Tiskové konference

13. 1. 2021 19:24

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 13. ledna 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezký podvečer, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Ministr zdravotnictví pan Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Milé dámy, vážení pánové, na dnešním mimořádném jednání vlády byl v podstatě jeden hlavní bod a tím bylo schválení usnesení, které se váže k metodickému pokynu pro očkování v České republice. Vláda vzala informaci o tomto metodickém pokynu na vědomí a schválila usnesení, kterým umožnila vydat dvě mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která jsem před chvílí podepsal a která ve zkratce umožňují, aby všichni lidé v České republice, kteří o to mají zájem a kteří mohou čerpat prostředky zdravotního pojištění, měli možnost být očkováni, aby tato vakcína byla uhrazena zdravotními pojišťovnami, a to všechno za podmínek, že budou ti, kteří očkují, zadávat podstatné informace do centrálních softwarů, zejména do softwaru, který reguluje jednotné hospodaření s touto vakcínou napříč celou Českou republikou a rovněž dává povinnost, aby ještě v ten den, kdy byla vakcína podána, byla zapsána tato informace do tzv. ISIN – Informačního systému infekčních nemocí, do jeho modulu pro očkování.

Tím byl dán jasný pokyn k tomu, že očkování v České republice bude řízeno centrálně a budou k němu používány softwarové nástroje, které jsou k tomu určeny, a bude zajištěna jednoduchá a stejná dostupnost tohoto očkování napříč celou zemí, bude o něm vedena jednotná evidence a rovněž bude okamžitá zpětná vazba o tom, kde jsou jaké vakcíny komu podávány. Protože potřebnou a zásadní věcí je to, aby napříč celou Českou republikou ta prioritizace, která je dána metodickým pokynem, byla dodržována, byla stejná a umožnila v nejkratší době naočkovat zejména rizikové populace a následně potom i zbytek našich občanů. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První dotaz, Česká televize. 

Mariana Novotná, Česká televize: Zeptala bych se ne přímo na očkování, ale na protiepidemický systém PES, protože vy jste i dnes i zmiňoval při svém vystoupení v Brně, že příští týden už by měla být ta známa ta pravidla. Tak jestli můžete upřesnit, kdy přesně bychom je měli znát? A potom by mě ještě zajímala kauza nebo případ, se kterým přišel server iRozhlas a týká se Státního zdravotního ústavu, který údajně rozdělil tisícovku vakcín mezi své pracovníky a jejich příbuzné, i když nešlo jen o lidi, kteří přijdou do kontaktu s pacienty. Vím, že jste obecně říkal, že by k takovým praktikám docházet nemělo u jiných případů. Jestli tady třeba plánujete nějaké konkrétní kroky vzhledem k tomu, o jakou instituci jde. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Protiepidemický systém se dokončuje v těchto dnech. Další, v pořadí třetí jednání všech zainteresovaných proběhne tento pátek a cílem je mít připravenou finální verzi začátkem příštího týdne tak, aby byla nejenom k dispozici vládě, ale i Poslanecké sněmovně, zdravotním výborům. Takže tak věřím, že jsem odpověděl na první otázku.

A pokud se týká Státního zdravotního ústavu, tak v případě, že by byla pravda to, co jste řekla, v případě, že by opravdu ve Státním zdravotním ústavu došlo k tomu, že by nebyla respektována prioritizace tak, jak je nastavena, tak z toho vyvodím jednoznačně důsledky včetně případně osobní zodpovědnosti těch lidí, kteří by s tím byli spojováni. A abych měl informace objektivní, tak si předvolám ředitele Státního zdravotního ústavu a budu po něm nekompromisně chtít vysvětlení.

Budiž to prosím jasným signálem, že kdyby někdo nedodržoval prioritizaci tak, jak je nastavena, a chtěl se nezodpovědně, neopodstatněně a v podstatě podvodem domoci toho, aby se mu dostala vakcína dříve než těm, kteří to potřebují, to znamená nejvíce seniorům a zdravotníkům, potom v žádném případě toto nebude tolerováno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, televize Prima.

Šimon Pilek, CNN Prima News: Já bych se zeptal na to, jestli v tom novém metodickém pokynu pro očkování byly provedeny nějaké změny v tom, jaké skupiny obyvatel budou upřednostňovány jako prioritní pro to naočkování, a bude tam třeba úprava těch už daných dat v tom, kdy se kdo může hlásit na očkování. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Teď jste mluvil o protiepidemickém systému?

Šimon Pilek, CNN Prima News: O očkování.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Tak jsem asi přeslechl. V té verzi metodického pokynu, tak jak s ním byla seznámena vláda, nedošlo k žádným změnám v té hlavní prioritní skupině IA. To znamená, mám tady i tabulku před sebou, jsou to klienti domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením, osoby hospitalizované v zařízeních následné péče, osoby nad 80 let a zdravotníci a ti, kteří zajišťují péči o tyto lidi.

V té části IB byly provedeny drobné změny, které reflektovaly připomínky, které přišly jak z krajů, tak z rezortů. Pořád trvá to, co jsem říkal, že ta první část, IA, po zakomponování všech zdravotníků je něco přes 750 000 osob. To se dobře poptává s počtem vakcín, které budeme mít v lednu a v únoru v České republice. A ta skupina IB, tak jak je nyní nastavena, čítá něco víc než 3,5 milionu osob.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, Jana Čermáková, Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den, já bych ještě jednou částí otázky doplnila kolegyni z České televize – jestli v případě toho Státního zdravotního ústavu byste, pane ministře, případně uvažoval i o odvolání jeho šéfa.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ředitel instituce je jednoznačně zodpovědný za to, co se v jeho instituci děje, zejména když se jedná o přímo řízenou instituci Ministerstva zdravotnictví, potom samozřejmě to budu já, kdo bude chtít jasnou odpověď. Proto si pana ředitele předvolám, proto budu chtít jeho jednoznačné vysvětlení a podle toho budu potom jednat. Já si tak jako všichni – je jakási presumpce neviny, ale v žádném případě, v žádném případě nebudu tolerovat, kdyby bylo pravda, kdyby byly pravdivé informace, o kterých jste informovali, o kterých jste podali svědectví.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Mohla bych prosím ještě doplněk trošičku k jinému, ale také k očkování? Podle našich informací mají nemocnice seznamy lidí, které zvou mimo pořadí očkování v případě, že se ukáže, že v daný den nestihnou vyočkovat všechny dávky, a hrozí, že by je musely vyhazovat. Jde například o rodinné příslušníky zdravotníků. Jestli Ministerstvo o této praxi ví a jestli u je podle vás v souladu s vládní očkovací metodikou, nebo hrozí nemocnicím případně nějaký postih?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: O takové praxi neví Ministerstvo zdravotnictví ani já osobně, a pakliže by se něco takového dělo, potom by to bylo velmi podobné tomu, co jste naznačila u Státního zdravotního ústavu. Jinými slovy, to že je někdo z rodinným příslušníkem někoho, kdo připadá do prioritní skupiny 1A, ho rozhodně neopravňuje k tomu, aby byl prioritně očkován. Ty priority jsou jasně dané a musí být, musí být dodržovány. Takže odpovím přímo na vaši otázku: Ve chvíli, kdy bych takovouto informaci dostal, budu s ní nakládat naprosto stejně jako s tou, kterou jsem nyní dostal o Státním zdravotním ústavu.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Další dotaz ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Já jsem měla podobný dotaz, ale můžu ho trochu předělat. Od jakého momentu by bylo možné takovéto seznamy nebo ty nedoočkované vakcíny, třeba večer, použít pro neprioritní skupiny? Od jakého okamžiku by to mohly nemocnice dělat? A ještě ke zdravotnímu ústavu, kdy schůzku plánujete?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Prioritizace a celý ten systém, centrální rezervační systém je postavený na tom, že vlastně vytváří seznam lidí, kteří na vakcínu čekají. Takže se nedomnívám, že by mělo dojít k tomu, že někde zbude nějaká vakcína.

Možná třeba vycházíte z někdy citovaného postupu Izraele, který ale má jinou praxi, kde se jedná většinou o centra mimo zdravotnická zařízení. Kde je ráno ta vakcínách nějakým způsobem už naředěná a připravena a následně opravdu třeba v Izraeli stojí bokem toho očkovacího centra fronta těch, kteří mají ochotu čekat celý den, jestli na ně náhodou nezbude řada, protože se někdo nedostavil.

To, jakým způsobem fungují ta centra v České republice, protože jsou navázána na nemocnice, koneckonců dnes řada z vás přinesla reportáž z brněnského prvního velkokapacitního očkovacího centra, tak jste mohli i vidět, že vakcíny jsou připravovány a natahovány poměrně bezprostředně před tím, než jsou podány, a počet takto připravených vakcín odpovídá počtu osob, které v danou dobu čekají na to očkování. A jinak je vakcína až pět dní uchovávána při chladničkové teplotě.

Některá z těchto zařízení jsou dokonce vybavena přímo i mrazicími boxy, takže tam mohou tu vakcínu uchovávat i delší dobu. Takže se nestane, že by nějaká vakcína měla být znehodnocena a že by kvůli tomu musel někde být nějaký záložní seznam lidí. Takže toto nepředpokládám, že by u nás mělo nastat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz televize Nova.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ještě jste měla ten druhý dotaz, připomeňte mi ho, prosím. Já tak jako vy všichni ostatní jsem se tuto informaci dozvěděl během odpoledne, takže ještě dnes se s panem ředitelem spojím a schůzku si domluvíme během tohoto týdne. To znamená zítra, nebo pozítří. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, televize Nova.

Eliška Kopánková, TV Nova: Hezký den. Pane ministře, jak to vypadá s otevřením velkokapacitního očkovacího centra v Praze ve Vysočanech? Otázka číslo jedna. A dotaz číslo dvě. Vy jste dnes na tiskové konferenci odpovídal, že v Moravskoslezském kraji plánují praktici si brát vakcíny z očkovacích center a vlastně těm seniorům nad osmdesát let je aplikovat ve svých ordinacích. Tak jestli tedy tomu tak je a jaký je váš názor na to? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Na dnešní brněnské návštěvě byli i zástupci Ústřední vojenské nemocnice, o které se předpokládá, že by mohla být tím, kdo bude mít v gesci to velkokapacitní centrum v Praze. Byli tam sdílet zkušenosti, sbírat informace.

To místo se teď připravuje. Myslím si, že je potřeba, aby vše se zrealizovalo v průběhu krátkých týdnů. To znamená, já vám nyní neumím říct přesně toto datum, ale určitě to nebude s žádným odkladem. Koneckonců bylo to i vidět v době, kdy  se budovala polní nemocnice a následně přebudovala i během krátké doby na očkovací centrum v Brně.

Takže to si myslím, že je určitě realizovatelné. Kolegové předpokládají, že zhruba stejná, případně i o něco vyšší kapacita, než je v Brně, by právě mohla být k dispozici v Praze.

A pokud se týká praktických lékařů, tak to není jenom Moravskoslezský kraj, ale i Jihomoravský a Zlínský kraj a některé další kraje, které v současné době, i když je zatím k dispozici pouze vakcína Pfeizer, mají nebo budou mít nastavenu možnost pomoci praktických lékařů nejen v těch velkokapacitních nebo jiných očkovacích centrech, ale i tak, že budou provázáni s tím rezervačním systémem, kdy praktický lékař nadefinuje ty své pacienty, které naočkuje, přes tento systém.

Z toho očkovacího centra mu bude vydána očkovací látka na konkrétní pacienty, bude to zaevidováno do těch systémů, do kterých je podle dnešního usnesení povinnost hlásit a hlásit včas. A následně může tyto občany naočkovat buď u sebe v ordinaci, nebo některé obce mají připraven i takový model, že právě i s pomocí praktického lékaře, který takto oficiálně ty vakcíny z očkovacího centra získá, je mohou naočkovat například ve svém kulturním domě nebo v nějaké jiné místnosti, která je k tomu určena.

Samozřejmě vše toto musí splňovat ta kritéria, která jsou dána metodickým pokynem, stran vybavení, stran lékařského personálu, předcházení případným vedlejším účinkům a tak podobně. Takže toto je samozřejmě něco, co musí být zajištěno všude, i když to nebude přímo v tom očkovacím centru, tak, aby bezpečnost té vakcinace byla stejná pro všechny občany v České republice.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima, ještě.

Šimon Pilek, CNN Prima NEWS: Mě by ještě zajímalo, jestli ta dnes schválená očkovací strategie počítá s tím, že se denně naočkuje těch 100 000 lidí, jak jste uvedl, tuším v pondělí. A pokud ano, jak to tedy bude celé koordinováno a zajišťováno?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já bych jenom rád řekl, že – ona je to drobnost, ale přece jenom, odlišme ty pojmy. Obecná očkovací strategie byla představena před Vánoci. To, co jsme nyní dali vládě na vědomí a čeho se týkají i ta dvě mimořádná opatření, je metodický pokyn k tomu vlastnímu očkování. To znamená, to první si představte jako jakýsi zákon, to druhé jako prováděcí vyhlášku k němu, která přesně říká, kde se co a jak má udělat.

A tento metodický pokyn definuje, jakým způsobem vypadá očkovací místo, očkovací centrum, velkokapacitní očkovací centrum, a umožňuje tuto vakcinaci. Vakcinace v řádu desítek nebo stovky tisíc osob denně bude možná v České republice tehdy, až budou k dispozici vakcíny i jiných výrobců než Pfizer BioNTech.

Předpokládáme zde, že samo o sobě využití všech kapacit a kapacit praktických lékařů, kterých samotných je kolem pěti tisíc, vygeneruje kapacitu asi kolem 100 000 osob denně. A se zapojením očkovacích center, bude tato kapacita, nebo velkokapacitních očkovacích center, může být tato kapacita ještě posílena.

Uvědomme si, prosím, že do České republiky v těch měsících, kdy budou dodávky nejvyšší, přijde vždy několik milionů dávek měsíčně. Takže ve chvíli, kdy by třeba ten celý měsíc opravdu byla využita kapacita naplno ta kapacita 100 000, tak by to znamenalo proočkování tří milionů osob měsíčně. A tam opravdu limitem maximálního využití té možné kapacity bude počet dostupných vakcín.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě Česká televize.

Mariana Novotná, Česká televize: Pane ministře, pan premiér dnes a vy jste také říkal, že se budete bavit o té nové povinnosti informovat o počtu očkovaných každý den. Tak by mě zajímalo, jestli to znamená, že i veřejnost nebo média, nebo jestli někde zkrátka se my všichni dozvíme každý den, jak ty počty rostou. Nebo jestli je to informace třeba spíš pro vás a stále platí, že informovat se bude jen ve čtvrtek. A druhá věc asi úplně obecně, nezeptala jsem se hned na začátku, jestli jsou třeba nějaké další výraznější připomínky krajů nebo dalších míst, které jste zapracovali a třeba pozměnili tu strategii očkování do budoucna? Děkuju. 

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Informace tak, jak jsou nyní nastaveny, jsou dány těmi týdenními dodávkami, kde potom to bude zpětně rozpracováno i na jednotlivé dny. Bude to, myslím, pěkný, přehledný, pravidelně vydávaný soubor informací. Je cílem, aby, jakmile bude spuštěn ten centrální rezervační systém a jakmile vejde v platnost to neodkladné zadávání do toho informačního systému ISIN, tak bude spuštěn i on-line portál, který bude umožňovat mít tyto informace průběžně. Takže si umím představit, že se i poskytování těchto informací navenek bude nějakým způsobem vyvíjet.

Zatím si myslím, že je přednější přesnost těch dat před rychlostí poskytnutí. Proto jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Nevylučuji, že se ten systém bude nějakým způsobem vyvíjet. A samozřejmě cílem je, aby ty informace, které bude dostávat veřejnost, byly co nejpřesnější.

Změny, případné zakomponování připomínek. Tak jak jsem říkal, během noci byly doplňovány další připomínky krajů, ještě následně během dne potom připomínky rezortů, takže jsme se ještě domlouvali na některých drobnostech s Ministerstvem vnitra, s Ministerstvem průmyslu a obchodu například se definovalo, co to přesně znamená klíčová infrastruktura státu, která je například v té kategorii IB nějakým způsobem zmíněna, protože si všichni uvědomujeme, že na to, abychom mohli spokojeně žít a dobře fungovat, je jistě nyní prioritně potřeba zdravotní systém, ale potřebujeme také, aby taky svítilo světlo, šla voda, aby byl zabezpečený servis energetický a tak dále. Takže tady tyto drobnosti byly upravovány. Potom jsme se bavili o nějakých dalších ještě detailech, ale nebyly to připomínky, které by byly nějak zásadní nebo které by vedly ke změnám v tom celkovém pohledu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotazy prostřednictvím videokonference. Nejprve paní Janáková, Deník N… Neslyšíme vás.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý den, slyšíme se?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Teď už ano.

Barbora Janáková, Deník N: Vy jste na pondělní tiskové konferenci říkal, že od úterý budeme dostávat vakcínu od firmy Moderna. Mě by zajímalo, co se tedy změnilo, že ta vakcína nedorazila, že není? Druhý dotaz: Já jsem to možná nepochopila, ale jak je možné, že Státní zdravotní ústav dostal tisíc vakcín? Vy nemáte přehled, kam ty vakcíny jdou, a tím pádem nemůžete hned zjistit, jestli skutečně ti jejich zaměstnanci byli očkovaní? Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já se zeptám, možná jsem já také nerozuměl té první otázce. Bavila jste se o vakcíně Moderna, nebo o něčem jiném? Říkala jste, že nějaká vakcína nedorazila, já jsem teď…

Barbora Janáková, Deník N: Ano, vakcína Moderna. Říkal jste v pondělí, že má v úterý dorazit.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: První dávka vakcíny Moderna dorazila a je v Moravskoslezském kraji, těch 8 000 dávek, to bylo včera, a dalších 12 000 by mělo dorazit do konce ledna. Takže tam problém nevidím, tam ta dodávka proběhla tak, jak měla, pokud mám správné informace, a věřím, že ano.

A ta druhá otázka, která se týkala Státního zdravotního ústavu. Státní zdravotní ústav podle plánu dostal to jedno plato, tu jednu svoji dávku, a měl stejně jako všechny ostatní přímo řízené organizace pokyn postupovat podle té prioritizace. Státní zdravotní ústav například zajišťuje chod všech Národních referenčních laboratoří, které pracují s infekčními vzorky, všech laboratoří, které například zkoumají, zda už v České republice byl, nebo nebyl zachycen ten tzv. britský virus a podobně.

Takže je tam určitě velká řada lidí, kteří do té skupiny patří, kteří pracují s infekčním materiálem. Ale v žádném případě to neospravedlňuje to, co přinesly některé informační servery a weby, že by to mohlo být použito jinak než v souvislosti s tou strategií, s tou prioritizací, a k tomu jsem se již vyjádřil. Tam já budu trvat na jednoznačném vysvětlení a v případě, že by to vysvětlení nebylo poskytnuto v souladu s touto strategií, tak z toho budu vyvozovat důsledky včetně osobních.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz Blesk, pan Veinlich.

Jakub Veinlich, Blesk Zprávy: Dobrý den, pane ministře, já bych se vás rád zeptal, nechal jsem vám poslat prostřednictvím tiskové mluvčí fotografii o tom, jak to dnes vypadalo v pražské nemocnici Na Bulovce, kde měli zatím improvizovaný přihlašovací systém na očkování. Vypadalo to tam podobně, tak jak jsme byli zvyklí na různé obrázky, jak už z obchodů, anebo možná to mohlo mírně připomínat i náplavku za letních a jarních měsíců, kdy se tam lidé tlačili ve frontě, čekali na přihlášení k tomuto očkování. Druhá věc je: Zajímalo by mě, kdy vláda eventuálně projedná žádost o prodloužení nouzového stavu tak, aby ji mohla včas předložit Poslanecké sněmovně. Nouzový stav končí 22. ledna. Poté by mě zajímalo, jakým způsobem nahlížíte na to, co se děje teď v obchodních centrech, kdy sami začali prodávat i zboží, které je určené k okamžité spotřebě. Původně to vypadalo, že takové zboží by se nemělo prodávat. Zajímalo by mě, jestli se zpřísní nějakým způsobem opatření tak, jak se o tom mluvilo kvůli vývoji situace. A možná závěrem mi dovolte upozornit, že celou tiskovou konferenci nemáte dobře nasazený respirátor, protože si nezakrýváte nos, děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji za to poslední upozornění. Možná jste si všimli, už jsem to také slyšel opakovaně, že se respirátoru dotýkám. To je právě proto, že se ho snažím opakovaně upravovat. Možná mám příliš velký nos, ale děkuji za upozornění.

Zpřísnění opatření v těch provozovnách, tam je… Ještě jinak, ne zpřísnění opatření v provozovnách. Zpřísnění opatření. Začnu od konce. Je dobře, že vidíme v číslech, která ukazují naše statistiky, že se zdá, že dochází k lámání té křivky směrem dolů. To znamená, reprodukční číslo je nyní v hodnotách kolem jedna, a protože se jedná o úterní data, která často bývají ta nejvyšší v rámci týdne, tak věříme, že opravdu tento trend bude zachován i nadále, což se nám v těch dalších dnech – věřím – potvrdí.

Z tohoto důvodu se nyní nedomnívám, že by bylo načase nějak dále zpřísňovat ta opatření ve smyslu třeba zužování perimetru, kam se člověk může podívat, a tak. Takže o tomto neuvažujeme. Na druhou stranu právě proto, že než se to nějakým způsobem pozitivně projeví v nemocnicích, tak to bude ještě sedm až deset dní trvat, a určitě není nyní čas naopak na žádná rozvolňování.

Obchodní centra a zboží v nich prodávané. Zboží ke konzumaci k okamžité spotřebě není tím, co by v současné době bylo považováno za zboží, které se má prodávat. Jinými slovy, kdyby někdo si chtěl v těchto provozovnách třeba otevřít něco jako restauraci nebo prodávat tam k okamžité konzumaci jídlo, tak toto není v souladu s těmi opatřeními, která nyní jsou platná.

Na druhou stranu si uvědomujeme, že tak jak se mění sezóna, tak jak se mění potřeby občanů, tak seznam toho zboží, které smí být prodáváno, je potřeba aktualizovat. A nový protiepidemický systém počítá se změnou toho výčtu zboží, které bude moci být prodáváno, tak, aby reflektovalo tu aktuální potřebu. Ale i zde bude zachována spravedlnost.

To znamená, jestliže – když si vezmu například papírnické zboží – by se povolilo prodávat v supermarketech, potom se jednoznačně musí povolit prodávat i ostatním, kteří tento sortiment mají, aby bylo zabráněno diskriminaci jakékoliv části sektoru těch obchodníků.

Prodloužení nouzového stavu bude vláda projednávat v pondělí, ale jak je asi každému jasné, tak současná situace nepředpokládá, že by se mohlo dne 22. nebo 23. přejít do nižšího stavu, neřku-li do stavu, který je možný bez nouzového stavu. To znamená, že já budu navrhovat vládě požádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu.

A ta vaše první otázka, která se týkala fotografie z Bulovky, tak tam je to možná jedna z věcí, která svědčí pro to, že není vhodné – a jak je vidět možná ani správné a bezpečné – provozovat nějaké improvizované rezervační systémy. Centrální rezervační systém, který bude určovat každému člověku místo a čas, kdy má přijít na očkování ve velice podobném principu, jako tomu bylo u testování, je konstruován tak, aby zabránil těmto frontám.

A jistě jste si všichni všimli, že například i v té době, kdy byla poměrně velká zátěž testovacích míst, tak před nimi nečekaly velké fronty lidí. Takto by mělo být i při očkování. Každý bude pozván na čas, dobu a místo tak, aby čekal co nejméně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz pan Kopecký, iDnes.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Pane ministře, otázka, která souvisí s tím centrálním rezervačním systémem. Máte opravdu pojištěné to, že ve chvíli, kdy bude spuštěn o půlnoci ze čtvrtka na pátek, budou se tam moci registrovat lidé, jimž je přes 80 let, kterým bude pravděpodobně někdo pomáhat, že se to celé nezhroutí? Protože jsou z minulosti známé případy, kdy lidé – byl nějaký okamžik, kdy se mohli přihlásit do nějaké databáze, udělalo to příliš lidí najednou a pak ten systém kleknul. A druhá věc: Jestli jste mysleli v souvislosti s tím, že tu možnost se internetově přihlašovat mají staří lidé nad 80 let, často jsou to třeba osaměle žijící lidé – zaprvé, že to nebudou umět. Pokud se po nich bude chtít, aby přijeli do nějakého vakcinačního centra, které je třeba desítky kilometrů daleko, může to být pro ně problém, protože jsou to starší lidé, kteří mají problémy i s mobilitou. A poslední věc – nemohli jste tu změnu v tom, když si uvědomujete, že seznam těch produktů si zaslouží změnu, co se smí, anebo co se nesmí prodávat, proč jste to neudělali už dnes? Proč to odkládáte na příští týden? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Seznam produktů – vaše poslední otázka – bude součástí té změny v protiepidemickém systému. Nemyslím si, že je správné uvolňovat jakoukoliv část těchto plánovaných změn předtím, než se na nich definitivně dohodneme se všemi zainteresovanými. Ta jednání jsou opravdu složitá, komplexní, účastní se jich nejen jednotlivé rezorty, ale i obchodní komora, podnikatelské kruhy, různé svazy a tak podobně.

S nimi se všemi se na tom domlouváme a ctíme jejich připomínky. A plánem je, že toto všechno doběhne do začátku příštího týdne. A ty podněty tak, jak vznikají, následně zapracovávají právníci. Takže vytrhovat z toho jednu část nepovažuji za správné ani k tomu nevidím důvod.

Správně se ptáte na seniory, na zejména hodně staré, případně osamělé lidi nebo imobilní lidi. Takže tak jak jsem už řekl, zaregistrovat se můžete nejenom přes internet, ale budete moci zavolat – jakmile to bude spuštěno – na linku 1221. Budete moci využít pomoci své rodiny v případě, že ji máte. Je nastavena spolupráce s praktickými lékaři, kteří mohou a budou i aktivně obvolávat ty seniory, kteří se nemohou nebo z jiných důvodů nepřihlásí do té registrace, protože informace o tom, že třeba ten senior už byl očkován, lékař ihned uvidí v ISIN.

Jedná se také s obcemi, které ve spolupráci s kraji budou cestami, které k tomu mají – ať už se jedná třeba o rozhlasové vysílání, myslím tím místní rozhlas, nebo jinými kanály svými na obcích o tom informovat.

Takže těch způsobů, jakými se tato informace dostane k občanům, bude dost a nepředpokládáme, že by nedošlo k nějaké domluvě. Také ještě jednáme s Ministerstvem práce a sociálních věcí, protože je jistě možnost také seniory v případě potřeby obeslat.

Čekáme na první informaci, kterou budeme mít poté, co ta registrace bude umožněna. Ono to samo o sobě poskytne detailnější info o tom, jaký je zájem těch seniorů, s jakou částí té populace ještě musíme počítat, abychom ji případně i aktivně kontaktovali. Upozorňuji nicméně na to, že očkování je dobrovolné a že nikdo nebude k očkování nucen.

Ta poslední, pro vás první otázka stran softwarového zajištění. Ten celý systém ještě až do dnešní 22. hodiny je podrobován opakovaným zátěžovým testům, penetračním testům proti různým typům útoku ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. A tak jak jsem řekl, i pro tu registraci – a to je velice podstatné – ta registrace je to, co mohou udělat teoreticky všichni naráz, ale určitě všichni naráz nedostanou termín. Protože tak, jak bude dodávána vakcína, tak budou uvolňovány tzv. jednotlivé očkovací sloty, čili termíny pro to očkování a ti lidé, kteří jsou zaregistrováni, podle své prioritizace budou postupně na to očkování zváni. O spolupráci s praktickými lékaři a se starosty a hejtmany jsem se už zmínil.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz CNN Prima NEWS, paní Bohuslavová.

Renáta Bohuslavová, CNN Prima News: Dobrý den, slyšíme se, pane ministře? Dobrý den, moc děkuji. Mám několik dotazů. Ten první navazuje na mého kolegu pana Kopeckého. Chápu to trochu tak, že tedy váš rezervační systém pro tu nejkrizovější skupinu, o kterou nám jde, abychom naočkovali, tak v podstatě spoléhá na vnuky, vnučky, dcery, syny, aby pomohli prostě těm seniorům, protože to bez toho není evidentně tak snadné se tím IT světem prokousat. To je první dotaz. Druhý prosím. Myslíte, pane ministře na lidi, kteří se starají o seniory doma? Ti mohou na očkování přijít? Mám doma seniora, babičku, dědečka, starám se o něj. Proč já nemůžu být naočkován, kdy já mám tu prioritizaci? To by mě zajímalo. Potom prosím ještě jedna věc, která se týká očkování. Mluvili jsme s několika ambulantními lékaři. Říkáte, že i oni budou moci pomoci. Nicméně kde jsou oni v tom systému očkování? Zaznamenala jsem, že se na ně zapomnělo, že nejsou v tom systému zařazeni, tak to, prosím, vysvětlete, pokud se na ně nezapomnělo. Děkuji. A poslední trochu jiný dotaz. I když řešíme očkování a je to velká naděje a všichni v to doufáme, tak situace v nemocnicích je velmi kritická a minimálně v následujících čtrnáct dnů ještě bude. Měla jsem bohužel možnost bavit se s několika zdravotníky a ti mi tu ošklivou situaci popsali a vypadá to, že jsme se dostali do situace válečného zdravotnictví a lékaři a sestry musí vybírat, o koho se postarají a o koho se bohužel nepostarají. Je to praxe v nemocnicích, sami to přiznávají. Bohužel ne rádi a bohužel ne přímo tak, že by řekli v jaké nemocnici, protože víme, že se jedná o velmi choulostivou věc. Tak mě zajímá, jestli o této praxi víte, případně jak se budete snažit s tím bojovat, protože prostě bohužel o ty nejstarší občany evidentně není postaráno, tak jak by mělo, a není to vina lékařů. Je to vina toho, jakým způsobem je ten systém od začátku nastaven, a možná i tím, že jsme třeba mohli všichni o Vánocích vyrazit na nákupy. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji za dotazy, ale musím se asi docela důrazně ohradit proti většině těch tvrzení, která jste řekla, protože to prosím není pravda. Není pravda, že by v této republice museli lékaři selektovat. A říkám to se vší vážností! Že by museli lékaři selektovat, koho napojí na přístroje nebo komu poskytnou nějakou službu, nebo ne. A byl bych velmi rád, aby se takové nepravdivé informace dále nešířily.

Já jako lékař jsem na to tedy velmi citlivý a prosím jasně říkám, že to není pravda. Ve chvíli, kdy v České republice je téměř dvacet procent lůžkové kapacity volné, byť ne rovnoměrně v jednotlivých krajích, tak ten, kdo by nevyužil tyto kapacity, nekontaktoval by dispečink lůžkové péče a nezajistil by převoz tohoto člověka do jiného kraje, by udělal něco, co rozhodně nemá udělat. A nemám žádnou informaci, že se to děje.

Takže prosím berme velmi, velmi opatrně do úst tato slova, protože to by byl velmi špatný signál, a kdybych zjistil, že v této republice někdo neposkytuje lékařskou péči osobám, které ji potřebují, tak bych musel velice rychle a velice zásadně konat. Nemám tuto informaci a podle mých informací to není pravda.

Pokud se týká praktických lékařů a ambulantních specialistů, tak není pravda, že by se na ně zapomnělo. Jsou součástí té kategorie zdravotníků a budou očkováni s tou nejvyšší prioritou tak, jak jsme se dohodli s předsedou České lékařské komory.

Nespoléháme na to, že by seniory museli přihlásit jejich příbuzní a tak podobně. Mohou to udělat, protože to jsou jejich příbuzní, protože je mají rádi a protože jim chtějí pomoci, ale nemusí to udělat. Nepodceňujme řadu starších lidí. Velká část z nich umí s počítačem velmi dobře nakládat a je schopna se o sebe postarat.

Ti, kteří to neumí, mohou zavolat na linku 1221, mohou kontaktovat svého praktického lékaře, v případě, že chodí, mohou dojít do své lékárny a dohodnout si tam registraci. O tom v současné době dokončujeme nebo probíhají jednání s lékárenskou komorou a je také možnost spojit se v řadě obcí s vedením těch obcí.

Toto všechno je zajišťováno a já bych chtěl dát jasný signál svým starším spoluobčanům, že na ně myslíme, že je považujeme v současné době za jedny z nejdůležitějších a děláme všechno pro to, aby byli ochráněni. Děkuji.

Renáta Bohuslavová, CNN Prima News: Děkuji za odpověď, pane ministře. Jenom doplním: To není mé tvrzení, to první, co jsem řekla. To je zkušenost těch lékařů z praxe. Omlouvám se, oni tam jsou.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: V tomto případě musí tuto zkušenost sdílet s námi a s centrálním dispečinkem lůžkové péče a já vám říkám, že o tom, že by se něco takového dělo, nemám žádné informace.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. Další dotaz paní Dobiášová, Seznam Zprávy.

Markéta Dobiášová, Seznam Zprávy: Dobrý den pane ministře. Já bych se chtěla vrátit k naší kauze, kterou jsme dnes odpoledne popsali a týká se očkování pracovníků, zaměstnanců Státního zdravotního ústavu. Zajímalo by mě vzhledem k tomu, źe Státní zdravotní ústav je příspěvková organizace… 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Neslyšíme vás…

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: My se omlouváme, ale my slyšíme každé třetí slovo.

Markéta Dobiášová, Seznam Zprávy: Slyšíte mě? Haló!

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Zkuste to ještě. Teď ano.

Markéta Dobiášová, Seznam Zprávy: Já nevím, jestli jste slyšeli celou otázku, nebo… Chce se vrátit ke kauze, kterou jsme dnes popsali v Seznamu Zprávách, ke kauze Státního zdravotního ústavu… Jestli poslouchala dobře… Haló?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Špatně se slyšíme, neslyšíme se. Ne, tak zkusíme později. Teď bych dala slovo panu Bartoníčkovi z Aktuálně a zkusíme se připojit ještě později.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý večer. Pane ministře, já jsem se chtěl zeptat na podobnou otázku jako kolegyně. Zda skutečně nezvažujete nějakou pomoc zdravotníkům, protože také slyším od  zdravotníků, že jsou opravdu na dně, a někteří opravdu těžce zvažují, komu pomoci, a komu už ne, protože jich je nedostatek, pokud jde o počty. Proto jestli není na místě nějaká pomoc, možná i ze zahraničí, jak se o tom diskutovalo, prosím. A druhá otázka: Dnes jsme mluvili se všemi hejtmany, ptali jsme se jich na hlavní problém, který mají. A oni, kromě komunikace, že by rádi více komunikace s ministrem zdravotnictví a vůbec s vládou, mluví o rezervačním systému. Mají obavu, že rezervační systém by nemusel vydržet, zejména pokud se připojí očkovací centra. Chci se zeptat, jestli nebylo možné ten systém spustit dříve a zda skutečně nemáte obavu, že ta zkušební lhůta je krátká. Děkuji moc.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já si myslím, že na část té vaší první otázky, pane Bartoníčku, už jsem odpověděl předtím. Už se k tomu úplně nechci vracet. V každém případě vím a vím to dobře, s kolegy ze své i z dalších nemocnic pravidelně komunikuji, vím v jak těžké a v jaké složité situaci jsou. Nesmírně si toho vážím, moc jim za to děkuji.

Ta pomoc přichází tak, jak je to možné. Například třeba do Chebu, který byl nedávno tak citovaný, odjelo během dneška dalších osm armádních kolegů. To znamená těch CLS vojáků. Zajišťujeme také alokace pro kraje, které jsou na tom nejhůře. Umožňujeme, aby měly lůžka dedikovaná, připravená i v jiných krajích. To znamená, v současné době tu nejsložitější situaci řešíme převozy mezi kraji. Není to jednoduché, ale je to funkční.

Znovu zdůrazňuji tak často citovanou pomoc z ostatních států, ta pomoc například z Německa, které je na tom stran vytížení jednotek intenzivní péče hůře než Česká republika, tak by ani nebylo správné, etické ani korektní po našich sousedech chtít takovou pomoc, když si zatím, byť s vypětím všech sil, můžeme pomoci sami.

Věříme, že tento týden sice ještě bude velmi složitý, ale že to bude týden, kdy dojde ke změně. A tak jak jsem říkal, máme pravidelnou, denní, dvakrát denně monitoraci toho, jakým způsobem vypadají celková lůžka, jakým způsobem vypadají lůžka intenzivní péče v našich nemocnicích. Pan profesor Černý, který to má na ministerstvu v gesci, toto pravidelně sleduje, já jsem o tom pravidelně dvakrát denně informován.

S hejtmany se spolupráce, myslím, vyvíjí velmi dobře. Já jsem velmi spokojen s tím, jak se s nimi komunikuje. Věřím, že jim ta komunikace připadá výhodná. Nejenom s šéfem Asociace krajů, s panem hejtmanem Kubou, ale i s ostatními mluvíme pravidelně tak, jak je to potřeba. A ví, řada hejtmanů má na mě i osobní telefon a ví, že mně může kdykoliv zavolat. A já stejně tak, když je to potřeba, využívám této možnosti opačným směrem.

Pokud se týká rezervačního systému, tak jenom zopakuju to, co už jsem řekl: Testy, které byly prováděny a které budou končit až dnešního pozdního večera, jak už zátěžové testy, i takzvané penetrační testy, čili testy proti napadení toho softwaru, jsou standardně a velmi robustně provedeny právě s tím cílem, abychom zabránili, že ten systém při spuštění lidově řečeno spadne. Každý software se pochopitelně může pokazit, každý software může mít svůj výsledek, ale buďme prosím ujištěni, že se udělalo ve spolupráci s NAKIT, s NÚKIB a s dalšími organizacemi, které jsou v tomto profesionály, vše pro to, aby ten systém byl dostatečně robustní a aby ten první nápor a samozřejmě i další funkci vydržel.

Testování probíhalo několik dní a bude ještě nadále probíhat, protože i od toho 15. ledna tam zatím bude moci registrovat pouze seniory. Od pondělí potom i zdravotníky, kteří třeba nebyli proočkováni v průběhu té první vlny, té první části, doposud. Takže pořád je to jenom malá část té populace a to testování za běhu bude nadále pokračovat a věřím, že bude všechno v pořádku.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Pane ministře, moc vám děkuji. Jenom jedna poznámka: Když mluvíme s lékaři, tak oni říkají, že pokud jde o ten systém, o počty, to je hlídáno, kolik v které nemocnici je ještě volných lůžek. Ale jde o to, že oni sami nestíhají to množství pacientů, které mají, protože je jich málo. To znamená, jestli není možné nějakým způsobem, nebo nezvažujete tady tohle posílení, aby bylo více lékařů a sestřiček na jednotlivé pacienty. Děkuji moc.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Máte pravdu, pane Bartoníčku, že v současné době hlavním limitem je počet personálu na počet pacientů. Je to i jeden z těch hlavních důvodů, proč mají zdravotníci tu nejvyšší prioritu. Od toho si slibujeme zejména obrácení té křivky a pokles tady těchto nákaz, protože s určitým odstupem od toho očkování se potom člověk už nenakazí. Takže toto je tím z hlavních cílů.

V současné době nejsou velké kapacity, další volné, aniž bychom sáhli k těm záložním variantám, jako je opět například přikázání pracovní povinnosti. I toto je hodnoceno, máme informaci o těchto stavech. Je to vyhodnocováno průběžně.

Kdyby to mělo vést k selhání té péče, potom bychom samozřejmě museli zasáhnout. Zatím, s vědomím toho, že jsou lidé opravdu na hranici svých možností, velmi za to děkuji, velmi si jich za to vážím, zatím tu informaci o tom, že by ten systém vyloženě byl před kolapsem, nemáme. Ale ano, je to tak, jak říkáte, je to za cenu maximálního nasazení lékařů, sester a ostatních zdravotníků.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, ještě se znovu zkusíme vrátit k Seznamu, jestli se podaří spojení.

Markéta Dobiášová, Seznam Zprávy: Už se slyšíme?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Teď to vypadá, že ano.

Markéta Dobiášová, Seznam Zprávy: Zkusím se ptát. Jestli jsem dobře pochopila – vrátím se ke kauze Státního zdravotního ústavu – říkal jste, že o této kauze, o tom, že se tam rozdělovaly vakcíny, jste nevěděl, nebo nevíte. Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví. Můžete popsat konkrétně, jak to tam s dodávkou těch vakcín bylo? Předpokládám, že jim někdo dal nějaké instrukce, jak by vlastně tyto vakcíny měli distribuovat, případně je rozdělovat do těch prioritních skupin. Ve Státním zdravotním ústavu pracuje zhruba 450 zaměstnanců, z nichž zdravotníků je pouhých pár desítek a jako v kontaktu s pacienty přicházejí pouze ojediněle. Takže měli nějaký pokyn, mělo vedení Státního zdravotního ústavu nějaký manuál, jak s tou vakcínou naložit. Také jsem chtěla upřesnění, jestli jsem rozuměla správně, jak to tedy budete šetřit, tuto kauzu. My jsme hovořili s těmi zaměstnanci a mohu vám tedy potvrdit, že ano, opravdu dostávali ti lidé, techničtí zaměstnanci například, i jejich příbuzní. Takže to pravda je. Takže mě zajímá, jak to budete prověřovat a zdali jsme rozuměla správně, že z toho budete vy, případně, že se ukáže, že to pravda byla a je, budete z toho vyvozovat osobní zodpovědnost vzhledem k tomu, že i pan premiér Babiš celou dobu tvrdí a … i s vámi, že se ty vakcíny dostávají k těm prioritním skupinám tak, jak je popsáno ve strategii. Tak zda nevíte náhodou, jak se k tomu staví, případně… premiér… jestli se třeba … Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jakkoli jsem neslyšel do detailu vaše otázky, tak myslím, že jsem je pochopil. Státní zdravotní ústav je naše přímo řízená organizace a bylo mu alokováno jedno to plato, jedna, jeden set dávek k tomu, aby proočkoval, stejně tak jako kdokoliv jiný, protože je to jedno z těch dedikovaných očkovacích míst, podle priority, která je nastavena. To znamená primárně zdravotníky, ať už se jedná o zdravotníky klinické, nebo laboratorní.

Státní zdravotní ústav má potom ještě několik laboratoří, národních referenčních, které nejsou jen v tom místě, kde je ten hlavní Státní zdravotní ústav, a musí zajistit jejich chod. Jak jsem říkal, jsou to referenční laboratoře potřebné pro zajištění celého toho toku vyšetřování. A potom se se Státním zdravotním ústavem počítá jako s jedním z očkovacích míst i pro veřejnost.

To znamená, není to tak, že by dostal Státní zdravotní ústav velké množství vakcíny pro malé množství svých zaměstnanců. Státní zdravotní ústav má přidělenou tu kvótu tak, aby postupoval v rámci toho očkování stejně jako ostatní očkovací místa.

Já znovu jen musím a chci zopakovat, že v případě, že toto nedodrželi, že dopustili, anebo případně záměrně udělali to, aby se ta očkovací látka dostala k lidem, kteří v současné době na ni nemají přednostní nárok, potom z toho vyvodím i osobní odpovědnost vedení toho ústavu. A pro to, abych to mohl všechno správně zhodnotit, si předvolám ředitele Státního zdravotního ústavu, což se stane do konce tohoto pracovního týdne.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a další dotaz paní Langová, Lidové noviny.

Magdaléna Langová, Lidové noviny: Dobrý večer, pane ministře, slyšíme se?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ano.

Magdaléna Langová, Lidové noviny: Já mám na vás dotaz k tomu očkování zdravotníků, kteří se nově všichni přesunuli do té první fáze očkování, tedy do té prioritní skupiny, a mám na vás dotaz, co se týče nějaké kategorizace těch zdravotníků. Jestli budou očkováni podle určitých kritérií. Když se třeba sejde více zájemců v registru, tak podle čeho budete vybírat pořadí? Jestli potom rozhoduje čas, nebo jestli rozhoduje specializace toho lékaře, jestli například pracuje na oddělení covid nebo je oční lékař. A další dotaz se týká toho, jestli jde skutečně o všechny lékaře, takže tedy o oční lékaře i o zubaře, lékárníky a všechna tato zaměření. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jedná se opravdu o zdravotnické pracovníky. Byli tam vzati všichni zdravotničtí pracovníci, i ti, kteří byli původně zařazeni do té kategorie IB, právě proto, že v současné velmi složité situaci nelze od sebe odlišit ty, kteří dochází do styku s covidem, a ty, kteří ne, protože to se může ze dne na den měnit. Zohledňuje to také situaci, že řada z nich se zapojila do testování a zapojí nebo zapojila do očkování.

Pokud se týká další vnitřní prioritizace uvnitř této kategorie, tak ta není nastavena a priori, protože toto jsou zdravotničtí pracovníci, kteří jsou očkováni v rámci těch center. Ta centra, většinou se jedná o nemocnice, samozřejmě mohou uplatnit podle své potřeby nějakou vnitřní prioritu. Také se tak ze začátku dělo. Primárně se jednalo zejména třeba o pracovníky jednotek intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačních oddělení a podobně. Ale toto není externě nebo explicitně upraveno v tom systému.

Poté, co bude ukončena tato fáze, tak i do budoucna, kdyby nějaký zdravotník si to třeba rozmyslel, zpočátku se nechtěl nechat naočkovat, potom se rozhodne, že se chce, tak i v tom rezervačním systému bude možnost zaškrtnout políčko zdravotník, které mu dá stejnou prioritu jako seniorům nad 80 let a bude moci si zajistit očkování i skrze ten rezervační systém.

Takže v případě, že to půjde touto cestou, tak bude mít tu prioritu, která je blízká těm seniorům. Konkrétně se jedná o číslo 11, institucionalizovaní senioři mají prioritu 14, to znamená úplně nejvyšší, lidé 80 plus číslo 13.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji a poslední… Ještě?

Magdaléna Langová, Lidové noviny: Ještě bych se, pane ministře, doptala, jestli skutečně tedy rozhoduje čas v tom registračním systému, tedy rozhoduje, jak rychle se ten lékař přihlásí. Takže může mít teoreticky i přednost nad seniorem, který to nestihne tak rychle se přihlásit? Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ne, ne, ne, já jsem teď uváděl ta čísla. To znamená, senioři mají, pakliže se bude ten zdravotník hlásit po tom 15. lednu, potom ta priorita je o něco nižší, než mají ti senioři starší 80 let a senioři v domovech, ale pořád se jedná o vysokou prioritu v rámci té skupiny IA.

Nedá se říct zcela přesně, jestli… Záleží to i na tom, kam se ten člověk přihlásí, protože to je dáno množstvím volných očkovacích míst v tom daném očkovacím centru. Ty rozdíly nejsou, nebudou velké, ale to je právě to, co je i prací krajského koordinátora a těch lidí, kteří spravují ta centra, aby dodávali informace o volných místech v těch jednotlivých očkovacích centrech, se kterými ten systém potom pracuje.

Magdaléna Langová, Lidové noviny: Rozumím, děkuju. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě paní Beranová, Novinky.

Klára Beranová, Novinky: Já bych se vás chtěla zeptat na ten protiepidemický systém PES a ta opatření, která by se asi měla měnit. Tak by mě zajímalo, jestli byste aspoň obecně mohl říct, jakým směrem by se to mohlo změnit a jestli to bude zahrnovat již třeba výhody právě pro ty naočkované? A druhá moje otázka: Vy jste říkal, že ta data o naočkovaných nebudete zveřejňovat denně. Tak by mě zajímalo, jestli třeba někdy v budoucnu to budete zvažovat. Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Protiepidemický systém – v jeho principu změny je to, že ta úroveň 5 se příliš nezmění. Ta je opravdu ta nejzávažnější s největší ochranou pro nás všechny. A systém 4 počítá s tím, že tam budou určité aktivity, které dříve nebyly umožněny, tak budou umožněny, zejména pro lidi, kteří nebudou rizikem pro sebe ani pro své okolí. Většinou se jedná o člověka, který se prokáže negativním testem, podobně jako jsou nyní třeba umožněny návštěvy u seniorů.

V době, dokud není masivně dostupné očkování, to znamená, dokud opravdu každý, kdo chce, ještě nemůže být očkován, protože se musíme řídit tou prioritizací a protože musíme přednostně ochránit ty nejzranitelnější, tak s explicitním zvýhodněním toho očkování v tomto systému není pracováno.

My předpokládáme, že tento nový systém opět bude platit po určitou dobu. Zřejmě do konce března. Potom ho budeme přehodnocovat. Uvidíme, v jaké fázi bude v tu dobu očkování.

A ještě byl ten druhý dotaz, jestli budou uveřejňovány informace o tom očkování. Tak jak jsem řekl předtím, umím si představit, že ve chvíli, kdy bude efektivně probíhat denní hlášení ze všech zařízení a kdy tato čísla budou okamžitě i validována, potom si umím představit, že i dostupné informace pro nás všechny budou uvolňovány častěji.

Mou snahou je, aby ta čísla, která jsou publikována, byla vždy pravdivá a nebylo tam nějaké nebezpečí – třeba zkreslení kvůli pozdnímu zadání. Proto v současné době volíme ten systém, který máme. Nebráním se tomu, aby se výhledově se vyvíjel dál.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ještě jeden dotaz od paní Bohuslavové.

Renáta Bohuslavová, CNN Prima News: Dobrý den, moc se omlouvám, dobrý den, pane ministře, krátce. Já jsem se ještě ptala na tu možnost, jak budou očkovaní ti, kteří se starají o seniory doma. To jsme zapomněli. Tak jestli jsou někde zařazeni.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ano, to mate pravdu. Je to tady v té prioritizaci, jsou to ostatní osoby, které pečují o seniory. Takže na tyto lidi je myšleno a jsou rovněž upřednostněni. Neboť i když pečují třeba jen o jednoho seniora, tak se o něj starají a musíme zajistit to, aby nejenom oni byli v bezpečí, ale třeba také aby na toho seniora, o kterého se starají, nemoc nepřenesli.

Renáta Bohuslavová, CNN Prima News: Takže to znamená, že se toho 15. ledna budou moci také přihlásit do systému, nebo jak to mají prakticky udělat?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Toto bude k dispozici od toho 1. února, protože od 15. ledna se jedná opravdu jenom o seniory.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme a to je z dnešní tiskové konference vše. Hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter