Tiskové konference

27. 2. 2019 14:57

Tisková konference po jednání vlády, 27. února 2019

Vanesa Šandová, Odbor komunikace Úřadu vlády:  Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády. S dnešními výsledky vás seznámí pan premiér Andrej Babiš, pan ministr dopravy Dan Ťok, paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a pan Michal Franěk, náměstek ministra spravedlnosti. A nyní předávám slovo panu premiérovi.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý den, dámy a pánové. Jak už jsem včera avizoval na tiskové konferenci, dnes jsem předložil na vládu návrh novely zákona o elektronických komunikacích. Je to novela, kterou jsem předložil proto, že Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje taky novelu, ale je to na základě evropské směrnice. Cílem té novely je zjednodušit, a hlavně zlevnit zákazníkovi přechod od jednoho operátora k druhému. Chceme, aby konečně naši lidé měli výhodnější podmínky a nemuseli platit předražené služby mobilních operátorů.

Základními prvky novely jsou zkrácení doby přenesení čísla z dnešních deseti dnů na dva dny, které začnou běžet v okamžiku, kdy zákazník vypoví smlouvu a podá u operátora žádost o přenesení telefonního čísla. To znamená, že by to mělo zásadně zlepšit služby pro stávající klienty.  Potom je to zavedení procesu změny tak, aby byl tento krok možný bez nutnosti kontaktovat stávajícího operátora. Dále je to snížení zákonem stanoveného stropu výše úhrady v případě ukončování smlouvy uzavřené na dobu určitou. Tam je dnes ta úhrada, vlastně pokuta, dvacet procent z výše zbývajících paušálů, nově navrhujeme nulu po třech měsících trvání smlouvy, pokud nebude zákazník se stávajícími podmínkami spokojen.

Potom je tam ještě změna definice, to znamená změna subjektu některých ochranných opatření z dnešního spotřebitele na účastníka, respektive na mikropodnik, protože ochrana spotřebitele u živnostníků nebyla žádná. Dnes je spotřebitel definován jako fyzická osoba, která jedná mimo rámec podnikatelské činnosti. Nově by na ochranu dosáhli i živnostníci.

Já věřím, že tento návrh bude určitě bohatě diskutován ve sněmovně, a myslím, že je třeba už zásadním způsobem konat, a já budu jednat s operátory o těchto návrzích, protože není možné, abychom nadále přešlapovali na místě. Naše jednání v minulosti, kdy jsme apelovali na operátory, aby zlevnili data, tak oni samozřejmě argumentovali, že mají nějaké ceníkové ceny a v reálu, že je to nižší, ale jsou tam stále velké rezervy. Takže to dnes vláda schválila, bude to ve sněmovně, určitě k tomu bude velká debata a já předpokládám, že i ostatní strany a hnutí nás v tomto směru podpoří.

My budeme samozřejmě nadále vyjednávat a připravovat celý postup u čtvrtého operátora. Tam je velice důležité, jak ČTÚ nastaví podmínky. My jsme to na vládě diskutovali. Je skutečně důležité, aby u nás už konečně nastalo konkurenční prostředí a aby naši občané nemuseli kupovat předražená data. Určitě se budeme této problematice velice intenzivně nadále věnovat. Věnujeme se tomu už dlouho, ale bohužel ze strany Ministerstva průmyslu k nějakým konkrétním zásadním změnám z hlediska legislativy ještě nebylo přikročeno z důvodu transpozice směrnice z Evropy. Proto jsem přišel s tímto návrhem, který byl dnes schválen vládou.

Vanesa Šandová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Nyní prosím o vyjádření pana ministra dopravy Dana Ťoka.

Dan Ťok, ministr dopravy: Takže hezké dopoledne i ode mne, dámy a pánové. Ministerstvo dopravy předložilo dnes na vládu novelu zákona č. 111 o silniční dopravě. Kdybych to měl stručně představit, je to onen zákon o taxislužbě. Tento zákon zavádí dva typy taxislužby, a kdybych to měl říci jednoduše, tak zjemňuje podmínky a usnadňuje provoz klasické taxislužby, která je dnes, a mírným způsobem svazuje nové technologie, to znamená taxislužbu, kterou si můžete objednat skrze mobilní aplikace.

Ten rozdíl bude velmi jednoduchý. Pokud budete chtít mobilní aplikaci nebo moderní technologie a skrze ně si objednat taxislužbu, tak to bude takzvaně sjednaná služba. Vy si dopředu určíte trasu a cenu za tu trasu a ta je neměnná, ať budete stát v zácpě, nebo nebudete. Pokud budete chtít provozovat taxislužbu klasického typu s taxametrem, kde budete platit za každý ujetý kilometr a za čekací dobu v kolonách, pak musíte mít taxametr, pak musíte mít ostřejší podmínky.

To, co zavádíme, je, že nové technologie, jako je například Uber, budou muset mít jen certifikované řidiče taxislužby a je tam větší podmínka na zprostředkovatelství, takže oni budou odpovědní za to, ne že si najali někoho, kdo byl sám zodpovědný za to, že splňuje podmínky, ale oni budou přímo odpovědní, že nikoho jiného než licencovaného taxikáře nenajmou do svých služeb. Je to ochrana těch lidí, co budou jezdit.

Na druhou stranu klasičtí taxikáři už nebudou mít povinnost skládat zkoušky z místopisu, nebude možnost vynutit si barvu taxíku v jedné barvě třeba pro celé město a další věci. Prostě ty podmínky, které byly příliš tvrdé v zákoně, vypadávají.

Chceme tím pomoci tomu, aby obě ty skupiny měly rovné podmínky i co možná nejrozumnější, aby mohla probíhat konkurence. Výsledkem by mělo být, že budou cenově dostupnější taxislužby a měly by být bezproblémové. Měli bychom se vyvarovat těch problémů, které byly, kdy jeden protestoval proti druhému. Podmínky už budou teď srovnané.

Vanesa Šandová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji a nyní prosím o vyjádření paní ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Děkuji za slovo. Vláda projednávala další návrh, tentokrát z dílny TOP 09, na fikci souhlasu závazného stanoviska. Tady je potřeba uvést, že vláda, ať už rekodifikací, nebo úpravou zákona č. 416 o urychlení dopravní výstavby jde samozřejmě cestou fikce souhlasu závazného stanoviska, ale je to tak významný institut, který velmi významně urychlí stavební řízení, že tento je skutečně třeba projednat se všemi dotčenými ministerstvy a orgány.

My jsme to absolvovali a jdeme bez rozporu v zákoně č. 416. V tom návrhu, který připravili a představili poslanci TOP 09, jsou skutečně věci, že naopak třeba vyrobili o jedno razítko navíc nebo tam dali lhůtu pouze 30 dnů, takže to vůbec nerespektuje EIA a například ochranu životního prostředí. Takže je tam skutečně řada věcí, se kterými se souhlasit nedá, a proto vláda zaujala nesouhlasné stanovisko.

Vanesa Šandová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji a prosím o vyjádření náměstka ministra spravedlnosti pana Michala Fraňka.

Michal Franěk, náměstek ministra spravedlnosti: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda kromě toho jednoho poslaneckého návrhu, o kterém hovořila paní ministryně, projednávala i stanoviska k dalším dvěma poslaneckým návrhům. Tím prvním byl návrh novely trestního a přestupkového zákona, který by za ilegální a protiprávní prohlásil činnost provozovatelů tzv. sociálních sítí, kteří by svévolně mazali příspěvky, statusy, to už je jedno, jaký to má název, a tím vlastně ohrožovali svobodu slova. My se domníváme, tedy všechny oslovené rezorty, že takováto právní úprava by neměla být předmětem trestního práva. Byla by to úprava unikátní, která ve vyspělých zemích jaksi nemá analogii, a rovněž by do velké nejistoty uvrhla právě provozovatele všech sociálních sítí, kterými, jak bych připomenul, jsou soukromé subjekty, neboť pravidla a podmínky, za kterých ta novela navrhuje protiprávnost mazání příspěvků v diskusích a statusů, jsou velice vágně definována. Takže vláda tedy zaujala nakonec nesouhlasné stanovisko k tomuto návrhu zákona.

Tím dalším poslaneckým návrhem zákona je návrh na novelizaci zákona o Kanceláři prezidenta republiky. Obsah je v zásadě velice jednoduchý. Kancléřem má být napříště jen člověk, který je držitelem osvědčení fyzické osoby pro seznamování se s utajovanými skutečnostmi na stupeň Tajné. Tento návrh je vlastně lehce pozměněným poslaneckým návrhem, ke kterému vláda už jednou stanovisko přijímala, akorát se tam snižuje požadavek z původního Přísně tajné na Tajné. Ale v zásadě ty připomínky a výhrady k tomu stále trvají. Je to unikátní návrh zákona ve smyslu, že právní předpisy nejsou ty, které jaksi stanovují požadavky z hlediska zákona o utajovaných skutečnostech na jednotlivé pracovní pozice. To jsou většinou interní předpisy. Máme spoustu analogických pozic ve veřejné správě, pro které to právní předpis nestanoví. Takže z hlediska nesystematičnosti vláda a i dotčené rezorty a na základě jejich stanoviska vláda k tomuto navrhla rovněž nesouhlasné stanovisko. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter