Tiskové konference

3. 1. 2007 14:55

Tisková konference po jednání vlády ve středu 3. 1. 2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády ČR. Zároveň na tiskové konferenci vítám paní Milenu Vicenovou, ministryni zemědělství a pana Petra Kalaše, ministra životního prostředí. Zároveň omlouvám ministry, včetně premiéra, kteří jsou členy ODS, protože v této chvíli se musí zúčastnit jednání poslaneckého klubu. Takže, aspoň vidíte, jaká je výhoda mít ve vládě nestranické ministry. V této chvíli bych již předal úvodní slovo, asi zdvořile bych začal dámou, ministryní zemědělství paní Milenou Vicenovou.
Milena Vicenová, ministryně zemědělství: Dobrý den, děkuji za slovo. Ráda bych zdůraznila bod, který je v gesci ministerstva zemědělství, a je to bod, který se zabývá bezpečností potravin. Již před dvěma lety vláda schválila tento dokument: Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU. A nyní jsme se po dvou letech platnosti tohoto dokumentu podívali, zda se nám podařily všechny úkoly splnit a všichni si uvědomujeme, jak je důležité v EU po rozšíření o další dvě země, v EU, která má 480 milionů obyvatel, jak je nesmírně důležité umožnit volný pohyb zboží, i tak důležité komodity jako jsou potraviny. A právě dnes už nejde zdaleka jen o to vyrobit perfektní, kvalitní a zcela bezpečné potraviny, ale o této skutečnosti spotřebitele trvalou, cílevědomou systematickou prací na vědeckém základě informovat. A právě postup při naplňování tohoto cíle je předmětem strategie. A jsem velice ráda, že vláda význam zajištění bezpečnosti potravin vzala na vědomí a dokument schválila.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Já děkuji paní ministryni a nyní má své úvodní slovo pan ministr Petr Kalaš.
Petr Kalaš, ministr životního prostředí: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Bod jednání dnešní vlády, o kterém bych vás chtěl informovat, pojednává o ekologické daňové reformě. Tento bod byl jedním z bodů v prohlášení této současné vlády a můj úřad – ministerstvo životního prostředí - prezentovalo na dnešní schůzi vlády principy a harmonogram realizace této ekologické daňové reformy. Princip ekologické daňové reformy spočívá v její daňové neutralitě tím, že daňové zatížení různých druhů energií, podle jejich dopadů na životní prostředí, bude sloužit k snížení nákladů práce, tzn. bude příspěvkem na ministerstvo práce a sociálních věcí snížení zátěže pracovníků. Dnešní schůze vzala na vědomí předložený koncept, který se bude sestávat ze tří etap. První etapa bude transpozice evropské směrnice a konkrétní dopad této transpozice bude připraven do 31. března t.r. Do konce t.r. bude připraven detailní koncept a návrh legislativního opatření pro tzv. druhou etapu, kde už bude diferencovaný přístup k zatížení jednotlivých druhů energií podle jejich dopadu na životní prostředí. A otevře se i přístup k třetí etapě, která už bude spíš střednědobá, kde bude k dalšímu prohloubení nejenom energetických dopadů, ale i ostatního zatížení v oblasti ekologického resortu. Bylo dohodnuto, že nová vláda, která ve svém navrhovaném prohlášení i tento bod má, bude pokračovat v projednávání tohoto konceptu. Děkuji.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Já děkuji panu ministru Kalašovi a nyní, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy.
Jiří Novotný, deník Právo: Jenom bych se zeptal, jestli by paní ministryně mohla říci konkrétně, co se tedy daří, a co se nedaří z toho hlediska projednávaného materiálu.
Milena Vicenová, ministryně zemědělství: Já musím velice ráda konstatovat, že všechny hlavní úkoly, které byly v dokumentu před dvěma lety stanoveny, byly splněny. Pracují dosavadní čtyři vědecké výbory pro bezpečnost potravin, byl zřízen pátý výbor, který se podrobně zabývá problematikou geneticky modifikovaných organismů a jejich podílu v potravinách. A velice dobře probíhá spolupráce všech resortů. Nově se také připravuje Česká republika na naplňování celého souboru hygienických pravidel, tzv. hygienického balíčku, a velice je kladen důraz na to, že za bezpečnost potravin odpovídá vždy daný výrobce. Vychází se z podrobné analýzy rizika, kontroly se soustředí zejména tam, kde je riziko větší. Naším cílem je připravit také základní podmínky pro sjednocení role dozorových orgánů, a co nejúčelnější využívání všech existujících laboratoří a všech existujících kontrolních orgánů.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Nějaké další dotazy? ČTK.
Alice Blažková, ČTK: Dobrý den. Jestli by mi někdo z vlády mohl odpovědět na to, zda vláda schválila účast ČR na Expu 2010. A také měla jednat o zajištění českého předsednictví v EU, personálním a finančním zajištění. Tak, jestli k tomu máte někdo nějaké detaily.Milena Vicenová, ministryně zemědělství: Ráda. Mohu potvrdit, že oba dva body vláda schválila. Vláda považuje účast ČR na Expu za velmi důležitou, dokument byl schválen ve znění, v jakém byl předložen. Stejně tak byl podrobně projednán i systém přípravy předsednictví ČR. I tady byl navržený dokument schválen v plném rozsahu.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím.
Pavla Renčínová, ČT: Já bych se chtěla zeptat ještě na to, jestli se vláda zabývala i těmi zprávami NKÚ, a k čemu došla.
Petr Kalaš, ministr životního prostředí: Ano, vláda se zabývala všemi předloženými dokumenty s tím, že příslušná ministerstva přijala návrhy NKÚ a po vzájemném odsouhlasení byla přijata opatření, která vedou k nápravě těch zjištění, která NKÚ zjistil.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím.
Ondřej Černý, Český rozhlas: Mě by teda konkrétně zajímal ten nález, týkající se ministerstva dopravy, těch peněz, které šly na osobní dopravu Českých drah v letech 2004-2006. Jaká konkrétní opatření případně ministerstvo nějakým způsobem přijme?
Milena Vicenová, ministryně zemědělství: Obávám se, že to je opravdu konkrétní dotaz na pana ministra dopravy a doporučuji, abyste se obrátil přímo na něj.
Ondřej Černý, Český rozhlas: Takže, pan Schmarcz nemá žádné informace?
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Informace, které se týkají konkrétních bodů, které ministři, kteří zde jsou, nevědí podrobně, tak se obracejte jako vždy na tiskové odbory jednotlivých ministerstev. Nějaké další dotazy? Jestliže tomu tak není, tak vzhledem k tomu, že šlo pravděpodobně o poslední tiskovou konferenci po jednání této vlády, tak já děkuji paní ministryni, panu ministrovi a děkuji také vám a těším se s vámi po jednání vlády příští nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter