Tiskové konference

13. 7. 2011 15:42

Tisková konference po jednání zástupců vlády s demokratickou opozicí, 13. července 2011

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, jak již bylo avizováno, dnes se sešli zástupci vlády, to znamená představitelé ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva financí a předseda vlády se zástupci nejsilnější opoziční strany, z hlediska jednání o dalších krocích důchodové reformy. My jsme si na úvod vyměnili svá základní stanoviska. Stanovisko vlády je, že trvá na vytvoření druhého pilíře v rámci důchodového systému, to znamená na systému opt-outu, vyvedení 3 % a doplnění o 2 % jako vytvoření spořícího systému s tím, že sociální demokraté zopakovali, že s tímto krokem nesouhlasí, že tento krok nepodpoří a vyhrazují si právo k případným parametrickým změnám v případě, že k tomu dostanou mandát od voličů. Nicméně jsme se shodli i na konkrétních krocích procedurálního charakteru. Jsou oblasti důchodové reformy, kde jsou společné zájmy, a proto jsme se dohodli na vytvoření expertní pracovní skupiny složené ze zástupců vlády a zástupců ČSSD. Chci zdůraznit, že to je expertní úroveň, na kterou budou navazovat jednání na úrovni politické, které proběhlo dnes. Bude se jednat primárně o třech okruzích, prvním okruhem je možnost vytvoření tzv. uzavřených zaměstnaneckých schémat, čili systému, který by umožnil vytvořit možnost tzv. před-důchodu na základě dohody zaměstnanců a zaměstnavatelů, který by umožnil u některých profesí, kde by tato dohoda byla dosažena, tak dřívější odchod do důchodu bez krácení. Druhou oblastí, kterou se tato expertní skupina bude zabývat, je oblast reformy třetího pilíře, to znamená zřízení nových důchodových společností, oddělení majetku akcionářů a klientů a fungování tohoto nového systému. A třetí oblastí, kterou se bude skupina zabývat, je u průběžného systému, kde v rámci malé důchodové reformy bylo zavedeno zvyšování věku odchodu do důchodu i po roce 2043, kdy se dosáhne u mužů i žen bez ohledu na počet dětí 67 let, tak je schváleno, že dále tempem 2 měsíce za kalendářní rok se bude tento věk odchodu do důchodu zvyšovat a my jsme již dříve řekli, že jsme připraveni pro ten rok 2043 a další vytvořit matematický vzoreček, který by případné další zvyšování věku odchodu do důchodu vázal na zvyšování tzv. naděje dožití a střední délky života. To znamená, pokud by se prodlužovaly tyto parametry, tak by případně pokračovalo i toto prodlužování věku odchodu do důchodu. Toto jsou tři témata, na kterých bude pracovat tato expertní komise v následujících zhruba 2-3 měsících, a průběžně se na základě že dospěje k jistým výsledkům, tak se sejde i toto jednání na politické úrovni a promítne se to do případných legislativních změn.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, pokud chce doplnit pan ministr financí, případně pan ministr práce? Dámy a pánové, prostor pro otázky.

ČT: Já bych se chtěl zeptat, co říkáte na tu nedohodu a že sociální demokracie avizovala, že to změní, až přijde k moci. Není to pro voliče (zbytek dotazu nesrozumitelný).

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych zdůraznil to, že již v minulosti sociální demokracie, například v roce 1995, když bylo schváleno zvýšení odchodu do důchodu na 62 let, tak slibovala v rámci kampaně ve volbách 1996 a 1998, že vrátí věk odchodu do důchodu na 60 let, jak byl předtím. Nejenže tak neučinila, ale sama v průběhu vládnutí zvýšila věk odchodu na 63 let. Zrovna tak kritizovala a nehlasovala pro důchodové změny v minulém období, teď nenavrhuje změny těchto změn. Kdybychom vycházeli z tohoto precedensu, že něco jiného je v rámci lovení hlasů něco slibovat a něco jiného je to reálně v rozpočtových podmínkách dělat, tyto změny. Ano, jisté parametrické změny toho či onoho parametru si dovedu představit, dokonce si troufám říci, že možná v následujícím období vláda v tomto složení by to či ono jemně upravila i na základě zkušeností s fungováním toho systému. Za třetí, některé změny proběhly i v zahraničí, typu že na Slovensku, když vyhrál pan Fico volby, tak otevřel fondový systém s možností návratu do průběžného systému, což z několika milionů lidí využilo pár tisíc. Ano, podobné kroky jsou možné, ale nemyslím si, že by zásadním způsobem torpédovaly fungování spořícího pilíře, zvláště tehdy, když tam již budou vloženy finanční prostředky důchodových společností a především za situace, kdy tam budou mít vloženy finanční prostředky občané ČR.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Jestli mohu doplnit, já si myslím, že tady lze demonstrovat, jak probíhá ten dialog, jak se sociálními partnery, tak s opozicí. Koalice, když se ustanovovala, měla v úmyslu mít povinné spoření ve druhém pilíři a jak odbory, tak opozice nevystupovaly přímo proti druhému pilíři, ale důsledně vystupovaly proti povinnosti ve druhém pilíři a já si vzpomínám a každý z vás to dohledá, že pan předseda Sobotka tenkrát říkal, pokud koalice schválí povinné spoření v druhém pilíři, sociální demokracie, až bude u moci, tuto povinnost zruší. Byl to jeden z největších a nejbolavějších ústupků, které kdy koalice udělala, že z povinného spoření přešla na dobrovolné. Sotva jsme to udělali, tak oba dva souputníci, jak sociální demokracie, tak odboráři začali říkat, my ten druhý pilíř nechceme vůbec. Já jsem přesvědčen, že kdybychom našli nějaký model bez druhého pilíře, jakože o něm nejsme přesvědčeni, tak by to bylo stejné. Prostě ve stylu navrhni, co chceš, my budeme stejně proti. Nemohu si při té příležitosti nevzpomenout výroku dámy, která mi včera poťukávala hůlčičkou a křičela při tom: „Ty zloději, ty mně chceš zrušit ten pilotní průběh“.

ČTK: (dotaz nesrozumitelný)

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já řeknu vcelku otevřeně, pokud dospěje tato expertní komise k nějaké shodě a bude posvěcena i na politické úrovni, tak bude začleněna ze strany vlády do těchto legislativních návrhů, budou provedeny tyto změny. Řeknu otevřeně, neočekávám, že by pak ten zákon jako celek, či tři zákony, sociální demokraté podpořili. To by se na tom nic nezměnilo, nicméně, bylo by to zahrnutí určitých prvků. My jsme takto postupovali i v minulém volebním období i v první etapě důchodové reformy, která se týkala průběžného důchodového systému, jsou zahrnuty některé náměty sociálních demokratů z průběhu projednávání, přestože pak pro ten návrh nehlasovali.

ČTK: K tomu jednání, ty tři body, o kterých bude komise jednat, jsou výsledek kompromisu?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Je to výsledek kompromisu, na druhou stranu musím říci, že nikdo víc styčných bodů k projednání té komise, na kterých jsme se shodli, nenavrhoval. Nebyl žádný odmítnutý ani z té či oné strany.

TV Nova: Pane premiére, já jsem se chtěl zeptat také k důchodům, ale související s těmi slovenskými náhradami. Do jaké míry sdílíte obavy z toho, že by Slovensko či jejich penzisté mohli žádat po ČR dorovnání?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Samozřejmě ta věc není jednoduchá, je právně složitá, ta věc je o to složitější, že, abych to řekl diplomaticky, svérázným způsobem rozhodují soudy na české straně, nikoliv ku prospěchu české strany, když to řeknu zjednodušeně. My tu věc pečlivě analyzujeme, budeme se jí věnovat a budeme se snažit minimalizovat škody na veřejných rozpočtech a současně dodržet jurisdikci soudu. Ta věc je dlouhodobá, je vážná a hypoteticky, v katastrofické variantě by mohla vést ke ztrátám v hodnotách miliard či desítek miliard korun.

Mediafax: Já bych se zeptal, důchodová reforma je asi nejvýznamnější typ reformy, ale co další reformy, jak to vidíte dál, třeba se zdravotní reformou, sociální reformou s opozicí. A k tomu jednání, jaká tam byla atmosféra? A jedna technická, mělo začít ve 12 hodin, proč ještě členové vašeho klubu nevěděli kam jít?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vznikají logistické problémy, protože současně, jistě jste si všiml, že shodou okolností běžela debata k tomu, k čemu jsme měli jednat, čili jsme se museli dohodnout, jestli to bude ve větší vzdálenosti od sněmovny nebo v kratší, zda tam budeme všichni nebo někdo bude muset být přítomen na sněmovně, zda náhodou nevyčkáme na polední přestávku. To se řešilo v těch 15 minutách a nakonec jsme se shodli tak, že to proběhlo, pan ministr financí statečně to absolvovala ve sněmovně a my jsme o čtvrthodinu později uskutečnili toto jednání. Co se týče zdravotnické reformy, předpokládám živou diskusi na jednání zdravotního výboru a také pléna v průběhu druhého čtení, to je platforma, kde lze navrhovat pozměňovací návrhy, kompromisy a podobně.

TV Nova: A atmosféra toho jednání?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Atmosféra tradiční, to znamená uvolněná.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, díky za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání zástupců vlády s demokratickou opozicí, 13. července 2011

Související zprávy