Tiskové konference

6. 11. 2019 14:26

Tisková konference po národní konferenci Zaostřeno na on-line 2019

Jan Cibulka, vládní rada Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci k Národní konferenci hazardního hraní, kterou pořádá Úřad vlády ve spolupráci s Ministerstvem financí. Dovolte mi přivítat účastníky dnešní tiskové konference, kterými jsou ministryně financí paní Alena Schillerová, národní protidrogová koordinátorka paní Jarmila Vedralová a předseda sdružení pacientů, u kterých byla diagnostikována závislost Recovery pan František Trantina. Nyní poprosím o úvodní slovo paní ministryni.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme se opakovaně sešli po roce na konferenci k hazardu, které se účastní nejen zástupci Ministerstva financí, ale i zástupci Úřadu vlády, paní vládní koordinátorka pro závislosti, zástupci odborné veřejnosti, zástupci Celní správy, neziskového sektoru, municipalit i odborníků z této oblasti. Je opakovaně velice silně zastoupena a myslím si, že má svůj velký význam.

Já jsem dnes prezentoval období od roku zhruba 2017, kdy nám vstoupil v účinnost, v roce 2016 byl prosazen, nový zákon, naprosto revoluční zákon o hazardu z dílny Ministerstva financí, včetně zákona o dani z hazardu, a troufám si říci a říkám to opakovaně, že jsme díky této regulaci, která neexistovala – tady byla regulace z devadesátých let, naprosto nevyhovující – a já si troufám říci, že díky této revoluční regulaci jsme přestali být casinem v srdci Evropy.

Stačí si porovnat jen čísla a já jsem je dnes prezentovala. Podívám se přesně. Od roku 2012 klesl počet automatů na našem území ze 74 502 na současných 36 471. V roce 2012 jsme tu měli 7 542 heren a casin, teď jich zbývá 1 276, to znamená, že to je téměř pětina. Díky novým kompetencím, které jsme dali Celní správě, došlo k tomu, že Celní správa velmi účinně potírá oblast nelegálního hazardu. Potírá právě a zavírá herny, které tu existují bez povolení, nelegálně, případně sbírá, když to řeknu a použiji tento lidový výraz, sbírá různé automaty po hospodách, které tam dnes fungují, kvízomaty například, fungují bez nějakého reálného právního základu.

Troufnu si říci a opakovaně jsem to prezentovala na tiskové konferenci na jaře, kterou jsme symbolicky dělali v bohnické psychiatrické léčebně i s odborníky na závislosti, troufnu si říci, že máme dnes celou řadu měst, a zaznělo to i na dnešní konferenci, kde už vůbec nemáme žádné hazardní provozovny. Přestože Ministerstvo financí při svém povolování plně respektuje názor Ústavního soudu a respektuje vyhlášky jednotlivých municipalit, jednotlivých měst a obcí, tak máme místa – já jsem citovala Prahu 2 a vystoupila tam paní místostarostka Prahy 12 – kde vůbec žádná zařízení tohoto typu už nemáme.

Každopádně my jsme zavedli regulaci, že nemohou být tyto herny, tato zařízení v blízkosti škol, a já jsem promítala na jaře na tiskové konferenci v Bohnicích záběry Celní správy z celé řady měst, kdy v centrech jsme právě měli casina, měli jsme hazardní herny a dnes tam máme místo toho různé třeba knihovny, provozovny, prostě věci sloužící občanům těchto měst.

Samozřejmě, že se nemůžeme jen utěšovat tím, co jsme zavedli a co jsme dokázali, musíme hledět dál a já jsem prezentovala, že se posouváme konečně velmi významně ve zřízení registru vyloučených osob. Připravili jsme a notifikovali jsme příslušné předpisy a vyhlášky a na přelomu roku teď 2019/2020, což už je za pár, vlastně zveřejníme technickou dokumentaci a po Novém roce spustíme testování tak, abychom tento registr měli funkční v polovině roku 2020.

Zavádíme tam celou řadu opatření, že v registru, kromě toho, že sám hráč se může sám označit v tomto registru, aby byl vyloučen, a pokud se takto požádá o vyloučení, kdyby to znovu chtěl ve slabé chvilce vzít zase zpět, tak to může až za rok. To je také velmi významná úprava. Pak samozřejmě do registru budou zařazeny osoby, které pobírají dávky v hmotné nouzi, osoby, které jsou v exekuci – tam spolupracujeme s Ministerstvem spravedlnosti.

Takže to jsou velice významné kroky, které dotahujeme a kam jsme se posunuli dál tak, aby vlastně došlo k tomu, že tyto osoby budou vylučovány, budou v tomto registru, bude jim bráněno reálně vlastně v tom, aby mohly zejména stahovat do tohoto marasmu závislosti i své rodiny, které se ocitají v těchto situacích zcela a naprosto nevinně. Což bylo i jedno z témat, které otevřeli řečníci na dnešní konferenci.

Také jsem upozornila na to, že jsme velmi účinně postoupili v on-line prostředí. To už je plně v gesci Ministerstva financí. Povolování on-line prostředí. Víte, že nebyla žádná regulace v předcházejícím období. Ale také samozřejmě i v bránění nelegálního provozování nelegálních her, které se stávají na sociálních sítích velkým fenoménem. My jsme k dnešnímu dni zablokovali více než 121 webových stránek a týká se to asi 13 provozovatelů, protože oni samozřejmě velice často používají tzv. zrcadlení. To znamená: Zablokujete jim jedni stránku a oni si vytvoří další a další a neustále je potřeba postupovat důsledně.

Ale co je důležité – celá řada z nich odešla z toho internetového prostředí právě poté, co jsme buď nevydali povolení, nebo začali provádět tyto blokace. Dohodli jsme se, že i tuto oblast převezme Celní správa. Já jsem promítala i velmi zajímavou mapku na konferenci, kde všude v rámci České republiky zasahovala už Celní správa, a byla poseta červenými body míst, kde skutečně Celní správa realizovala své nově nabyté kompetence touto právní úpravou.

Také jsem upozornila na zcela nový fenomén na sociálních sítích a varovala jsem před ním. On má takový název – dipování. Je to věc, která se týká… Nabízí se na sociální síti nějaké zboží, začalo to třeba nabídkou svetru nebo nějakého ošacení, dnes už se takto nabízí třeba i dovolené, a místo peněz si vlastně kupují lidé losy a je prováděno slosování a případný výherce potom obdrží ten předmět, tu danou věc, ten předmět nebo tu službu, která je nabízena.

Velice zranitelnou skupinou, která bývá vtahována do tohoto systému dipování, bývají například ženy na mateřské. Já jsem varovala před tím, že se jedná, že to má zcela znaky nepovoleného hazardu, a dokonce to může naplnit i znaky trestně-právní činnosti, to znamená, spolupracuje se na tom i s policií. Hrozí tam jednak vysoká sankce, fyzickým osobám až jeden milion, právnickým osobám až padesát milionů, a samozřejmě, může to naplnit i znaky trestně-právní, to znamená, může se člověk dostat do kolize se zákonem i v této oblasti. Takže jsem varovala před tímto novým fenoménem, který se na sociálních sítích objevil.

Děkuji vám za pozornost.

Jan Cibulka, vládní rada Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky: Děkuji paní ministryni. Nyní bych rád poprosil o slovo paní Vedralovou.

Jarmila Vedralová, národní protidrogová koordinátorka: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, já si dovolím navázat na paní ministryni. Jak už bylo sděleno, v hazardu se posouváme velmi razantně dál. Pokud si uvědomíme, že teprve v roce 2015 byla oblast hazardu vzata do protidrogové politiky nebo do strategie protidrogové politiky, v roce 2017 byl přijat zákon, který má dopady takové, jaké má – postupně se snižuje vlastně dostupnost hazardního hraní, hazardu jako takového. Já bych za to velmi ráda poděkovala Ministerstvu financí a Celní správě, která vykonává výbornou práci v této oblasti.

Naše konference, která je opět, jak už bylo také uvedeno, každoroční, přináší jednak zhodnocení, co se povedlo, co ještě potřebujeme dále posunout v této oblasti, ale zároveň otevírá i novou oblast v on-line prostředí, v nových technologiích, protože v květnu tohoto roku přijala vláda Národní strategii protidrogové politiky a novou specifickou oblastí jsou právě závislosti na nových technologiích, on-line prostředí, u mladých u dětí. To jsou takzvaně ty mobily, tablety, počítače, hraní her a podobně.

My jsme tuto oblast zařadili už nově i do sběru dat tak, abychom si zmonitorovali, o jakém problému se vlastně bavíme, kam jsme se dostali, co je potřeba pro toto udělat. Celý jeden blok je věnován této oblasti. Výměna klinických zkušeností, jak k tomuto závislostnímu chování vůbec přistupovat u dětí. A došli jsme k závěru, že čtyři procenta jedenácti až devatenáctiletých de facto jsou ohrožena vznikem této nové závislosti. Až jedna třetina právě ohrožených jedenácti až devatenáctiletých tráví až čtyři hodiny na sociálních sítích, dvacet procent dětí denně hraje počítačové hry.

Právě tuto oblast jsme zařadili i z toho důvodu, že se nám už objevují klienti, dětští klienti v našich dětských adiktologických ordinacích a skutečně jsou tam i případy, kdy ty děti tráví až osm hodin denně u počítače. S tím souvisí samozřejmě další změny v jejich chování včetně vzniku depresí, úzkostných stavů a podobně. Takže my vnímáme i tuto oblast za velmi důležitou a práce na tom zavádění krátkých intervencí, jak s tím pracovat.

Jsme si plně vědomi toho, že nové technologie nevyřadíme. Ještě v tom je ta oblast specifická, že nové technologie nemůžeme vyřadit ze svého běžného života. Je to součást komunikace, součást naší práce a podobně. Nicméně budeme skutečně muset najít vyváženost jejich užívání.

Takže já jsem chtěla upozornit právě i na tuto oblast, které se věnuje nově konference. Opravdu je dnes velmi otvíráme, pozvali jsme i zahraniční hosty a budeme konzultovat i jejich zkušenosti v této oblasti.

Jan Cibulka, vládní rada Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky: Děkuji. Následuje poslední řečník, poprosím pana Trantinu.

František Trantina, adiktolog, předseda sdružení pacientů Recovery: Dobrý den přeji. Žijeme v době, která je extrémně zaměřena na výkon. A díky tomu, že ta doba je zaměřena na výkon, tak je vysoká produktivita a žijeme v době relativního blahobytu.

Ale část populace není v takové pohodě a není v takovém blahobytu a hazardní průmysl jim nabízí něco úžasného. Oni jim nabízejí šanci na výhru. Oni jim říkají: Ty toho můžeš dosáhnout rychle a bezpracně. A druhou věc, kterou jim nabízí: Že u toho hazardního hraní, když se do toho člověk ponoří, tak zapomene na problémy, které v tom světě má, které má v životě.

A existují skupiny obyvatel, které mají nějakou dispozici k tomu stát se závislými, a je úkolem státu, aby ty osoby chránil. A já jsem hrozně rád, že se něco pohnulo v České republice. Pohnulo se to přijetím nového zákona o hazardních hrách, který nahradil zákon o loteriích, který si v podstatě prolobboval  hazardní průmysl a udržoval si ho v takovém módu, aby z toho měl co největší profit. Jsem rád, že se něco děje.

Naše pacientské sdružení Recovery se snaží destigmatizovat osoby, které propadly závislosti. Aby se nebály. Aby řekly: Mám problém, nedokážu to řešit, vyhledaly obornou pomoc. A je úžasné, že nás v tom stát podporuje.

To je asi tak všechno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po národní konferenci Zaostřeno na on-line 2019, 5. listopadu 2019

Související zprávy