Tiskové konference

28. 1. 2021 20:51

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 28. ledna 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve bych o slovo chtěla požádat 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Jana Hamáčka.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Dámy a pánové, dobrý večer, děkujeme, že jste vydrželi na tiskovou konferenci vlády. Já bych se chtěl úvodem omluvit jak vám, tak divákům za to, že to trvalo tak dlouho, ale chci vás ujistit, že jsme diskutovali opravdu závažná témata a chtěli jsme mít jistou, že ta opatření, která zvolíme, budou adekvátní, a proto ta debata se trošku natáhla.

Teď tedy možná pár slov k tomu, proč jsme přistoupili k zpřísnění těch opatření, a my vám za chvíli vysvětlíme konkrétně, o co se jedná, protože možná se vám zdálo v posledních dnech a týdnech, že ta debata jde trošku jiným směrem. Ta debata šla směrem k tomu, kdy se otevřou ski areály, kdy se vrátí do školy další ročníky, takže jednání vlády, které zpřísňuje opatření, mohlo být do jisté míry překvapením a vy si samozřejmě zasloužíte vysvětlení.

To vysvětlení je takové, že v těch minulých dnech a týdnech byl vývoj epidemie uspokojivý. My jsme sledovali ta čísla, jak pomalu klesají. Neklesala tak rychle, jak jsme chtěli, ale klesala a my jsme všichni věřili, že se velmi rychle blížíme k nějakému bodu, ve kterém přijdou na téma dne právě otázky, které spíše souvisejí s uvolňováním.

Bohužel v těch posledních dnech, a potvrzuje se to a pan ministr zdravotnictví určitě vám ukáže či řekne konkrétní čísla, se ten trend zhoršil. Epidemie začíná stagnovat, dokonce některá ta čísla začala drobně růst a my si nemůžeme dovolit tu situaci jakkoliv podcenit. Nemůžeme si to dovolit z toho důvodu, že jsme asi v nejsložitější situaci za tu poslední dobu z hlediska případného nového rozvoje epidemie a těch, v uvozovkách, startovacích kapacit.

Na jaře, když epidemie začínala, tak jsme neměli v nemocnicích nikoho a díky razantním opatřením jsme to zvládli. Na podzim, když ta epidemie začínala, tak v těch nemocnicích také skoro nikdo nebyl s covidem, takže jsme začínali zvedat z nízkých čísel. Koncem roku už to bylo horší, to už ty nemocnice byly naplněny, dá se říci, zpola, a teď, kdyby nám to, nedej bože, začalo znovu růst, tak budeme začínat z úplně plných nemocnic.

To znamená, to je něco, co si dovolit nemůžeme, takže vláda na ta čísla, na ten růst reagovat musí. A současně samozřejmě je zde nový fenomén toho tzv. britského viru, který se ukazuje jako velmi nevyzpytatelný, a ty zkušenosti z Velké Británie dobré nejsou. Já si myslím, že jsme všichni viděli pana britského premiéra, který byl velmi sklíčen z té aktuální situace a popisoval tu situaci v ne dobrých číslech a slovech. Takže toto všechno nás nutí reagovat.

Současně se ukazuje, že tím velkým problémem jsou horská střediska. Opět pan ministr zdravotnictví má čísla, která ukazují, že za poslední dny a týdny došlo k velkým nárůstům v regionech, kam právě spadají tato horská střediska, a tudíž my jsme ta naše opatření zaměřili tímto směrem.

V principu jsme ta opatření zaměřili dvěma směry, jakkoliv těch usnesení je více. To první se týká omezení volného pohybu osob. My se snažíme těmi nařízeními jasně sdělit veřejnosti, že to nejlepší, co lze v této chvíli dělat, je zůstat doma. Zůstat doma, na minimum omezit sociální kontakty. Já vím, že to říkám poněkolikáté a že to může znít jako zaseknutý gramofon, ale prostě ona ta léčba je pořád stejná do doby, než se podaří populaci maximálně proočkovat.

Takže to nejlepší řešení je zůstat doma. Když už lidé musí někam vyrazit, tak povolujeme cesty do vlastních rekreačních objektů a je tam podmínka, že by v nich lidé měli současně pobývat pouze z jedné domácnosti.

Také nařizujeme, aby lidé na minimum omezili, respektive na nezbytně nutnou míru omezili kontakty s jinými osobami, a doporučujeme, to jsou takové ty návštěvy v rodinách, návštěvy za babičkou. Já chápu, že to nemůžeme úplně zakázat, ale vždycky žádáme, aby to lidé skutečně zvážili, zda opravdu musí tu návštěvu učinit, nebo návštěvu v těch širších rodinách, a když už tedy, tak aby při těch návštěvách nosili respirátory.

Také jsme trošku zpřísnili otázku pobytu cizinců na českém území a to se týká i té druhé oblasti, ve které jsme upravovali ta usnesení. A to se týká právě služeb, které jsou poskytovány zejména v těch horských středicích. To znamená, my jsme dále omezili provoz lyžařských vleků a lanových drah až pouze na to, že můžou fungovat ty, které jsou používány k dopravní obslužnosti, a samozřejmě zůstává využití pro IZS, popřípadě kritickou infrastrukturu.

Asi největší změna, to je ta reakce na tzv. služební cesty s celou rodinou, kdy říkáme, že je jasně stanoveno, kdo může být ubytován, komu mohou být poskytnuty ubytovací služby. Mohou být poskytnuty pouze tomu danému zájemci, nikoliv nikomu dalšímu, a ten zájemce o ubytování se bude muset prokázat písemným potvrzením zaměstnavatele či objednatele služby, pokud je to živnostník a někdo si u něj objedná službu, tak odběratele služby, o tom, že tedy byl nucen vyrazit na služební cestu. A ten poskytovatel služeb bude povinen takovéto dokumenty uchovávat.

Je to z mého pohledu maximum možného. Samozřejmě my jsme vedli debatu o tom a v médiích se spekulovalo, co všechno ještě zakážeme a jak omezíme například cestování či pohyb kolem bydliště. To je samozřejmě věc, která zatím regulovaná není, já věřím, že k ní zatím nedojde, ale pokud by se ukázalo, že ta situace se zhoršuje, tak bychom byli nuceni k tomu dále přistoupit a například regulovat pohyb v rámci krajů či okresů či v nějaké geograficky stanovené vzdálenosti. Ale my věříme, že ta opatření zaberou a že ne všechno musí být napsáno v těch usneseních.

Určitě všichni nám budou klást otázky, co se stane, když a když udělám toto a tamto. Ona ta usnesení kromě té přesné textace mají také nějaký směr, nějaký apelativní charakter a my prostě vyzýváme naše občany, aby tu situaci stále brali vážně. Protože oni ji zatím vážně brali, tak prosíme, aby ji stále brali vážně a aby nám pomohli zvládnout těch následujících pár týdnů, které asi nebudou jednoduché. Ale přišlo by mi smutné, kdyby ve chvíli, kdy se nám už ukazuje světlo na konci tunelu v podobě toho očkování, tak by bylo smutné, kdyby došlo k nějakému nechtěnému karambolu.

Ta situace už tak je složitá, já věřím, že každý z vás znáte někoho, kdo si tou nemocí prošel, či, nedej bože, kdo v důsledku té nemoci zemřel, a to jsou příběhy, které jsou velmi smutné. Takže já vás prosím všechny o to, abyste tato nařízení respektovali, abyste je dodržovali a abychom všichni společně za prvé už nemuseli zpřísňovat, a za druhé abychom to všichni společně zvládli. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministr zdravotnictví pan Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, doplním pana vicepremiéra. Ta situace je taková, jak ji popsal. Opravu během posledního necelého týdne došlo k zastavení toho zlepšování situace. V podstatě od doby, kdy v lednu nebo v první polovině ledna ta situace vrcholila, tak došlo k výraznému snížení všech těch sledovaných čísel téměř o polovinu. Ale nyní v posledních dnech se ta situace opravdu zastavila i přesto, že stále platí stejná opatření, která jsou vlastně v platnosti od Vánoc.

Pořád je v nemocnicích kolem šesti tisíc osob, pořád je na jednotkách intenzivní péče kolem tisíce lidí. Dokonce došlo i k mírnému nárůstu nových příjmů do nemocnic, který je spíš dejme tomu jakousi undulací, ale reprodukční číslo, které je kolem jedné, dává za pravdu tomu, že se vlastně brždění téměř zastavilo.

Tato situace není dlouhodobě udržitelná. Je nezbytně nutné dosáhnout dalšího poklesu, protože tak jak bylo řečeno, jakékoliv nové zhoršení té situace by okamžitě vedlo k přetížení nemocnic, které už tak jsou na hranici svých kapacit.

I proto jsem na jednání vlády pozdržel představení nového protiepidemického systému a dohodli jsme se na tom, že protože víme, že cílem mimo jiné je, aby se ten systém udržel někde na hodnotě kolem dvou až tří tisíc hospitalizovaných, který je schopný dlouhodobě absorbovat a během něj i poskytovat jinou než covidovou péči. A od toho jsme nyní daleko.

Tak jsme se dohodli společně na tom, že bude potřeba nyní zmírnit, snížit ten počet hospitalizovaných pacientů na hodnoty, které budou upřesněny někde mezi třemi čtyřmi tisíci podle toho, jak se bude situace vyvíjet. A je to něco, co nám teprve umožní potom znovu uvažovat o zavedení jednotlivých dalších, do budoucna dalších kategorií rizik toho protiepidemického systému.

Znovu vás všechny prosím, abychom vzali jasně zprávu, které je zde od začátku, že skórovací systém nebo skóre toho protiepidemického systému je jedním z několika parametrů. Je to vlastně ten, který hovoří o tom, jak se virus šíří v populaci, ale z důvodů, o kterých mluvil i pan vicepremiér, v současné době převažuje závažnost právě zaplnění nemocnic a je nutno se na ni zaměřit především.

Víme, že k šíření dochází, a bylo to koneckonců to, co se stalo i během těch vánočních svátků, zejména při styku většího množství osob včetně rodinných příslušníků, kteří spolu normálně nežijí v jedné domácnosti, a z toho plynou ta opatření, o kterých pan vicepremiér mluvil.

To znamená, jedná se o omezení styku mezi osobami, které nežijí ve stejné domácnosti, na dobu nezbytně nutnou a důraznému doporučení, aby během těchto kontaktů užívali respirátor. Rovněž tehdy, když někdo pojede, jak to zde bylo řečeno, na vlastní rekreační objekt, tak zase jenom se členy své domácnosti.

Pan ministr Havlíček bude následně hovořit o těch dalších opatřeních, která upravují provoz v horských střediscích a upravují i možnosti ubytování. Já jenom dodám, že v rámci jednání vlády jsme také schválili zkrácení doby mezi jednotlivými antigenními testy, které se provádí úhradou ze zdravotního pojištění, z pěti dnů na tři. Je to jednak pomoc pendlerům, kteří pracují v zahraničí, a jednak je to možnost, aby v případě potřeby se mohli lidé nechat otestovat i opakovaně i častěji, protože to je jedna z věcí, která má potenciál, jak jsme se opakovaně bavili, snižovat nálož v té populaci.

Rovněž jsme přistoupili k tomu, že byl opět obnoven zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních. Jedná se ale o takzvaná akutní lůžka, to znamená běžné nemocnice. Návštěvy v sociálních domovech a v léčebnách dlouhodobě nemocných a podobně jsou povoleny za těch přísných podmínek, to znamená respirátor a testy, jak to bylo doposud, protože si uvědomujeme, že senioři za bezpečných podmínek musí mít možnost se setkávat se svými bližními.

A rovněž v rámci toho zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních jsou tam pochopitelně výjimky, jako například třetí osoba při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností, návštěvy dětských pacientů, návštěvy pacientů v hospicech, v terminálních stádiích a podobně.

Chtěl bych také říct, i když to nebylo přímo v rámci jednání vlády, že během dneška také došlo, a já za to moc děkuji zainteresovaným krajům zejména, že došlo k dohodě mezi kraji, že pomohou Praze a Jihočeskému kraji, abychom vyřešili omezené dodávky, které nám poskytuje v současné době společnost Pfizer. A tak jsme se dohodli, že několik plat těch dávek od vakcíny Pfizer jednotlivé kraje poskytnou Praze a Jihočeskému kraji, a naopak tyto dvě entity poskytnou vakcíny od společnosti Moderna, takže v těch krajích bude moct pokračovat očkování první dávkou u nových pacientů s pomocí vakcíny Moderna, a naopak v Praze, kde hrozilo, že by byla velká zpoždění s dokončováním té dávky, nebo té druhé dávky a výraznější omezení očkování novou dávkou, tak aby se toto vyřešilo. Takže všem děkuji za tuto pomoc. Děkuji vám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a vicepremiér pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý večer. Já bych chtěl úvodem říct, že naší ambicí a cílem nebylo dnes zásadním způsobem zvyšovat restrikce. My jsme přesvědčeni, že restrikcí je už dnes velké množství a že to v tuto chvíli není o tom, abychom přidávali další a další a už tak současnou společnost, ekonomiku ještě zatěžovali.

Podstatné je to, aby to, co se připravilo, to se odsouhlasilo a ta opatření, která se udělala ve smyslu ochrany zdraví, tak aby byla dodržována. Na to jsme se soustředili po celou dobu dnešního jednání. Říkám tím současně i to, že nebyla diskuze, i když se o tom přes den hovořilo v různých médiích, jakýmkoliv způsobem utahovat šrouby v oblasti restrikcí, například v průmyslu. Nebylo to na pořadu dne, nikdy jsme o tom neuvažovali a říkám, že nepřipadá v úvahu, abychom v rámci průmyslu připravovali nějaké restrikce charakteru takového, že bychom ho omezovali.

Stejně tak nechceme dělat další restrikce v oblasti maloobchodu. Jsou dostatečně velké a v dané chvíli jsme v kategorii pět PES a nechceme komplikovat život těm, kteří mají mít možnost, byť třeba částečně, otevřeno. Věc druhá je ta, že musíme zajistit, aby se všechna pravidla dodržovala. Takže naše opatření toho ekonomicko-hospodářského charakteru nejsou nijak zásadní.

Přesto v jedné oblasti jsme to zkomplikovali trošku a určitou malou restrikci jsme udělali, a to je v oblasti ski areálů. Ski areálům se musíme omluvit. Je faktem, že v posledních dnech jsme u nich vzbudili určitá očekávání. Bylo to myšleno v dobrém.

Opakoval bych se, kdybych říkal, proč se domníváme, že v rámci ski areálů nám dávalo v určitou dobu smysl je skutečně spustit. Bohužel ta situace se nevyvíjí dobře. A co ještě se zdálo v pondělí jako možná diskutovatelné, tak v průběhu týdne bylo zřejmé, že nemůžeme ukonat. Mimo jiné i proto, že v ostatních zemích naopak ta pravidla zpřísňují. Takže ski areály jsme nemohli pustit. Omlouváme se všem těm, kteří očekávali, že třeba v tomto týdnu na konci, a zasněžovali, budou moci vleky spustit.

Současně jim neumíme dnes říct přesně, kdy nastane doba, kdy by se ski areály mohly spustit. Záleží to na nás, záleží to do značné míry na nás všech, do jaké míry budeme dodržovat ta pravidla a do jaké míry se bude ta epidemická situace zlepšovat. Ale nemyslíme si, že by sezona byla ztracená, na druhou stranu je nereálné očekávat, že by se ski areály otevřely třeba v průběhu příštího týdne. Bude to do značné míry odpovídat tomu, co očekáváme třeba v úrovni číslo 4 PES.

V rámci ski areálů jsme, jak už řekl pan vicepremiér Hamáček, definitivně uzavřeli vleky a lanovky. To znamená nejenom pro sjezdové lyžaře, ale i pro ty, kteří je využívali například pro další sportovní vyžití, a to z toho důvodu, že na těch sjezdovkách byl skutečný chaos, byl tam nesystém, nedodržovala se tam hygienická pravidla.

Nicméně nechali jsme určité výjimky, ale to jsou skutečně výjimky toho, řekněme, kritického charakteru ve smyslu veřejné obslužnosti, ve smyslu kritické infrastruktury, energetiky, integrovaného záchranného systému a podobně. To znamená, pro veřejnost budou vleky a lanovky definitivně na určitou dobu zavřeny.

Co se týká hotelů a penzionů, o tom byla rovněž velká diskuse. Nechceme zde tvrdit, že většina penzionů a hotelů nedodržuje pravidla. Není to tak. Většina dodržuje pravidla, dodržuje je zodpovědně a my jsme se o tom přesvědčili minulý týden, když jsme s panem vicepremiérem Hamáčkem domluvili kontrolní akci policie a České obchodní inspekce.

Zkontrolovalo se přibližně čtyřicet, nebo ne přibližně, ale přesně čtyřicet hotelů a penzionů, 35 z nich mělo zavřeno, pět mělo otevřeno, lidé tam jezdili a prokazovali se tam obchodní cestou, což bohužel ne vždycky tak skutečně bylo. Takže zde jsme dopřesnili to, jakým způsobem je možné, aby režim v penzionech a ostatních ubytovacích zařízeních, hotelech fungoval.

Především je třeba říct, že budou otevřeny osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, současně osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, současně osobám, respektive cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a pobývají na území České republiky v souladu s jinými předpisy.

A nyní ta zásadní informace: Neuzavřeli jsme hotely a penziony, tak jak někteří předpokládali, pro obchodní cestující i proto, že jsme nechtěli jim komplikovat život, pakliže prostě pojedou prostě do nějaké továrny nebo za obchodní návštěvou, aby měli možnost někde přenocovat, aby to mělo dostatečnou úroveň a kulturu, aby nemuseli být pouze na podnikových ubytovnách nebo v podnikových bytech.

Nicméně dopřesnili jsme to tak, aby tam nemohlo docházet k většímu o zneužívání. A to tak, že to bude pouze pro osoby, které toto ubytování vyhledávají ve smyslu výkonu svého zaměstnání, povolání, podnikatelské či jiné činnosti. Jinými slovy nebude to pro jejich rodinné příslušníky. Přičemž tato osoba bude muset tento účel jasně prokázat a bude to před zahájením ubytování, a to písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele, který si tu osobou objednal. Například řemeslníka nebo jinou osobu samostatně výdělečně činnou.

A současně provozovatel, a to je důležité říci, čili majitel, vlastník toho penzionu je povinen vyžadovat prokázání účelu podle toho bodu, jak jsem přesně teď nastínil. Jinými slovy, bude tam muset být kontrola toho, kdo to ubytování poskytuje. My jsme přesvědčeni, že v dané chvíli tím neomezíme obchodní cesty těch, kteří potřebují cestovat za prací, a současně tím eliminujeme riziko toho, že se budou využívat například některé horské penziony na dovolenou prakticky rodinného charakteru, ačkoliv to bylo deklarované například jako obchodní cesta.

To jsou v zásadě ty největší změny. Ještě řeknu jednu drobnou, ale je důležitá i z mého druhého dvorku, a to Ministerstva dopravy, a to je pro autoškoly. Protože v rámci probíhající zkoušek profesních kvalifikací a shlukování osob a následně přepravy osob v rámci vozidla, to znamená, jestliže se pohybuje vozidlo s řidičem a s instruktorem autoškoly, tak je třeba, aby byl využit respirátor třídy FFP2 nebo KN95. To znamená, aby tato činnost byla provozována tak, že tito lidé budou alespoň touto formou od sebe odizolováni, čili ještě jednou respirátor FFP2. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ještě pan Hamáček chce doplnit.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já ještě poslední doplnění, protože my jsme vám tady řekli, co všechno jsme se dohodli a co všechno se mění, ale neřekli jsme vám od kdy. Takže tím termínem je půlnoc z pátku na sobotu. Takže ta je opatření, která jsme vám teď vyjmenovali, vstupují v platnost o půlnoci z pátku na sobotu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, dotazy. Česká televize.

Jakub Pacner, Česká televize: Jestli to nějak zaznělo, nebo jsem to z toho nevydedukoval, tak to se omluvám, ale přesto se zeptám. Pokud jsem podnikatel, pracuji sám na sebe, je jedno v jaké oblasti, a rozhodnu se, že bych chtěl jet na hory do apartmánu třeba na home office, tak je to možné? Jak já to doložím, protože nebudu mít od zaměstnavatele žádné razítko nic, pracuji sám na sebe.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Musíte mít v tom případě potvrzení objednatele. To znamená, někdo si vás objednal. Takže řeknu příklad: Přijede tam třeba malíř pokojů nebo instalatér, tak musí být objednávka od dotyčného, který si vás tam objednal, což samozřejmě nemusí být přímo bezprostředně v tom penzionu. To může být kdekoliv jinde, třeba v té obci, která je. A vy můžete potom přespat v tom penzionu.

Takže zjednodušeně řečeno, objedná si vás obec nebo třeba nějaká firma jako instalatéra, vy budete mít v ruce ten doklad, jinými slovy tu objednávku, přijedete do toho penzionu, prokážete se tím, že v tom daném místě nebo té lokalitě budete dělat tu či onu podnikatelskou činnost a oni vás mohou ubytovat.

Jakub Pacner, Česká televize: No dobře, ale co když jsem třeba podnikatelem v oblasti IT, neobjednala si mě ta konkrétní obec, ale já chci odjet z domu, kde na tu práci nemám klid, a vyberu si nějaký hotel třeba, je jedno kde, jestli v horském středisku… Nemám přece šanci doložit, že si mě objednala obec, když pracuji třeba v této oblasti.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Pak ale nemusíte jezdit tuto práci vykonávat do hotelu, tu můžete vykonávat doma. Toto je na nezbytně nutné zásahy charakteru toho, že je třeba udělat nějakou živnostenskou aktivitu někde, anebo třeba v i rámci nějakých větších obchodních jednání. To všechno si člověk dokáže představit, pokud tam ho zaměstnavatel vyšle a je zřejmé, že to musel udělat přesně v tomhle tom místě. To znamená, že tam je třeba nějaké setkání s někým a ten zaměstnavatel ho poslal.

Ale vy jste se mě neptal na zaměstnavatele, vy jste se ptal na osobu samostatně výdělečně činnou. Takže pokud nemám v ruce žádnou objednávku, potom nevidím důvod, proč bych měl jezdit do Špindlerova Mlýna do penzionu jaksi vymýšlet informační systémy.

Jakub Pacner, Česká televize: Neříkám vymýšlet informační systémy zrovna ve Špindlerově Mlýně, ale napadá mě třeba situace, kdy tento daný člověk se rozhodne, že potřebuje klid na práci, protože má doma manželku s dvěma dětmi, a tak se rozhodne pro home office a potřebuje odjet pryč, aby nebyl doma v takovémto prostředí. Tak má nějakou šanci?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Potom se mi to nezdá úplně relevantní v tuto chvíli, protože jestliže nemá doma klid na práci, tak nevidím důvod, proč by měl jet tuto práci vykonávat do hotelu.

Jakub Pacner, Česká televize: On tam by měl na pokoji klid.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: On samozřejmě, my nijak neregulujeme trh s bydlením. To znamená, je možné si zajistit krátkodobý pronájem a pronajmout si lokalitu více méně kdekoliv a tam odejít a tam se v klidu věnovat svojí práci. Takže kolega Havlíček odpovídal na poskytování ubytovacích služeb. Ty jsou regulovány takto, nicméně pokud si tento člověk pronajme byt, garsonku, studio, tak může úplně v klidu neperzekuován pracovat takto.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jenom doplním, jenom aby z toho jasně vyznělo, že cílem těchto opatření je opravdu nadále ještě, pokud možno, více snížit mobilitu a snížit setkávání lidí. To je ten cíl. Takže je opravdu cílem tady tohoto dosáhnout, aby se jednak, jak jsem říkal, nesetkávaly rodiny, které spolu společně nežijí. Jinými slovy, aby se rodina z Moravy nesetkala s rodinou z Čech a nestrávili spolu víkend, protože teď je ta doba, a možná nebude trvat dlouho, možná bude trvat jenom dva nebo tři týdny, kdy je potřeba opravdu znovu dát důraz na to, aby minimalizace těch vzájemných kontaktů opravdu byla.

A druhá věc je, a to je právě to omezení mobility, z principu není žádoucí, abyste odjel na home office na druhou stranu republiky, protože je to opět něco, kde se budete setkávat s lidmi, i když budete na home office, se kterými byste se jinak nesetkal. A cílem je teď v co nejkratší době dosáhnout minimalizace mobility, minimalizace kontaktů, abychom se brzy mohli vrátit opět do stavu, kdy bude možno se bavit o lepších změnách.

Jakub Pacner, Česká televize: Pane ministře, má druhá otázka směřuje na vás, pane ministře Blatný. Jestli byste mohl být konkrétnější s těmi vakcínami, které nemocnice měly problém s nedostatkem, kde muselo dojít k té výměně, nebo která zařízení? A jenom ještě prosím o komentář k tomuto, že druhá dávka vakcíny od společností Pfizer a BioNTech má být podle Evropské lékové agentury po 21 dnech, uvedl SUKL. Pozdější podání by mohlo snížit účinnost, děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jednalo se zejména o nemocnice, které jsou, o většinu fakultních nemocnic v Praze, které tím, že začaly očkovat nejdříve, a hlavně vlastně očkovaly ještě v době, kdy dodávky chodily podle klíče pět dávek na lahvičku a používalo se tehdy už šest dávek, takže vlastně se vyočkovalo více lidí, než je nyní k dispozici dávek pro druhou, nebo očkovací látky pro druhou dávku, protože vlastně došlo k tomu relativnímu snížení, a vedlo by to ke zpomalení.

Takže proto se domluvilo, že bude maximalizována redistribucí dodávka této vakcíny do nemocnic v Praze, a naopak jejich dávky vakcíny Moderny, která se dá použít pro nové očkované, ale pochopitelně se nedá druhá dávka od Moderny použít po první dávce od Pfizeru, budou navráceny do těch krajů, takže počty dávek budou srovnatelné, jenom dojde k této výměně a výpomoci.

To stanovisko Evropské lékové agentury samozřejmě znám. Je to doporučení, které se nicméně odkazuje na to, že, a říká tam poměrně jasně, že by neměly být překročeny intervaly, které jsou v klinických studiích a že Evropská léková agentura doporučuje těch 21.

Na druhou stranu v České republice v současné době opravdu platí doporučení na 28 stejně jako v řadě jiných zemí, které jsou si vědomy této změny právě kvůli nedostatku vakcín, jenž není naší vinou. A podle klinických dat i z těch studií, i ze zemí, které mají proočkované velké počty osob, protože mají vakcín hodně, jako například Izrael, se kritickou hodnotou jeví být ten 28. den. Takže pro to, abychom mohli plynule pokračovat v tom očkování, respektive co nejplynuleji, jak to jde, tak zatím platí to doporučení 28 dnů i v České republice.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, televize Prima.

Josef Mádle, TV Prima: Dobrý večer. My jsme teď slyšeli tady nová přísnější opatření. Pan vicepremiér Hamáček řekl, že ten britský virus se ukazuje jako velmi nevyzpytatelný. Zároveň se objevily informace od serveru Novinky.cz, že Ivan Kučera, ředitel krajské hygienické stanice, řekl, že britská mutace je zřejmě v celém Královéhradeckém kraji. Znamená to, že je Česká republika zamořená už teď tím britským virem, tou mutací? Že už se nejedná o pouze jednotky případů, ale ty případy se razantně tedy množí? Je to tedy z toho důvodu, že opravdu tedy ten britský virus tady už máme? A druhý dotaz, poprosím o zodpovězení pana ministra Blatného. Německá očkovací komise doporučila, aby se vakcína AstraZeneca podávala jen osobám ve věku 18 až 64 let. Není podle ní dost dat o účinnosti u seniorů. Co budeme dělat my v České republice? Budeme tedy tím očkovat lidi jenom do 65, nebo budeme očkovat i starší obyvatele? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jestli mohu odpovědět asi na oba dva ty dotazy. V České republice neprobíhá komunitní šíření, čili plošné šíření té britské varianty v současné době. Bylo vysloveno podezření k předvčerejšímu dni u 355 vzorků, z toho třináct vzorků bylo potvrzeno sekvenací. Myslím si, že tuto informaci najdete na i na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Do těchto vyšetření se kromě národních referenčních laboratoří zapojují i další laboratoře akademických center. Navyšuje se kapacita sekvenací, u zhruba sto dalších vzorků v současné době probíhá sekvenace. Takže jedná se zatím o jednotlivé případy, ale bylo potvrzeno ne ve všech, ale v několika krajích včetně toho, o kterém jste mluvil, včetně třeba Jihomoravského kraje, některých dalších, opět je to na stránkách. Já si to teď z hlavy nepamatuji, abych vás neuvedl v omyl, je to na stránkách Státního zdravotního ústavu.

To znamená, britská mutace tady je a je tady zatím v desítkách, v nějaké desítce potvrzených případů. Stejně tak jako je to v okolních evropských zemích, vyjma, tuším, Dánska, Velké Británie a ještě jedné země. To ale znamená, že tady je a že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit a reagovat. Ve chvíli, kdy by probíhalo její komunitní šíření, bylo by už pozdě. A víme, že se předpokládá, že rychlost šíření této mutace je zhruba o 40 procent vyšší.

Takže i při stejných opatřeních, kdy třeba nyní je reprodukční číslo 0,9, tak když byste ho 0,4krát zvýšili, to znamená 0,9 krát 1,4, tak se dostanete na číslo, tuším, 1,26 a najednou, aniž byste cokoli udělal, jenom díky tomu, že se ten vir změnil nebo ten virus změnil, tak dojde k urychlenému šíření a je na to potřeba reagovat zavčas. A to je i součást, to je i ten hlavní důvod, proč zde byla prezentována tato opatření, proč doporučujeme nošení FFP2 respirátorů v rizikových situacích.

A váš druhý dotaz na AstraZeneca. Vím o tomto ustanovení z německé strany. Zatím Evropská léková agentura nevydala finální rozhodnutí. My se budeme samozřejmě řídit tímto finálním rozhodnutím a případnou definitivní úpravu potom můžeme ještě konzultovat se SUKL, ale v současné době vám na to neumím odpovědět, protože nemám ještě v ruce ten tzv., tu tzv. souhrnnou informaci o přípravku SPC tohoto preparátu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, děkuji. Televize Nova.

Eliška Kopánková, TV Nova: Hezký večer. Můj dotaz směřuje… Začátek jarních prázdnin příští týden, teď vlastně pololetní. Budete nějak zpřísňovat ty kontroly v horských střediscích, myslím ta ubytovací zařízení? A jestli budete i kontrolovat například ty soukromé chaty, jestli tam jsou opravdu ubytováni nebo jestli tam pobývají opravdu členové jedné domácnosti. Děkuji.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak obecně se dá říct, že rozhodně nebudeme polevovat v té kontrolní činnosti. Jak už říkal pan vicepremiér Havlíček, my jsme společně, Policie České republiky a Česká obchodní inspekce, zrealizovali kontroly minulý víkend a v té spolupráci budeme pokračovat. Kontrolní činnost sama o sobě bude vykonávat i policie, takže obecná odpověď je ano, budeme v těch kontrolách pokračovat.

Přesný popis a rozpis kontrol teď samozřejmě nejsem schopen říci a otevřeně řečeno, samozřejmě i ta policie má nějakou kapacitu, takže se nedá očekávat, že by chodil policista dům od domu a kontroloval, kdo v tom domě je. Ale vždycky je potřeba, a my tak činíme, se spolehnout na to, že lidé ta opatření budou dodržovat a police bude zasahovat pouze v případě nějakých excesů. Takže to je asi poctivá odpověď na vaši otázku.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, Český rozhlas.

Jana Magdoňová, Český rozhlas: Dobrý den, já bych se chtěla jenom doptat na to omezení pohybu. Jaká je tam reálně změna oproti současné situaci, nebo jestli je to pouze apel, aby to lidé opravdu dodržovali? Stejně tak setkávání těch lidí, jestli je tam nějaká reálná změna, anebo pouze apel na to, aby se více dodržovala opatření, která už teď platí?

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, všechna ta opatření jsou apelativní. To znamená, tím svým obsahem apelují na občany naší republiky, aby si uvědomili, jak je to závažná věc a jak nejlépe postupovat, jak tomu viru čelit.

Ta opatření byla upravena tam, my jsme to zmiňovali, já se to pokusím zesumarizovat: Jedna změna je právě v tom rekreačním objektu, kdy my nařizujeme, aby v něm byli pouze členové jedné domácnosti. Upravili jsme tam tu otázku pobytu cizinců, kterou jsme zpřísnili. Nařídili jsme, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami na dobu nezbytně nutnou, a specifikovali jsme, že to omezení by se mělo týkat všech osob mimo členů domácnosti. Řekli jsme, a to usnesení říká, důrazně doporučujeme, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a aby při styku s jinými osobami používali respirátory FFP nebo KN95. A o té cestě za účelem pobytu ve vlastním rekreačním objektu, o tom jsem už hovořil.

Takže samozřejmě nedá se říci, už to říkal kolega Havlíček, že by šlo o nějaké drakonické zpřísnění. Je to spíše zpřesnění těch opatření s jasným cílem a s jasným apelem na to, aby prostě lidé zůstávali v rámci své rodiny a aby minimalizovali kontakty s někým jiným.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, ČTK.

Radek Jozífek, ČTK: Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat pana vicepremiéra Havlíčka, jak je to s těmi kontrolami ubytovacích služeb, pokud je člověk ve vlastním rekreačním objektu. Protože Česká obchodní inspekce dnes uvedla, že ubytovací zařízení nejsou v její kompetenci. Tak jestli se do toho také zapojí.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, je pravda, že to není v kompetenci České obchodní inspekce, pokud by tam chodila sama. Nicméně v rámci tohoto krizového režimu, který je, a má k tomu veškeré kompetence Policie České republiky, tak jsme domluveni tak, že se bude chodit v tandemu. To znamená Česká obchodní inspekce, případně lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu budou dělat to odborné zázemí, budou spolupracovat, a policie má ten výkonný mandát toho, aby nejenom zkontrolovala, ale aby případně následovaly potom určité další akty, které si nikdo nepřeje.

Nicméně je faktem, co řekl i pan vicepremiér Hamáček, že my v tom budeme pokračovat i z preventivních důvodů. Považujeme za fér to říci dopředu. Podobně jako když se jezdí po silnicích a když se třeba chystá nějaká dopravní akce, tak se řekne, že se o víkendu bude více kontrolovat. A cílem zcela zjevně není to, aby se vybralo více pokut.

Není to, aby se někdo šikanoval. Cílem je to, aby si to lidé uvědomili a jezdili opatrněji. A naším cílem je to, aby třeba ti, kteří zvažovali, že by vyrazili v tom režimu nikoliv obchodní na hory, tak prostě aby to neučinili. Protože toto není o šikaně. To je o tom, že hrajeme o zdraví. O co dříve z toho budeme venku, o to dříve mohou skončit všechny ekonomické, společenské, kulturní a jiné restrikce. Takže všechny prosíme o to, aby se toto dodržovalo.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotazy prostřednictvím videokonference. Nejprve paní Janáková, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Já mám dotaz asi na pana ministra Blatného. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký krizový scénář nebo nějakou představu o tom, co budete dělat, až se, v případě že by se britská mutace v ČR rozšířila, případně jestli máte nějaké informace o tom, jestli na to bude stačit kapacita nemocnic. Druhá věc, možná jsem to přeslechla. Budou ubytovací kapacity nějak pokutovány, pokud tedy ubytují celou rodinu, která nebude mít od zaměstnavatele povolení? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Začnu vaší otázkou týkající se britské varianty. Již nyní je tato varianta primárně trasována. To znamená, i když je pouze podezření, byť není třeba ještě potvrzeno sekvenací, na tuto variantu, tak osoby které, jsou takto podezřelé, budou hygienickou službou a celým tím trasovacím systémem upřednostněny, a budou trasovány primárně jejich kontakty. Což bude postupně vytvářet mapu těch kontaktů i specificky pro tuto novou variantu.

Stejně tak je zakomponována do ISIN informace o tom, že při vyšetření došlo k podezření, případně k potvrzení této varianty. Což bude zase v průběhu času znamenat data o tom, jakým způsobem se tato varianta v České republice případně šíří. Jedním z těch hlavních důvodů právě opatření, o kterých se bavíme a naší snahy o tom, abychom je společně všichni dodržovali, je, že je nezbytně nutné uvolnit kapacity nemocnic právě proto, že ve chvíli, kdy by k této změně došlo, potom by tato kapacity mohly být potřeba daleko rychleji než při standardním viru. Toto je jeden z hlavních apelů, kterým se snažíme uvolnit co nejdříve české nemocnice, aby byly na tuto změnu připraveny.

Konkrétní čísla vám říct nyní nemohu, protože neexistují. Neexistují v žádné zemi. Ale je potřeba se a priori připravit na to, že máme co dělat s virem, který se šíří o poznání rychleji. Musíme ho jednak kontrolovat, což se děje, a jednak musíme mít volné kapacity, abychom lidi, kteří by případně tímto virem rychleji než dříve onemocněli, mohli aktivně hospitalizovat a léčit.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká těch kontrol a těch postihů, tak ještě jednou zopakuji jednu věc: Cílem není někoho stíhat. Nicméně na druhou stranu musíme říct korektně, že pravidla platí pro všechny a není možné, aby část obyvatel, podnikatelů, živnostníků a tak dále zodpovědně vše dodržovala a část to nedodržovala. Takže pokud bohužel dojde k tomu, že se zjistí pochybení, to znamená, například provozovatel nebude mít v rukou dokumenty, které jsem zde zmiňoval, to znamená například potvrzení zaměstnavatele, případně objednávku objednatele, tím pádem se zjistí, že tam dotyčný je se svoji rodinou, jak jste se ptala, tak poté nejenom to, že to půjde běžným sankčním režimem přes obec, ale současně je pravdou to, že tato organizace, tento provozovatel, nebude moci čerpat jakoukoliv státní podporu spojenou s programem covid.

Co se týká té podpory, tak není malá. My denně vyplácíme přibližně miliardu podpory. Samozřejmě na všechny subjekty, které jsou, a v oblasti ubytování to je podpora spojená s takzvaným poplatkem za pokoj. Takže kdybych to řekl úplně přesně: Mám-li deset pokojů v tříhvězdičkovém hotelu, tak je to 3 000 korun za den, za měsíc je to krát třicet 90 000. Pokud bylo zavřeno dva měsíce, je to 180 000 korun.

Když k tomu připočtu ještě další programy, které jsou, tak chci tím jenom říct, že ten dotyčný potom přijde třeba o statisíce korun. Nikdo si to nepřeje, ale není možné, abychom vypláceli dotace komukoliv, kdo tato pravidla porušuje. Je jedno, jestli se jedná o hotel nebo jestli se jedná o restauraci.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pan Veinlich, Blesk. Další dotaz.

Jakub Veinlich, Blesk Zprávy: Dobrý den. Pane ministře Blatný, vy jste mluvil o tom, že by tato opatření měla trvat zhruba dva až tři týdny. Předpokládá tedy vláda už teď, protože to by mělo končit tedy s tím prodlouženým nouzovým stavem, že tedy požádáte Sněmovnu znovu o prodloužení nouzového stavu? Protože nepředpokládám, že by tedy rovnou mohla skončit pak ta opatření. Pak by mě zajímalo: Tím, jak se teď navyšuje tedy ta možnost antigenního testování z pěti na ty tři dny, počítáte také mimo jiné s tím, že se navýší počet antigenních testů na těch příhraničních oblastech, teď zejména s Rakouskem, kde budou také vyžadovat od 1. února nějakým způsobem testování? A poslední věc: Řešila vláda dnes to, že by apelovala na firmy, aby vyhlásily nebo aby co nejvíce zaměstnanců nechávaly na home office? Vím, že to nejde nařídit. Na druhou stranu, jestli jste řešili i nějaký jakýsi apel. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já se vyjádřím k tomu poklesu. Je to tak, že když půjde všechno dobře, tak se dá předpokládat pokles dejme tomu o 1 000, 1 200 za týden v těch nemocnicích. Takže to tomu odpovídá, těm dvěma až třem týdnům. Máte pravdu, že v té době bude potřeba opět požádat o nouzový stav.

Nicméně, my mezitím pracujeme na přípravě zákonných norem, které by umožnily nějakým způsobem do budoucna, protože si všichni uvědomujeme, že tuto situaci bude třeba řešit dlouhodobě, že se nejedná o týdny, spíše o delší dobu, vlastně do doby úplného ústupu té epidemie díky očkování, což věříme, že se stane. Ale do té doby budeme muset mít nějaké nástroje. Pracujeme na legislativních úpravách, spolupracujeme nad tím nebo diskutujeme to i s ostatními politickými stranami. Takže věřím, že se nějakým způsobem dohodneme na dalším postupu.

Pokud se týká kapacit antigenního testování, tak ano, jedním z těch hlavních důvodů je, abychom pomohli lidem, kteří pracují v zahraničí. To s sebou ponese častější frekvenci toho vyšetřování, zejména tedy u těch, kteří pracují v Bavorsku, ale případně se ta situaci může jinak vyvinout i v ostatních zemích. Ta změna bude platit od pondělí, to je také ještě důležité říct. Ta změna v tom počtu těch antigenních testů. Konzultovali jsme to s Centrálním řídicím týmem a s těmi, kteří monitorují kapacity testování, a mělo by to být nastaveno. Bude to nastaveno tak, aby od pondělí tam tyto kapacity pro naše občany byly.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Jinak co se týká komunikace se zaměstnavateli, tak pokud vím, na pondělí je svolána tripartita. Ona je svolána hlavně kvůli diskusi se zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců o způsobu kompenzací pro zaměstnance a další, kteří jsou v izolaci a v karanténě. To je ta debata o tom, jak vlastně pomoci zajistit, aby všichni ti, kteří jsou v izolaci nebo v karanténě, v ní opravdu byli. Aby se nebáli hlásit svoje kontakty, aby chodili na testy, aby prostě z důvodu toho, že jim hrozí propad příjmů, tak ten pravý stav zamlčovali.

Takže to bude hlavní téma. Ale určitě tam bude prostor pro další otázky. Takže jak apel na home office nebo celé to nastavení kolem home office, tak i možná otázka respirátorů a přístupu například obchodních řetězců k tomuto problému, to bude možné všechno prodiskutovat v pondělí na jednání tripartity.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já jen krátce doplním, že z epidemického hlediska je samozřejmě žádoucí, aby lidé, kteří mohou zůstat doma kvůli své práci, kteří mohou zůstat na home office, aby to učinili. Určitě je to dobrý krok a z toho odborného hlediska je nutné ho jednoznačně doporučit.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Děkuji, dále pan Ťopek, Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý večer, chci se zeptat na to, zdali vláda dnes jednala také o možnosti omezit pohyb osob v nějakém okruhu kolem svého bydliště. Už v průběhu dne se objevily zprávy, že se uvažuje o nějakém patnáctikilometrovém okruhu. Bylo to tématem dnešního jednání? Vedli jste o tom debatu? A v případě, že dnes zavedená opatření nezaberou, takzvaně, můžou lidé počítat s tím, že v budoucnu, v nejbližší době sáhnete i k takovémuto opatření?

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jsem o tom mluvil v tom úvodním vystoupení, že my ta dnes přijatá opatření pokládáme za adekvátní a dostatečná a že věříme, že je nebudeme muset dále upravovat směrem k větším restrikcím. Nicméně pokud by se ukázalo, že opak je pravdou, že ta potřeba tady je, že prostě ta opatření nefungují, nebo nejsou dodržována, tak nějaké omezení pohybu v rámci kraje či okresu či jinak stanovené je už asi poslední možností, tou nejtvrdší, kterou v tomto směru máme.

Takže není pravda, že jsme to dnes jaksi hlasovali nebo že jsme o tom nějak meritorně jednali. Diskutovali jsme o všech možnostech, a pokud by se to současné nastavení ukázalo neefektivním, tak je to ještě prostor, který lze využít pro nějaké další opatření. Ale všichni bychom byli určitě rádi, abychom do tohoto prostoru nemuseli.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Takže jste o tom nehlasovali, ale byla o tom debata dnes...

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra:  Vzhledem k tomu, že o tom čile spekulují novináři od rána, tak by bylo obtížné se tomu vyhnout, protože samozřejmě ministry zajímalo, zda to tedy někdo navrhuje nebo jak se to v tom veřejném prostoru vzalo. Protože samozřejmě platí to, že ne vše, co je na internetu, je pravda. Ale když už to tam je, tak to bylo předmětem diskuse. Nicméně nebylo to předmětem žádného z návrhů, který byl předložen k hlasování.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz Seznam Zprávy, paní Rambousková.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý večer. Já budu mít dva dotazy. Chci se zeptat, počítali jste s tím, že hodně lidí jezdí na hory jenom na jednodenní výlety, kde bobují nebo běžkují, a jestli by nestálo za to i tyto lidi nějak donutit zůstat doma, třeba závorami před lyžařskými středisky. A také jak to je s pronajímáním chalup? Patří mezi hotely, anebo je možné, že si ta rodina pronajme chalupu na horách? Děkuju.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Samozřejmě my víme, že celá řada našich obyvatel jezdí na hory jenom na den. Ale to je věc, která není lehce regulovatelná. Nevím, jestli by fungoval ten váš systém závor, že bychom před Harrachov dali závoru a nikoho tam nepustili. To by asi místním trochu vadilo…

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Promiňte, to funguje třeba v Německu, kde za závory pouští pouze místní...

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak samozřejmě, to je až opatření, které by souvislost s tím dotazem vašeho kolegy, kdyby došlo k nějakému geografickému omezení. Ale teď rozhodně nikam závory dávat nemůžeme. Popravdě řečeno, to, že se někdo pohybuje v přírodě, tak to je spíše ku prospěchu věci, než aby to bylo, abychom to zakazovali. To bychom opravdu ty lidi donutili zůstat celou dobu zavřené v bytech a čas od času je vhodné jít na čerstvý vzduch. Samozřejmě ideálně v místě bydliště, ale takto brutálně omezovat zatím nechceme.

Takže my o tom víme, a pokud ti lidé dodrží všechna opatření, která jsou, to znamená rozestupy, roušky, jsou z jedné rodiny, tak to zásadní problém pro tu epidemii by být neměl. A ten druhý dotaz byl?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Teď bude teprve položen...

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: To bylo součástí prvního dotazu. Jak je to s pronájmem chalup soukromým rodinám? Jestli se to řadí mezi hotely?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Děkuju za ten dotaz. Je to tak, že pokud se jedná o nájemní vztah čili nájemní smlouvu, potom je možné toto využít. Pokud se jedná o ubytovací službu, potom to možné není.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: A ještě mám s dovolením druhý dotaz na pana ministra Blatného a týká se to PES. Vy jste říkal, že jste zatím pozastavil to jeho představení, ale já mám pocit, že lidé chtějí vědět, kdy už skončí ten pátý stupeň. Co tedy bude potřeba, aby se stalo, abychom mohli přejít na čtvrtý stupeň, ve kterém vlastně teď počtově jsme, ale co se týče opatření, tak nejsme?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ta věc má dvě fáze. Jedna je, že jsme původně uvažovali o tom – je připravena ta nová varianta toho protiepidemického systému, která má i určité změny ve stupni číslo 5. A právě tu jsme zatím pozdrželi, protože ona svým způsobem tam zaváděla určité prvky volnější a na to teď opravdu není možnost, není čas.

Ve chvíli, kdy dojde ke snižování počtu lidí v nemocnicích, tak jak jsem se bavil, k hodnotám, které se budou podívat kolem 4 000, potom bude tato nová varianta představena. Důvodem je právě to, abychom zatím zbytečně neuvažovali o nějakých konkrétních změnách nebo konkrétních opatřeních ve chvíli, kdy se situace změnila a kdy je možné, že i kvůli právě té změně mutace a jinému reprodukčnímu číslu bude potřeba o těch parametrech znovu s odborníky hovořit. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. Další dotaz, paní Bohuslavová, CNN Prima News.

Renáta Bohuslavová, CNN Prima News: Dobrý den, slyšíme se? Mam ještě prosbu k tomu PES, doplnění. Platí tedy, co dnes dopoledne řekl pan Prymula kolegovi, že PES v podstatě nemáme řešit, protože v této situaci neodpovídá, a tedy není možné se podle něj řídit? Můžeme to tak brát, pane ministře? To je jeden dotaz. Pak bych možná měla na ministra Havlíčka. Pane ministře, bavili jsme se společně o těch respirátorech. Tak mě zajímá, jestli jste měli to jednání, jestli dojde ke snížení nebo k odpuštění DPH, případně tedy, zda budou moci být respirátory opravdu prodávány v obchodech? A pak na vás dva ještě společně. Prosím, doplňte to info o žvýkačkových testech. Bavili jsme se o tom také s panem ministrem Havlíčkem. Vím, že pan profesor Prymula opět říkal, že to funguje trochu jinak. Tak jestli by nám mohl pan ministr Blatný vysvětlit, jak tedy fungují a jestli budou na českém trhu dostupný? Děkuji moc.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Pokud se týká toho protiepidemického systému, vy máte zřejmě na mysli zejména jeho skóre, které často lidé považují za to hlavní, respektive jediné číslo, kterým je potřeba se řídit. Takže ano, dá se říct, že v současné době pro to, co se bude dít dále, toto vlastní skóre není relevantní a tak, jak jsem řekl, je potřeba se zaměřit zejména na to, aby se začaly uvolňovat nemocnice.

Jakmile k tomu dojde, jakmile dojde k poklesu hospitalizovaných na lůžku, tak potom se budeme bavit znovu o tom jakým způsobem dále postupovat, jakým způsobem budou nastaveny ty jednotlivé úrovně. Řekl jsem opakovaně, že to skóre je jedním z několika parametrů spolu právě se zátěží nemocnic. To je koneckonců uvedeno i v té metodice, která je u toho od počátku.

Ale je to tak, jak říkáte. Není třeba se nyní každé ráno dívat na televizi nebo na internet, kolik je to dané číslo, protože v současné době jsou nastavená ta opatření tak, jak jsme je teď představili.

A pokud se týká toho žvýkačkového nebo spíš houbičkového testu, tak je v České republice, má evropskou certifikaci. Nejedná se tedy podle definice zatím o test, který by byl určen k samotestování, ale jednáme zejména s Ministerstvem školství o tom, že by to mohla být vhodná forma, jak například v budoucnu, až to bude na pořadu dne, testovat studenty maturitních ročníků a středoškoláky v té populaci, která by byla takto riziková, abychom mohli snížit riziko přenosu uvnitř této populace a přitom ji třeba mohli pustit o něco dřív do školy.

Ale toto zatím berte velmi, velmi s rezervou, protože žádná změna v návštěvě škol zatím není na pořadu dne, tak jak je to doposud, to znamená žáci první a druhé třídy, mateřských škol. Nikdo další nyní do škol jít bohužel nemůže.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká respirátorů, ještě jste se ptala paní Bohuslavová, tak jednáme jak s výrobci respirátorů tuzemskými, tak s potencionálními prodejci, myslím tím i distributory na českém trhu, tak s maloobchodníky. Měli jsme jednání s paní vicepremiérkou Schillerovou se všemi obchodními řetězci a první, co je třeba říci, tak respirátory se už prodávají v některých obchodních řetězcích, začíná být o to zájem.

Současně je třeba říci i to, že kapacity České republiky jsou přibližně na úrovni 22 milionů ve smyslu produkční kapacity a ve smyslu nákupu, to znamená dovozu ze zahraničí, je to dalších přibližně 70 milionů kusů měsíčně. To je současný stav, samozřejmě. Neznamená to, že se to nemůže v čase měnit.

V každém případě jsme se shodli na tom, že respirátory nebudou povinné, budou doporučené. To je jedna věc. A druhá věc je, že se nebude stanovovat tzv. horní maximální hranice. Nikoliv proto, že bychom si to nedovedli představit, ale proto, že těch druhů těch respirátorů je větší množství, nota bene některé jsou ještě vyztuženy nebo je tam vrstva nanovlákna. Takže by to nebylo vůbec jednoduché stanovovat.

Další věc je ta, že jsme diskutovali i všechny možné nástroje toho, aby ty respirátory byly za pokud možno minimální cenu. Musím říci, že prodejci, maloobchodníci, velké řetězce jsou velmi vstřícní. Myslím si, že během řádu jednotek dnů budou ty dohody ve finále, včetně toho, jakým způsobem bude stát připraven toto podpořit. Je to potom v gesci paní ministryně Schillerové. Myslím si, že k tomu přistupuje velmi rozumně a že je připravena toto rovněž podpořit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz ještě, nebo jestli pan ministr chce reagovat? Ne. Pan Lopatka z Reuters.

Jan Lopatka, Reuters: Dobrý večer. Já bych vás chtěl ještě požádat o jasné objasnění toho, jak budou fungovat ty restrikce setkávání lidí z více rodin, případně návštěv. Například na silvestra byl zákaz setkávání více osob vysvětlován i ze strany členů vlády tak, že se jedná o regulaci veřejných akcí, a lidé se doma mohli navštěvovat, pokud tam tedy dorazili před devátou večer a neporušovali zákaz vycházení. Teď hovoříte o tom, že od soboty se nemají navštěvovat členové více rodin ani v soukromých rekreačních objektech. Tak tedy prosím, jak je formulováno to nařízení od soboty ohledně setkávání osob mimo vlastní domácnost v soukromých vnitřních prostorách, ať je to u někoho doma, nebo u někoho v jeho vlastním rekreačním objektu, na nějaké chalupě nebo tak? Děkuju. A ještě jeden dotaz asi na pana ministra průmyslu. Teď při takové míře restrikcí ohledně různých soukromých aktivit se vláda snaží nadále ponechávat běžný provoz v průmyslových firmách a mě by zajímalo, jestli jste zvažovali nějaké nařízení například pravidelných testů tam, kde pracují větší kolektivy lidí, ve výrobě nebo v kancelářských provozech, případně nějakou formu nařízení, přímého nařízení home office. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já tedy odpovím na omezení těch návštěv. Tam je právě ta změna, že zatímco ty dosavadní regulace se vztahovaly na veřejně přístupná místa, ať už venku, nebo uvnitř, tak toto nařízení se týká omezení na nezbytně nutnou míru kontaktu s jinými osobami než se členy domácnosti i uvnitř této domácnosti. To znamená, to je tato změna a tak, jak už jsem řekl, cílem je, aby docházelo k minimálnímu, ideálně žádnému tam, kde to není nezbytně nutné a po dobu delší, než je nezbytně nutné, kontaktu osob uvnitř domácností mimo těch, kteří uvnitř těch domácností trvale žijí.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak co se týká otázky k průmyslu a k nařízení, případně, nějakého testování. Nejsme toho názoru, že bychom měli dnes opět cokoliv dalšího nařizovat. Ono to možná na první pohled vypadá jednoduše, ale průmysl znamená desetitisíce firem a nejsou to jenom velké firmy typu velkých strojírenských nebo automobilových závodů, ale jsou to i menší firmy, střední firmy, které mají několik zaměstnanců, a složitě by se rozlišovalo, kdo může, či nemůže.

My chceme jít spíše cestou přesvědčovací, motivační, cestou, řekněme, určitého přátelského přístupu a dnes je možné testy si odrazit od daní, to znamená, je to odpočitatelná položka. Myslíme si, že to byl do značné míry vstřícný krok od Ministerstva financí. Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet i s ohledem na to, jak se budou pouštět některé volnočasové aktivity, což je naším cílem a ambicí, sportovního, kulturního a dalšího charakteru a do jaké míry to bude i motivační pro spotřebitele a zákazníky těchto aktivit, aby tyto typy antigenních testů měli. A samozřejmě slibujeme si i hodně, že už to nebudou jenom ty antigenní testy, tak jak je známe, ale jednoduššího charakteru, například na bázi té houbičky nebo kloktání atd. Pak se domníváme, že by to mělo svůj vysoký smysl.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ještě paní Beranová, Novinky.  

Klára Beranová, Novinky.cz: Dobrý den. Já mám dva dotazy na vás, pane ministře Blatný. První se týká vakcíny od firmy AstraZeneca. Tak mě by zajímalo, jestli máte připravený nějaký alternativní plán v případě, že nebude schválena nebo doporučena pro lidi starší šedesáti pěti let? A pak bych se vás ještě chtěla zeptat, jestli zaměstnanci Státního zdravotního ústavu a jejich příbuzní…

Jana Adamcová tisková mluvčí vlády: Teď vás neslyšíme. Ještě jednou prosím, ten druhý dotaz…

Klára Beranová, Novinky.cz: Zdali zaměstnanci státního zdravotního ústavu a jejich příbuzní, kteří dostali dávku přednostně nebo mimo ty priority, dostanou i tu druhou vakcínu?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já odpovím nejdříve na tu druhou otázku. Jakkoli to bylo nešťastné, že se toto stalo, tak ještě nešťastnější by bylo, kdyby vlastně ta první dávka byla vyhozena vniveč. Takže dostanou tito lidé i druhou dávku, aby bylo očkování dokončeno.

A pokud se týká AstraZeneca a případu, že by mohla být použita jenom pro lidi, kteří jsou do určitého věku: Já si myslím, že zatím tuto informaci definitivně nemáme, takže je složité na ni odpovědět. Nicméně budeme se pochopitelně řídit SPC toho přípravku. A ta vakcína zatím není široce používaná, takže i budou k dispozici poté, co bude zahájena, bude zahájeno její používání i řadě dalších zemí, než tam kde je, tak se ty informace budou zřejmě také nějakým způsobem vyvíjet. Tak budeme na to reagovat tak, abych postupovali v souladu s tím, co je účinné a bezpečné pro naše občany.

Bude to samozřejmě znamenat určité, nebo znamenalo by to určité zase změny nebo omezení těch dodávek, protože zejména v těch následujících dvou měsících se budeme dále zaměřovat především na očkování seniorů. Takže kdyby to takto skončilo, tak si s tím budeme muset nějak poradit. Byla by to situace, která by samozřejmě nebyla úplně příjemná.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme a z dnešní tiskové konference je to vše. Hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter