Tiskové konference

18. 3. 2021 20:14

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 18. března 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve bych o slovo chtěla požádat pana ministra Blatného.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobrý večer, dámy a pánové. Na dnešním mimořádném jednání vlády se především diskutovala opatření a jejich změny, případně prodloužení od příštího týdne. Tak jak jsme řekli od začátku, ta nejzávažnější nebo nejvýznamnější omezení platí ty tři týdny a toto období právě nyní končí.

Je ale potřeba říci, že protože situace v nemocnicích je stále velmi kritická, zaplaťpánbůh, že se situace díky tomu, že většina z nás opatření dodržuje, a já bych se moc přimlouval za to, abychom v tom společně pokračovali, se začíná pomalu lepšit situace. V populaci je zhruba o deset procent nižší výskyt nových diagnóz v mezitýdenním srovnání. Potom bylo možno a vláda odsouhlasila uvolnění některých z těch opatření.

Týká se to zejména uvolnění takzvaných volnočasových aktivit, které byly do této doby omezeny pouze na katastr obce. Nově budou omezeny na celý okres. To znamená, bude možno se i za přírodou, při sportování a podobně pohybovat po celém okrese.

Zůstává nicméně v platnosti omezení pohybu mezi okresy. Tam změna není a nepředpokládáme, že by v nejbližší době k ní mohlo dojít s ohledem na epidemickou situaci. Vím, že je to složité. Vím, že je to nepříjemné. Ale právě proto, že vidíme, že tato opatření začínají fungovat dobře, je potřeba v nich pokračovat.

Chtěl bych také při této příležitosti říct, že není pravdou, jak někteří hodnotí, nedostatečnost těchto opatření, protože si, prosím, uvědomme, že v době, než byla tato opatření nastavena, tak se podle modelů, které úspěšně ÚZIS a ostatní používají po celou dobu epidemie, zdálo, že bez těchto opatření bychom se pohybovali v číslech kolem třiceti tisíc nakažených denně a v číslech výrazně přes deset tisíc lidí v nemocnicích. Je tedy patrné, že tato opatření, zejména omezení pohybu mezi kraji, mají smysl, a proto je v nich potřeba pokračovat a moc o to všechny spoluobčany prosím.

Další důvod, který jasně svědčí o tom, že tato opatření se nemíjí efektem, je ten, že dochází postupně k daleko rychlejšímu zlepšování v původně postižených krajích, než je zhoršování v těch nově postižených krajích, když si uvědomíme, že epidemie prochází ze západu na východ.

Vláda se rovněž shodla na tom, že budou umožněny návštěvy nezletilých dětí a dětí v náhradní nebo ústavní péči, a to bez omezení okresem. Bude možno tedy děti navštěvovat i mimo ta omezení, která jsou dána omezením pohybu v okresech.

Další změnou je, že očkovaní lidé, to znamená ti, kteří mají ukončeno očkování a jsou dva týdny po druhé dávce v případě použití dvou dávkových vakcín, mohou v rámci stanovených výjimek na návštěvy do zdravotnických zařízení nebo do pobytových sociálních služeb bez testu. Očkování lidé nebudou muset tento test podstupovat.

Poslední změnou, ke které bych se rád vyjádřil, je, že i v intravilánu obce mohou být bez roušky sportující lidé, třeba běžec nebo cyklista, ve chvíli, kdy dodrží alespoň dvoumetrový rozestup od dalších spoluobčanů. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych vás seznámil s aktuálním stavem testování a navázal na vládu, která rozšiřuje povinné testování.

Nejdříve bych chtěl zrekapitulovat stav testování. Pustili jsme se do poměrně velké logistické akce, která dnes nemá srovnání v Evropě, protože díky povinnému plošnému testování ve firmách a ve státních úřadech jsme docílili toho, že se denně testuje 300 až 400 000 pracovníků s tím, že zatím ty výsledky jsou takové, že se pozitivita projevuje u větších firem, zejména u firem, které byly již v režimu určitého testování, dobrovolného, na úrovni mezi 0,5 až jedním procentem. U firem menších, u firem, které neměly ještě možnost testovat, se pohybuje mezi jedním až dvěma procenty.

Jsou to čekávané výsledky, které jasně potvrzují, že jsme nastavili správný směr, protože díky tomu dokážeme denně indikovat řádově kolem tří až čtyř tisíc pozitivních pracovníků. Pokud se podíváme do čísel infikovaných denně, která se pohybují přibližně na úrovni 10 700, beru poslední čísla ze včerejška, tak je možné zjednodušeně od toho odečíst přibližně 3 000 těch, kteří by tam nebyli, kdybychom netestovali tímto plošným způsobem.

S ohledem na to, že toto zjevně výsledky přináší, tak rozšiřujeme toto testování na už avizované pracovníky všech úřadů do padesáti zaměstnanců. To znamená, jsou to skutečně úřady od jednoho zaměstnance až do padesáti zaměstnanců, a to s platností od úterý 23. března, kdy se zahájí to testování. Nicméně tak jako ve všech předcházejících případech je tam týden na to, aby se protestovalo na těchto menších pracovištích.

Takže abych to řekl úplně přesně, všechny úřady státní sféry, veřejné sféry, které zaměstnávají méně jak padesát osob, musí protestovat všechny zaměstnance do 30. března.

Jenom zrekapituluji, že se jedná o zaměstnavatele, kde pracují zaměstnanci, uvedené v paragrafu 303 zákoníku práce, případně jiná organizační složka státu, územně samosprávní celek, právnická osoba, k níž stát nebo územně samosprávní celek plní funkci zakladatele nebo zřizovatele, veřejná vysoká škola, služební úřad, bezpečnostní sbory, Armáda ČR a podobně. Je to stejné jako v těch předcházejících případech, kdy to bylo nad padesát zaměstnanců.

Současně toto povinné testování se bude týkat i zaměstnanců škol a školských zařízení, která z rozhodnutí vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí. Rovněž pro ně to platí ve stejných termínech, to znamená do 30. března. Neplatí to, a to stále zůstává stejné, pro všechny pracovníky, kteří jsou na home office.

Všechny tyto testy se musí provádět na pracovišti, pokud není nezbytně nutný důvod takový, aby to tam nebylo, například charakteru toho, kdy dotyčný se nemá možnost dostavit na své pracoviště v průběhu posledních sedmi dnů, například jezdí na služební cesty nebo podobně. Čili je to výjimka, která se týká relativně malého množství pracovníků.

Co nastane tímto aktem? Dostaneme se do situace, kdy budeme testovat přibližně 500 000 pracovníků denně. Znovu říkám, s ohledem na počet obyvatel České republiky a v porovnání s ostatními evropskými zeměmi je to v podstatě dnes nejvyšší míra testování a v tomto budeme i nadále pokračovat.

Je třeba férově říct, že probíhá diskuse ohledně zvýšení frekvence kapacity, respektive zvýšení frekvence testování, a to posílení z toho současného stavu, kdy se testuje povinně jedenkrát za týden. Vzhledem k tomu, že toto ještě není definitivně dojednáno se svazy, asociacemi, komorami, a my s nimi sice jednáme intenzivně, nicméně uvědomujeme si, že to je velmi náročný logistický proces zvýšit frekvenci testování s ohledem na to, že firmy si musí dobře naplánovat to, jak v jednotlivých dnech budou jednotlivé pracovníky organizovat.

A samozřejmě je třeba tam ještě dojednat náležitosti ekonomického charakteru, protože si uvědomujeme to, že firmy to stojí určité zdroje, byť je pravda, a to je dobrá zpráva, že ta cena samotestů se začíná snižovat tak, jak jsme predikovali, a to prostě z toho důvodu, že jich je dnes na trhu dostatek.

V tuto chvíli je zcela zjevný převis nabídky nad poptávkou. V průběhu dneška jsme monitorovali situaci u distributorů a u dovozců a ten stav skladů se pohybuje někde na úrovni mezi devíti a deseti miliony disponibilních kusů testů.

Takže testů je dostatek, nicméně chápeme to, že pokud by se měla dále zvyšovat ta frekvence, tak musíme zvážit i posílení kompenzací pro jednotlivé firmy. Ale v každém případě to s nimi musíme dojednat na té úrovni logistické. Takže já v pondělí na vládě předložím návrh řešení.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První dotaz, Česká televize

Jakub Pacner, Česká televize: Dobrý den. Pane ministře Blatný, včera na tom jednání s opozicí zazněl návrh umožnit cestovat i mezi okresy v momentě, kdy lidé doloží, že jedou do vlastní nemovitosti. Tak mě jen zajímá i přes toto pověření, proč jste se k tomuto nakonec nepřiklonili na vládě. Jestli třeba se obáváte toho, že by to zneužívali lidé, tuto možnost. Spolu s tím mě zajímá, jestli mají lidé, kteří před třemi týdny, když začala ta opatření platit a přesunuli se mimo se trvalé bydliště, třeba někam na chatu v domnění, že to potrvá tři týdny, tak jestli budou mít možnost vrátit se zpátky do svého bydliště, pokud by potřebovali, i navzdory tomu, že tady je zakázán pohyb mezi okresy. A pak ještě výhledově, je to ve veřejném prostoru poměrně často skloňované, kdy máte v plánu otevřít kadeřnictví, za jakých podmínek byste si to dokázal představit? A případně i stejná otázka směrem k farmářským trhům. Jak to vypadá s nimi, zda budou na jaře a za jakých okolností by podle vás mohly být? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji za dotazy. Pokud se týká cesty na vlastní nemovitost, pakliže je tato nemovitost v oblasti toho okresu, potom tam žádný problém není. Pakliže není, tak je to tak, jak říkáte. Je to výjimka, která by vedla k tomu, že by řada lidí se začala, a bylo by to logické, mezi okresy pohybovat a já jsem se snažil, jakkoliv vím, že je to nepříjemné, tak jsem se snažil vysvětlit, že zatím je ještě potřeba udržet ten mezikrajový nebo meziokresní pohyb naprosto minimální, protože nejsme v takové situaci, že bychom si mohli dovolit nějaké větší změny. Je mi to nesmírně líto, ale čím více společně nyní ta opatření dodržíme, tím kratší, věřím, že budou.

Pokud se týká přesunu, ano, to je velice správný dotaz, přesunu třeba zpátky z toho místa, kde člověk ty tři dny byl, jestliže se jedná o přesun zpátky do místa bydliště, potom se člověk prokáže třeba občanským průkazem a podobně a toto je umožněno. Chtěl jsem to říct, opomněl jsem to v tom úvodu, ano, tak to je.

A pokud se týká kadeřnictví, tak tam, a farmářských trhů, tak tam, prosím, vám záměrně nyní žádná data říkat nechci, protože to by nebylo seriózní. Školy jsou trvale prioritou. Já jsem říkal, že si umím představit, že je to něco, co je dejme tomu na dohled v řádu nějakého měsíce, ale i tady zatím nechci žádný konkrétní termín udávat ze stejného důvodu.

Nicméně od pondělí začíná jednání mezi ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví o tom, aby návraty do škol byly přesně naplánovány. Takže během toho dalšího týdne budou k dispozici informace, které budou přesnější, a budeme společně připravovat ten návrat k normálnímu životu.

Podmínkou pro to je, abychom opravdu zatím ještě co nejvíce maximálně dodržovali ta opatření, která jsou nastavena. Není to nic nového, ale může to mít a bude to mít velký dopad, tak jako to začínáme už nyní vidět, a budeme pokračovat v očkování.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, televize Prima.

Zbyněk Zykmund, TV Prima: Dobrý den, pánové. Chci se zeptat na prodloužení nouzového stavu. Část opozice má jako podmínku, aby vlastně padl tedy ten zákaz pohybu mezi okresy. To jste teď řekli, že tedy zůstává. Tak jak chcete opozici přesvědčit, aby to prodloužení nouzového stavu pomohla schválit? Protože ten nouzový stav potřebujete pro to, aby se mohl omezovat pohyb i na Velikonoce, což tedy byl jeden z vašich cílů, proč ta opatření budou platit i dále. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já si dovolím odpovědět. Je to tak, jak říkáte. Právě proto, že minimálně do Velikonoc, a asi všichni víme proč, protože právě tyto svátky, které jsou tradičně spojeny s velkým pohybem lidí, a jistě se mnou budete souhlasit, že je potřeba udělat všechno pro to, aby nedošlo ke zhoršení té situace, jak k tomu například došlo kolem vánočních svátků. Tak právě to, že je opravdu cílem udržet toto omezení až do Velikonoc, tak je potřeba nouzový stav. Bez tohoto to zásadní omezení možné není.

Já věřím, že se nám podaří toto vysvětlit i opozičním poslancům. Ta jednání byla zahájena. Dohodli jsme se také na tom, že jejich experti mají konkrétní požadavky na data, která chtějí vědět k tomu, aby se mohli zodpovědně rozhodnout. Takže tato data jsme jim slíbili do pondělí dodat. Stejně tak budou dána k dispozici i koaličním stranám, vládě pochopitelně. Takže věřím, že se nám to povede.

Vím, že opoziční strany, stejně tak jako koaliční strany budou toto probírat i se svými hejtmany, abychom se do budoucna nedostali do podobně složité situace, jaká byla před měsícem. A myslím si, že to společně budeme schopni vykomunikovat tak, aby to dávalo smysl a abychom se co nejdříve začali dostávat zpět k normálnímu životu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, televize Nova.

Eliška Kopánková, TV Nova: Hezký večer. Měla bych dotaz na pana ministra Blatného, jak to bude se specifikací pro tendr na nákup testů pro školáky. Budete ho nějak upravovat? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dostali jsme zadání, které je dáno usnesením vlády. To usnesení vlády bylo ještě dnes nějakým způsobem modifikováno. Vychází z těch testů, které mají zatím udělenou výjimku.

Ten tendr budou provádět státní hmotné rezervy a jedná se o výrobky výrobců, kteří v současné době mají tuto výjimku. Seznam, ze kterého budou moci státní hmotné rezervy vybírat, jsme jim předali, a bude to tedy na nich. Ministerstvo zdravotnictví do tohoto nebude zasahovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý večer. Já bych jenom doplnila pana kolegu z Primy. Chtěla jsem se zeptat k tomu nouzovému stavu. Už vláda rozhodla, že skutečně požádá Poslaneckou sněmovnu? A pokud ano, na jak dlouho byste si to představovali? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Vláda o tom rozhodne v pondělí, ale nebylo by správné říkat, že nepředpokládáme, že o to požádáme. Já to budu navrhovat. Jestli chce pan vicepremiér doplnit…

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Je to tak, jak přesně říká pan ministr zdravotnictví. V pondělí o tom definitivně rozhodneme a je zřejmé, že se bude navrhovat prodloužení nouzového stavu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz? Pokud už není tady, tak prostřednictvím videokonference. Paní Zpěváčková, CNN Prima News.

Barbora Zpěváčková, CNN Prima News: Dobrý večer. Pane ministře, já bych se chtěla zeptat, proč je tak nebezpečné jet na svoji chalupu, kde si lidé třeba chtějí pracovat na zahrádce nebo jít do lesa. Kolikrát tam potkají méně lidí, než když půjdou na procházku třeba v Praze na náplavku. Jestli by vláda neměla mít k lidem více důvěry, třeba by to zmírnilo i to naštvání těch lidí na vládu. A prosím ještě jedna otázka. Pan Smejkal dnes pro Reflex řekl, že asi před dvěma týdny dostal nabídku stát se ministrem zdravotnictví. Tak jestli vám nevadí, že i když to premiér popíral, tak se zkrátka ukázalo, že sháněl jiného ministra za vás. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Souhlasím s vámi, že i takto se dá to nařízení interpretovat. Já v žádném případě nechci, aby naše opatření vypadala jako nedůvěra občanům. To určitě ne. Jenom je potřeba si uvědomit, že by asi bylo málo pravděpodobné se domnívat, že člověk někam odjede, tam se opravdu s nikým nesetká, to často nezáleží ani na něm. A v minulosti jsme si ověřili, že právě mezikrajová nebo meziokresová setkávání zejména v době, kdy pořád dochází k šíření britské mutace, jsou něco, co nám situaci velmi zhoršovalo.

My v současné době vidíme, že díky tomuto omezení pohybu dochází k daleko pomalejšímu nárůstu v těch krajích, které ještě nejsou plně postiženy. A jenom díky tomu jsme schopni udržovat systém zdravotní péče i přes obrovskou zátěž funkční. Já tedy moc prosím všechny, aby ti, kteří nemají chatu ve svém okrese, prosím tuto návštěvu ještě oželeli. Vím, že je to složité, že je to nepříjemné, ale myslím si, že je to oprávněné a opodstatněné.

Pokud se týká různých spekulací o mém místě, tak já se budu jenom opakovat. Přišel jsem do úřadu dělat práci odbornou, budu ji dělat, dokud k tomu budu mít mandát. A nevidím teď nějaký další důvod se bavit o jiných spekulacích.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz paní Janáková, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý večer, doufám, že se slyšíme. Já navážu na paní kolegyní Zpěváčkovou. Mohla bych se tedy zeptat pana Blatného, jestli vám pan premiér někdy řekl, že je s vámi nějak nespokojený? Nebo já pak nechápu, že hledá za vás náhradu. To je jedna věc. Případně, vy jste sám někdy nevyjádřil nějakou nespokojenost ve funkci, že byste chtěl třeba odejít nebo že byste byl unavený? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já zopakuji to, co jsem řekl kolegyni před vámi. Já se k těmto spekulacím, které jsou možná mediálně zajímavé, pro mě ale zajímavé nejsou, vyjadřovat nebudu. Necítím k tomu potřebu. Děkuji.

Barbora Janáková, Deník N: A není to důležité pro lidi, aby věděli, jestli ministr zdravotnictví má důvěru premiéra a jestli skutečně bude řídit ty změny a opatření?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ministr zdravotnictví tady před vámi stojí a nepředpokládá, že by ho někdo neměl brát vážně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme, další dotaz, pan Kopecký, iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý večer, pane ministře, já bych se vás zeptal na některé věci. Za prvé, máte připravený plán B pro případ, že by vám ve Sněmovně neprošlo prodloužení nouzového stavu? Otázka druhá: Vy jste před pár dny ve Sněmovně při interpelacích obhajoval to, že když jde člověk sám na ulici, nikde nikdo není, kde není žalobce, není ani soudce, není tam ani policista, není tam vůbec nikdo, jenom ten dotyčný, že stejně musí mít nasazenou roušku. Nebavili jste se na vládě od té doby, kdy jste to hájil ve Sněmovně, o té variantě, že je to poměrně absurdní věc a že to stejně lidé nedodržují? A ještě třetí jednoduchá otázka. Ve velkých řetězcích se prodávají samotesty, antigenní se tomu říká, nejsem na to odborník. Asi za 150 korun se prodávají ty antigenní testy. Kdybych já se nechtěl objednávat, nebo kdokoliv jiný, na těch místech, kde se ty testy provádějí, a ten test si koupil, udělal si samotest, kde to můžu použít? K čemu je to vlastně dobré? Musí to pak člověk doprovodit nějaký čestným prohlášením, že ten test mu vyšel nějak? K čemu jsou vlastně dobré ty testy, které se prodávají komerčně? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já také děkuji. Plán B je pandemický zákon, který máme, a dopředu říkám, že není schopný v současné rizikové situaci plně zabezpečit to, co nouzový stav. Takže plán B existuje, a plán B je horší než plán A.

Druhá věc o roušce. Mě mrzí a někdy trochu fascinuje, proč vždy hledáme nějaké způsoby, jak něco zpochybnit nebo jak najít aspoň malou skulinu. Nedávno v jednom z médií, možná, že ve vašem, možná v jiném, bylo velmi pěkně psáno třeba o Portugalsku, jak se ze situace dostalo. Často vzpomínáme na naše rakouské kolegy.

A to je právě to. Vyjdeš z domu, nasadíš roušku a nikdo o tom nediskutuje. Všichni to dělají a dělají to v podstatě rádi, protože si uvědomují, že jim a jejich blízkým to pomáhá a že všem to zkracuje dobu, kdy jsou ta pro všechny nepříjemná opatření v platnosti. Proč proboha chceme vždycky dělat něco jinak? Čím více výjimek, tím více problémů, to je ten důvod, jiný opravdu není.

A řetězce… Možná k tomu ještě řekne něco pan vicepremiér, ale prosím, když si koupíte nějaký test, tak se může jednat o test, který třeba nemusí mít aspoň tu minimální výjimku, která garantuje aspoň jakousi základní bazální kvalitu. A k čemu si ten test koupíte? Koupíte si ho pouze proto, že chcete vy mít tuto informaci, kterou vám ten test může poskytnout. Nedostanete k němu samozřejmě žádný certifikát.

Já neříkám, že to nemá smysl, určitě ne, ale přirovnám to třeba k těhotenskému testu. Chcete vědět, nebo vaše partnerka chce vědět, jestli je těhotná, nebo ne. Ale i když si tento test udělá, stejně pravděpodobně půjde na gynekologii, stejně si pravděpodobně nechá udělat test, který jí se stoprocentní jistotou řekne, zda je, nebo není těhotná. Ale ona pro sebe bude mít nějakou informaci.

To znamená, toto je z mého pohledu přirovnání, které je asi nejblíže tomu. Neodrazuji od toho lidi, určitě ne, ale je to informace, která je jenom pro ně, s veškerou limitací, kterou to s sebou nese.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Děkuji vám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já to ještě doplním, ty samotesty. Ad jedna je to tedy pro zákazníky, kteří si potřebují prověřit, třeba i častěji, jestli jsou pozitivní nebo jsou indikováni jako pozitivní, nebo ne. Ale může to sloužit i pro někoho ve firmě, protože tím, že je povinné testování ve firmách, tak lidé si pochopitelně ve firmách kupují zejména od distributorů, od velkoobchodů ty samotesty.

Je třeba říct, že dnes už se skutečně pohybují pod sto korunami, se pohybují i na 80, 90 korunách, a pokud jste se třeba dívali dnes, nebo jste zaregistrovali vyhodnocení, takové první vyhodnocení, které prováděl ÚOCHB, významný výzkumný ústav pod Akademií věd, tak celá řada z těch testů, které jsou pod stokorunou, tak tam nedopadly vůbec špatně.

Nicméně chci tím říct to, že pokud třeba nějaká malá firma, která má pár zaměstnanců, si to nechce brát od distributorů, tak může v rychlosti si to koupit třeba i v tom supermarketu. Je pravda, že to bude mít asi o něco dražší, nicméně pro to rychlé řešení to možnost je, a pak to samozřejmě stát proplácí. Nicméně proplácí těch 60 korun za test za zaměstnance.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. Pan Lopatka, Reuters.

Jan Lopatka, Reuters: Dobrý večer. Já mám dvě otázky. Jedna se týká očkovacího schématu. Pane ministře zdravotnictví, někteří odborníci doporučují podle některých zemí a zkušeností i publikovaných studií změnit očkovací schéma tak, aby se druhá očkovací dávka dávala později. Například…

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Neslyšíme… Tak ještě jednou… Nebo zkusíme paní Beranovou z Novinek mezitím.

Klára Beranová, Novinky: Dobrý den slyšíme se?. Já bych se vás chtěla zeptat pro upřesnění – ta nová opatření budou platit tedy od pondělí 22. března? Chápu to tak. A zajímalo by mně ještě, jak dlouho ta opatření plánujete, pokud vám tedy Sněmovna podpoří nouzový stav, jestli se to tedy už ví. A ještě by mně zajímalo, co od těch opatření očekáváte? Jestli máte nějaká data, jak by měl klesnout ten počet nově nakažených. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ta opatření navazují na tu platnost, kterou měla. Není to vždy úplně přesně, většina jich je od soboty. Je to tam v každém tom opatření cíleně uvedeno. Jsou a budou vyvěšena a budou k dispozici, ale v podstatě od víkendu navazují na ta dosavadní opatření.

A co si od nich slibujeme je přesně to, co se teď děje. Teď jsme se dostali lehce za vrchol té křivky a potřebujeme toto dále prohloubit, ten pokles. Podle údajů, které vychází z modelů, jež používáme, by se po 20. březnu mohla začít zlepšovat situace v nemocnicích. Velice orientačně podle těch modelů, které teď máme vytvořené do konce dubna, by se ke konci dubna, když půjde všechno dobře a když se společně shodneme na tom, že opatření, která budou nastavena a třeba i postupně uvolňována, budeme dodržovat, abychom se mohli dostat na hodnoty kolem třeba pěti tisíc osob v nemocnicích. Takže tyto predikce jsou a modely, které používáme, je potom potvrzují. Takže to je to, co si od toho slibujeme. Snížení zátěže v nemocnicích a pokles nově diagnostikovaných osob.

Klára Beranová, Novinky: Pardon, ještě jsem se ptala, jak dlouho budou ta opatření trvat. Jak musí třeba ten počet nově nakažených klesnout, aby došlo k dalšímu rozvolnění?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: V současné době ta opatření, protože ani jinak nelze, jsou naplánována do konce nouzového stavu. V případě, že bude nouzový stav prodloužen, což věřím, že se dohodneme, potom záměr Ministerstva zdravotnictví, záměr, se kterým půjdu příští týden na vládu, je, aby ta opatření tak, jak jsme je teď prezentovali, byla v platnosti určitě do Velikonoc včetně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Zkusíme ještě pana Lopatku, Reuters.

Jan Lopatka, Reuters: Dobrý večer, slyšíme se teď?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano, zatím ano.

Jan Lopatka, Reuters: Já bych se chtěl zeptat pana ministra zdravotnictví ohledně očkovacího schématu. Vím, že už se k tomu vyjadřoval, přesto bych ho požádal o vysvětlení, zda nebo proč vláda neuvažuje po vzoru některých jiných zemí o změně toho schématu v tom smyslu, že by se maximální počet dávek, teď když je vakcín málo, dával jako první dávka a odsunuly se vakcíny dávky druhé na dobu, teď by to vycházelo až v podstatě na začátek května nebo na květen, kdy by vakcín mohlo být k dispozici již mnohem více, stejně tak jako kapacity očkovacích míst, a tedy by bylo možné rychleji pokrýt alespoň tou první dávkou větší část té rizikové populace. To je jedna otázka. Druhá je asi pro oba pány ministry, a to je, zda vláda uvažuje nějakou formou alespoň výzvy vyzvat tedy podniky k tomu, jak navrhovali někteří experti, rovněž odbory, k nějakému týdnu klidu či omezení provozu například v tom týdnu po Velikonocích tak, aby došlo ještě k dalšímu omezování kontaktů na těch pracovištích.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak já s dovolením odpovím na tu otázku, co se týká těch podniků. V tuto chvíli o tom neuvažujeme. Uvědomme si to, že jsme na ty podniky přenesli nemalou část odpovědnosti, a já musím v tomto případě vyseknout skutečně poděkování jak průmyslu, tak středně velkým podnikům, menší podnikům. Uvědomme si, že jsme dostali do schématu testování 500 tisíc lidí denně.

Samozřejmě je to nápor i pro ty zaměstnance. Všichni to zvládají a nelze vyloučit, že se bude zvyšovat frekvence toho testování. To znamená, podniky dnes plní velmi významnou roli, a to roli testovacích center. Díky podnikům skutečně máme dnes nejhustší testovací síť široko daleko. Díky tomu odhalujeme řádově tisíce pracovníků indikovaných jako pozitivní denně.

V momentě, kdybychom to třeba na týden odstavili, tak samozřejmě o to testování ad jedna přicházíme, ad dva je třeba si rovněž uvědomit, že nemůžeme odstavit kritickou infrastrukturu, strategickou infrastrukturu a logicky dodavatele těch, kteří v té kritické a strategické infrastruktuře jsou. Čili ono to není tak úplně triviální říci, že teď něco odstavíme.

To znamená, chci tím jen říci, že bychom se dostali třeba na polovičku těch firem, které by stejně fungovaly, a pak je otázka, jestli by to ten epidemiologický efekt přineslo. Nota bene ti lidé by pravděpodobně po dobu toho jednoho týdne nebyli doma zavření. To znamená, oni by chodili, chodili by po městě, po obci, po okrese a je otázka, jestli by to skutečně přineslo ten efekt. A to nezmiňuji v tuto chvíli poměrně velké ekonomické dopady.

Takže v tuto chvíli o tom a neuvažujeme. Počkejme si na čísla v těch následujících dnech, ale z podniků jsme se snažili vytvořit řešení té krize, nikoliv že je budeme zavírat.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já se vrátím k té první otázce. Je pravdou, že došlo několikrát ke změnám těch takzvaných SPC, čili souhrnných informací o přípravku, u některých vakcín a několikrát se měnil interval mezi dávkami, které výrobce doporučoval.

V současné době u té u nás nejčastěji používané vakcíny BioNTech / Pfizer je doporučeno podávat v době 21 dnů. Je ale možné podle studií, které byly provedeny, prodloužit tento interval téměř na dvojnásobek, respektive téměř na šest týdnů.

Z tohoto pohledu, jak jste zmínil, by bylo odborně oprávněné posunout tu druhou dávku tak, abychom získali větší počet prvních dávek a mohli nyní v nastávajících týdnech naočkovat větší množství lidí alespoň jednou dávkou.

Je ale potřeba si uvědomit, že nelze přistoupit k jednodávkovému schématu, musíme podat tu druhou dávku. K této změně se zatím uchýlilo, pokud vím, pouze šest evropských zemí. Největší zkušenost v tomto má Velká Británie.

Jak říkám, odborně to dává jakýsi smysl. Kdybychom to udělali, tak v příštích zhruba třech týdnech bychom mohli naočkovat asi o 200 nebo 180 tisíc lidí první dávkou více, než když to neuděláme. Na druhou stranu, a o to jsem požádal kolegy z týmu, který se vakcinací zabývá, co by to znamenalo následně.

Informace, kterou jsem obdržel, byla ta, že na přelomu dubna a května by se nám nedostával dostatek očkovacích látek na podání druhé dávky pro všechny. A v této době bychom museli poměrně značnému množství lidí, které by bylo téměř srovnatelné s tím, co bychom teď získali, nepodat první dávku. To znamená, jenom bychom ten problém posunuli.

Je pravda, že bychom v současné době o několik týdnů dříve naočkovali určitý počet lidí, ale v podstatě by se nám to vrátilo s nějakým časovým odstupem. Proto očkovací tým v současné době nedoporučil tuto změnu, což já respektuji. Ještě kolem toho budou nějaká detailní jednání zítra, ale v současné době Ministerstvo zdravotnictví na základě této expertízy nedoporučilo přeregistrovat těch mnoho set tisíc lidí, přehodit jim druhý termín dávky.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme. Z dnešní tiskové konference je to vše. Hezký večer.

Barbora Zpěváčková, CNN Prima News: Pardon, mohla bych ještě jeden rychlý dotaz? Pane ministře zdravotnictví, jenom když mluvíme o těch Velikonocích, co lidi mohou čekat po těch Velikonocích? Dá se čekat nějaké rozvolnění? Můžete jim slíbit, že se alespoň uvolní třeba ty cesty mezi těmi okresy? Protože někteří lidé zkrátka nebudou moci třeba šest týdnů navštívit i svoji nejbližší rodinu, protože je v jiném okrese. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ze zkušenosti, kterou mám, vám mohu říci, že slibovat nechci určitě nic, ale je to záměr.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme a to je vše. Dobrou noc.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter