Tiskové konference

7. 12. 2022 13:43

Tisková konference po jednání vlády, 7. prosince 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo poprosím místopředsedu vlády Mariana Jurečku.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Dobré odpoledne. My jsme dnes tady ve skromnějším složení, protože část vlády, někteří ministři museli odcestovat na zahraniční pracovní cestu. Já si dovolím za vládu tedy shrnout dvě podstatná témata, která dnes vláda projednala a schválila.

To první se týká otázky bezpečnosti a ochrany našich hranic a to je hranice mezi Českou republikou a Slovenskem. Vláda dnes po debatě rozhodla o tom, že ještě prodloužíme ta opatření, která na hranici realizujeme v posledních týdnech, a prodloužíme je o čtrnáct dnů, tedy do 27. prosince.

My samozřejmě sledujeme a vnímáme, že ta situace z hlediska bezpečnosti se zlepšuje, že ten příliv nelegálních migrantů, kteří přicházejí na naši hranici a na naše území klesá. Samozřejmě tady pan ministr vnitra Vít Rakušan vede intenzivní komunikaci a spolupráci se slovenskou stranou, se svým protějškem.

Proto jsme se rozhodli udělat tento krok, kdy říkáme: Ano, ještě k tomuto prodloužení dojde a uvidíme, jak případně potom ta situace se bude vyvíjet v průběhu tohoto zimního období, kdy obecně s příchodem zimy klesají ty migrační tlaky.

Na druhou stranu jsme ale připraveni reagovat. Pokud by to situace vyžadovala, tak bychom znovu byli připraveni tento režim obnovit. Takže v tuto chvíli důležitá informace, že na základě dat, na základě opatření, na základě toho, že ta situace se zlepšila, tak tento režim prodlužujeme o čtrnáct dnů, tedy do 27. prosince.

Tou druhou oblastí, kterou dnes také vláda řešila, je otázka zvyšování platů pro příslušníky bezpečnostních sborů, což je problematika především právě resortů Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Dnes vláda rozhodla o nařízeních, kdy těmto lidem zvyšujeme tyto jejich tarifní platy. Dochází tam k zvýšení v případě tarifů u vojáků o deset procent. V případě resortu Ministerstva vnitra dochází u příslušníků bezpečnostních sborů k tomu zvýšení, které je určitým způsobem diferencováno. To znamená, ty základní tarify v těch tarifních třídách 1 a 2 se zvyšují o sedmnáct procent a tarify v těch třídách 3 až 11 o deset procent.

Ten důvod je následující: Jsme v situaci, kdy Česká republika čelí významným bezpečnostním hrozbám a rizikům. My potřebujeme, aby tady opravdu byla stabilita, pokud jde o personální složení tady těchto pracovníků bezpečnostních složek, a tato dohoda byla uzavřena o tomto zvýšení na konci srpna letošního roku, kdy jsme jednali o zvyšování platů, tak, abychom vyslali jasný signál nějaké předvídatelnosti, stability a určité míry jistoty pro tyto pracovníky. Takže takto ta dohoda byla dnes tímto přijetím nařízení vlády jasně stanovena.

To znamená, je to krok, který by měl vést k tomu, aby nedocházelo k odchodům kvalitních lidí od armády, od policie, od hasičů. Děkuju za pozornost.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju a poprosím ministra zahraničních věcí Jana Lipavského.

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Děkuji, tak já bych s vámi rád sdílel informaci, že vláda dnes také na můj návrh schválila poskytnutí některých peněžních darů, konkrétně pro Ukrajinu a Afghánistán v celkové výši 71 milionů korun. Jde to z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí a samozřejmě válka na Ukrajině přináší celou řadu utrpení civilnímu obyvatelstvu s tím, že tedy celých padesát milionů korun půjde ukrajinskému Ministerstvu zdravotnictví, které tyto prostředky využije pro nákup mobilních zdravotnických jednotek, mobilních stanových jednotek nebo zdravotnického autobusu. A bude to tak pomáhat i skrze tu mobilitu se zdravotní péčí na Ukrajině v obtížně dostupných oblastech, případně například v situaci, kdy nastává evakuace.

Naší politikou je, abychom vytvářeli takové podmínky na Ukrajině, že budeme snižovat ten tlak na uprchlickou vlnu, která samozřejmě i v souvislosti s těmi Putinovými raketovými útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a s přicházející zimou, tak se opět to riziko zvyšuje.

Dalších dvacet milionů korun dáváme radě města Znamjansk na zajištění mobilního ubytování pro vnitřně přesídlené obyvatelstvo na Ukrajině tak, aby se jim právě i tu nadcházející zimu dařilo nějakým způsobem překonat.

Peníze na Afghánistán, tak ty nejdou přímo Afghánistánu, ale Zvláštnímu svěřeneckému fondu OSN pro Afghánistán, a je to záležitost, kterou děláme dlouhodobě, a samozřejmě je to ta základní prevence migrace. Takže tomu podřizujeme i samozřejmě naši aktivitu.

Jinak proběhlo jednání výboru pro evropské záležitosti, kde byl formálně schválen mandát na summit EU–ASEAN, nicméně jsme i diskutovali průběh nebo možný průběh Evropské rady, která se blíží, a věřím, že se podaří dotáhnout do cíle některé z těch představ, které česká vláda pro předsednictví v Radě Evropské unie má. Nicméně dokud ty jednotlivé rady nezasednou a nebudeme znát ty výsledky, tak těžko soudit, co se nám podaří dosáhnout.

Nicméně já jsem rád, že třeba se českému předsednictví podařilo prosadit vízovou liberalizaci pro Kosovo, ačkoliv v kompromisním znění, ale je to něco, kde Evropa ukáže opět vůči Balkánu, že nám záleží na spolupráci. Děkuji za slovo.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, otevírám prostor pro dotazy. Česká televize jako první.

Kateřina Trnková, Česká televize: Děkuju, dobrý den, já bych se chtěla, prosím vás, dozeptat k těm kontrolám na hranicích, které tedy nakonec jsou prodlouženy jenom na čtrnáct dnů. Říkali jste i kvůli tomu, že je zima, zkrátka méně migrantů. Ale ten původní návrh, jestli se nepletu, pana ministra Víta Rakušana byl třicet dnů. Jaké on měl tedy argumenty pro to, aby to byl jeden měsíc. I vy sám, pane ministře Jurečko, jste při příchodu na doorstep to nazýval tak, že to je zkrátka nutné, tento krok, aby to prodlouženo bylo. Proč je to tedy jenom polovina?

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: My jsme se všichni v té debatě, která k tomu bodu byla, shodli, že je ještě nutné prodloužení, a nakonec jsme se rozhodli, že to prodloužení bude o těch čtrnáct dnů do toho 27. prosince. Nicméně pokud by situace ukazovala, že dochází k nějaké změně, že ten tlak naopak, migrační, sílí, tak jsme rozhodně připraveni ta opatření znovu aktivovat. Ale po debatě, po zhodnocení, řekněme, všech okolností, i právě s ohledem na to, že opravdu v těch posledních dnech v rámci nástupu zimy dochází k výraznému snížení tohoto tlaku, tak jsme vyhodnotili, že tento krok je možný udělat takto.

Neznamená to, že v budoucnu to nebude obnoveno nebo nepřijdeme za čtrnáct dnů a neřekneme: Je nutné případně zvážit to prodloužení. To jsme nevyloučili. Ale v tento okamžik je to krok, který říkáme, uděláme ho o čtrnáct dnů.

Kateřina Trnková, Česká televize: Vzhledem k tomu, že západobalkánské státy se zavázaly k vízové harmonizaci, tuším, do začátku léta, je předpoklad, že nakonec Česká republika bude ty kontroly prodlužovat až do konce března, jak to umožňují schengenská pravidla?

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: To v tento okamžik nelze takto zodpovědět. Pro nás je samozřejmě důležité i to, co sledujme u našich partnerů, kteří jsou na té trase v té, řekněme, posloupnosti směrem na východ.

To znamená, vnímáme i kroky, které začala dělat slovenská vláda. Vnímáme i společné aktivity, které děláme i za přispění našich příslušníků bezpečnostních sborů ve spolupráci s těmito dalšími zeměmi, a to v zásadě také přispělo k tomu, že jsme mohli tento krok učinit.

To znamená, my vnímáme to, že se začala zlepšovat situace na těch dalších hranicích ostatních států. Je i tady velký tlak na ty země, které jsou na té vnější schengenské hranici. Takže proto jsme si dovolili tento krok udělat i s ohledem právě na tyto nové skutečnosti, které vnímáme, že za poslední týdny se ta situace zlepšuje.

Ale nelze – znovu se vracím k tomu, co jsem říkal na úvod: Nelze říct, že nebude nutnost to znovu aktivovat. Uvidíme, my na tu situaci budeme jako vláda rozhodně reagovat s ohledem především na bezpečnost naší země a našich občanů.

Kateřina Trnková, Česká televize: Předpokládám, že by to asi mohlo být i jedním z témat jednání dnešní Bezpečnostní rady státu. Jestli můžete říct, jestli ano, nebo ne, případně čemu by se mohla dnes věnovat?

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Standardně nekomunikujeme, neříkáme, co je na agendě Bezpečností rady státu. Ale já vás mohu ujistit, že samozřejmě toto téma je tématem, které řešíme operativně. Hledáme nástroje, komunikaci, způsoby i právě se zahraničními partnery. Takže je to téma, které rozhodně vláda má ve své pozornosti, stejně tak jako ministr vnitra, který toto téma opakovaně také přinesl na jednání se svými zahraničními protějšky na evropské úrovni.

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Jestli můžu ještě to jenom krátce doplnit, tak samozřejmě obsah Bezpečnostní rady státu standardně se nijak nekomentuje, ani agenda toho jednání, pokud k tomu není vysloveně důvod. Ale já jsem byl včera v Bratislavě, měli jsme jednání V4 a samozřejmě jsem měl i na okraj toho jednání možnost mluvit se svým slovenským kolegou Rasťo Káčerem. Jednal jsem s ním i na formátu slavkovském o týden dříve a samozřejmě je to citlivá otázka československých vztahů. Tak k tomu česká vláda přistupuje.

My jsme velmi vnímaví i k vnitropolitické situaci na Slovensku a já věřím, že i ty kontroly, které prostě fakticky přispěly k tomu, že ta čísla šla razantně dolů, nebudou trvat déle, než je potřeba. Koneckonců vláda dnes zvolila kompromisní variantu, ale budeme to posuzovat dál.

Ale musíme se bavit celoevropsky, musíme hledat společné řešení a to není záležitost mezi Českem a Slovenskem. Každopádně ten fenomén migrace prostě je dnes na vzestupu a my to musíme umět řešit i takto nepopulárním způsobem.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, Prima, potom…

Katarína Vítková, RTVS: Já bych se ještě zeptala k těm kontrolám. Budou platit teda do nějakého 26., teda eventuálně 27. prosince. Uvažujte nad, i v tom čase předvánočním, kdy funguje velmi úzký příhraniční styk právě kvůli rodinným vazbám mezi Českem a Slovenskem, že by došlo možná k nějakému zmírnění? Nemyslím úplně zákazu, ale že bude možná kontrolovaný jen nějaký typ automobilů, aby ten průběh cest byl plynulejší? Děkuji.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Tak vždycky je to otázka vyhodnocování nějaké míry rizika, nějaké indikace. Ale to jsou opravdu věci, které nelze takto sdělovat veřejnosti. My se snažíme opravdu sledovat, jaký ten trend je. Pokud víme a máme informaci, indikuje se, že je případně nějaké podezření, aby ta kontrola byla do určité míry třeba v nějaké lokalitě víc intenzivnější, tak se kolegové z bezpečnostních složek, od policie, případně ve spolupráci s armádou, Celní správou, na to zaměřují. Ale takto říkat, že tady na Vánoce bude nějaký mírnější režim, to jako opravdu si myslím, že víte, že takovýto žádný příslib z naší strany nemůže zaznít.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, Prima.

Pavlína Fabiánová, CNN Prima News: Já mám otázku na pana ministra zahraničních věcí a to, jestli Ministerstvo zahraničí nabídlo svoji chatu v Harrachově resortu vnitra pro ukrajinské uprchlíky. Což se v posledních dnech řeší, že se mají vystěhovat.

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Ministerstvo zahraničních věcí hledalo ubytovací kapacity především v březnu a v dubnu, když byla ta první vlna uprchlíků z Ukrajiny. Tehdy my jsme i vyčlenili a byla využita část kapacity zámku Štiřín. V tuhle chvíli neevidujeme požadavky, i tak, jak vlastně zasedaly ty krizové štáby, takže v tuhle chvíli už nejsme součástí těch opatření.

Pokud se ptáte konkrétně na rekreační zařízení, které má Ministerstvo zahraničních věcí pro potřebu samozřejmě zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. Nikdy jsem tam nebyl, ani nevím, jak to vypadá. Vím o existenci toho objektu, a jak mi bylo řečeno, je to taková klasická horská chata, asi žádný velký luxus to nebude.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, Nova.

Lucie Hlubučková, TV Nova: Dobrý den, chtěla bych se zeptat možná na tu harrachovskou problematiku více obecně. Jestli to třeba jako ministr budete řešit, vystěhování těch Ukrajinců, a případně, na jaké straně toho konfliktu možná stojíte. Jestli jste pro jejich vystěhování, nebo naopak pro to, aby tam mohli zůstat?

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Nejedná se o žádný konflikt, je to technická záležitost.

Lucie Hlubučková, TV Nova: To znamená, budete se nějak zasazovat?

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Já myslím, že jsem odpověděl. To je záležitost, kterou si řeší Poslanecká sněmovna. Já myslím, že naopak by Poslanecká sněmovna měla být pochválena za to, že dokázala poskytnout vlastní zařízení, ubytovací kapacitu pro řešení bezprecedentní situace, která v České republice nastala.

Každý nějakým způsobem přispěl, přispívá podle svých možností. Myslím si, že nyní jsme ve fázi, že se dají hledat jiné možnosti. To znamená, nevytvářel bych z toho více, než to ve skutečnosti je.

A jak už jsem tady o tom mluvil, Ministerstvo zahraničních věcí humanitární pomoc, vnitro a všechny další resorty, koneckonců i Ministerstvo práce a sociálních věcí, pracujeme na tom, abychom co nejlépe zvládli tu bezprecedentní situaci, do které se Česká republika dostala, tou masivní uprchlickou vlnou.

My jsme na prvním místě v Evropě, když mluvím o počtu lidí, kterým Česká republika poskytla tu dočasnou ochranu, válečným uprchlíkům. Přes 400 000 na desetimilionový národ. A myslím si, že to výborně zvládáme. Já bych tím chtěl všem poděkovat, kteří se jakkoli do pomoci těmto válečným uprchlíkům zapojili. A pro ministerstvo je důležité dělat opatření na Ukrajině, aby Ukrajina zvládla přežít tu zimu. Koneckonců ten finanční dar, který dnes vláda schválila, míří tím směrem.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Já přece jenom doplním podstatnou informaci, tady nedochází k žádnému vystěhování, že by ti lidé neměli jít kam bydlet. To, že obecně se vlastně snižuje počet lidí, kteří jsou ubytováni v tom náhradním ubytování, ať už jsou to objekty státu, nebo objekty, které jsou nasmlouvané, jako penziony, hotely, ubytovny, no to je věc, která tady běží poslední měsíce.

Takže tady se snaží postupně jednotlivé organizace vracet k nějakému běžnému fungování a běžnému režimu, ale nikdy to není tak, že by nebylo zajištěno ubytování pro tyto lidi. Tak to téma nikdy nestálo.

A naopak, když se podíváme na data, jak také vnímáme, jak se vlastně daří tady zapojení ukrajinských uprchlíků do běžného života, tak já jenom řeknu třeba ze svého resortu: Dnes už víme, že přes sto tisíc lidí příchozích z Ukrajiny pracuje dnes, teď, v těchto dnech aktuálně na českém pracovním trhu. Od začátku války jich začalo pracovat víc než 150 000, někteří odešli.

To jsou extrémně výborná čísla v porovnání s jinými státy, jak tito lidé se integrovali, a zároveň samozřejmě i oni z některých lokalit, kde bylo poskytnuto to náhradní ubytování, ty horské, podhorské lokality, kde třeba pak není taková příležitost na pracovním trhu nebo není taková příležitost a kapacita z hlediska například vzdělávání, tak i tito lidé se přesunují v rámci území České republiky tam, kde jsou tyto služby nabízeny.

Takže mně přijde, že tady se dělá senzace z něčeho, co senzací není. Opravdu tito lidé mají v systému České republiky zajištěno náhradní ubytování, případně dostupné ubytování v rodinách. 

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz Seznam.

Kristýna Jelínková, TV Seznam: Já se ještě vrátím k těm hraničním kontrolám. Vy jste přece jenom říkali, že to byl nějaký kompromis. Tak ráda bych se zeptala na to, jestli dnes na tom jednání padl nějaký termín, do kdy se vyhodnotí ta data z následujících čtrnácti dnů? A vlastně kdy by se mohly ty hranice možná prodloužit? Děkuju.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Já myslím, že to je v zásadě úplně jednoduché a logické. Já jsem to i vlastně říkal v úvodu. Je to krok, který jsme rozhodli v tento okamžik. Pokud situace to bude vyžadovat, jsme připraveni ji prodloužit. Poslední vláda, která to případně může změnit, je vláda 21. prosince před Vánocemi.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Další dotaz… Ještě teda Česká televize poslední.

Kateřina Trnková, Česká televize: Děkuju, já bych se chtěla zeptat na něco, co možná bude vypadat jako marginálie vůči ostatním tématům, ale mohlo by to zajímat lidi, kteří bydlí v blízkosti třeba dopravních staveb. Jestli se nepletu, tak jste dnes měli řešit také ty hlukové limity právě u dopravních staveb, na což mířila kritika třeba z Kanceláře veřejného ochránce práv. Tak by mě, prosím, zajímalo, k čemu jste se dnes na jednání dobrali? Děkuju.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Byl přijat ten návrh, který předložilo Ministerstvo zdravotnictví, který byl vykomunikován s Ministerstvem dopravy a který vlastně nějakým způsobem uvádí do souladu vůbec technické možnosti řešení toho hluku. A bavíme se o lokalitách, kde už ta dopravní stavba i to ubytování je takto třeba po desítky let.

Takže tady v zásadě se ty technické možnosti vyčerpaly. Není možné to tam zajistit. Proto přišla tato úprava, která vlastně reaguje na ten faktický stav věci, který přes všechna opatření, která jako je možné zvažovat, není možné naplnit. Takže je to, já si myslím, že racionalizace toho, jakým způsobem tuto situaci můžeme vlastně řešit. Takže byl přijat návrh Ministerstva zdravotnictví.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: To je z tiskové konference všechno. Děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek dne, na shledanou.

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Díky, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter