Tiskové konference

22. 1. 2021 9:38

Tisková konference po mimořádném jednání vlády 22. ledna 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Ministr zdravotnictví pan Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, na dnešním jednání vlády bylo potvrzeno to, co včera odsouhlasila Poslanecká sněmovna. Tudíž že nouzový stav je prodloužen do 14. února. Opatření, která jsou nyní v platnosti, v platnosti zůstávají i nadále. Jedna výjimka, na kterou bych chtěl upozornit, je, že v rámci krizových opatření omezujících maloobchod, služby a podobně byla provedena úprava, která umožňuje činnost jeslí, tudíž zařízení pro děti do tří let.

Vrátím se i k tomu, co bylo opakovaně diskutováno, a to je činnost takzvaných lesních klubů, lesních školek a podobně. Tak jenom upozorňuji, že je potřeba – a není to nějaká snaha kohokoliv preferovat nebo poškodit – ale ta zařízení, která odpovídají školským zařízením, to jsou třeba ty klasické lesní školky a podobně, tak ty samozřejmě v provozu jsou. Zařízení, která si říkají často lesní kluby, ale bohužel po legální stránce a formální stránce se v současné době jedná vlastně o spolky, o vzájemnou výpomoc lidí, tak my nemůžeme tady toto v současné době vyjmout tou výjimkou, protože to má opravdu jiný statut než třeba právě zmiňované mateřské školy. Takže to jenom na vysvětlenou.

Kromě toho jsme hovořili také o tom, kdy bude možno uvolnit prezenční výuku žáků 9. ročníků, maturitních ročníků, malotřídek a případně i celého prvního stupně. Tak jak jsem řekl i včera, je cílem, aby to bylo co nejdříve, ale musí to umožnit epidemická situace. Takže o tom budeme znovu diskutovat příští středu a určitě se to nestane dříve než 1. února.

Velká diskuse byla také kolem uvolnění lyžařských vleků. A já bych tady chtěl poměrně jasně říct, že nevidíme z epidemiologického hlediska nějaký zásadní problém ve vlastním provozu vleků. Je samozřejmě jedno, jestli člověk na sedačce jede nahoru jako lyžař nebo jako někdo, kdo dolů pojede na saních. Problém je pouze v tom, že je potřeba zajistit, aby otevření vleků neznamenalo, že se výrazně zvýší mobilita v celé zemi.

Budou v únoru prázdniny a je potřeba, abychom se zařídili společně tak, že to nebude znamenat, že se rodina z Brna s několika dětmi sebere a pojede do Krkonoš. A tak jako určitě i vám chodí do mailu nabídky „zařídíme vaši soukromou dovolenou jako služební cestu“. To je prosím překračování stávajících nařízení. Není to legální a je to něco, co by mohlo ohrozit právě i provoz vleků.

Takže z epidemického hlediska já nevidím jako problém spuštění vleků, protože vím, že ti, kdo je budou provozovat, jsou schopni zajistit řád na tom svahu, pravděpodobně i lepší řád, než je to teď. Jenom je potřeba zajistit, aby toto nebylo zneužito a aby to neznamenalo ještě větší přísun lidí do horských středisek a ještě větší mobilitu v rámci celé České republiky.

Jinými slovy, když se podaří zajistit to, co je teď dáno platnými opatřeními, to znamená neumožnit ubytování kromě opravdových služebních cest nebo třeba zahraničních pracovníků, kteří jsou v České republice, a nebude ubytování zneužíváno pro to, k čemu nyní v tom nejtěžším stupni číslo 5 nemá sloužit, tak potom si myslím, že i otevření lyžařských areálů je na pořadu dne.

Nebude ani toto dříve než v přelomu ledna a února. Bude ale záležet opravdu na tom, jakým způsobem se podaří zajistit, aby to neznamenalo extrémní mobilitu napříč celou zemí a aby to neznamenalo stav, který by při vědomí, že v České republice existuje i rychleji se šířící mutace koronaviru, aby to znamenalo opětovné přetížení systému zdravotní péče.

Já věřím, že tento apel slyší i ti, kteří chtějí vleky provozovat, i ti, kteří zodpovídají za dodržování vládních nařízení v ubytovacích službách, a že se o tom spolu budou bavit, protože jenom tak můžeme dosáhnout toho, že se budou moci lyžařské vleky spustit.

Rovněž jsme se bavili o harmonizaci nařízení týkajících se FFP2 v rámci sousedních zemí. Uvědomujeme si, že pořízení těchto respirátorů je něco, co je i finančně nákladné. Není tedy potřeba nyní chodit do obchodu a vykupovat FFP2 respirátory. V současné době probíhají jednání i s našimi zastupitelstvími v okolních zemích. Zjišťujeme, v jakém stavu připravenosti jsou ostatní země, zejména Rakousko a Německo v této oblasti.

Budeme se snažit to s nimi harmonizovat, ale takovým způsobem, aby to bylo pro naše občany uchopitelné, aby to neznamenalo pro ně nějakou extrémní zátěž, a přitom, abychom dostáli tomu vědomí, že FFP2 je něčím, co může výrazně omezit šíření koronaviru včetně případné nové mutace tam, kde je to riziko největší. Mezi to patří například hromadná doprava s ohledem na počet lidí, kteří jsou na metr čtvereční.

Hovořili jsme rovněž o tom, že bude potřeba posílit kapacity na testování v krajích sousedících se Spolkovou republikou Německo, primárně s Bavorskem a případně se Saskem, protože tyto země zavádí povinnost testování. V Bavorsku každý druhý den, v Sasku, myslím, že dvakrát týdně, pro ty, kteří do země dojíždějí pracovat – takzvané pendlery. Takže uděláme všechno pro to, abychom minimálně ten jeden test za pět dní našim občanům umožnili. Zbytek se podle informací Ministerstva zahraničních věcí zavázala zajistit Spolková republika Německo.

Rovněž jsme se bavili o přípravě aktualizace protiepidemického systému. Platí to, že by měl vejít v platnost 1. února a ještě bude detailněji – protože dnes to časové okno, které bylo vyhrazeno pro mimořádné jednání vlády, neumožnilo – bude ještě diskutován v pondělí. A následně podle toho bychom upravovali usnesení vlády, ale zatím bychom se pořád bavili jenom o stupni číslo 5, kde v tom novém protiepidemickém systému jsou ty změny poměrně malé.

Platí pořád to, co jsme říkali celý tento týden, že je zavedeno do tohoto systému i kritérium, které zohledňuje naplnění nemocnic. Konkrétně 3 000 osob na lůžkách a 450 osob na jednotkách intenzivní péče, abychom spolu se splněním ostatních kritérií mohli uvažovat do přechodu do nižšího stupně 4.

To je za mě souhrnem všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První dotaz Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat ještě k té aktualizaci protiepidemického systému. Znamená to, že v pondělí schválíte úpravy jenom v tom stupni číslo 5? A jestli byste tedy mohl říct konkrétně, o jaké úpravy by se mohlo jednat. Jestli se tedy jedná o nějaké uvolnění v rámci škol a zdali tedy to, co bylo diskutováno, to znamená možnost jít do fitness a tak podobně po negativním antigenním testu, tak jestli to budete také probírat v pondělí, nebo na to přijde řada až někdy v budoucnosti? Děkuju, pak se ještě doptám.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já bych rád detailně představil ten systém členům vlády. Oni už ho mají k dispozici, ale je to delší diskuse, než byla dnes možná, právě v to pondělí. Projde to i Radou vlády pro zdravotní rizika.

A to, co se týká škol, tak v současné době je tam zakomponováno, v tom pátém stupni povolení ročníků maturitních, ročníků devátých a případně těch, které budou ukončovat výučním listem, protože jsou to studenti, kteří potřebují zajistit přijímací zkoušky a musí se na toto připravit.

Ve hře je určitě i otevření malotřídních škol, čímž se vyřeší asi třetina kapacity prvního stupně, a v případě, že to epidemická situace dovolí, tak bychom mohli uvažovat o celém prvním stupni, ale nyní je opravdu brzo říkat, kdy tady toto nastane. Budeme to vědět v průběhu příštího týdne.

Takže domluva je taková, že v pondělí bude ten systém představen vládě a ve středu, kdy budeme vědět data za první polovinu toho příštího týdne, rozhodneme, kdy kdo do školy půjde. Nebude to dříve než to další pondělí.

Po komunikaci s ministrem školství jsme se shodli na to, že i když ten termín není dlouhý, tak ve chvíli, kdy ředitelé škol budou tuto informaci mít příští středu, že jsou schopni se podle ní k pondělí dalšího týdne zařídit.

A ty ostatní věci, jako je třeba určitá limitace některých volnočasových aktivit nad počty osob, které se smí setkávat v tom daném rizikovém stupni, pakliže budou mít negativní antigenní nebo PCR test, tak tato možnost tam zůstává, tu chci takto představit.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Pak se ještě zeptám na dotazy k očkování. Jak to vypadá s dodávkami moderny, jestli jsou podle plánu, zdali je jasné, kdy bude EMA schvalovat astruzenecu? A ještě mě zajímá, vy byste měl dneska jednat s českým šéfem Pfizeru, tak kdy to bude a co od něj budete chtít slyšet? A pak ještě úplně poslední dotaz.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Věříme, že je možné, aby Evropská léková agentura, koneckonců i vaše zprávy včera přinesly tuto informaci, je pod velkým tlakem všech, aby došlo ke schválení astryzenecy. Na druhou stranu musí to být schválení bezpečné, ne schválení za každou cenu, takže je pořád reálná šance, že by se tak stalo do konce měsíce. To by byla velká pomoc.

O tom, že by se zdržely dodávky vakcíny Moderna, v současné době informaci nemám a naočkováno bylo, koneckonců jsou to informace, které naleznete i na našem webu, jestli se nepletu, už přes 170 000 lidí, takže je to více než 1,5 procenta populace. Takže tady to pokračuje také dobře, ta proočkovanost je nebo to očkování probíhá zhruba rychlostí mezi 10 a 13 000 za den v průběhu minulého týdne.

Izabela Niepřejová, Česká televize: A ještě tedy, o čem budete chtít jednat se zástupcem českým Pfizeru? A rovnou tedy doplním už ten poslední dotaz, jak pokročilo hledání šéfa komunikace, který rezort hledá přes inzerát? Jestli se na tom třeba vy sám nějak podílíte a v jaké je to fázi?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dnes v podvečer bych rád mluvil, máme sjednánu schůzku s ředitelem české pobočky společnosti Pfizer a jednoznačně to téma je asi úplně jasné. Prostě chceme, aby bylo jasně patrno, že nejenom mezinárodní, ale i národní tlak na to, aby dodávky nebyly kráceny a aby byly co nejdříve kompenzovány ty, které kráceny byly. Takže toto je z mého pohledu jasný signál, že nejenom na mezinárodní úrovni, ale i na národní úrovni je to něco, co považujeme za zásadní prioritu.

A stran vedoucího Tiskového odboru Ministerstva zdravotnictví přišel určitý počet přihlášek, které byly následně zhodnoceny tím tzv. short listingem, a v současné době je předvybráno několik málo kandidátů, kteří budou pozváni. Já bych rád, aby ten termín byl během příštího týdne. Ještě to dolaďujeme, aby to bylo v době, kdy budu mít možnost se toho účastnit, protože u toho chci být přítomen.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz. Český rozhlas, prosím.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den, pane ministře, vy jste hovořil o těch respirátorech FFP2. Zvažovali jste nebo jednali jste dneska o tom, že by bylo povinné nařízení je někde nosit, třeba v té MHD nebo v těch obchodech? Nebo o povinnosti jste zatím nějakým způsobem nerozhodli?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Zejména s ohledem na už zmiňované změny v rychlosti šíření viru, které mohou být spojeny s některými mutacemi, například s tou britskou, tak toto je jednoznačně odborně velmi vhodný způsob, jakým zpomalit nebo zabránit tomu rychlému šíření. Takže z odborného hlediska toto doporučení je naprosto nezpochybnitelné.

Je také snahou, abychom naše aktivity přizpůsobili okolním zemím, protože jste jistě zaznamenali, že v rámci Evropské unie panuje určitý neklid v tom, že se jednotlivé země staví různě k těm opatřením a je jednoznačná a z mého pohledu úplně ospravedlnitelná snaha, aby to bylo zesynchronizováno v době, kdy chceme mít otevřené hranice, protože v tu chvíli se celá Evropská unie, a je to dobře, chová jako jedno teritorium.

O tom, jestli to bude nebo nebude povinnost, jsme dnes nemluvili. Hovořili jsme o tom, že je potřeba zjistit co nejvíce údajů právě z těch států, které o tom jednají podobně jako my. A když bychom se k něčemu takovému v budoucnu rozhodovali, tak vždycky tak, aby to neznamenalo zátěž obyvatel, kterou by si nemohli dovolit, ať už se jedná osoby nebo o občany, kteří mají potíže finanční, kteří jsou na tom hůř, anebo z jiných důvodů by to pro ně byl problém.

Takže v současné době tato povinnost nastavena není, ale, prosím, nikdo nebrání tomu, a naopak to velmi doporučuji, aby ti, kteří mohou, už nyní toto doporučení dodržovali. Kamkoliv můžete jít s respirátorem, minimálně tedy do hromadné dopravy a ideálně třeba i do obchodu a jinam, jestli je to pro vás možné, prosím, udělejte to. A zásadně musím upozornit na to, že ochrany typu šály nebo roušky ze záclonoviny opravdu nefungují. To je něco, co nebude mít žádný vliv a vystavujete tím riziku sami sebe i své blízké.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz? Tak, další dotaz prostřednictvím videokonference.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý den. Pane ministře, já mám na vás otázek hned několik. Ta první: Dokážete odhadnout, do kdy budou propláceny ty testy jednou za pět dní? A další otázky položím později, ať toho nemáte moc.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Testy neplánujeme zastavit do doby, dokud to nebude možné. To znamená, v řádu měsíců plánujeme, že testování hrazené ze zdravotního pojištění à pět dní bude umožněno.

Michaela Rambousková, Seznam zprávy: Potom další otázka se týká těch respirátorů FFP2. Vy sám říkáte, že někteří lidé by mohli mít problém si je koupit, protože je to docela nákladná věc. Ale co kdyby ta shoda v Evropské unii opravdu došla k tomu, že ty respirátory budeme muset v MHD a obchodech nosit? Jste připraveni jako vláda třeba některým sociálně slabším občanům pomoci a respirátory jim posílat? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ano, určitě. Toto je jedna z věcí, o které jsme i diskutovali. V žádném případě se toto nestane něčím, co by ještě dále vedlo k nějaké hmotné nouzi těch, kteří jsou na tom špatně.

Jako jakýsi vzor můžeme třeba uvažovat o tom, co nyní projednává Rakousko, které má dohodu s několika řetězci, že prodávají tyto respirátory v ceně, která se blíží, tuším, ceně kolem jednoho eura bez marže s minimalizací těch nákladů, vlastně jen na nákupní cenu. Garantují, že tam ty respirátory budou k dispozici. Eliminují tím například snahu obchodníků, aby zvyšovali ceny. A dokonce uvažují i o odpuštění daně a podobně.

Takže toto je něco, co bedlivě sledujeme a nějakým způsobem to budeme vyhodnocovat. Ten cíl je takový, jak říkáte. Ve chvíli, kdy bychom se dostali do situace, že to budeme požadovat, tak to zařídíme tak, aby to neznamenalo, že si to lidé nemohou dovolit.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Jestli mohu, tak ještě poslední dotaz. Určitě jste četl ty články o Izraeli, že tam zjistili, že to očkování nefunguje úplně, jak si představovali. Asi 12 000 lidí se nakazilo i po očkování. Jaká je vaše reakce a připravujete se na to třeba v těch očkovacích strategiích? Existuje taková možnost, nějaké řešení? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Tady toto dostali za úkol lidé, kteří se v odborných skupinách touto problematikou zabývají, ať už epidemiologové, nebo vakcinologové. Já bych nerad dělal závěry na základě toho, co je napsáno v novinách nebo na internetu, ale vnímáme tuto informaci.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz iDnes, pan Kopecký.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Dobrý den, pane ministře. Já bych pokračoval v tom, na co se ptala kolegyně. Tak zaprvé k těm antigenům testům. V současné době se předpokládá, že vlastně ten negativní test, který by měl být vlastně povinný, aby se člověk dostal třeba do fitness nebo na nějaké společenské akce, kulturní akce, sportovní. Platnost toho testu je 48 hodin a ze zdravotního pojištění je hrazen dvakrát týdně. Vy jste se vyjádřil v parlamentu, kde jste říkal, že když to člověk bude potřebovat víckrát, třeba třikrát za týden, aby mohl například každý den chodit cvičit do fitka, tak si to bude muset zaplatit. Zajímá mě, jestli vláda nějakým způsobem dokáže zajistit, aby těch testovacích míst a vlastně kapacit bylo dostatečné množství. Aby se nestalo, že se budou tvořit fronty, protože o ty negativní testy bude mít zájem nepochybně docela hodně lidí. Aby se nezhroutily servery při rezervování termínu pro ten negativní antigenní test. A druhá věc se týká těch roušek, respektive respirátorů FFP2. Máte pravdu, že jsou, respektive zatím byly k sehnání za relativně ceny, které si většina lidí může dovolit. Možná ne úplně všichni. Ale poté, co se objevily první zprávy o tom, že respirátory FFP2 budou povinné v obchodech a v MHD, tak začaly respirátory z obchodů mizet. Lidé je začali vykupovat a zároveň na internetu začala stoupat cena těch respirátorů. Tak jakým způsobem tohle ohlídáte, aby těch respirátorů si lidé mohli koupit dostatečné množství, pokud to má být povinnost? Jestli se budou vyrábět tady v Česku nebo jestli je budeme muset zase odněkud dovážet. A zároveň, jestli ohlídáte, že si lidé nekoupí jeden respirátor, zejména ti sociálně slabší, a nebudou chodit v ušmudlaném respirátoru třeba měsíc, protože jeho účinnost v té chvíli nebude žádná. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já začnu tím koncem. Vždycky se dá najít spousta věcí, proč něco nebude fungovat, a vždycky se to může někdo snažit nějakým způsobem obcházet. Já jenom říkám, že já jako ministr zdravotnictví jsem vydal toto doporučení, které je odborné. Tím, prosím, končí moje role a požádal jsem ostatní kolegy ve vládě, abychom společně hovořili o tom, jakým způsobem to zajistit.

V žádném případě, znovu vezmu třeba to Rakousko nebo i Německo, které zajistilo, aby respirátory byly za danou cenu, aby bylo zabráněno tomu, že jejich cena stoupá jenom na základě nějaké tržní poptávky. Takže v případě, že by se šlo touto cestou, tak je pochopitelně potřeba zajistit, aby respirátory byly dostupné za cenu, kterou si lidé mohou dovolit.

To ale není, prosím, prací Ministerstva zdravotnictví. Já jenom upozorňuji na to, že je toto odborně naprosto neoddiskutovatelný požadavek a musíme udělat všechno pro to, abychom ho zajistili. Budeme o tom příští týden diskutovat. Příští týden není doba na to, kdy by mělo k nějakému takovému plošnému opatření dojít.

Takže abych uklidnil, nemusí nikdo chodit do obchodu. Nemusí vykupovat respirátory. Není k tomu teď důvod. Ti z vás, kteří mohou respirátory používat, tak jim to doporučuji v současné době jako nejvyšší ochranu. To je informace, kterou asi nelze zpochybnit.

Antigenní testy budou nadále přes rezervační systém hrazeny a prováděny v těch místech jednou za pět dní, na tom se nic nemění. Stát nenařizuje nikomu žádné další testování, ale umožnil podnikatelům, aby v případě, že se takhle rozhodnou, tak mohli provozovat za splnění určitých podmínek.

Je i na nich, jakým způsobem si to zařídí. Je spousta soukromých iniciativ, se kterými jsme mluvili, které jsou schopny provozovat tyto testy, které jsou schopny toto zajišťovat. Toto není a nebude to prací státu. Stát jenom nastavuje možnost, jakým způsobem se dá zvýšit počet osob při dané aktivitě tak, aby to bylo dostatečně bezpečné, pakliže to ten podnikatelský subjekt, který tu aktivitu podporuje, umožní. Ale z našeho pohledu samozřejmě je také zcela v pořádku, aby se lidé řídili jenom tím, jak bude nastaveno omezení v tom daném rizikovém stupni, a nikdo do posilovny nebo na jiné aktivity chodit nemusí.

Takže ve chvíli, kdy ten člověk tam chce jít, a ve chvíli, kdy je zájem i toho podnikatele mu to umožnit, tak my říkáme, za jakých podmínek je to možné tak, aby to bylo adekvátně bezpečné. To je role Ministerstva zdravotnictví.

O FFP2 regulacích už jsme mluvili, tak věřím, že jsem na vaše otázky odpověděl.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Pane ministře, děkuji. Neděláte to celé jenom proto, abyste se vlastně vyvinili jako vláda z toho, kdybyste museli platit podnikatelům nějaké kompenzace? Vy jim formálně umožníte, aby otevřeli za té povinnosti, že oni budou muset mít všichni respirátory, každý, kdo tam bude, bude muset mít negativní test nebo respirátor, a vlastně v tu chvíli vláda bude moci říct: My jsme otevřeli, tudíž my vám nemusíme platit žádné kompenzace. To, že k vám nepřišli žádní lidé, protože jsme jim nadiktovali takové podmínky, že oni k vám nepůjdou, tak to už nás nezajímá. Vy máte otevřeno. Neděláte to jenom kvůli tomuhle?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ne, to určitě ne. To je zajímavý pohled. Děkuji za něj, ten by mě nenapadl. Naopak. Všechna tato nastavení byla během posledních dvou týdnů velmi detailně konzultována se zástupci podnikatelské sféry, s řadou různých zástupců a svazů. Já to vnímám spíše tak, že je to požadavek z jejich strany, než že by to vláda chtěla nějakým způsobem využívat na snížení kompenzací.

Naopak, z pohledu našeho je jasné to omezující doporučení nebo ochranné doporučení a jenom jsme se snažili vyjít vstříc těm, ať už se jedná o občany, nebo o podnikatele, aby za jistých okolností, které ale musí být přesně definovány. Uvědomme si, prosím, že pořád v této zemi běží komunitní šíření koronaviru s rizikem nové mutace, která může být o 40 procent rychlejší než ta předchozí. Takže snažíme se balancovat opravdu na ostří nože a snažíme se to a děláme to tak, aby to bylo zodpovědné, a přitom se snažíme zohlednit potřeby ostatních.

Se všemi to konzultujeme a počet těch osob, které se za poslední týden, dva týdny těch konzultaci zúčastnily napříč podnikatelským spektrem, napříč spektrem politickým, jsou desítky. A je to skupinové rozhodnutí těchto odborných podnikatelských skupin tak, abychom se zachovali co nejzodpovědnější. Určitě, a to bych prosím odmítl, jako snahu vyvinit se z nějakých kompenzací, to, prosím, v žádném případě ne.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, poslední, pan Bartoníček, Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktualně.cz: Dobrý den, pane ministře. Vy jste mluvil o komunitním šíření před chvílí. Myslíte si, že vláda dělá dost pro to, aby šla vstříc lidem, aby skutečně chodili se testovat, nezůstávali doma? Je to téma, které se často vrací. Ale včera ve sněmovně bylo několik návrhů opozice, které směřovaly tímto způsobem, zvýšení nemocenské, podpořit více testování ve firmách. Ty návrhy neprošly. Mluvila o tom vláda, bavili jste se na toto téma, máte pocit, že by šlo v tomhle dělat více? To je jeden dotaz a pak položím ještě jeden. Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já nejsem ten, kdo by měl odpovídat na dotazy, které se týkají ekonomiky a podpory. To, prosím, směřujte spíše na Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nicméně z medicínského hlediska, a já jsem to opakoval, a i z etického hlediska si neumím úplně jasně srovnat to, že by lidé s jednou nemocí měli jiné podmínky než lidé s jednou nemocí. Zopakuju, co jsem řekl i včera: Že by se mi velmi těžko vysvětlovalo, že pacient s koronavirem dostane větší podporu než pacient s leukémií. To je moje odborné a etické stanovisko. K tomu ostatnímu, spíše se necítím kompetentní vyjadřovat nyní .

Radek Bartoníček, Aktualně.cz: Děkuju pane ministře, ještě druhý dotaz. Zareaguji na to, co jste říkal. Vy sám víte, že občas čelíte dotazům, jestli trošičku nepodceňujete covid. Jestli o něm nemluvíte příliš jako o v uvozovkách běžné vážné nemoci, jako o jiných, takže tenhle dotaz ještě položím. A prosím ještě jeden: Mám pocit, že země je čím dál více svým způsobem pasivní. Lidé jako by do určité míry rezignovali. Jakou pro ně v uvozovkách máte naději? Vy jste včera ve sněmovně mluvil o tom: Při první příležitosti dáme prostor vzdělávání, další děti půjdou do škol atd. Ale tím, že se komplikuje z různých důvodů očkování atd., kde mají lidé šanci, naději, že se situace zlepší? Co byste jim v tomto směru řekl? Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Obecně, pokud se týká odpovědnosti nebo pokud se týká přístupu k této nemoci, tak já jako lékař ji rozhodně nepodceňuji. Na druhou stranu velmi dobře vím, že to není jediná nemoc. A když je potřeba nastavit nějaký systém, tak třeba i dobře míněné rady bez přijetí zodpovědnosti jsou bezvýznamné a nemá cenu se jimi zabývat.

Existují pracovní skupiny, které fungují, které jsou otevřené pro další odborníky, kteří mohou své názory dále nějakým způsobem prezentovat, protože na nic není jeden jediný názor. Je to ta krása vědecké odborné diskuze, že o ní můžete hovořit. Ale dělat laciná a líbivá rozhodnutí, která potom nejsou proveditelná, anebo naopak poškodí někoho jiného, to není správné.

Já třeba souhlasím s tím, že provádění testování, a snažíme se o to, Česká republika testuje třeba i několikrát více v současné době, než je na tom Německo. Jsou to data, která jsou i volně k dispozici. Provádíme kolem 60 000 testů denně, takže na náš počet obyvatel si myslím, že je to fajn. Určitě bychom mohli třeba provádět i 100 nebo i 200 000 testů, ale jen pro vaši informaci, 200 000 PCR testů denně znamená asi 97 miliard korun za rok při ceně, kterou tento test i po slevě, ke které došlo tento rok, stojí.

Na léčbu tak zvanými centrovými léky, což jsou onkologičtí pacienti a další, vynaložíme ročně asi 25 miliard korun. Takže to je teď to balancování té zodpovědnosti. Já prostě nedám čtyřikrát víc peněz z rozpočtu zdravotního pojištění na testování, protože bych poškodil všechny ostatní občany.

Takže jedna věc je mít dobrý nápad a druhá věc je uvědomit si, že ho musím umět zrealizovat, že ho musím umět zafinancovat a že musím umět dát odpověď i té druhé části populace, která považuje koronavirus za něco, co se jich netýká.

To není pravda, týká se nás všech. Ale sami cítíte, že je to něco, co tu společnost opravdu rozděluje, a já proto vidím Ministerstvo zdravotnictví i vládu jako někoho, kdo musí, a není to jednoduché, kdo musí najít jakousi balanci.

Takže si myslím, že v žádném případě toto nepodceňujeme, ale snažíme se všechny informace, které přicházejí, i všechny dobře míněné rady a konzultace zakomponovat a jenom, tak jako vždycky, musím říct, že to není buď, a nebo. Je to potřeba dát všechny tyto věci dohromady.

Radek Bartoníček, Aktualně.cz: Prosím tam byla ještě ta… To světlo na konci tunelu, ten pocit, že lidé jsou čím dál více pasivní, do určité míry odevzdaní atd. Kdybyste na tohle mohl ještě krátce zareagovat, děkuji moc.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: To je velmi podstatná věc. Je to všechno dlouho, nikdo z nás z toho nemá radost. Rozumím tomu rozčarování, v podstatě ho sdílím z velké části také. To snad není nikdo, kdo by z toho mohl mít radost.

Podobně jsou na tom ale všechny země. Když si povídáte s Brity, mám řadu kolegů v Británii z doby, kdy jsem tam pracoval, z Německa, z dalších zemí, tato situace jde napříč celým světem, protože je to problém, který je celosvětový. Já když si uvědomím, jakým způsobem se přistupuje k hodnocení vědeckých informací, tak vím, že data, kdy budeme moci to celé opravdu zodpovědně zhodnotit, budeme mít za několik let. Ne za několik měsíců.

Pravděpodobně se v danou dobu na to budeme dívat jinak než teď. Pravděpodobně zjistíme, že dnes tolik diskutované rozdíly v tom, kdo má o kousek testů víc a míň a kde zrovna v tu danou dobu je taková nebo jiná smrtnost, se v tom dlouhodobém hledisku smažou a zjistíme, že ten virus prošel celou Evropou vlastně velmi podobně.

Nyní to nevidíme, nebo to nechceme vidět, ale týká se to i nastavení uvnitř těch populací. Všichni jsou na tom podobně, všichni jsou z toho špatní, všichni jsou rozčarovaní, všichni mají problémy s dodržováním těch opatření a já naše i cizí občany úplně chápu. Jenom říkám, že to musíme ještě chvíli vydržet.

A tou cestou nebo tím světlem na konci tunelu, stále věřím, že opravdu je, tak jako v mnoha ostatních případech dříve, očkování. A vidím jako reálné, když se budeme chovat zodpovědně, když budeme mít vakcíny, které máme, když to ještě chvíli vydržíme, tak že během léta se situace může výrazně zlepšit.

Radek Bartoníček, Aktualně.cz: Děkuji moc.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme a z dnešní tiskové konference je to vše. Hezký víkend.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter