Tiskové konference

3. 9. 2009 13:24

Tisková konference po mimořádném zasedání vlády, 3. září 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, skončilo mimořádné zasedání vlády Jana Fischera k tématu, které asi nebude třeba příliš zdůrazňovat, já přejdu hned k věci, poprosím pana premiéra o úvodní informaci.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, bude to stručná informace na úvod, pak budu otevřen vašim dotazům. Vláda dnes neprojednávala žádný meritorní materiál, nepřijímala žádná usnesení. Považovali jsme za nutné informovat kolegyně ministryně a kolegy ministry o dosavadním průběhu jednání v souvislosti s krizí, která v současné době v zemi probíhá, jako její přímý účastník, aby ode mne měli autentickou informaci. Sdělil jsem jim poznatky ze včerejšího jednání politických špiček a ústavních špiček, které zorganizoval prezident republiky na Pražském hradě. Informoval jsem je o výstupech pracovní skupiny k přípravě nového ústavního zákona, který by vedl k volbám v této zemi ústavně konformní a nenapadnutelnou cestou. Buď v termínu původním nebo termínu ne příliš vzdáleném. O tom, na čem se ta skupina, která už dokončila svoji činnost, nad čím se dokázala shodnout a kde ještě zůstávají odlišnosti, které ovšem jsou k debatě výsostně politické a politické, tím myslím, že nyní se jich musí chopit leadeři politických stran. Ty varianty se liš v podstatě jenom tím, že jedna vrací volby do původního termínu, druhá vede k termínu zhruba 6.,7. listopadu na to je věc na které se politici musí ještě dohodnout. Ale současně podpořit takové řešení, které bude ústavně konformní a nenapadnutelné. To je jenom k výstupu té pracovní skupiny ústavních právníků, kterou hostil a činnost koordinoval zde legislativní odbor Úřadu vlády. Vyslechli jsme informace pana ministra vnitra, proto je tady dnes se mnou, o závěrech Státní volební komise, pokud jde o praktické otázky organizačně-technického zabezpečení voleb a potom jsme si probrali nějaké určité varianty, které by přicházeli na stůl podle rozhodnutí a výsledků parlamentního jednání příští týden, případně dalších rozhodnutí Ústavního soudu. Vyzval jsme na závěr všechny ministryně a ministry, aby veškerou svou vahou a autoritou, kterou v resortech a opři výkonu funkce mají, vedli své resorty a podřízené k tomu, aby orgány státní správy, ministerstva, působila efektivně, klidně, vyrovnaně a i v těchto složitých podmínkách, aby státní správa podávala a vytvářela atmosféru stabilizovaného prostředí a dobré výkonnosti, současně jsem je požádal, aby se zdrželi všech, kromě nezbytně nutných a vysloveně odůvodněných personálních či organizačních změn v oboru své působnosti. To je ode mne zatím vše.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Nyní poprosím o slovo ministra vnitra a předsedu Státní volební komise v jedné osobě, Martina Pecinu.

Martin Pecina, ministr vnitra: Dobrý den, dámy a pánové, já budu skutečně velmi stručný. Víte, že včera večer zasedla Státní volební komise na svém mimořádném zasedání, j jsem o jejím průběhu informoval dnes pana premiéra a vládu. Vás jsem informoval včera na tiskové konferenci, čili v tomto okamžiku nebudu to žádným, způsobem doplňovat, co jsme řekl včera médiím, to jsme dneska opakoval na vládě a odpovídal jsem dotazy, které se týkali praktické realizace voleb. Platí to, že my v tomto okamžiku pokračujeme jako Státní volební komise i ministerstvo vnitra, ČSÚ, pokračujeme v přípravě voleb a své další jednání, svolal jsme jej na 10. 9. v 18:00, očekávám že v té době už bude známo rozhodnutí Ústavního soudu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu ministrovi a panu premiérovi, prosím, Česká televize.

Česká televize: Dobrý den, pane premiére, chtěl bych se zeptat, jestli, byť asi vláda tady nebude tvořit nějakou zákonodárnou iniciativu této situace, nicméně, jestli byly nějaké komentáře ministrů k tomu, jaká řešení jsou na stole a jaké ty komentáře byly? Pana ministra vnitra bych chtěl poprosit, jestli už tedy jsou připraveny propočty, jaké náklady to případné odsunutí voleb o měsíc, sic to není definitivní, ale připravujete se na to, jaké náklady to ponese, jakého druhu, jak vysoké? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: V prvé řadě, ministři a ministryně jsou si vědomi vážnosti situace, svých úkolech, které na resortech mají. Vláda je připravena jednat, pokračovat v jednáních o rozpočtu, jak je plánováno. Příští debata o rozpočtu bude 9. ve večerních hodinách. My strategiky postupujeme tak, že tu situaci vidíme velmi vážnou, to je i důvod pro to, aby se volby neodkládaly a bylo možné projednat je ve sněmovně, která už bude nově nakonfigurována, znova opakuji, jednání o rozpočtu je výsostně politická debata, nicméně, tato technokratická vláda se nesmiřuje a to opakuji, s deficitem 230 miliard a bude hledat cesty jak nabídnout řešení, abychom se vraceli někam k 160-170 miliardám. Toto trvá, budou-li volby s nějakým odkladem třeba měsíc, riziko rozpočtového provizoria se zvyšuje, to je samozřejmé. Bavili jsme se hodně o té organizační přípravě voleb a to je to, co je z hlediska výkonů a důsledků činnosti vlády to podstatné. Rozpočet a organizačně-technické zabezpečení, protože to je v rukou exekutivy, alespoň v té přípravné části pokud jde o rozpočet.

Martin Pecina, ministr vnitra: Já bych, jestli mohu doplnit a odpovědět na tu otázku, kterou jsme dostal já, jak jsem včera řekl, do tohoto okamžiku byly vynaloženy náklady vyčíslené na 122 600 000 korun. Ty náklady jsou ze tří zdrojů. Ministerstvo vnitra, které má smlouvu se soukromou tiskárnou, která provádí práce v souvislosti s zajištěním voleb. V tomto okamžiku byly vytištěny některé přípravné materiály, částka je asi 28 milionů korun. Ten velký náklad, tedy tisk lístků, velký náklad v objemu stovek milionů, do půl miliardy, tisk a distribuce volebních lístků, ten je očekáván stejně až k datu po 10. září, protože do 10. září je možná úprava volebních lístků a 10. teprve bude Státní volební komise rozhodovat o případném vyloučení některých stran, takže lístky se budou tisknout až po desátém. V tomto okamžiku žádné další náklady nenabíhají. Stejným způsobem jsem byl ubezpečen od kolegů z ministerstva zahraničních věcí, které vyčíslilo náklady pod 600 000 korun a ČSÚ, který vyčíslil náklady ve výši toho zbytku, to znamená zhruba 95 milionů s tím, že některé ty náklady jsou kapitálového charakteru, čili neztratily by se, jedná se o náklady asi 20 milionů korun. Čili do desátého nám žádné další náklady nehrozí, proto pokračovat v přípravě voleb bylo pro nás poměrně snadné rozhodnutí z tohoto pohledu. Po desátém už to rozhodnutí, pokud budeme v podobné situaci, tak snadné nebude. Pokud Ústavní soud nerozhodne, tak budeme v situaci, jestli budeme pokračovat v přípravě voleb a utratíme řádově miliardu korun s tím, že nevíme jak rozhodne nakonec Ústavní soud, jestli volby budou, nebo jestli ukončíme přípravu s tím, že ale nevratně potom volby 9. a 10. října nebude možné zorganizovat, ať Ústavní soud rozhodne jak bude chtít. Čili to rozhodování nás teprve čeká, v tomto okamžiku jsme ho konat nemuseli. Náklady, které by byly ztraceny, ty jsou na úrovni centrální o kterých jsem hovořil, řekněme 100 milionů korun plus 20 milionů kapitálově vydaných, které by se ale dali využít při dalších volbách. Náklady vzniklé na místní či krajské úrovni, to nejsem schopni během jednoho dne vyčíslit, ale jedná se o náklady na školení předsedů volebních komisí, pronájmy různých místností a podobně a rezervace. Neočekáváme, že ty náklady by měly být vyšší než celkově v jednotkách milionů korun v tomto okamžiku, ale vyčíslení je otázka týdnů, nikoliv dnů. Pokud by volby byly v jiném termínu, tak tyto volby, které se teď chystají, tak bychom přípravy ukončili a znovu začali v té 60 denní lhůtě přípravu nových voleb. Čili, v tom okamžiku by to bylo zhruba přes 100 milionů korun, by bylo pravděpodobně zmařeno.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

ČTK: Já jsem se chtěl zeptat na ty dvě varianty, které připravili experti, jsou obě na stejné úrovni co se týče té ústavní konformity po které se teď volá?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je ještě ke zvážení a k debatě a testování té ústavní konformity, to je jedna věc. Ve shodě je to, že je možné použít sněmovního tisku číslo 16, který ve sněmovně leží, to by byl nosič, jak to zařadit na program schůze sněmovny, netřeba aktivovat institut legislativní nouze, shoda je na tom, že to nebude vládní předloha, že si s tím přijde někdo z poslanců a bude žádat o zařazení na program sněmovny. Je shoda na tom, že ten institut zakotvený do ústavního zákona by měl být trvalý, nebyla by to změna na jedno volební období a pak se to rozjíždí ve variantách, jak dospět k termínu. Buď se vrátit na 9.-10. říjny, což může být poněkud obtížnější z hlediska napadnutelnosti, pak je druhá možnost, vyhlásit podle nového ústavního zákona volby v nejkratších volných termínech a to nám spěje k šestému či sedmému listopadu, to je na dohodě reprezentantů politických stran, protože jejich preference termínů nemusí být stejné a musí hledat cestu k dohodě, protože včera ta jednání spěla k tomu, že v tomto smyslu s ohledem na potřeby a stabilitu této země je potřebná. Je to v tomto smyslu na nich. Předlohy jsou právně vycizelované, připravené.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, dámy a pánové, další dotaz? Ještě jednou Česká televize.

Česká televize: Já bych se přeci jenom zeptal k tomu projednávání, říkáte, že nebude potřeba té legislativní nouze. Vzhledem k tomu, že součástí toho řešení je i novelizace volebního zákona, nikoli jen Ústavy, to by se udělalo jak? Tam by byla legislativní nouze nebo přílepek k novele ústavy?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Není třeba novelizace volebního zákona, bude se volit v souladu se současným volebním zákonem, to není ve hře. Ve hře je najít dobrou, ústavně konformní cestu s možností institutu zkrácení volebního období, aby to nebylo jen na jedno volební období, ale bude to o vyhlášení voleb v termínech, které v ústavněprávním pořádku známe, to je vše. Není třeba legislativní nouze.

ČTK: Já se ještě vrátím k tomu rozpočtu, za předpokladu, že by volby byly v listopadu, jak vláda naloží s tím balíkem, rozpočet návrhy okolo? Mění se na tom něco?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: O tom budeme, to je nová situace, budeme jednat 9. ve večerních hodinách.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Česká televize má ještě nějaké pochybnosti?

Česká televize: Otázku, protože podle těch informací, které máme k dispozici je součástí toho řešení novelizace volebního zákona, aby se podařilo dodržet lhůtu pro vypsání voleb, kdyby se vypisovaly nové, tedy ten listopadový termín, tam musí být lhůta 45 dnů, která se má dostat do volebního zákona a tam kde je teď 90 či 60, ale pro samorozpuštění sněmovny se má zakotvit lhůta 45 dnů. Jak to bude vypadat?

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Tady bych vás odkázal na předkladatele příslušných legislativních návrhů. Tato vláda jím není. Děkuji. Pokud už nejsou dotazy, rozhlížím se, nevidím zvedlou ruku, pak vám děkuji za to, že jste přišli, znovu opakuji, vláda v čele s Janem Fischerem se tu opět sejde 9.9. večer, tématem bude…

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Zpět, zpět, sedmého.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Samozřejmě.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Sedmého bez Fischera, protože já jsem na jaksi druhé části zahraniční cesty, kterou jsme tu první část s ohledem na události v republice zrušil, teď není důvod nepokračovat. Hongkong, Filipíny, pracovní návštěva, druhá je oficiální návštěva, vracím se v úterý brzy ráno, tedy zúčastním se přípravných debat o programu schůze sněmovny jako takové. Vláda bude 7. v normální termínu, bude jí řídit pan vicepremiér Kohout.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji vám.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném zasedání vlády, 3. září 2009

Související zprávy