Tiskové konference

13. 1. 2021 19:24

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 13. ledna 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezký podvečer, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Ministr zdravotnictví pan Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Milé dámy, vážení pánové, na dnešním mimořádném jednání vlády byl v podstatě jeden hlavní bod a tím bylo schválení usnesení, které se váže k metodickému pokynu pro očkování v České republice. Vláda vzala informaci o tomto metodickém pokynu na vědomí a schválila usnesení, kterým umožnila vydat dvě mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která jsem před chvílí podepsal a která ve zkratce umožňují, aby všichni lidé v České republice, kteří o to mají zájem a kteří mohou čerpat prostředky zdravotního pojištění, měli možnost být očkováni, aby tato vakcína byla uhrazena zdravotními pojišťovnami, a to všechno za podmínek, že budou ti, kteří očkují, zadávat podstatné informace do centrálních softwarů, zejména do softwaru, který reguluje jednotné hospodaření s touto vakcínou napříč celou Českou republikou a rovněž dává povinnost, aby ještě v ten den, kdy byla vakcína podána, byla zapsána tato informace do tzv. ISIN – Informačního systému infekčních nemocí, do jeho modulu pro očkování.

Tím byl dán jasný pokyn k tomu, že očkování v České republice bude řízeno centrálně a budou k němu používány softwarové nástroje, které jsou k tomu určeny, a bude zajištěna jednoduchá a stejná dostupnost tohoto očkování napříč celou zemí, bude o něm vedena jednotná evidence a rovněž bude okamžitá zpětná vazba o tom, kde jsou jaké vakcíny komu podávány. Protože potřebnou a zásadní věcí je to, aby napříč celou Českou republikou ta prioritizace, která je dána metodickým pokynem, byla dodržována, byla stejná a umožnila v nejkratší době naočkovat zejména rizikové populace a následně potom i zbytek našich občanů. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První dotaz, Česká televize. 

Mariana Novotná, Česká televize: Zeptala bych se ne přímo na očkování, ale na protiepidemický systém PES, protože vy jste i dnes i zmiňoval při svém vystoupení v Brně, že příští týden už by měla být ta známa ta pravidla. Tak jestli můžete upřesnit, kdy přesně bychom je měli znát? A potom by mě ještě zajímala kauza nebo případ, se kterým přišel server iRozhlas a týká se Státního zdravotního ústavu, který údajně rozdělil tisícovku vakcín mezi své pracovníky a jejich příbuzné, i když nešlo jen o lidi, kteří přijdou do kontaktu s pacienty. Vím, že jste obecně říkal, že by k takovým praktikám docházet nemělo u jiných případů. Jestli tady třeba plánujete nějaké konkrétní kroky vzhledem k tomu, o jakou instituci jde. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Protiepidemický systém se dokončuje v těchto dnech. Další, v pořadí třetí jednání všech zainteresovaných proběhne tento pátek a cílem je mít připravenou finální verzi začátkem příštího týdne tak, aby byla nejenom k dispozici vládě, ale i Poslanecké sněmovně, zdravotním výborům. Takže tak věřím, že jsem odpověděl na první otázku.

A pokud se týká Státního zdravotního ústavu, tak v případě, že by byla pravda to, co jste řekla, v případě, že by opravdu ve Státním zdravotním ústavu došlo k tomu, že by nebyla respektována prioritizace tak, jak je nastavena, tak z toho vyvodím jednoznačně důsledky včetně případně osobní zodpovědnosti těch lidí, kteří by s tím byli spojováni. A abych měl informace objektivní, tak si předvolám ředitele Státního zdravotního ústavu a budu po něm nekompromisně chtít vysvětlení.

Budiž to prosím jasným signálem, že kdyby někdo nedodržoval prioritizaci tak, jak je nastavena, a chtěl se nezodpovědně, neopodstatněně a v podstatě podvodem domoci toho, aby se mu dostala vakcína dříve než těm, kteří to potřebují, to znamená nejvíce seniorům a zdravotníkům, potom v žádném případě toto nebude tolerováno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, televize Prima.

Šimon Pilek, CNN Prima News: Já bych se zeptal na to, jestli v tom novém metodickém pokynu pro očkování byly provedeny nějaké změny v tom, jaké skupiny obyvatel budou upřednostňovány jako prioritní pro to naočkování, a bude tam třeba úprava těch už daných dat v tom, kdy se kdo může hlásit na očkování. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Teď jste mluvil o protiepidemickém systému?

Šimon Pilek, CNN Prima News: O očkování.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Tak jsem asi přeslechl. V té verzi metodického pokynu, tak jak s ním byla seznámena vláda, nedošlo k žádným změnám v té hlavní prioritní skupině IA. To znamená, mám tady i tabulku před sebou, jsou to klienti domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením, osoby hospitalizované v zařízeních následné péče, osoby nad 80 let a zdravotníci a ti, kteří zajišťují péči o tyto lidi.

V té části IB byly provedeny drobné změny, které reflektovaly připomínky, které přišly jak z krajů, tak z rezortů. Pořád trvá to, co jsem říkal, že ta první část, IA, po zakomponování všech zdravotníků je něco přes 750 000 osob. To se dobře poptává s počtem vakcín, které budeme mít v lednu a v únoru v České republice. A ta skupina IB, tak jak je nyní nastavena, čítá něco víc než 3,5 milionu osob.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, Jana Čermáková, Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den, já bych ještě jednou částí otázky doplnila kolegyni z České televize – jestli v případě toho Státního zdravotního ústavu byste, pane ministře, případně uvažoval i o odvolání jeho šéfa.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ředitel instituce je jednoznačně zodpovědný za to, co se v jeho instituci děje, zejména když se jedná o přímo řízenou instituci Ministerstva zdravotnictví, potom samozřejmě to budu já, kdo bude chtít jasnou odpověď. Proto si pana ředitele předvolám, proto budu chtít jeho jednoznačné vysvětlení a podle toho budu potom jednat. Já si tak jako všichni – je jakási presumpce neviny, ale v žádném případě, v žádném případě nebudu tolerovat, kdyby bylo pravda, kdyby byly pravdivé informace, o kterých jste informovali, o kterých jste podali svědectví.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Mohla bych prosím ještě doplněk trošičku k jinému, ale také k očkování? Podle našich informací mají nemocnice seznamy lidí, které zvou mimo pořadí očkování v případě, že se ukáže, že v daný den nestihnou vyočkovat všechny dávky, a hrozí, že by je musely vyhazovat. Jde například o rodinné příslušníky zdravotníků. Jestli Ministerstvo o této praxi ví a jestli u je podle vás v souladu s vládní očkovací metodikou, nebo hrozí nemocnicím případně nějaký postih?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: O takové praxi neví Ministerstvo zdravotnictví ani já osobně, a pakliže by se něco takového dělo, potom by to bylo velmi podobné tomu, co jste naznačila u Státního zdravotního ústavu. Jinými slovy, to že je někdo z rodinným příslušníkem někoho, kdo připadá do prioritní skupiny 1A, ho rozhodně neopravňuje k tomu, aby byl prioritně očkován. Ty priority jsou jasně dané a musí být, musí být dodržovány. Takže odpovím přímo na vaši otázku: Ve chvíli, kdy bych takovouto informaci dostal, budu s ní nakládat naprosto stejně jako s tou, kterou jsem nyní dostal o Státním zdravotním ústavu.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Další dotaz ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Já jsem měla podobný dotaz, ale můžu ho trochu předělat. Od jakého momentu by bylo možné takovéto seznamy nebo ty nedoočkované vakcíny, třeba večer, použít pro neprioritní skupiny? Od jakého okamžiku by to mohly nemocnice dělat? A ještě ke zdravotnímu ústavu, kdy schůzku plánujete?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Prioritizace a celý ten systém, centrální rezervační systém je postavený na tom, že vlastně vytváří seznam lidí, kteří na vakcínu čekají. Takže se nedomnívám, že by mělo dojít k tomu, že někde zbude nějaká vakcína.

Možná třeba vycházíte z někdy citovaného postupu Izraele, který ale má jinou praxi, kde se jedná většinou o centra mimo zdravotnická zařízení. Kde je ráno ta vakcínách nějakým způsobem už naředěná a připravena a následně opravdu třeba v Izraeli stojí bokem toho očkovacího centra fronta těch, kteří mají ochotu čekat celý den, jestli na ně náhodou nezbude řada, protože se někdo nedostavil.

To, jakým způsobem fungují ta centra v České republice, protože jsou navázána na nemocnice, koneckonců dnes řada z vás přinesla reportáž z brněnského prvního velkokapacitního očkovacího centra, tak jste mohli i vidět, že vakcíny jsou připravovány a natahovány poměrně bezprostředně před tím, než jsou podány, a počet takto připravených vakcín odpovídá počtu osob, které v danou dobu čekají na to očkování. A jinak je vakcína až pět dní uchovávána při chladničkové teplotě.

Některá z těchto zařízení jsou dokonce vybavena přímo i mrazicími boxy, takže tam mohou tu vakcínu uchovávat i delší dobu. Takže se nestane, že by nějaká vakcína měla být znehodnocena a že by kvůli tomu musel někde být nějaký záložní seznam lidí. Takže toto nepředpokládám, že by u nás mělo nastat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz televize Nova.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ještě jste měla ten druhý dotaz, připomeňte mi ho, prosím. Já tak jako vy všichni ostatní jsem se tuto informaci dozvěděl během odpoledne, takže ještě dnes se s panem ředitelem spojím a schůzku si domluvíme během tohoto týdne. To znamená zítra, nebo pozítří. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, televize Nova.

Eliška Kopánková, TV Nova: Hezký den. Pane ministře, jak to vypadá s otevřením velkokapacitního očkovacího centra v Praze ve Vysočanech? Otázka číslo jedna. A dotaz číslo dvě. Vy jste dnes na tiskové konferenci odpovídal, že v Moravskoslezském kraji plánují praktici si brát vakcíny z očkovacích center a vlastně těm seniorům nad osmdesát let je aplikovat ve svých ordinacích. Tak jestli tedy tomu tak je a jaký je váš názor na to? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Na dnešní brněnské návštěvě byli i zástupci Ústřední vojenské nemocnice, o které se předpokládá, že by mohla být tím, kdo bude mít v gesci to velkokapacitní centrum v Praze. Byli tam sdílet zkušenosti, sbírat informace.

To místo se teď připravuje. Myslím si, že je potřeba, aby vše se zrealizovalo v průběhu krátkých týdnů. To znamená, já vám nyní neumím říct přesně toto datum, ale určitě to nebude s žádným odkladem. Koneckonců bylo to i vidět v době, kdy  se budovala polní nemocnice a následně přebudovala i během krátké doby na očkovací centrum v Brně.

Takže to si myslím, že je určitě realizovatelné. Kolegové předpokládají, že zhruba stejná, případně i o něco vyšší kapacita, než je v Brně, by právě mohla být k dispozici v Praze.

A pokud se týká praktických lékařů, tak to není jenom Moravskoslezský kraj, ale i Jihomoravský a Zlínský kraj a některé další kraje, které v současné době, i když je zatím k dispozici pouze vakcína Pfeizer, mají nebo budou mít nastavenu možnost pomoci praktických lékařů nejen v těch velkokapacitních nebo jiných očkovacích centrech, ale i tak, že budou provázáni s tím rezervačním systémem, kdy praktický lékař nadefinuje ty své pacienty, které naočkuje, přes tento systém.

Z toho očkovacího centra mu bude vydána očkovací látka na konkrétní pacienty, bude to zaevidováno do těch systémů, do kterých je podle dnešního usnesení povinnost hlásit a hlásit včas. A následně může tyto občany naočkovat buď u sebe v ordinaci, nebo některé obce mají připraven i takový model, že právě i s pomocí praktického lékaře, který takto oficiálně ty vakcíny z očkovacího centra získá, je mohou naočkovat například ve svém kulturním domě nebo v nějaké jiné místnosti, která je k tomu určena.

Samozřejmě vše toto musí splňovat ta kritéria, která jsou dána metodickým pokynem, stran vybavení, stran lékařského personálu, předcházení případným vedlejším účinkům a tak podobně. Takže toto je samozřejmě něco, co musí být zajištěno všude, i když to nebude přímo v tom očkovacím centru, tak, aby bezpečnost té vakcinace byla stejná pro všechny občany v České republice.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima, ještě.

Šimon Pilek, CNN Prima NEWS: Mě by ještě zajímalo, jestli ta dnes schválená očkovací strategie počítá s tím, že se denně naočkuje těch 100 000 lidí, jak jste uvedl, tuším v pondělí. A pokud ano, jak to tedy bude celé koordinováno a zajišťováno?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já bych jenom rád řekl, že – ona je to drobnost, ale přece jenom, odlišme ty pojmy. Obecná očkovací strategie byla představena před Vánoci. To, co jsme nyní dali vládě na vědomí a čeho se týkají i ta dvě mimořádná opatření, je metodický pokyn k tomu vlastnímu očkování. To znamená, to první si představte jako jakýsi zákon, to druhé jako prováděcí vyhlášku k němu, která přesně říká, kde se co a jak má udělat.

A tento metodický pokyn definuje, jakým způsobem vypadá očkovací místo, očkovací centrum, velkokapacitní očkovací centrum, a umožňuje tuto vakcinaci. Vakcinace v řádu desítek nebo stovky tisíc osob denně bude možná v České republice tehdy, až budou k dispozici vakcíny i jiných výrobců než Pfizer BioNTech.

Předpokládáme zde, že samo o sobě využití všech kapacit a kapacit praktických lékařů, kterých samotných je kolem pěti tisíc, vygeneruje kapacitu asi kolem 100 000 osob denně. A se zapojením očkovacích center, bude tato kapacita, nebo velkokapacitních očkovacích center, může být tato kapacita ještě posílena.

Uvědomme si, prosím, že do České republiky v těch měsících, kdy budou dodávky nejvyšší, přijde vždy několik milionů dávek měsíčně. Takže ve chvíli, kdy by třeba ten celý měsíc opravdu byla využita kapacita naplno ta kapacita 100 000, tak by to znamenalo proočkování tří milionů osob měsíčně. A tam opravdu limitem maximálního využití té možné kapacity bude počet dostupných vakcín.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě Česká televize.

Mariana Novotná, Česká televize: Pane ministře, pan premiér dnes a vy jste také říkal, že se budete bavit o té nové povinnosti informovat o počtu očkovaných každý den. Tak by mě zajímalo, jestli to znamená, že i veřejnost nebo média, nebo jestli někde zkrátka se my všichni dozvíme každý den, jak ty počty rostou. Nebo jestli je to informace třeba spíš pro vás a stále platí, že informovat se bude jen ve čtvrtek. A druhá věc asi úplně obecně, nezeptala jsem se hned na začátku, jestli jsou třeba nějaké další výraznější připomínky krajů nebo dalších míst, které jste zapracovali a třeba pozměnili tu strategii očkování do budoucna? Děkuju. 

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Informace tak, jak jsou nyní nastaveny, jsou dány těmi týdenními dodávkami, kde potom to bude zpětně rozpracováno i na jednotlivé dny. Bude to, myslím, pěkný, přehledný, pravidelně vydávaný soubor informací. Je cílem, aby, jakmile bude spuštěn ten centrální rezervační systém a jakmile vejde v platnost to neodkladné zadávání do toho informačního systému ISIN, tak bude spuštěn i on-line portál, který bude umožňovat mít tyto informace průběžně. Takže si umím představit, že se i poskytování těchto informací navenek bude nějakým způsobem vyvíjet.

Zatím si myslím, že je přednější přesnost těch dat před rychlostí poskytnutí. Proto jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Nevylučuji, že se ten systém bude nějakým způsobem vyvíjet. A samozřejmě cílem je, aby ty informace, které bude dostávat veřejnost, byly co nejpřesnější.

Změny, případné zakomponování připomínek. Tak jak jsem říkal, během noci byly doplňovány další připomínky krajů, ještě následně během dne potom připomínky rezortů, takže jsme se ještě domlouvali na některých drobnostech s Ministerstvem vnitra, s Ministerstvem průmyslu a obchodu například se definovalo, co to přesně znamená klíčová infrastruktura státu, která je například v té kategorii IB nějakým způsobem zmíněna, protože si všichni uvědomujeme, že na to, abychom mohli spokojeně žít a dobře fungovat, je jistě nyní prioritně potřeba zdravotní systém, ale potřebujeme také, aby taky svítilo světlo, šla voda, aby byl zabezpečený servis energetický a tak dále. Takže tady tyto drobnosti byly upravovány. Potom jsme se bavili o nějakých dalších ještě detailech, ale nebyly to připomínky, které by byly nějak zásadní nebo které by vedly ke změnám v tom celkovém pohledu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter