Tiskové konference

25. 7. 2007 16:50

Tisková konference po zasedání vlády ČR 25.7.2007

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády, vítám zde členy vlády, předsedu vlády pana Mirka Topolánka, místopředsedu vlády a ministra pro evropské záležitosti pana Alexandra Vondru, ministra zemědělství pana Petra Gandaloviče a prvního náměstka ministryně obrany pana Martina Bartáka. Panu předsedovi vlády nyní předávám slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vás vítám na tiskové konferenci po posledním zasedání vlády před vládními prázdninami. Ještě předtím, než okomentuji dnešní jednání vlády, tak mi dovolte, aniž bych dopis musel číst, vás informovat o tom, že jsme nabídli pomoc předsedovi vlády Britského království Gordonu Brownovi, protože naše zkušenosti s přírodními katastrofami typu, který dnes prožívají občané ve Velké Británii, jsou poměrně vysoké. Můžeme poskytnout nejenom tyto zkušenosti, ale také velkokapacitní čerpadla, vysoušeče a experty, které oni, případně, mohou potřebovat, jak s řešením povodní, tak s tou postpovodňovou obnovou, protože si myslíme, že v tomto směru máme co nabídnout. To je možná do úvodu. Ještě jedna informace do úvodu, pokud by na ni nepřišel dotaz. 27. července, po návratu prvního místopředsedy vlády Jiřího Čunka, odletí vládní speciál do Bruselu, kde bude předáno české straně rozhodnutí Evropské komise o přijetí Národního strategického referenčního rámce, na který poměrně toužebně čekáme. To, samozřejmě, umožní daleko rychlejší vyjednávání operačních programů a možnost čerpání strukturálních fondů EU. Nyní k vládě – my jsme zařadili celou řadu bodů nad rámec toho projednávání daného předem. Projednávali jsme nad rámec financování Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci. Nakonec tento materiál bez problémů prošel, projednávali jsme také dokumentaci související s refinancováním skupiny Sklo a porcelán, projednávali jsme celou řadu dokumentů. Mám pocit, že dohromady celkem šest předložených NKÚ, panem prezidentem Dohnalem a reakce jednotlivých správců kapitol po kontrolách a nálezech. A podle, řekl bych, dobré zkušenosti této vlády tentokrát většina těch opatření, která byla provedena ještě v průběhu kontrol, a která byla navržena i v usneseních, byla NKÚ akceptována. Projednali jsme, a to nechám Petrovi Gandalovičovi, bod, který se týká spotřeby mléka, projednali jsme jeden bod, který se týká mé agendy jako předsedy Rady pro protidrogovou politiku, a to je akční plán realizace Národní strategie. Projednali jsme také Výroční zprávu o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů včetně statutu. Bezproblémově, nakonec po, řekl bych, dohodě ministra průmyslu a obchodu a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Projednali jsme závažný dokument, který se týká dlouhodobé priority této vlády, a to je sjednotit a lépe cílit rozvojovou a humanitární pomoc. Projednali jsme materiál o zahraniční rozvojové spolupráci a střednědobý výhled jejího financování, kde ta tendence je, samozřejmě, sjednotit pohled na rozvojovou a humanitární pomoc, podrobit ji jednomu centrálnímu režimu a nakonec převést do agentury, což je krok číslo tři, jako krok následující. Projednali jsme hlavní zásady restrukturalizace akciové společnosti České dráhy, která bude v následujících měsících provázet jednání této vlády, projednali jsme celou řadu drobných materiálů týkajících se financování, týkajících se také, což je velmi závažné, souhlasem vlády s účastí na vyrovnání s bývalou společností Philips Hranice Multidisplay. A tady oznamuji, že jenom v oblasti rekvalifikací poskytovaných z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí, ČR díky skvělému hospodaření minulých vlád přišla o 800 milionů Kč. Vyrovnání je jedna z mála šancí, jak případně část těch peněz zachránit. To nemluvíme o investičních pobídkách, které skončily podobně, hovořím pouze o rekvalifikačních programech v objemu 800 milionů Kč, o které jsme fakticky přišli. Projednali jsme také jmenování zmocněnce vlády pro Ústav pro studium totalitních režimů nebo dříve nazvaný Ústav paměti národa, kterým se stane pan doktor Žáček. Myslím si, že to z těch materiálů, o kterých jsem chtěl hovořit, je to většina a Petr Gandalovič, to je mléko a digitalizace katastru, Alexandr Vondra vás bude informovat o jednání, které probíhalo před zasedáním vlády, a to je jednání vládního Výboru pro EU, a Martina Bartáka, jako náměstka jsem si vzal kvůli materiálům, které jsou v bodech bez rozpravy, na které by případně mohl být dotaz.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji a předávám slovo vicepremiérovi Alexandru Vondrovi.

Alexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské záležitosti: Dobrý den. Před jednáním vlády se sešel tak, jak již bývá tradicí zhruba jednou za pět až šest týdnů, vládní Výbor pro EU. Schválil dva materiály, jednak koncepci komunikace a prezentace předsednictví ČR v Radě EU. Je to takový jakýsi celkový rámeček způsobu spolupráce a koordinace právě ve věcech komunikace předsednictví. Vytváříme kulatý stůl komunikace, kde budou působit jednotliví tiskoví mluvčí resortů, a popřípadě dalších institucí. Také jsme diskutovali, včera jsem to tady oznámil, vyhlášení soutěže na logo předsednictví, které bude probíhat v několika stupních. My to chápeme jako otevřené, budeme oslovovat různé studenty v uměleckých školách apod. s tím, že pak komise vybere asi pět nejlepších návrhů a ty pak ještě projdou různými kritérii a hodnoceními a nakonec předseda vlády, počítáme tak na přelomu roku letošního a příštího, vybere ten správný návrh. Bohužel, v souladu s pravidly hry, jak jsme říkali, vás nebudeme moci informovat nebo ukázat to logo kolem Vánoc, ale až zhruba měsíc před zahájením předsednictví. Druhý materiál – Vyhodnocení koordinační činnosti a dosavadních příprav na předsednictví – tam jsme se tentokrát soustředili zejména na program toho vlastního předsednictví a shoda je v tom, že půjdeme, je to, samozřejmě, ještě věcí jednání s Evropskou radou, ale česká strana má představu, že během toho předsednictví by se na území ČR konalo celkem 11 neformálních ministerských rad v jednotlivých formacích. A shoda je také v tom, že se přikloníme k tomu, řekněme, tradičnějšímu modelu, tzn. že využijeme té příležitosti a uspořádáme většinu těchto ministerských rad mimo hlavní město. Komunikujeme v této věci s asociací hejtmanů a se starosty některých měst, která mají o toto zájem. Je, samozřejmě, předčasné tady uvádět ty jednotlivé lokality, ale každopádně to bude rozptýleno rovnoměrně po celém území ČR, od západu na východ, od severu na jih. A slibujeme si také od toho, že bude moci zažít to předsednictví celá země, nikoli tady ten úzký establishment v hlavním městě. Kromě toho dostali členové výboru také informaci o dvou žalobách, které byly podány. Jedna je na neplatnost rozhodnutí komise ve věci přidělování emisních povolenek a druhá ve věci nadlimitních zemědělských zásob, čili obě žaloby byly podány. O tom již rozhodovala vláda v minulosti, akorát nebyly ještě v té době formálně podány. Toť, řekněme, stručná informace z výboru. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, slovo má ministr zemědělství pan Petr Gandalovič.

Petr Gandalovič, ministr zemědělství: Dobrý den. Já bych vás chtěl informovat, že dnes vláda schválila nařízení vlády, kterým se prodlužuje program mléko do škol. V tom programu akcentujeme moderní způsob distribuce, tzn. na rozdíl od toho, že to dříve vydával buď školník nebo vyučující, tak teď je tam zvýhodněna sazba pro ty distribuční automaty. Doufáme, že v našich školách bude daleko více automatů s mléčnými výrobky, než tomu je dodnes a převažují tam různé coca-coly apod. Musím dále říci, že je to program, který provozují všechny země EU kromě snad asi tří – Malty, Kypru a ještě jedné. My se na to díváme poměrně kriticky, protože to je určitý program, který neobsahuje ten sociální aspekt, tzn. není tam to kritérium, že by tam ten program byl dostupný pouze sociálně potřebným. Nicméně, jsme přesvědčeni, že jsou důvody, aby ten program pokračoval dál. A především znovu opakuji, ten moderní distribuční systém zajišťuje, že tam budou produkty, nejenom to krabicové mléko, které asi není úplně oblíbené, ale budou tam chlazené jogurty apod. Druhý bod, který jsem předkládal vládě, je změna systému poplatků v katastrálním úřadu. Jak jistě víte, vláda si vytkla za cíl urychlení digitalizace katastru, což je významný krok především k urychlení práce katastrálního úřadu a ke zkrácení lhůt pro zápisy a podávání výpisů z katastru. Samozřejmě, toto je spojeno s určitými náklady a my jsme se rozhodli, že část těchto nákladů ponesou sami žadatelé. Bude to v podstatě restrukturací toho dosavadního poplatku, tzn. zatímco dnes byl stejný administrativní poplatek za zápis jedné nemovitosti a širokého souboru nemovitostí, tak teď se ten poplatek bude platit za všechny nemovitosti, o jejichž zápis se žádá. Předpokládáme, že zrychlení zápisu do katastru a vůbec zlepšení práce katastrálního úřadu je daleko vítané a žádané těmi, kdo s katastrálním úřadem přijdou do styku, než to vlastní zvýšení poplatků u těch, kdo požadují zapsání většího souboru nemovitostí. Poslední věc, kterou chci oznámit, je to, že vláda schválila Operační program rybářství, který by měl do našeho rybářství v budoucích sedmi letech přinést řádově 150 milionů Kč ročně a měl by uvést tuto naši tradiční zemědělskou disciplínu na podstatně lepší ekonomickou i ekologickou úroveň. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministru zemědělství a nyní má slovo první náměstek ministryně obrany pan Martin Barták.

Martin Barták, 1. náměstek ministryně obrany: Já bych vás rád informoval, že vláda schválila návrh na sjednání dohody mezi ČR a vládou USA o finanční pomoci při likvidaci přenosných protiraketových kompletů. Je důležitá zejména proto, že je obava, v případě nelikvidace, z šíření tohoto materiálu do třetích zemí, které nezajišťují tu potřebnou bezpečnost a tento arzenál představuje výrazné riziko a nebezpečí pro civilní leteckou dopravu. Ta finanční pomoc americké strany je ve výši 600 tisíc amerických dolarů a plně pokryje náklady na likvidaci všech těchto nadbytečných kompletů, které se skládají z 1359 střel a 658 odpalovacích zařízení. Ten typ je Strela - 2M a, samozřejmě, díky tomu bude i výrazná finanční úspora v našem rozpočtu, protože nebudeme muset spotřebovat naše prostředky určené pro likvidaci nepotřebné munice tohoto typu. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy, prosím.

Martina Kuzdasová, televize Nova: Já bych se vás, pane premiére, chtěla zeptat na tu protidrogovou politiku, na ten akční plán. S jakými financemi se počítá?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: My jsme finanční plán v této oblasti dnes neschválili a přeložili jsme ho na příští schůzi vlády, tzn. na 13. srpna.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Helena Šulcová, televize Prima: Dobrý den. Pane premiére, já jsem se chtěla zeptat, jestli v době vládních prázdnin se plánuje nějaké koaliční jednání před schvalováním reformy veřejných financí. A jak hodnotíte návrhy expertní skupiny ODS, jestli je budete hájit na tom jednání?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Pokud vím, tak to jednání expertní skupiny se může sejít nejdříve v pondělí, to je myslím, 13. srpna. Já, samozřejmě, budu hovořit s celou řadou lidí, jednotlivců. Koaliční jednání proběhne až v pondělí, není v této chvíli důvod pro to, aby probíhalo dříve. To jednání expertní skupiny připravilo vlastně dva alternativní návrhy, které budeme chtít konzultovat. Bude dostatek času ještě předtím, než budou případně podány pozměňovací návrhy nebo komplexní pozměňovací návrh, abychom během pondělka a úterka tyto návrhy projednali i v koaliční trojce, devítce, případně stovce.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Jan Hreňo, ČT: Já se chci zeptat, v listopadu, by se měly České dráhy rozdělit na osobní a nákladní dopravu. Chci se zeptat, jestli to skutečně bude v listopadu, a jestli už existuje nějaká představa, jak se potom bude dotovat ta ztrátová osobní doprava?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já mám pocit, že to nebude v listopadu. V listopadu má být předložen harmonogram dalších kroků. Já tady ten materiál nemám, takže si ho najděte, tam je to všechno popsáno. Usnesení dopadlo trochu jinak, než je v tom materiálu napsáno. K tomu rozdělení na oddělení dceřinných společností dojde v dubnu příštího roku, jestli se nepletu. Ten krok je dlouhodobě připravovaný. V této chvíli souvisí s krokem vytvoření tzv. mrtvé cesty, kdy vydělení carga je logickým krokem a to, že dnes je naprosto neprůhledné, už ani ne křížové financování, ale vzájemné dotace jak osobní přepravy, tak toho tranzitu carga, tzn. nákladní přepravy, je evidentní. V této chvíli si vláda slibuje před dalšími kroky od tohoto kroku to, že se nákladově vyčistí oba typy přepravy. Pod železniční dopravní cestu bude začleněna jak osobní, tak regionální přeprava, a budeme konečně vědět, kolik nás stojí, protože ji stejně dotujeme a dnes nevíme, jestli ji dotujeme dostatečně nebo nedostatečně. To, že ty kroky mohou následovat, je evidentní. V této chvíli jde o krok první, přípravný a bude znamenat vyčistění nákladů jak nákladní, tak osobní přepravy.

Jan Hreňo, ČT: Máte představu, teď je to neprůhledné, křížově se financuje osobní a nákladní doprava.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ony se financují navzájem, protože někdy jsou náklady na drážní těleso, případně nádraží, účtovány z osobní přepravy. Tím pádem, jakoby nákladní přeprava je dotována z osobní přepravy, naopak, křížově dotována je osobní přeprava z nákladní, z hlediska výnosů. Tzn. dnes nikdo neví a není schopen to natolik zprůhlednit. Ten přípravný krok povede ke zprůhlednění financování a případných ztrát z provozování jednotlivých typů přepravy. A další následné kroky potom budou pokračovat.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, pan Takáč, Česká televize.

Daniel Takáč, ČT: Dobrý den. Pane premiére, já bych chtěl poprosit o dvě věci. Jedna se týká záležitosti, zda se někdy uvažovalo a vyjednávalo o odpuštění libyjského dluhu výměnou za propuštění oněch bulharských zdravotníků, a jaký je vůbec stav ve vyjednávání o splacení libyjského dluhu vůči ČR. To by byla první věc. A druhou věc poprosím. Ministerstvo školství trvalo na tom, aby se předsedkyní organizačního výboru Mistrovství světa v lyžování v Liberci v roce 2009 stala paní Neumannová, jinak, že nedá dotační peníze, které s tímto mistrovství souvisí. Bude se tím vláda nějak zabývat? Není to problém? Nehrozí mezinárodní ostuda?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Obě ty věci zavánějí trochu bulvárem, takže musím říci, že my jsme nikdy nevyjednávali o finančním odškodnění za propuštění bulharských zdravotních sester. To vzniklo zřejmě z nepřesného překladu nepřesného pojetí francouzského listu Le Figaro. A odpuštění dluhu už vůbec ne. To vylučuji, to je první věc. O libyjském dluhu vám něco řekne Alexandr Vondra, ale v této věci neexistují žádné indicie, že by se ty věci pohnuly dopředu. Co se týká té druhé záležitosti, a to je mistrovství světa. Já jsem vás informoval o tom, že byl schválen materiál, který přesně a strukturovaně rozděluje 700 milionů Kč, které jsme již dříve schválili a byl to návrh ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v jednotlivých letech a na jednotlivé tituly. To, že vláda, nejenom ministerstva, ale vláda, chce mít daleko větší dohled nad čerpáním těchto prostředků a chce zamezit nejrůznějším spekulacím, které mistrovství světa v Liberci provázely a doufám, že již provázet nebudou, tak to, že ministerstvo školství má tento požadavek, já jen podporuji, protože chceme mít dohled nad čerpáním finančních prostředků, nad tím, ať toto mistrovství světa není záležitostí pouze lokální nebo regionální, protože, samozřejmě, celostátním významem i datem konání, což je v prvním pololetí 2009, v době konání našeho předsednictví. Jenom podotýkám, že to je zhruba po 40-ti letech první akce tohoto typu na česko-slovenském území. Ta poslední akce bylo mistrovství světa ve Vysokých Tatrách. V tomto smyslu je naše starost a naše požadavky zcela oprávněné.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Další dotaz.

Jan Šindelář, ČTK: Já bych měl jen doplnění k těm Českým drahám. Znamená to, že se oddělí vedle nákladní dopravy i osobní doprava do dceřinné společnosti k tomu dubnu? A druhá otázka by byla k těm bodům, které nebyly na programu, jestli vláda se dnes také dotkla smlouvy s Kapschem a třetího dodatku?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vláda se žádných dodatků, o kterých neví, nedotkla. Asi jste informován lépe než vláda. Osobní přeprava regionální se, jak už jsem řekl, dostane pod SŽD a.s., tzn. bude převedena pod železniční dopravní cestu. Zavolejte si Aleši Řebíčkovi nebo si přečtěte ten materiál, to bude možná jistější.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Další dotaz.

Petr Janiš, Právo: Já jsem se chtěl zeptat, jestli jsem správně pochopil, pane premiére, odpověď na tu reformu. Vy jste řekl, že budou pozměňovací návrhy nebo komplexní pozměňovací návrh, takže, není jisté, že vznikne ten jeden ucelený pozměňovací návrh, jestli je to správně. A pak by byla druhá otázka, jestli vám pan vicepremiér Bursík řekl, kam jede na dovolenou a jestli tady můžete říci, kde je?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Na tru první otázku já neumím odpovědět, protože jsem pouze jeden ze stovky oněch poslanců, nebo v případě dohody s panem poslancem Melčákem a Pohankou z té stodvojky, a já vůbec netuším, kam bude nakonec to jednání směřovat, jestli to budou pouze drobné pozměňovací návrhy nebo nějaký zásadnější, komplexní. Já bych, samozřejmě, plédoval, a budu to prosazovat, pro jeden komplexní pozměňovací návrh, na kterém se shodne všech 102 poslanců. To by bylo ideální. V tomto smyslu já nepředjímám ten další vývoj a bude na to dost času. Co se týká pana místopředsedy Bursíka, tak stejně jako rok před plánovanou cestou Pavla Béma, jsem byl informován o plánované cestě Pavla Béma, tak jsem byl dopředu informován o plánované cestě Martina Bursíka.

Petr Janiš, Právo: A kde je?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak to přesně nevím.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkujeme. Další dotaz.

Adéla Kovalčíková, Hospodářské noviny: Já se chci zeptat na výuku češtiny pro cizince usilující o trvalý pobyt. Zajímalo by mě, jestli padla nějaká nová rozhodnutí, případně hlavně otázka financování tohoto programu. Poslední otázka, jestli si nemyslíte, že to odradí cizince od pobytu u nás. Přece jenom přispívají na daně, do kasy apod.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já mám pocit, že daleko víc cizinců, kteří tady pracují, nepřispívají vůbec na nic, protože podíl ilegálů na našem pracovním trhu je minimálně stejný jako legálů. To jenom na dovysvětlení k té poslední části otázky. My jsme ten materiál přeložili, myslím, že až na konec srpna. Neshodli jsme se v celé řadě věcí, chceme společně s ministrem vnitra, ministrem spravedlnosti a s ministryní školství připravit komplexnější materiál, který bude řešit i plánovanou zelenou kartu jako pracovní povolení, povolení k pobytu, příp. získání občanství z hlediska potřebných legislativních změn, nároků na ty jednotlivé stupně pobytu na českém území. Neshodli jsme se ani v případě financování, kdy ministerstvo připravilo pouze dvě varianty. Jedna bezplatná, jedna naopak plně hrazená cizincem. Shodujeme se na kombinovaném modelu, neshodujeme se dokonce ani v nutnosti certifikovat ty, kteří budou tu příslušnou výuku poskytovat, protože nám připadá dostatečné certifikovat ty ústavy, školy, které by prováděly onu zkoušku, pokud by byla potřebná. Můj osobní názor, pokud ho chcete znát, protože vláda se na ničem neusnesla, je, že se opravdu velmi citlivě musíme zabývat tím, koho vlastně na českém území chceme. Pro mě jsou to legální zaměstnanci, kteří potřebují pracovní povolení, nikoli povolení k trvalému pobytu nebo občanství, a v tomto smyslu je zelená karta pro mě prioritou a není to zkouška z českého jazyka pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt, protože to neznamená, že češtinu potřebují a vůbec to neznamená, že tady chtějí pracovat. To znamená, neshodli jsme se na filozofii toho návrhu, budeme ho dopracovávat. Shodujeme se na tom, že pokud by to mělo být financováno, tak kombinovaně s tím, že by stát mohl přispívat na vlastní zkoušku, jako certifikát pro udělení povolení k trvalému pobytu s tím, že by způsob výuky, garance té výuky, typ té výuky, byl ponechán na tom cizinci. Ale myslím si, že ten materiál je natolik živý, že cokoli k tomu říkat dalšího je zbytečné. My o tom budeme dále jednat.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Další dotaz.

David Mařík, ČTK: Já bych měl ještě dotaz na body č. 11 a 23. To je na změnu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení a prodej vybraných cenných papírů z ČKA?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To se stáhlo, ten materiál jsme přeložili. Za prvé z důvodu neúčasti 1. místopředsedy Jiřího Čunka. Kdybych měl říct, u mě osobně z důvodu určité nechuti tento materiál v této podobě takto projednávat.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě jednou pan Takáč.

Daniel Takáč, ČT: Já bych se přece jen vrátil ke koaličnímu jednání o reformách, už jste o něm tady částečně mluvil. Přesto bych se zeptal, až se koalice nějak dohodne, které případně pozměňovací návrhy připustí nebo nepřipustí? Budete nějak zavazovat koaliční poslance, aby další pozměňovací návrhy už nebyly předkládány na plénu Poslanecké sněmovny nebo tomu necháte, lidově řečeno, zcela volný průběh, ať si každý poslanec dělá co chce se svými pozměňovacími návrhy? Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Pokud bychom se shodli na jednom komplexním pozměňovacím návrhu, tak nevím, jestli někoho můžeme zavazovat, ale můžeme to doporučovat. Mimo jiné také proto, že jakýkoliv jiný pozměňovací návrh by zcela evidentně neměl šanci na to, aby prošel. Takže bych to pokládal za trochu marnou práci a nebo možná nějakou spekulaci, že by mohl tento návrh projít opozicí, což je ještě horší. Já pevně věřím, že ten vládní návrh se ukázal, po všech těch jednáních, ať už v expertní skupině nebo jinde, jako nejvyváženější, a že nakonec dojde k minimálním změnám. Pokud dojde ke změnám u daní, tak pořád trvá ten požadavek, aby to bylo fiskálně neutrální, a budeme muset najít buď na straně výdajů nebo na straně příjmů takové úspory nebo takové škrty, aby případné daňové změny nezměnily ten celkový cíl, a to je snížení deficitu veřejných rozpočtů na 3 % tak, jak nám ukládá Evropská komise na posledním zasedání ECOFINU.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě ČTK.

Martin Petříček, ČTK: Já bych měl také krátký dotaz k bodům 28, 29. Tam šlo o převod majetku státu z DIAMA na Ostravu a v tom druhém bodě šlo o 900 milionů Kč pro Hyundai, ale tam myslím, že to byl jen technický převod.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Netuším.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Zjistím a dám vědět. Další dotaz? Už nejsou žádné dotazy. Děkuji a mimořádný tiskový briefing předsedy vlády bude kolem 16. hodiny. Děkujeme.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter