomni tady ministři. To znamená, že jsme probírali nové návrhy daňových zákonů. To jsou daně na líh, tabák, hazard. O tom bude mluvit paní ministryně Schillerová.

Následně byl důležitý bod, který jsme už vlastně avizovali a i jsme se tomu věnovali v minulosti, a to návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání, jak jsme se v tom už v minulosti s panem ministrem Tomanem angažovali.

Další důležitý zákon, který jsme projednali, je návrh zákona o pedagogických pracovnících, který vlastně dává větší kompetence ředitelům škol.

To je za mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Paní vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s velmi důležitým bodem, který jsem dnes předložila na jednání vlády, a to je tzv. sazbový balíček, který se sestává z několika částí. Zaprvé na opakovaný návrh ministra zdravotnictví a vládní koordinátorky pro závislosti jsem předložila zvýšení spotřební daně na tvrdý alkohol a cigarety. U tvrdého alkoholu je to 7,50 na půl litru čtyřicetiprocentního alkoholu, což znamená navýšení asi o 13 procent. U cigaret je to navýšení asi o deset procent.

Hlavním důvodem je, že zatímco za posledních deset let nám průměrná mzda vzrostla o 45 procent, tak tvrdý alkohol, nebo sazbu spotřební daně na tvrdý alkohol jsme nezdvihli ani o korunu za těch deset let. Takže tím se zvýšila dostupnost těchto prostředků, ať už tedy cigaret, nebo tvrdého alkoholu.

My jsme asi před šesti týdny prezentovali na adiktologické klinice s přednostou této adiktologické kliniky panem profesorem Jovským a paní profesorkou Králíkovou, jaké dopady mají tyto závislosti. Že máme dva miliony kuřáků. Že celospolečenské náklady na závislosti spojené s cigaretami činí ročně asi sto miliard. U tvrdého alkoholu je to asi 60 miliard. U hazardu, který je také součástí sazbového balíčku, je to 15 miliard.

Kromě toho jsem předložila jako součást sazbového balíčku i zvýšení sazeb u hazardu. Tam jsem využila úpravu, kterou předložil můj předchůdce, ministr financí a zde přítomný premiér Andrej Babiš v roce 2015 jako součást zákona o hazardu, díky kterému jsme přestali dnes v této době být casinem v srdci Evropy. Já jsem vlastně vzala tehdy připravenou novelu zákona o dani z hazardu, která obsahovala tři sazby, a vrátila jsem ji zpět do legislativního procesu, protože tehdejší Poslaneckou sněmovnou neprošel tento návrh a zůstaly tam pouze sazby dvě.

Přičemž tedy navrhuji zavést sazby tři – 25 procent, 30 procent a 35 procent, přičemž ta nejvyšší zůstane na ty nejrizikovější oblasti, to znamená, to jsou technická zařízení. Na 30 procent se navyšuje u loterií a u kurzových sázek je to potom těch 25 procent.

Součástí tohoto sazbového balíčku je v souladu s vládním prohlášením a koaliční smlouvou také změna zákona o dani z příjmu a změna zákona o rezervách, kde se mění způsob stanovení rezerv u pojišťoven, a to tak, že napříště navrhujeme, aby se postupovalo podle evropské směrnice Solvency II. Pojišťovnický sektor dlouhodobě platí poměrně nízké daně, je to zhruba 2,6 miliardy ročně, protože vlastně tvorba rezerv sloužila k jakési optimalizaci daňového základu a daně, a my jsme na to upozornili včas. Upozornili jsme na to před rokem a tři čtvrtě, když se uzavírala koaliční smlouva. Minimálně necelý rok bude tento předpis v legislativním procesu a nastavení bude působit od roku 2021, takže pojišťovny mají na toto dodanění skoro pět let. Navíc to rozkládáme ve dvou letech.

Na místě samém jsem načetla ještě čtyři úpravy. První se týká zdanění, já tomu pracovně říkám tzv. remízků. Souvisí to s tím, že se na dani z nemovitých věcí zdaňuje nějakým způsobem orná půda, ostatní plochy se zdaňují jinou sazbou, vyšší, a tím, jak postupuje digitalizace prováděná katastrálním úřadem, tak stále více a více má informací Finanční správa o tom, kde jaké plochy se nacházejí, a začala masivněji dodaňovat tyto ostatní plochy. To znamená třeba, že zemědělec měl jako součást orné půdy, já tomu říkám remízky, ale jsou to různé části, které nejsou zdaňovány jako orná plocha, a samozřejmě tím pádem platil poměrně velké daně.

Já jsem byla několikrát interpelována, probírali jsme to na různých pracovních skupinách, obraceli se na mě zemědělci a vytvořili jsme pracovní skupinu společně s ministrem zemědělství, která dospěla k tomu, že se vydefinovaly prvky, které se budou zdaňovat jako… které budou osvobozeny. Budou to různé, já tomu říkám pracovně remízky, ale budou to různé plochy, které souvisí s ochranou životního prostředí, s ochranou krajinných prvků nebo třeba například s odváděním vody.

Takže děkuji za spolupráci ministru zemědělství, myslím si, že jsme odvedli kus dobré práce, která prospěje. Navíc jsem ani nemohla plošně osvobodit ostatní plochu, protože to bychom nahrávali různým spekulantům, kteří naopak by měli zdaňovat různá nádvoří a ostatní plochy.

No a další věc, kterou jsem ještě načetla přímo na vládě, souvisí se zvyšováním sazeb hazardu. A to je, že v zákoně o dani z příjmu budeme rušit osvobození pro příjmy z hazardu nad sto tisíc. To znamená, že ty budou nadále zdaňovány srážkovou sazbou. Vlastně vyplynula tato debata z kontextu připomínkového řízení, kdy vlastně, a je to jeden z kroků, kdy pokračujeme v odstraňování výjimek na dani z příjmu. A to by bylo vlastně celé.

Děkuji vám za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zemědělství.

Miroslav Toman, ministr zemědělství: Dobrý den, dámy a pánové. Ministerstvo zemědělství dnes na jednání vlády předložilo novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Tuto novelu bych rozdělil na tři důležité části. První se týká tzv. množíren, druhá se týká zájmových chovů šelem a třetí jsou veřejná vystoupení zvířat v cirkusech nebo ve filmu.

Nově přímo do zákona je vložena definice množírny. Ta v současné legislativě neexistuje. Ta definice zní, že je zakázán chov psů nebo koček včetně jejich rozmnožování v zařízení včetně bytů, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení a ve větším počtu, který neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby. Zákaz chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně bude postihován jako týrání zvířat s možností pokuty až 500 000 korun.

Chovatel také musí zajistit, aby fena měla maximálně tři vrhy za dva roky, štěňata od matky se budou moci odebrat nejdříve po padesáti dnech. Stejný maximální počet vrhů stanový novela také u chovných koček. Na běžné chovatele s jednou fenkou nebo kočkou novela nedopadne, protože nám jde skutečně o množírny. V boji proti množírnám tímto doplňujeme již představenou novelu veterinárního zákona. Předpokládáme, že v Poslanecké sněmovně budou oba zákony projednávány společně.

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání také výrazně zpřísní podmínky pro chov šelem. Budou zakázány tzv. mazlící koutky či kontaktní zoo a nebude rovněž možné venčit velké šelmy na veřejnosti. Chovatelé vybraných druhů šelem nebo lidoopů budou povinně muset získat osvědčení o způsobilosti péče o vybrané druhy. Nebo budou muset zajistit, aby péči o zvířata vykonávala osoba s osvědčením.

V zájmových chovech bude nově zakázáno rozmnožování vybraných druhů zvířat, například velkých kočkovitých šelem. Také bude zakázáno přivážet tato zvířata ze zahraničí. Chov budou moci chovatelé zahájit až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu a k žádosti budou muset chovatelé vybraných šelem doložit souhlas stavebního úřadu, že stavba je způsobilá pro chov.

Rozšiřujeme také počet případů, kdy může Ministerstvo zemědělství hradit obci účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním péče o zvíře, o které se chovatel nemůže starat. V případě, že náhradní péče o týraná zvířata bude obec stát více než 200 000 korun ročně, může se obrátit na Ministerstvo zemědělství a to jim veškeré účelné náklady proplatí.

Novela, jak jsem už také řekl, mění pravidla pro veřejná vystoupení s vybranými druhy šelem. Konkrétně jde o všechny druhy velkých koček, pumu americkou, rysa, geparda, všechny druhy medvědovitých a hyenovitých šelem, vlka obecného a psa hyenovitého. Výsledek je shodou mezi zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí, Státní veterinární správy, Ústřední komise pro ochranu zvířat a také Unie českých a slovenských zoologických zahrad a zástupci cirkusů.

Každý, kdo bude chtít pořádat veřejné vystoupení nebo rozmnožovat tyto šelmy za účelem veřejného vystoupení, bude muset získat speciální licenci. Tuto speciální licenci bude vydávat Státní veterinární správa a při porušení nebo změně podmínek, za kterých byla tato licence udělena, nebo při závažném týrání zvířat bude možné licenci okamžitě odejmout.

Za pořádání veřejných vystoupení s vybranými druhy šelem bez licence nebo v rozporu s licencí nebo v rozporu se schváleným provozním řádem bude možné udělit pokutu až 500 000 korun. Předpokládaná účinnost novely zákona na ochranu zvířat proti týrání je v prvním kvartále roku 2020.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu Tomanovi a slovo má ministr školství pan Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že vláda dnes podpořila předloženou novelu zákona o pedagogických pracovnících, která umožní, aby do vzdělávacího systému České republiky přišli lidé z praxe, respektive umožňuje, aby mohli na rozhodnutí ředitele učit i lidé s vysokoškolským vzděláním bez pedagogického minima, bez pedagogické vysoké školy.

A není to rozhodně rezignace na kvalitu ve vzdělávání. Ten, kdo nastoupí do regionálního školství, bude mít tříletou lhůtu na to, aby si doplnil pedagogické studium, které budou zabezpečovat pedagogické fakulty našich vysokých škol. To je změna, kterou jsem načetl přímo na vládě. A zároveň ředitel školy dostane prostředky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na tzv. adaptační období, tj. období dvou let, po které by měl být schopen poskytovat soustředěnou podporu tomu novému učiteli, který do systému přišel, a to formou dalšího vzdělávání tohoto pedagogického pracovníka, ale také formou uvádějícího učitele, tj. nějakého seniorního pracovníka, který bude oporou tomu novému pracovníkovi, jak už jsem řekl, v těch prvních dvou letech.

Na základě dat, která jsme zveřejnili minulý týden, se jednoznačně ukazuje, že v současné době v některých krajích až deset procent výuky je zabezpečováno nevzdělanými, respektive nekvalifikovanými učiteli, které ten ředitel v dnešní době bere velmi složitě a administrativně náročně na výjimku. Toto není utěšený stav.

Samozřejmě naším dlouhodobým cílem je profesionalizace pedagogického povolání, ale situace je natolik alarmující a vzhledem ke stárnutí učitelského stavu bude alarmující a bude ještě horší v následujících letech. Takže tento krok je krokem nutným a jak říkám, dali jsme si záležet, aby to neznamenalo snížení kvality. Naopak, abychom ředitelům škol, kteří si tyto nástroje mohou dovolit použít v praxi a ví, jaký ten člověk v reálném výukovém procesu je, tak aby tyto nástroje mohli použít a přichází zároveň po schválení tohoto zákona, předpokládáme od ledna 2021, podpora i finanční na v podstatě ty první dva roky adaptačního období.

Takže já pevně věřím, že tento sekundární zdroj našich budoucích učitelů, to znamená stále pro nás samozřejmě pedagogické fakulty a fakulty vzdělávající učitele musí být tím primárním zdrojem, odkud učitelé přicházejí do systému, že tento sekundární zdroj bude zdrojem dobrým a povede k odstranění toho závažného problému, což je nedostatek pedagogů v České republice.

Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter