Tiskové konference

2. 8. 2013 10:40

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 2. srpna 2013

Předseda vlády Jiří Rusnok na tiskové konferenci po mimořádném jednání k programovému prohlášení vlády představil hlavní vládní priority, jako jsou obnovení důvěry ve veřejné a státní instituce a s maximálním nasazením, profesionálně a svědomitě spravovat tuto zemi. Dále jsou to oživení české ekonomiky, záchrana a obnova pracovních míst, čerpání fondů EU a další.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, hezké dopoledne, já vás vítám po mimořádném zasedání vlády, které se dnes věnovalo jedinému bodu, a ten představí pan premiér. Pane premiére, poprosím.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Děkuji vám, krásné dopoledne. Dámy a pánové, my jsme před chvílí ukončili toto krátké mimořádné jednání vlády, jehož účelem bylo schválit programové prohlášení naší vlády. To se po diskusi a některých drobných úpravách textu, který jsem předložil, stalo. Čili máme schváleno programové prohlášení vlády.

K hlavním bodům toho prohlášení, já bych řekl, že taková nosná idea, nebo programový bod, je ten, že naše vláda vzhledem ke svému překlenovacímu mandátu si klade primárně za cíl obnovit důvěru ve veřejné instituce a státní instituce České republiky a s maximálním nasazením, profesionálně a svědomitě spravovat tuto zemi.

Pokud jde o konkrétní body jednotlivých rezortů, tak primárně samozřejmě zaznívá z toho prohlášení snaha o využití všech dostupných názorů a prostředků k tomu abychom pomohli oživit českou ekonomiku, která, jak známo, už více než 6 čtvrtletí po sobě klesá, a bohužel není vůbec jisté, že tento pokles se rychle zastaví. Ale uděláme pro to maximum.

Samozřejmě, stejně tak naléhavou věcí, spojenou s hospodářským růstem je záchrana a obnova pracovních míst. K tomu mají sloužit všechny dostupné nástroje, které má stát a vláda k dispozici, ať už v rámci rozpočtu, se kterým pracuje, tak v rámci ostatních státních aktiv, která jsou jí svěřena ke správě, to znamená státní podniky, různé fondy, které podléhají exekutivní pravomoci.

Pokud bych se podíval možná blíže už do specifických rezortů, tak jak jsou jejich kapitoly v tom návrhu obsaženy, tak tam najdeme také napříč všemi rezorty otázku čerpání evropských fondů, jejich maximálního využití ještě v tom zbývajícím období stávajícího programovacího období, kde přebíráme velmi kritickou situaci po minulé vládě a snažíme se v podstatě zachránit, co se dá. Pokud jde o nové programovací období, tam naopak chceme velmi pečlivě a zejména funkčně nastavit celý ten proces v České republice pro tu novou periodu v roce 2014-2020, tak abychom se toho, čeho jsme se dočkali my na konci té první, příště už nemuseli dočkat, nemuseli být svědky.

V oblasti průmyslové politiky je velký akcent na otázku energií, cen energií – k tomu už nakonec vláda první kroky učinila i v minulých dnech a týdnech. Je tam samozřejmě velký akcent na podporu výzkumného a inovačního potenciálu firem a spolupracujících výzkumných vědeckých i školských institucí.

Pokud jde o zemědělství, tak jednak odstraňování škod, které vznikly v důsledku povodní, dále pak určitá stabilizace toho podnikatelského prostředí v zemědělském sektoru a také velký akcent na ochranu spotřebitelů, na zajištění kvality potravin.

V oblasti životního prostředí, program Zelená úsporám posílený výrazně dalšími zdroji, například z volných disponibilních prostředků, které jsou v podniku Lesy České republiky. Příprava programu opět čerpání evropských fondů, kde zrovna v tomto programu existují velké resty v tom stávajícím období.

Doprava – investice dopravní infrastruktury, ale hlavně změna nastavení celého toho systému od záměru investic, výstavby, provozování silniční a železniční, a nejenom, ať již jsou hlavní, infrastruktury tak, aby byl zájem všech těch stupňů tohoto řetězce na tom, že se bude stavět efektivně a rychle. To znamená ne platit za to, jak velká je prostavěnost, ale za to, jak rychle bylo dosaženo cíle.

Možná se zmíním ještě o některých dalších věcech, určitě důležitých. Sociální věci, tam se musíme opět vypořádat s velmi neblahým dědictvím, to znamená, celý ten systém nepojistných dávek, který se přenesl na Úřady práce, čímž byly v podstatě jistým způsobem paralyzovány Úřady práce jako aktivní článek v politice zaměstnanosti a současně systém téměř nefunguje, nebo funguje na hraně svých kapacit. Nemluvím o právních záležitostech s celým tím systémem včetně S-karty. Jak známo, už jsme zvýšili minimální mzdu v minulých týdnech, takže od 1. srpna máme zvýšenou a také se budeme velmi zabývat otázkou sociálních služeb, jejich dostupností a nastavením systému, který by byl trvale udržitelný a nevytvářel neustále napětí každý rok nad financováním tohoto systému.

Ve zdravotnictví opět akutním problémem je plynulé financování služeb, zdravotnických zařízení, které je ohroženo, a tam budou nezbytné intervence ze strany státu.

V oblasti bezpečnosti máme záměr posílit ten výkon bezpečnosti tím, že určitě uděláme určité navýšení počtu příslušníků jak policie, tak hasičského sboru. Pokud jde o obranu, tak zachováme stávající úroveň rozpočtu, která je zhruba 1,1 % HDP. Jsme připraveni pokračovat v těch modernizačních krocích, které už zahájily minulé vlády: jednak dotažení branné legislativy, ale i ty optimalizační kroky, které probíhají uvnitř rezortu a v rámci Armády České republiky.

Ve spravedlnosti – humanizace vězeňství, už bylo zahájeno minulý týden schválením příslušného návrhu zákona, budeme se snažit posílit také provozně justici. Tam jde o ty justiční pracovníky, kteří tvoří servis pro soudce, a nějaké investiční záležitosti, které se týkají konkrétních míst v té soudní soustavě. Tak já myslím, že úvodem to stačí, budete se moci ptát samozřejmě na všechno, co vás zajímá.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Tak pane premiére, já vám děkuji za představení programového prohlášení a požádám, dámy a pánové, o vaše dotazy.

Šárka Dvořáková, ČTK: Dobrý den, pane premiére, já se omlouvám, že se nebudu ptát přímo k tomu programovému prohlášení, ale k tomu, co údajně předcházelo té schůzi vlády. Vy jste se údajně dneska ráno sešel s panem ministrem Balvínem a nařídil jste mu, aby jaksi zrušil ty personální změny ve vedení Národního divadla, které včera učinil. Je to pravda, a pokud ano, proč jste se tak rozhodl, a jestli si myslíte, že je tedy dobré, aby pan ministr kultury byl na své pozici, pokud dělá takovéhle kroky, které pak vracíte zpátky? Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Ano, ta schůzka se uskutečnila, já jsem pana ministra vyslechl, nicméně jsem dospěl k závěru, že tady se stalo něco, co se tímto způsobem asi stát nemělo. Pan ministr pojal jistě dobrou myšlenku a záměr v tom, že usoudil, že by bylo dobré, aby i v oblasti kultury, tohoto rezortu, se na funkce nejvyšších představitelů těch klíčových podřízených organizací, jako je například Národní divadlo, vybírali lidé v otevřených výběrových řízeních. To se nestalo, jak známo, v tomto případě, a ani v jiných už dlouho ne, a usoudil, že by bylo dobré to vrátit zpět. Nicméně, jak se ukázalo, kulturní fronta toho nežádá. Kulturní fronta nežádá otevřených výběrových řízení. Tudíž není potřeba tuto poptávku, když neexistuje, uspokojovat, takže pro nás bude mnohem jednodušší ať pan vybraný ředitel, nominovaný, svoji funkci zahájí, ať v ní pracuje, ať ukáže, s jakými záměry se mu bude dařit řídit tuto velkou organizaci, složitou, v ještě složitějším kulturním světě a skutečně jsem požádal pana ministra, aby své rozhodnutí vzal zpět a prakticky okamžitě vyřešil jmenování pana Buriana do funkce ředitele Národního divadla.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, televize Nova.

Televize Nova, Silvie Škábová: Dobrý den, pane premiére, já navážu na toto rozhodnutí, de facto přiznáváte tím, že pan ministr Balvín pochybil? A popřípadě, že třeba se to bude týkat i jiných rezortů, jako například pan ministr Žák, který se chystá udělat další personální čistky, budete třeba postupovat stejně, protože samozřejmě veřejnost na to nenahlíží úplně kladně a možná, že to může ovlivnit i hlasování o důvěře vlády. Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Podívejte se, já budu postupovat podle konkrétní situace. Jak říkám, tady ta situace byla velmi specifická, pan Burian nic nepokazil, protože ve funkci nebyl, tudíž nemohl ani nic pokazit podle mého názoru, a jestliže není potřeba vybírat v kulturní oblasti formou konkurzů, kde se budou tedy utkávat zájemci v nějaké soutěži, tak to nebudeme v kulturní oblasti dělat, prosím. Pokud jde o jiné rezorty, vždy záleží na konkrétní situaci, my budeme řešit jen to, co bude nezbytně nutné, tam kde hrozí nějaké ztráty, škody a tam, kde evidentně došlo k chybám v minulosti. A ty musí být jasné, prokazatelné a evidentní. Takže to je vše, co já bych mohl k tomu komentovat.

Televize Nova, Silvie Škábová: Mohla bych jenom dodat, týká se to vlastně jakéhosi plánovaného rozhodnutí pana ministra Žáka, například odvolat šéfa Řízení letového provozu, tam…

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Já o žádném plánovaném rozhodnutí – je výborné, jak vy víte všechno předem, aniž by se něco stalo, to je skutečně zajímavé, ale tak asi funguje dnešní svět mediální. Já o žádném rozhodnutí nevím, dneska jsem se na to znovu pana ministra ptal. A pokud by nějaké rozhodnutí mělo padnout v nějaké strategické firmě tohoto typu, tak o tom musím být předem informován, čili já o ničem takovém nevím a nic takového se tudíž neděje. Ale já samozřejmě nevím, jestli někde, prosím vás, já nemůžu uhlídat 14 rezortů a stovky organizací, jestli se někde staly nějaké nepravosti, no tak na ně bude muset být reagováno, ale to netvrdím, že je případ, o kterém vy zřejmě mluvíte, já to nevím. Pokud bych to věděl, tak bych se k tomu mohl samozřejmě vyjádřit.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, Jan Kálal.

Lidové noviny, Jan Kálal: Pane premiére, k tomuhle tématu možná naposledy. Šéf sociální demokracie, člověk, kterého vy dlouho znáte, pan Sobotka, se kterým si tykáte, se na vás obrátil dopisem s tím, abyste do hlasování o důvěře řekl svým ministrům, ať tyhle výrazné personální změny nedělají. Tak jestli je naděje, že tomuhle požadavku vyhovíte, a budete to dělat až od středy dál? A potom k tomu programovému prohlášení. Když si vezmu ty jednotlivé body, tak něco asi peníze do rozpočtu přinese, něco naopak peníze bude stát, jestli máte propočteno, jak to vyjde celkově?

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Tak já jsem dopis pana Sobotky nečetl a myslím, že se vlamuje do otevřených dveří. My žádné, nevím, jak jste to popsal, razantní, já vím, že noviny jsou plné razantních změn… pokud vím, tak byli vyměněni někteří náměstci na rezortech. K tomu mám jeden komentář, to je plně v kompetenci ministrů, aby své nejbližší spolupracovníky si určili tak, jak uznají za vhodné. Tak jak jsem se po deseti a více letech vrátil do státní správy, musím bohužel konstatovat, že kvalita na těch nejvyšších místech, až na čest výjimkám, se tedy výrazně zhoršila. Za mých časů, a začínal jsem jako úředník ve státní správě, jako referent, ministři neměli náměstky politicky nominované. To bylo zcela výjimečné. A dneska se na ministerstvech točí náměstci podle politických nominací, což považuji za naprosto škodlivé, a pokud někde ministři na to reagovali tím, že ti lidé jsou nepoužitelní, tak je prostě vyměnili, co asi jiného měli dělat. O jiných žádných změnách já nevím, kromě Českých drah, kde je ta situace, podle mě, na hraně a jestliže se může něco nejhoršího stát firmě, nebo domácnosti, dokonce státu, je dostat se za hranu předlužení. A pak už bývá většinou pozdě. Tak a teď jste se ptal na programové prohlášení, peníze v něm. My v té části, až ji dostanete, my v té části, která se týká financí veřejných, jasně konstatujeme, že dodržíme závazek nepřekračovat deficit podle maastrichtského kritéria, to znamená do 3 % HDP, to je pro nás alfa a omega a vzhledem ke krizové situaci české ekonomiky si taky nebudeme dávat žádné stachanovské závazky, že zítra tady bude nulový deficit. Je to nereálné, nesmyslné a českou ekonomiku to přivedlo tam, kde se dneska nachází, mohu vás ubezpečit, a ty výsledky budou spíše lepší, než jsou naše limity.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Agentura Reuters, prosím.

Reuters: Dobrý den, já bych se ještě jenom krátce vrátil k té personální politice, protože zaznívá také kritika, že vaše vláda, která ještě neprošla tím hlasováním o důvěře, tak jestli to je zcela legitimní, aby prováděla takové zásahy. Jestli to skutečně bylo tak akutní v těch jednotlivých případech, že bylo třeba postupovat hned, během hodin? A k tomu doplňující věc, další kritika se týká toho, že na poměrně klíčová místa přichází zástupci nebo reprezentanti strany SPOZ, která vůbec neuspěla ve volbách, nemá žádnou reprezentaci ve sněmovně, a přesto má tato poměrně důležitá místa. Tak jak se díváte na tohle? Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Ty výměny, které nastaly, byly akutní. A já už jsem je zdůvodňoval. S jedinou výjimkou, tedy té poměrně nešťastné záležitosti kolem Národního divadla. Ostatní změny byly zcela akutní a stojím si za nimi. O legitimitě velmi jednoduchá odpověď. My máme legitimitu dánu Ústavou České republiky, to je všechno, není co řešit. Samozřejmě, že jdeme do poslanecké sněmovny žádat o důvěru tak, jak Ústava předepisuje. A o straně SPOZ, to je naprosto neadekvátní problém tomu, jak vypadá navenek v mediálním podání, protože došlo k tomu, že šéfem Úřadu vlády se stal pan kolega Augustin, který byl místopředsedou této strany, ale je to současně velmi zkušený projektový manažer, člověk, který strávil ve veřejné sféře 9 let nejméně, a tady bylo akutně potřeba instalovat funkční osobu na tuto pozici, protože jinak ten úřad nemůže fungovat. To je statutár této organizace, já tady nemohu odvolávat ani vedoucího oddělení.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Štěpánka Martanová.

Česká televize, Štěpánka Martanová: Dobrý den, já mám 3 dotazy, ale já bych je vzala postupně, jestli by vám to nevadilo. Co se týká toho programového prohlášení, kdy ho pošlete do sněmovny a jestli věříte, že třeba ještě ty nerozhodnuté poslance byste mohli tím programovým prohlášením oslovit a tím pádem získat ve sněmovně důvěru? Jestli v to věříte, jestli byste jí ve sněmovně nakonec mohli získat?

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Pošleme ho tam dnes, to znamená, teď se opravují ty změny učiněné na jednání vlády, poté, já už jsem podepsal příslušné dopisy a dojde k tisku 200 kusů tohoto prohlášení, tak aby sněmovna nemusela se tím zdržovat, nakonec je to věc, která není žádným právním dokumentem, závazná, my bychom mohli jít bez programového prohlášení žádat o důvěru, a dnes odpoledne sněmovna dostane na podatelnu příslušný počet výtisků. Samozřejmě, že doufám, že si poslanci ten program přečtou, já jim ho budu ještě prezentovat, a samozřejmě, že doufám, že řada z nich se zachová podle svého nejlepšího uvážení a zvolí cestu stability, byť na tu krátkou překlenovací dobu do příštích voleb, než cestu dalšího politického handrkování a nejistoty, která pravděpodobně bude následovat poté, pokud důvěru vláda nedostane.

Česká televize, Štěpánka Martanová: Co se týká toho prohlášení, předchozí vláda byla vládou boje proti korupci, skloňovalo se často slovo transparentnost. Zatím jsem nezaznamenala, že byste taky měli v programovém prohlášení transparentnost, boj proti korupci, tak jestli s tím nějakým způsobem počítáte, ať už se týká zveřejňování nějakých platů a podobně?

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Samozřejmě. Mně to připadá tak elementárně jasné, že psát to do všech hesel, to je jako když za minulého režimu byly všude nástěnky o tom, jak poctivě a usilovně plníme úkoly 14. sjezdu strany. To mi připadá skutečně absurdní to psát a zatěžovat tím ten text. Jinak fungovat nemůžeme, jsme správci veřejného majetku a veřejných věcí této země. Takže jinak než transparentně a samozřejmě antikorupčně postupovat ani nelze.

Česká televize, Štěpánka Martanová: Ještě bych se zeptala na poslední věc, jestli už jste se s panem ministrem Kohoutem bavili o další várce velvyslanců, jestli už nepřišly návrhy na jmenování paní Klausové nebo pana Remka?

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Projednávání návrhu na jmenování velvyslanců je ze zákona projednáváno v režimu zvláštním, to znamená v režimu „vyhrazené“, takže k tomu nemohu nic říct. Takovou část projednání vlády minulé vlády nemělo, ale k obsahu takového jednání nemohu nic říct.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: Dobrý den, já bych měla dvě otázky. Ve středu jste říkal, že jste požádal poslanecké kluby o schůzku, tak jestli už máte některé reakce, jestli vás pozvou na jednání klubu? A druhá věc je, zda má pan ministr Balvín pořád vaši plnou důvěru, když jste mluvil o tom, že neudělal úplně šťastné kroky, a zda jste mu třeba doporučil, aby do toho hlasování už žádné personální změny nedělal, odvolání se obává například šéf Národní galerie, děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Poslanecké kluby jsem oslovil, mám některá pozvání, budou probíhat v úterý, ještě i ve středu ráno. Takže to platí. A pokud jde o pana ministra, tak samozřejmě moje důvěra byla mírně nalomena, čili je to taková žlutá karta, určitě, ale za jednu žlutou kartu se ještě nevylučuje. To je všechno.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: A zdržet se personálních změn, jestli jste mu doporučoval do té středy?

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Podívejte se, ministři jsou dospělí mužové, v jednom případě dáma, a součástí jejich kvalifikace je také jistá společenská politická empatie. Oni musejí vědět, co mají dělat a jak se zachovat.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Prosím dva závěrečné dotazy.

Haló Noviny, Karel Hrdlička: Tři otázky, zdali byste se mohl zmínit o zahraniční politice v tom programovém prohlášení, to je oblast, kterou jste vynechal. Pak, zdali máte nějaké ambice ohledně rozpočtu, toho jste se také nedotkl, zdali v tom programovém prohlášení se týká něco tvorby rozpočtu na příští rok? A třetí otázka se týká kauzy Balvín, když jste řekl, že není poptávka ze strany uměleckých kruhů, budete tedy tlačit pana Balvína do nabídky těch transparentních otevřených výběrových řízení? Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Ne, když není poptávka, tak nebudu tlačit do nabídky. Prostě není poptávka, umělecká fronta se domnívá, že ví nejlépe, koho si má vybrat, předem určeného zájemce, prosím, já jim to brát nebudu, není to zas takový pupek světa České republiky, abychom se tím nějak dramaticky zdržovali.

Pokud jde o zahraniční politiku tak jsou tam ty standardní záležitosti o našem ukotvení v euroatlantické struktuře. Explicitně budeme samozřejmě vyjednávat o dokončení víceletého finančního rámce v rámci EU na období 2014-2020. Budeme aktivně přispívat k jednání EU o všech bodech, které vedou ke stabilizaci hospodářské a měnové tohoto uskupení a posilování konkurenceschopnosti, protože to je náš eminentní národní zájem, včetně otázek stabilizace finančního sektoru, čili bankovní unie. Budeme rozvíjet své vztahy v Severoatlantické alianci a podpoříme všechny rozumné snahy také od státních globálních institucí. A samozřejmě je tam bod o podpoře ekonomické diplomacie, podpoře českých exportérů, v této části zahraniční služby, zejména na trzích, kde jsou největší potenciální možnosti uplatnění.

Rozpočet, tam platí to klíčové, co jsem řekl, to znamená zachovat, dodržet maastrichtské kritérium z hlediska deficitu, samozřejmě žádné daně v tuto chvíli měnit nemá smysl, to dělat nebudeme, a klíčové je také zajistit lepší výběr daní, tam jsme přesvědčeni, že se situace postupně zlepšuje a myslím, že máme i nástroje a víme, jak tu situaci dále zlepšovat.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Poprosím ještě dotaz od Reuters.

Reuters: Ještě jednou děkuji. Vy jste mluvil o tom jednání s poslaneckými kluby, že záleží na tom, jestli zvolí možnost stability do příštích voleb, tak bych se chtěl zeptat, ty příští volby, jestli máte na mysli volby v řádném termínu, to znamená v květnu příštího roku, nebo jestli je tam možnost, že počítáte s tím, že ty volby by byly dříve, respektive jestli tohle může být nějaký bod jednání s těmi kluby.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Stále platí totéž, to znamená, mluvím o jakýchkoli příštích volbách. A je na sněmovně, to je čistě záležitost sněmovny, jestli se rozhodne pro rychlejší ukončení svého politického mandátu, za sebe říkám, že bych to přivítal.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Ještě jeden dotaz, televize Prima.

Televize Prima: Dobrý den, pane premiére, omlouvám se, bod mimo jednání vlády. Nadační fond proti korupci kritizoval Úřad vlády nedávno kvůli tomu, že nechce zveřejnit odměny bývalého vedení. Je v tom nějaký pohyb? Děkuji.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Ano, je v tom pohyb, já jsem si nechal věci vysvětlit, vyložit, různé názory právní a tady je paní kolegyně, tak v zájmu transparentnosti, o které není podle mě třeba psát do vývěsek, dnes odpoledne zveřejníme všechny tyto věci prakticky až do posledního článku.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Tak a ještě úplně finální dotaz.

Pavel Chalupa: Dobrý den, pane premiére, já mám dotaz ohledně vašeho včerejšího vystoupení v Letech, kdy jste hovořil o nenávisti české společnosti, jestli je prioritou programového prohlášení také boj proti extremismu, neonacismu a těmto negativním skutečnostem.

Jiří Rusnok, předseda vlády ČR: Ano, to je velmi závažná věc a je to prioritou našeho programu, je to jeden z explicitně zmíněných bodů v části bezpečnosti. Mohu vám ho přečíst: Vláda nebude tolerovat žádné druhy rasové, etnické, národnostní, třídní a sociální nesnášenlivosti a nenávisti. Budeme současně věnovat pozornost analýze příčin radikalizace. Důrazný a důsledný postup proti všem formám extremismu a postihování snah o porušování zákona ze strany stoupenců protidemokratických ideologií považuje vláda za jeden ze svých zásadních úkolů.

Je to tak, já jsem se včera zúčastnil i jednání toho pracovního týmu, který tady založila minulá vláda, ovšem nikdy se nesešel. Tak včera se sešel poprvé. K těm akutním nepokojům – budeme se těm věcem věnovat velmi, velmi důkladně. Situace je vážná, nicméně z hlediska bezpečnostního ji máme pod kontrolou, v tom má policie moji plnou podporu, ale musíme řešit příčiny těch problémů. Těch je celá řada, jsou komplexní a myslím, že už k některým z nich máme poměrně i našlápnuto k tomu, abychom je správně diagnostikovali a příslušnou terapii na ně použili.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, dámy a pánové, čas briefingu po mimořádném jednání vlády právě vypršel, přejí vám hezké odpoledne, díky za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 2. srpna 2013

Související zprávy