Tiskové konference

23. 12. 2020 11:09

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 23. prosince 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve bych chtěla o slovo požádat ministra zdravotnictví pana Blatného.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Chtěli bychom vás informovat o výsledcích dnešního jednání vlády, na kterém se rozhodlo, že Česká republika do nejvyššího stupně číslo 5, to znamená stupně nejvyššího rizika, přejde od 27. 12.

Důvod je zejména ten, že během dneška nadále progradují čísla nebo statistické údaje o šíření nákazy. Jedná se o téměř 11 000 nově diagnostikovaných osob denně a asi 4,5 tisíce osob v nemocnicích. Na té velké pozitivitě nově diagnostikovaných se samozřejmě podílí i plošné testování. Jinými slovy daří se nám v populaci zachytit ty, kteří neví o tom, že jsou nemocní, a mohli by své příbuzné blízké i ostatní nakazit. To je dobře.

Nicméně to číslo je významné a podle modelů, které máme, a které za poslední tři měsíce jeví přesnost plus minus pět procent, to znamená velice vysokou přesnost, můžeme předpokládat, že v případě, že by nedošlo k žádným změnám ve smyslu opatření omezení mobility, omezení kontaktů, tak bychom se koncem roku nacházeli v situaci, kdy bychom měli 15 000 nově diagnostikovaných denně a 7 000, případně i více, osob v nemocnicích. To určitě dopustit nechceme. Nechceme to nikdo z nás, a proto je potřeba tato opatření přijmout.

Věříme, že přijetím těchto opatření se dostaneme do situace, kdy se zpočátku udrží hodnoty nově diagnostikovaných kolem 11 a 12 000 a následně budou klesat. Naším cílem je do konce roku udržet počty hospitalizovaných na hodnotách mezi čtyřmi a pěti tisíci, aby dále neeskalovaly a aby následně začaly klesat.

Co se týká těch vlastních opatření, tak vláda je velmi ráda a váží si rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která dala souhlas k tomu, aby nouzový stav, bez kterého omezení platná ve stupni číslo 4 a 5 nejsou možná, prodloužila o 30 dní, tedy do 22. ledna. Toto následně vláda odsouhlasila.

Opatření, která jsou v současné době v platnosti, to znamená opatření, která odpovídají úrovni číslo 4, zůstávají nadále v platnosti do 26. prosince. To se týká i maloobchodů, služeb a podobně. Byla uvedena jedna výjimka pro 24. 12., kdy, i když se jedná o svátek, tak bude možnost pro maloobchod a služby mít otevřeno do 12. hodiny.

Do toho 26. prosince platí všechna ta nastavení tak, jak jsou, včetně možnosti provozování vleků a podobně. Je také nastaven systém tak, aby byla umožněna účast na půlnoční mši pro věřící s tím, že omezení kapacity kostelů na sezení je tak, jak odpovídá tomu stupni číslo 4.

Od 27. prosince potom následně přecházíme do stupně číslo 5 a týká se to jak maloobchodu, tak služeb a také i změny v zákazu vycházení, který je od 21. hodiny večerní do 5. hodiny ranní. A explicitně chci uvést, že nebyly uvedeny žádné další výjimky, a velmi prosíme nás všechny, všechny naše spoluobčany, aby letos ten silvestr oslavili spíše společně v rodinném kruhu, a věříme, že jednou z pozitivních zpráv, která s tím bude spojená, je i to, že bude daleko méně úrazů, které tradičně bohužel s sebou silvestrovské oslavy nesou.

Pokud se týká omezení v maloobchodu, tak jsme přistoupili k opatření, která zcela oprávněně zrovnoprávní malé podnikatele a velké řetězce. Jinými slovy: Pro maloobchodní prodejny i služby budou platit, nebo pro maloobchodní prodejny budou platit stejná omezení jako pro malé obchody. To znamená, velký řetězec nebude moci prodávat to, co nepatří k těm artiklům, které jsou vyjmenované a které jsou nezbytně potřebné. Pokud se týká výdejních okének stravovacích zařízení, tak budou, tak jako tomu bylo i dříve, otevřena v době mimo ten zákaz vycházení.

Od 27. rovněž bude zastaven provoz lyžařských vleků a tak dále, tak jak odpovídá tomu nastavení ve stupni číslo 5.

Stejně tak se jedná i o opatření v oblasti školství. To znamená, po ukončení vánočních svátků po 4. lednu následně do školy půjdou jenom děti 1. a 2. tříd základních škol, mateřských škol a těch přípravných tříd. Ostatní výuka bude probíhat distančně. Tato opatření, tedy stupeň číslo 5 je nyní termínován do 10. ledna příštího roku.

Poslední z věcí, která se týká nedávno zavedených omezení, je změna pravidel pro lety z Velké Británie, kde po domluvě i v rámci Evropské unie došlo k tomu, že Česká republika od dnešního poledne umožní lety z Velké Británie pro občany České republiky a další rezidenty z Evropské unie, držitele dlouhodobého víza a podobně, případně cizince tranzitující přes Českou republiku, a to za podmínek, že ještě na půdě Spojeného království podstoupí test, ten bude negativní a následně po návratu budou v domácí karanténě a mezi pátým a sedmým dnem podstoupí PCR test.

Já si myslím, že toto je za mě všechno, a poprosím pana ministra Havlíčka.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s kompenzačními opatřeními pro všechny dotčené provozovny. My jsme už v minulosti jasně řekli, že v momentě, kdy se vyhlásí další restrikce, ten samý den bude provázena opatřeními, která naopak firmám pomohou ve smyslu kompenzace jejich nákladů. Dovolte tedy, abych je zrekapituloval a uvedl některá nová.

Za prvé pro všechny uzavřené provozovny platí stoprocentní kompenzace mezd a stoprocentní kompenzace odvodů za všechny zaměstnance.

Za další pokračuje se pro nově zavřené provozovny a pro ty, které byly uzavřeny už v minulosti, s programem Covid – Nájemné. To je zcela zásadní zpráva. A to tak, že všechny dotčené provozovny, všechny, ať už ty, které byly před týdnem, před 14 dny nebo jsou nyní uzavřeny, mohou čerpat plné tři měsíce podpory nájemného.

Fakticky je to uděláno tak, že ony už měly možnost si vykompenzovat padesát procent. Nyní přistupujeme k tomu, že si mohou vykompenzovat dalších padesát procent, to znamená za říjen, listopad, prosinec padesát procent a s ohledem na to, že už se vykompenzovaly prvních padesát procent, tak zjednodušeně řečeno, všechny dotčené provozovny budou mít hrazeno sto procent nájemného za plné tři měsíce, čili za říjen, listopad, prosinec. Nikoliv za ty dny, kdy bylo zavřeno, ale za plné tři měsíce.

Za další, za třetí pokračuje kompenzační bonus Ministerstva financí pro osoby samostatně výdělečně činné, což je pětistovka na den, 15 000 za měsíc.

A za čtvrté, to je důležité, byl jsem pověřen, abych připravil speciální program pro všechny nově uzavřené provozovny, a vzhledem k tomu, že už jsme na něm začali pracovat minulý týden, kdy jsme uzavřeli provozovny typu například restaurací a vytvořili jsme pro ně program Covid – Gastro, tak jsme se shodli na tom, že budeme pokračovat v tomto programu a sloučíme ho.

To znamená, vytvoříme pro všechny dotčené provozovny, nehledě na to, jestli se jedná o restauraci, jestli se jedná o maloobchod, jestli se jedná o fitness centrum, jestli se jedná o kino, jestli se jedná o wellness nebo bazény, jednotný program, který do značné míry bude velmi podobný právě tomu, co jsme připravili v rámci Covid – Gastro. Jinými slovy na příští schůzi vlády předložím tento program tak, aby kopíroval nebo korespondoval s tím, co jsme slíbili už v rámci programu Covidu – Gastro.

Toto je důležitá zpráva, protože jsme ji diskutovali v posledních dnech s celou řadou dotčených odvětví, asociací, svazů, komor, které velmi přivítaly program Covid – Gastro, a nejenom oni, ale máme velmi pozitivní odezvu od podnikatelů, kteří se dostali do situace, že sice dostávali podporu například nájemného, dostávali podporu například přes mzdy, nicméně byly to zdroje, které vlastně oni následně vypláceli buď svému pronajímateli, anebo samozřejmě zaměstnancům, a nedostávalo se jim zdrojů například na splácení úvěrů, leasingů a tak dále.

Jinými slovy ti majitelé vlastně posouvali ty zdroje pouze dále. Proto byl s velkým zájmem přijat program Covid – Gastro, který vlastně těm provozovatelům navíc umožňuje získat specifické kompenzace. My jsme to v tom programu Covid – Gastro nasměřovali na velikost podniků prostřednictvím počtu zaměstnanců a byli bychom rádi, abychom v tomto pokračovali i nadále. Jinými slovy majitelé a provozovatelé dostanou specifické zdroje.

Tento program upřesníme v příštím týdnu, budeme na něm pracovat celý následující týden a na první schůzi vlády představíme jeho detailní kontury. Ale znovu říkám, lze předpokládat, že bude velmi podobný tomu programu Covid – Gastro. Myslíme si, že tím srovnáváme prostředí a na žádosti podnikatelů, kteří chtěli, aby ty podmínky byly férové pro všechny, se domníváme, že jsme připravili dobré řešení.

Dovolím si ještě jednu připomínku nebo jednu informaci k diskutovanému programu Covid – Nájemné, a to takovou, že jsme připraveni zahájit diskusi s Evropskou komisí, a v tuto chvíli vypadá, že je šance to domluvit, a přepracujeme drobně ten program tak, že bude zahrnovat i osoby propojené.

To je důležitá zpráva pro ty, kteří byli v situaci, kdy byli v nájmu, a jejich pronajímatel byl nějakým způsobem svázán s tou osobou majetkově. V tuto chvíli tedy předkládáme pro notifikaci program takový, který již toto nebude zahrnovat, a věříme, že tím vyjdeme vstříc všem těm, kteří dnes ještě neměli možnost tento program čerpat. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ještě pan ministr Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ještě jenom krátké doplnění. Chtěl bych, aby – nebo věřím, že z toho, co jsme zde s panem vicepremiérem řekli, je patrná dobrá zpráva, že ta zesílená ochranná opatření budou zahájena až po vánočních svátcích, a bude tak umožněno co nejmenší omezení v průběhu svátků.

Dobrou zprávu bezesporu je to, co nyní řekl pan vicepremiér o plánovaných kompenzacích, a chci jednoznačně zdůraznit, že cílem a záměrem tohoto všeho není primárně omezovat občany této země, ale apelovat na jejich zodpovědnost a umožnit, aby zdravotní systém České republiky zůstal neohrožen a aby mohl pro nás všechny plnit svou zásadní funkci, tedy sloužit nám.

Chtěl bych tímto nesmírně a ze srdce poděkovat všem zdravotníkům i nezdravotníkům pracujícím v tomto systému za to, že pracují dnem i nocí a že právě díky nim můžeme svátky prožít. A i když budou jiné, než byly dřív, tak uděláme společně všechno pro to, a jim za to patří největší dík, abychom i po novém roce měli funkční zdravotnický systém, který se bude moci postarat o ty, kteří to potřebují.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Dotazy, prosím. Česká televize.

 

Izabela Niepřejová, Česká televize: Mě by zajímalo, proč jste se odchýlili od toho modelu, kdy u systému PES po třech dnech, co je vykazováno určité skóre, tak se má tedy rozhodovat o tom přestupu do dalšího stupně. Nicméně 27. prosince už bude desátý den, kdy se pravděpodobně bude Česko držet na tom skóre pro pátý stupeň. Tak proč? Jestli je to tedy hlavně kvůli svátkům, aby se lidé mohli setkávat? A také mě ještě zajímá, jestli 27. to tedy znamená, že budou už v ten den zavřené všechny obchody. A ještě se chci zeptat, jak to bude s nedělí? Jestli zůstanou v neděli obchody otevřené, nebo jestli tam už nebude platit ta výjimka, která je teď aktuálně. Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji. Pokud se týká toho systému PES, tak já odpovím stejně, jako na tento dotaz odpovídám pravidelně, tudíž že skóre systému PES je jedním z velmi důležitých, ale nikoliv jediným důvodem, proč činíme daná rozhodnutí. A zásadním spolu s tímto skórovacím systémem je zátěž nemocnic. Takže na to reagujeme takto.

Chci říct, že to skóre, když bylo připravováno, tak nepočítalo s plošným antigenním testováním. Desítky tisíc testů se nyní v současné době provádí každý den. Třeba včera bylo provedeno více než 60 000testů celkem. Provádí se právě kvůli tomu, abychom měli možnost zachytit v populaci tyto osoby, a to zásadně mění výpočet toho skóre a povyšuje ho.

Proto je i toto jeden z důvodů, proč tak jak bylo dříve avizováno, pracujeme i na přehodnocení výpočtu tohoto skóre, kde budeme klást právě větší důraz na to, aby bylo zohledněno zatížení nemocnic, a v průběhu začátku příštího roku jej představíme jak odborné, tak širší veřejnosti. Jednáme i s jednotlivými zástupci kultury, sportu a dalších tak, abychom v tom budoucím systému našli možnost, jak bezpečně umožňovat i aktivity, které třeba zatím v tom striktním systému možné nebyly.

Pokud se týká 27. 12., tak to ano, toto už je den, kdy bude to omezení platit. To znamená od první minuty 27. 12. A neděle trvá, že je dnem, který je otevřeno. Takže ty obchody, které budou moci mít otevřeno, mohou mít otevřeno i v neděli.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Takže vude výjimka v tom pátém stupni, může být otevřeno v neděli?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Je to tak. Tam v tom minulém naopak byla ta neděle upravena jako den, kdy je to zavřeno. Byly tam státní svátky, obecné svátky a neděle. Teď jsou tam státní svátky a obecné svátky. Neděle tam není. To znamená, v neděli bude otevřeno.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Děkuju a ještě se zeptám na stejný den – neděli, respektive zajímá mě už předchozí den sobota 26., kdy má dorazit vakcína proti koronaviru. Tak jestli byste mohl říct tedy tu logistiku. Jakým způsobem ta vakcína bude převzata, až se sem do Česka dostane? A také ten plán den poté, kdy se má začít očkovat. Tak možná, kdy tedy bude první vakcína? Jak to bude probíhat v tu neděli, kdy se začne očkovat?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dvacátého šestého by hranice České republiky mělo přejet vozidlo, které poveze do České republiky první symbolickou dávku vakcíny. Ten počet dávek je stejný pro všech 27 zemí Evropské unie bez ohledu na jejich velikost. Tato první dávka bude distribuována do Prahy a do Brna.

V Praze bude rozdělena mezi několik nemocnic, konkrétně jsou to čtyři nemocnice, a v Brně to budou dvě nemocnice. Začne se očkovat 27. od rána s cílem, aby tyto dávky byly použity během prvních tří dnů. Jsou už vytvořeny jmenné seznamy těch, kteří látku dostanou. A bude se jednat o seniory, v tomto případě o seniory, kteří jsou hospitalizovaní nebo jsou v jiné ústavní péči, a o zdravotnické pracovníky.

Ta logistika je velmi detailně připravena. První dávka vakcíny také symbolicky už z toho evropského centra vyjíždí s nějakou ochranou. Následně potom další dávky budou už standardním způsobem pokračovat s tím, že další se předpokládá ještě před koncem roku a následně zhruba v týdenních intervalech, kde už ale bude zaváženo těch center daleko víc. Nasmlouvaných pro Českou republiku pro vakcínu firmy Pfizer je jich třicet jedna.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz televize Nova.

Bára Divišová, TV Nova: Dobrý den, já bych se, pane ministře, zeptala, jestli jste se už rozhodl, jestli se bude předělávat ta tabulka PES. Jak jste vlastně avizoval, že do konce roku se rozhodnete, jestli se podle toho pojede, nebo nepojede. A potom – jak důsledně se bude kontrolovat dodržování těch opatření. Jde mi zejména o toho silvestra. Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Tak jak jsem avizoval, tak ten systém celý bude vyhodnocen a změněn podle toho, jak by mělo být. Ty změny v tom 5. stupni, který bude teďka aktuální do 10. ledna, tam nějaké zásadní nepředpokládám, protože to je opravdu úroveň, kdy chceme zcela jasně dát najevo, že teď je potřeba zatáhnout za brzdu a teď je potřeba udělat všechno pro to, aby došlo k rychlému poklesu. A ty ostatní budou upravovány tak, že se bude vyhodnocovat i jednotlivá rizikovost i těch aktivit. Na tom teď pracují jednotlivé skupiny. A ta druhá otázka se týkala…

Bára Divišová, TV Nova: Ta se týkala, jak důsledně se budou ty kontroly…

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já především apeluji na to, abychom si všichni uvědomili, že je potřeba se takto zachovat. Je to kvůli zdraví nás všech. A to kontrolování bude standardní. Já si myslím, že Policie České republiky je schopna tady toto zabezpečit, a není cílem nikoho vytvářet nějaké zvláštní represivní opatření specificky zaměřená na některé dny. Takže je to tak jako se vším ostatním. Tato informace je platná, bude se řídit platnými zákony a bude kontrolována tak, jako je tomu i standardně. Žádné speciální akce nikdo nechystá.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat na ten termín 10. ledna. Znamená to, že se vláda sejde týden předtím a bude celou tu situaci znova vyhodnocovat bez ohledu na PES?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Vláda se určitě sejde. Nemyslím si, že bez ohledu na ten systém. Naopak, to rozhodování tak, jak jsem řekl, je dáno zejména tím skórovacím systémem, který se do té doby ale pravděpodobně upraví stavem nemocnic. A vždycky musíte mít nějaké datum, ke kterému je ukončeno platné nařízení nebo doporučení.

Takže vláda se sejde ve druhé polovině toho prvního lednového týdne a rozhodne, jestli situace je taková, že je možno ten 5. stupeň ukončit – moc si to přeji, anebo jestli taková není a budeme muset postupovat jiným způsobem.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima.

Zbyněk Zikmund, TV Prima: Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat pana ministra Havlíčka. Vy jste včera jednal se zástupci fitness, bazénů, saun a podobně. Tak jak konkrétně tedy by měla vypadat pomoc těmto sektorům, kdy budou mít peníze od vlády na účtu a potom, jestli se bude vztahovat i na lidi, kteří pracují na DPP, DPČ a podobné dohody. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak potvrzuji jednání se zástupci fitness, bazény, wellness a podobně, a ono to částečně spadá už i do té kategorie, kterou nově vytváříme a která dostane specifickou podporu. Takže pro ně bude platit podobný program jako třeba pro restaurace. To znamená sto procent úhrada mezd a odvodů, sto procent úhrada nájemného za předpokladu, že jsou v nájmu. A tak jako jsme připravili speciální program Covid – Gastro, tak dnes, jak už jsem říkal, to sjednotíme a všechny zavřené provozovny, ať už jsou gastro nebo maloobchod nebo fitness nebo wellness nebo cokoliv dalšího, dostanou kompenzační program-

Ten bude představen do konce roku. My budeme vycházet z toho, co jsme představili v Covid – Gastro. To znamená náš návrh, ale říkám to proto, že to vláda musí schválit definitivně ještě, bude v závislosti na počtech pracovníků.

Takže řeknu příklad: Jestliže v programu Covid – Gastro má někdo deset pracovníků, dostává 400 korun na den, to je 4 000 korun za těch deset pracovníků, krát 30 je to 120 000 korun speciální bonus, který jde majitelům za ten daný měsíc.

Já bych si při té příležitosti dovolil představit srovnání České republiky, Polska, Německa a Rakouska, protože se to poslední dobou hodně skloňuje, a celá řada podnikatelů nás vyzývá k tomu, abychom šli na cestu takzvaného obratového bonusu.

Podle našeho názoru obratový bonus není úplně správný. Za prvé není zcela spravedlivý, protože někdo pracuje s pětiprocentní přidanou hodnotou, někdo s padesátiprocentní přidanou hodnotou, navíc se to srovnává s rokem 2019. Ale my jsme udělali srovnání právě v té gastroprovozovně a dovolím si tady uvést několik čísel, která jasně ukážou to, jaká je naše podpora a jaká je v tom Německu, Rakousku nebo Polsku.

Jestliže si vezmeme restauraci pět zaměstnanců, ve městě 10 000 obyvatel, která platí nájem 30 000 korun měsíčně, tak se započtením všech našich kompenzačních programů dostává měsíčně majitel té restaurace 277 000 korun. Samozřejmě, že on to pošle zaměstnancům, částečně nájemným a zbytek mu zůstává. V Polsku dostává 216 000 korun přes jejich programy, v Německu 265 000 – to je ten obratový. V Rakousku v listopadu dostal 283, to je jediná země, kde dostal navíc než my. Ale pozor: v prosinci to stáhli, protože ta podpora bude nižší, než byla v listopadu, bude jenom padesátiprocentní, takže dostává 177 000.

Pokud bychom vzali provozovnu o osmi zaměstnancích ve městě 20 000 obyvatel, kde platí 43 000 nájemné – podotýkám, jsou to přesně provozovny, které existují, které nám daly čísla – tak v České republice dostává provozovatel na všechny náklady plus bonus pro sebe 353 000korun za měsíc, v Polsku 345 000 za měsíc, v Německu 450 000, tam je to, pravda, tam je to více, v Rakousku v listopadu 480 000, to bylo taky více, ale za prosinec už dostává méně – 300 000. Podotýkám, že tedy jenom Německo a Rakousku bylo více, nicméně to Rakousko jenom v jednom měsíci.

Když to srovnáme a zprůměrujeme, rozhodně Česká republika nezaostává za těmito zeměmi a v některých případech dokonce dostávají naši provozovatelé o něco více. Je pravda, že to je v těch třech programech. A to jsem do toho nepočítal kompenzační bonus, nepočítal jsem, že se jedná o živnostníka, osobu samostatně výdělečně činnou. Pokud by to tak bylo, dostává ještě 15 000 korun navíc, ale to do toho nepočítám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Mohu se jenom ještě zeptat, z jakého důvodu na tiskovou konferenci nepřišel pan premiér?

Karel Havlíček, místopředseda vlády ministr průmyslu, obchodu a ministr dopravy: My jsme se shodli na tom, že dnes je to o představení zejména opatření z Ministerstva zdravotnictví, která dopadají hodně do obchodu a do kompenzací. To znamená, už jsme s panem ministrem zvyklí to obhajovat tímto způsobem.

Není zde dnes žádný takový bod, který by byl nad těmito body, který by byl třeba nějakým globálnějším způsobem nebo strategickým způsobem prostě vypíchnout nebo zmínit. Bereme to spíše jako technickou diskusi, abychom představili ty jednotlivé body a případně na ně dokázali fundovaně odpovědět.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den. Já bych měla dotaz na pana ministra zdravotnictví. Jestli pane ministře, máte nějaké informace o tom, jako se doneslo k nám, že některá odběrová místa ruší zájemcům rezervace o antigenní testy. Jestli byste to mohl případně okomentovat, vysvětlit. A jestli se podle vás bude antigenně testovat i o svátcích. Zejména pro ty, kteří chtějí bezpečně navštívit své příbuzné třeba, nebo to záleží na těch konkrétních odběrových místech? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji. Může docházet v průběhu dne k určitým technickým změnám, které mohou být dané třeba i technickým těžkostmi na tom místě. Zejména v těch posledních dnech před Vánoci, kdy je veliký zájem, tak vím, že se na několika místech stalo, že došlo třeba k výpadku, který potom ten systém automaticky reflektuje jako nutnost zrušení té plánované akce.

Nemyslím si nebo vím, že to není něco, co by bylo časté. Naopak zase byly v průběhu těchto dní a nadále to pokračuje zvyšovány ty kapacity tam, kde to situace umožní. Prostě dochází k těmto změnám, jak plus, tak minus. Je to prostě nějakým způsobem technicky živý systém, který na to reaguje.

Pokud se týká otevření a zavření, tak je potřeba, aby si i ti všichni, kteří poskytují tuto službu, mohli odpočinout. Proto, a je to dostupné na stránkách, 24. a 31. 12. jsou ta místa omezena. A 25. 12. a 1. 1. jsou uzavřena, aby si mohli i zdravotníci aspoň po jednom dni odpočinout.

Jinak jsou ty kapacity hodnoceny ve spolupráci s centrálním řídícím týmem a s pojišťovnou tak, aby vždy bylo možno zajistit tu kapacitu, která je v danou dobu maximální pro to centrum. To se může i měnit. Ten zájem, tak jak je obrovský, zejména v těch předvánočních časech a potom na sklonku roku, není tak velký v těch ostatních dnech, o kterých se bavíme. Do 5. ledna je pořád volno zhruba 20 až 25 procent té celkové celorepublikové kapacity.

Plánujeme v pokračování těch testů i po 15. lednu. V podstatě dokud bude potřeba a dokud bude jasně patrné, a to se v současné době děje a já už jsem na to upozorňoval předtím, že jenom za posledních asi šest dní bylo identifikováno v populaci více než 10 000 lidí, kteří o tom nevěděli a jinak by nakazili ostatní. A to by znamenalo třeba další desítky tisíc pozitivních lidí.

Takže dokud toto bude potřeba, tak je zájem, aby to testování pokračovalo. Myslíme si, že v té lednové a další době ten zájem nebude tak obrovský, jako byl právě teď před Vánoci. A i to, že se lidé otestovali právě proto, aby se mohli vlastně co nejbezpečněji navštívit o Vánocích, je vlastně teď tím, jak jsme teď postupovali, umožněno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Teď už dotazy prostřednictvím videokonference. Nejprve zkusíme pana Müllera, Reuters.

Robert Müller, Reuters: Dobrý den, já bych měl prosím dotaz na pana vicepremiéra i na pana ministra Blatného. Pana vicepremiéra bych se chtěl zeptat: Když jste uváděl ta srovnání těch kompenzací, tak jestli to bude někde třeba dostupné, z čeho jste vycházel a co jste porovnávali. Protože takhle ta čísla, když jsou řečena, tak vlastně nevíme, s čím jste pracovali. Tak jestli to někde bude třeba na stránkách ministerstva nebo tak. A pak bych se chtěl zeptat pana ministra Blatného k tomu očkování, na organizaci toho očkování. Protože se objevují takové úvahy o tom, že vzhledem k tomu jak je náročná manipulace s tím materiálem, zejména s tou jednou vakcínou, která se dopravuje v těch hluboce zmrazených kontejnerech a potřebuje poměrně dost složitou operaci, tak jak je zajištěna ta organizace? Protože zatím to vypadá, že moc ne. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády ministr průmyslu, obchodu a ministr dopravy: Co se týká srovnání těch restaurací, tak je to v tuto chvíli zpracováno skutečně s ohledem na veškeré informace, které jsme dostali z našich ambasád v Rakousku, Německu a Polsku. Je to na základě informací našich provozovatelů. To všechno je v tuto chvíli už zveřejněno, je to na sociálních sítích, mých, to znamená na mém twitteru, je to na facebooku, celá tabulka srovnávací včetně zdrojů. A podle mého názoru už je to i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, ale raději to ještě zkontroluji, jestli to tam již skutečně je. Ale je to celý vlastně arch, kde jsou i detailní odkazy na všechno.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já bych chtěl opakovaně vyvrátit nějaký mýtus, že Česká republika není na očkování připravena. To prosím není pravda. Pokud se týká očkování látkou výrobce Pfizer / Biontech, tak v průběhu ledna dojde zhruba, bylo to navýšeno o 50 000 dávek, což se povedlo během včerejšího jednání, takže přijde zhruba 320 000 dávek.

Dávky, tak jak budou postupně chodit v těch týdenních intervalech, tak jsou to počty, které těch 31 center, které jsme s Pfizerem nasmlouvali, tak budeme určitě schopni všechny tyto dávky použít.

Organizace je poměrně přesná, protože každé to zdravotnické zařízení ví, kdy mu kolik z té dávky přijde. Uchovávání toho zboží je možné po dobu až 30 dnů buď v těch kontejnerech, nebo v mrazácích, kde je možno ho uchovávat až po dobu půl roku. Česká republika má kapacitu mrazících zařízení na více než dva miliony dávek, takže tam není vůbec žádný problém.

Lednový měsíc s těmi dávkami, o kterých jsem hovořil, počítá s očkováním pouze uvnitř institucí. To znamená, budou to senioři, kteří jsou buď hospitalizovaní, anebo senioři z domovů pro seniory a z podobných zařízení, kde za nimi budou vyjíždět mobilní týmy, které v podstatě budou složeny ze zdravotníků. Tito zdravotníci i podle platné legislativy mohou být ideálně lidé, kteří jsou praktickými lékaři a zdravotníky pro ten daný domov, případně je možno, aby v tomto prostředí vakcinoval i jakýkoliv jiný praktický lékař nebo lékař z nemocnice. V tomto spolupracujeme i s kraji, dnes bude například další jednání s panem hejtmanem Kubou, který v tom dělá hodně nejenom pro svůj kraj, ale i pro tu celkovou koordinaci. Té spolupráce si nesmírně vážím.

Takže já tam nějaký problém nevidím. Je potřeba si říct, že očkování zatím probíhá, nebo bude probíhat pouze tou látkou od farmaceutické firmy Pfizer. A tak, jak se budou postupně zvyšovat počty vakcín a počty výrobců, tak budou nabíhat i další očkovací místa a případně očkovací centra. Počítá se se zhruba dvěma sty očkovacími místy zejména ve větších zdravotnických zařízeních typu nemocnic. Postupně, jakmile to bude možné s ohledem na ty dávky, tak se zapojí zhruba 5 000 praktických lékařů. Je také počítáno se zapojením obou dvou velkých polních nemocnic v době, kdy tady už nebudou k dispozici měsíčně statisíce, ale miliony dávek.

Takže si nemyslím, že by na to Česká republika připravena nebyla. A to, co je teď aktuální a čím se teď zabýváme, je leden. A leden je v podstatě zajištěn komplexně a velice přesně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz Seznam, pan Švihel.

Petr Švihel, Seznam Zprávy: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat vlastně obou pánů ministrů ohledně prodeje v supermarketech. Jestli by mohli trochu lépe popsat, co bude možné tedy od 27. nakoupit v supermarketech. Jestli to bude například i drogerie, trochu více to popsat to zboží. Děkuju moc.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano. Co se týká supermarketů, tak bude moct prodávat – nejdřív řeknu trošku globálně a pak to ještě vyselektuji – v podstatě vše, co je možné prodávat i v malých obchodech. To znamená, nikdo dnes nebude znevýhodněn.

Takže řeknu třeba příklad: Jestliže není možné prodávat hračky v běžném malém obchodě, nebude možné prodávat hračky ani v supermarketu. Jestliže není možné prodávat elektroniku v malém obchodě, není možné ji prodávat ani v supermarketu. Ale pokud je v malém obchodě umožněno něco prodávat – to znamená, je to v těch výjimkách, za chvíli je řeknu – pak je možné, aby to samozřejmě bylo i v tom supermarketu.

Takže bude moct prodávat supermarket nebo kdokoliv samozřejmě, nejenom supermarket, všechny typy prodejen: potraviny, prodejny pohonných hmot, případně potřeby pro provoz motorových vozidel čili benzinová čerpadla, prodej hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží bude povolen, lékárny, případně výdejny zdravotnických prostředků.

Zůstává zverimex, to znamená prodej malých domácích zvířat. To je i proto, aby se tam dala koupit potrava pro ně případně, tím pádem i prodej krmiv a potřeb pro zvířata. Zůstává otevřen prodej brýlí, kontaktních čoček. Zůstává otevřen prodej novin a časopisů, tabákových výrobků, protože bereme, že je to v jednom obchůdku.

Zůstávají otevřeny prádelny a čistírny. Zůstává otevřen servis a opravy silničních vozidel, případně provozovny pro odtahy, odstraňování závad vozidel, náhradní díly dopravním prostředkům a podobně. Stejně tak zůstává otevřen prodej nebo provozovna umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených na bázi elektronického obchodu.

Zůstávají květinářství z pietních důvodů nebo z důvodů třeba svatby a tak dále. A zůstává tam textilní materiál, textilní galanterie. Zůstává tam zámečnictví, provozovny opravny, údržby, instalace strojů pro domácnost – to znamená, když se něco porouchá – takzvané bílé elektroniky. Zůstávají provozovny pohřebních služeb, myčky automobilů. Zůstávají i domácí potřeby a železářství, přičemž se za ně nepovažuje například nábytek, koberce nebo podlahové krytiny. A to je v zásadě vše.

Zůstává ještě provoz zabývající se zpracováním kamene, různé pomníky, náhrobní kameny a tak dále. A zůstávají provozovny s prodejem pietního zboží – různé věnce, květinové výzdoby, svíčky atd. A zůstává ještě prodej zbraní a střeliva.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, pan Kopecký, iDNES.

Josef Kopecký, iDNES: Dobrý den, já bych navázal na kolegu ze Seznamu. Na pana ministra zdravotnictví i na pana ministra průmyslu: Čili když obchody, zejména velké řetězce, budou muset eliminovat svůj sortiment a to, který sortiment mají eliminovat z nabídky, si budou muset přečíst někde na webu ministerstva průmyslu nebo Ministerstva zdravotnictví, protože jak jsem poslouchal ten výčet těch věcí, které se smějí a které se nesmějí prodávat, není to úplně intuitivní. To znamená, budete to posílat těm majitelům těch obchodů, aby neudělali nevědomky třeba nějakou chybu, nebo musí sledovat weby vašich ministerstev? A druhá otázka se týká čistě zdravotnictví: Pokud bude nějakým způsobem omezena zdravotní péče, pokud má někdo domluvený nějaký zdravotní zákrok nebo má jít k fyzioterapeutovi, na zákroky laserem, rázovou vlnu, prostě jestli v tom pátém stupni bude nějaké omezení pro poskytování zdravotní péče i třeba fyzioterapeutické, na pana ministra Blatného. Děkuji vám.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak co se týká těch informací, tak první, co je třeba říct, že ty výjimky v podstatě nejsou nic nového. Ty jsou úplně stejné, jako byly před týdnem, před čtrnácti dny nebo jako byly dokonce i na jaře. To znamená, to je dlouho diskutovaný seznam těch prodejen, prodejniček, které tak jako tak vždycky měly otevřeno. V tuto chvíli mají otevřeno i nadále tyto prodejny.

A u těch supermarketů je to tím pádem i výčet sortimentu, který může mít. Nicméně samozřejmě toto je k dispozici, už v tuto chvíli vlastně usnesení, předpokládám, že se vkládá na webové stránky ministerstva zdravotnictví, kde vlastně hned v bodě 1 je maloobchodní prodej a současně je tam jasný výčet výjimek, které se nevztahují z toho zákazu, a pochopitelně bude to obratem i na stránkách ministerstva průmyslu.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Pokud se týká omezení zdravotní péče, tak zdravotní péče v tomto stupni, tak jako v žádném jiném samozřejmě omezena není, Nemocnice a zdravotnická zařízení fungují dál. Ve chvíli, kdy se ale jedná třeba o nějakou službu masérského nebo podobného, kde se nejedná o vlastní zdravotní službu, která je takto definovaná, tak tam samozřejmě ta omezení jsou jako na službu, nikoliv na zdravotní péči.

A jak jsme říkali tento týden, bylo vydáno opatření, které nemocnicím, jež se dostávají do potíží s kapacitami, umožňuje omezení elektivní péče. Nicméně to je zatím různé v různých krajích. Například je největší zátěž v současné době v Moravskoslezském kraji, kde nemocniční kapacity jsou na hranici. Tam pravděpodobně omezení elektivní péče bude vyšší než v některých krajích, kde tato situace tak riziková není.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, paní Zpěváčková, CNN Prima NEWS.

Barbora Zpěváčková, CNN Prima NEWS: Dobrý den, já mám první dotaz na pana ministra Havlíčka. Taky se zastavím u toho prodeje základního zboží. V některých obchodech na Slovensku například zakázali prodávat sáčky do koše nebo alobal. Tak jestli se nebojíte, že podobné zmatky nastanou právě i v České republice, že lidé ani obchody nebudou vědět, co prodávat? A možná ještě jeden dotaz: Přece jen jedná se zase o jedno z nejzásadnějších zpřísnění, neměl by na té tiskové konferenci být premiér a oznamovat takhle razantní opatření? A prosím ještě na pana ministra Blatného, jak to bude s bezpečností očkování? Jestli budete vydávat nějaké varování pro alergiky a jestli třeba budou očkovací místa vybavena na případné komplikace, kdyby nastala nějaká alergická reakce? Děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak co se týká těch komodit nebo produktů, které se nemohou prodávat. Samozřejmě je to mimořádná situace a nikdy nemůžeme stoprocentně říct, že jsme vychytali úplně vše. Pracovalo se na tom v posledních několika dnech velmi zodpovědně.

Máte pravdu v tom, co jste říkala, že třeba na Slovensku se pár produktů prostě nepodchytilo a teď se diskutovalo, jestli to tam může být, nebo nemůže být. Nemůžeme stoprocentně vyloučit, že něco takového u nás nastane. Na druhou stranu máme zde jasný výčet toho, co je možné prodávat. Podle našeho názoru to je sortiment, který je nezbytně nutný k tomu, abychom mohli fungovat, aby byla pokryta základní infrastruktura, obslužnost ve smyslu potravin, pohonných hmot, drogerie, kosmetiky a připusťme prostě relativně důležitých věcí typu třeba krmiva pro zvířata atd.

Co se týká případného nedostatku něčeho, a my se domníváme, že by z těch základních věcí tam neměl být nedostatek, tak je vždycky možné si to dokoupit prostřednictvím internetu, a navíc netvrdíme, že pokud by se skutečně našlo něco, co je fatálně zásadního, takže bychom to samozřejmě třeba nezměnili v čase. Ale v tuhle chvíli se ale domnívám, že je zde vše.

Co se týká pana premiéra, já už jsem to říkal: Ano, je to důležitý přechod, ale na druhou stranu je to přechod z jedné kategorie do druhé. Jsme přesvědčeni, že v tuto chvíli už neříkáme nic úplně překvapivého, protože to, že se přejde z kategorie 4 do kategorie 5, řekl už pan ministr zdravotnictví v těch uplynulých hodinách nebo dnech. Dnes jsme přišli zpřesnit to, jak vlastně definitivně bude ten stupeň číslo 5 vypadat, a shodli jsme se na tom, že dnes je to skutečně o spíše detailním popisu toho, co bude otevřeno, nebude, jaké jsou kompenzace, což je v kompetenci ať už pana ministra zdravotnictví, nebo mojí.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já odpovím na bezpečnost očkování. Na tu je pochopitelně kladen nesmírný důraz celosvětově a stejně tak i v České republice. Ve chvíli, kdy je ten člověk očkován, tak pochopitelně jsou vzneseny ty standardní dotazy jako před jakýmkoliv jiným očkováním. Ten člověk je zhodnocen, i jeho zdravotní stav. Například kontraindikací jakéhokoliv očkování je horečnatý infekt, takže to je samo sebou.

Bude vznesen i dotaz na to, zda byla nebo nebyla v minulosti nějaká alergická reakce, především na očkovací látku, a v lednu se očkuje pouze ve zdravotnických zařízeních, takže tam je a priori vždy zajištěna možnost reakce na nějaký nežádoucí stav včetně možnosti zásahu při jakýchkoliv závažných reakcích, které nejsou po těchto vakcínách více časté než po jiných vakcínách. Nicméně může dojít k nežádoucí reakci na jakýkoliv lék, to je a priori jisté.

Ve chvíli, kdy budou spuštěna i vakcinační centra mimo zdravotnická zařízení, tak tam samozřejmě je počítáno s tím, že tam bude všechno, včetně potřeb pro resuscitaci a obecně, což je a priori podmínkou toho, aby vůbec mohlo být takové zdravotnické zařízení provozováno. Nejedná se o specifikum, které by bylo dáno nyní touto vakcínou. Toto je povinné mít všude.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ještě poslední dotaz, pan Bartoníček z Aktuálně.cz, pokud se nám podaří spojení.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý den. Já jsem na Moravském Slovácku, kde je velmi špatné spojení, takže je to moje chyba. Zeptám se ještě jednou, jestli jsem slyšet?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Jste slyšet.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Prvně bych rád popřál hezké Vánoce a poděkoval za vstřícnost, myslím že je to důležité říct. A potom dva dotazy na pana ministra zdravotnictví. Nechci zdražovat.  Pane ministře, vy opět apelujete, apelujete, apelujete, dáváte si poměrně ambiciózní cíle, pokud jde o čísla, což je samozřejmě řekněme potěšující. Neobáváte se ale toho, že to nebude stačit? Že přece jen některá opatření měla být tvrdší. A druhý dotaz a ten je poslední. Moc bych vás poprosil, kdybyste mohl říct trochu z osobního pohledu: Když jste přišel do funkce ministra zdravotnictví, do nelehké funkce, co vás překvapilo, zaskočilo za tu dobu, co jste ministrem. Která ta chvíle pro vás byla nejobtížnější? A to je všechno. Děkuji z Moravského Slovácka, kde je velmi špatné internetové spojení, děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já si myslím, že apelovat je vždy lepší než přikazovat. Takže si myslím, že apel, který je jasný, ale slušný a korektní většina lidí chápe. Může s ním souhlasit, může s ním nesouhlasit. Ale myslím si, že to je způsob komunikace, který by byla chyba opomenout. Opatření nejsou ta... Myslím si, že v současné době jsou to vlastně jedna z nejrazantnějších ochranných opatření a já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že jsme ve světě, který je opravdu rozdělen padesát na padesát.

Já jsem to říkal od počátku své funkce. To znamená, pro někoho je zásadním problémem obava o zdraví, pro někoho je zásadním problémem obava o své živobytí. A toto všechno je potřeba mít na paměti při rozhodováních, a já to celé opírám o to, že toto všechno musíme balancovat navíc na hraně funkčnosti zdravotního systému.

Takže si myslím, že ta opatření, tak jak jsou nastavena, jsou nyní nastavena tak nejlépe, jak to jde. Máme velikou výhodu, že jsme jako první v Evropě začali s tím plošným opakovaným testováním, a zdá se, nechtěl bych to zakřiknout, že to funguje a že to fungovat bude.

Největší překvapení, na které se ptáte, je asi to, že často něco někde sdělíte nebo řeknete a potom se dozvíte něco úplně jiného. Jinými slovy, že často jsme ne úplně vstřícní k sobě navzájem v komunikaci. To není kritika, to je jenom to, na co jste se ptal, že je to překvapení.

A já si myslím a zopakuji to, co jsem říkal, když jsem do funkce vstupoval, že mám nesmírný zájem o spolupráci s vámi, s médii. Že média mají velikou sílu, velikou moc. A že to společně můžeme zvládnout.

A myslím si, řekl jsem to včera i v Poslanecké sněmovně, že bychom měli zapomenout na to, že jako národ často sami sebe extrémně kritizujeme, jsme k sobě velmi kritičtí, adorujeme cizí země, cizí oblasti. A přitom to tak vůbec nemusí být. Možná bychom si měli často uvědomit, že je řada věcí, a patří sem i to jakým způsobem se chováme, jakým způsobem společně bojujeme proti covidu, že v tom vůbec nejsme nejhorší. Naopak, v řadě věcí jsme velice dobří a v některých jsme i nejlepší. Věřím, že toto se podaří v příštím roce.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Pane ministře, ještě jeden dotaz. Hezká slova, díky za ně, vezmu si je k srdci. Ale prosím, mě by hrozně zajímala ta nejtěžší chvíle. Byl nějaký okamžik, kdy se vám trochu zastavil dech za ty týdny v té nelehké funkce, kdy jste si řekl: Ajaj, teď mám skutečně velkou obavu, nebo dokonce vykašlu se na to? Děkuji, už mlčím.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já si myslím, že když člověk něco začne dělat, tak by to měl dokončit, měl by pro to udělat všechno. Takže říkat si, že se na něco vykašlu, není něco, co by mělo smysl. Když něco dělám, tak to dělám tak nejlépe, jak to umím, s cílem to dokončit. A to, že občas je vám úzko, tak to jistě je. Zejména je to tak, když vidím co se děje v nemocnicích.

Ale v žádném případě se na to nechci vykašlat. Naopak, když vidím, co se děje v nemocnicích, a když vidím, jakým způsobem zase na druhou stranu složitý život žijí lidé, kteří mají potíže se svým živobytím, tak to je naopak to, co mi říká, že se na to opravdu vykašlat nemůžu. A nejenom já, nikdo z nás.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme. To už je vše. Přejeme krásné vánoční svátky všem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter