Tiskové konference

29. 10. 2007 12:06

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka ke komunikaci vládních priorit 29.10.2007

Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Dámy a pánové, já vás vítám na tomto krátkém tiskovém briefingu před odjezdem premiéra na návštěvu Plzeňského kraje, kde mimo jiné bude předseda vlády Mirek Topolánek komunikovat s občany projekty vlády a práci, kterou vláda dělá. Nyní tedy předávám slovo Mirku Topolánkovi, který vás stručně seznámí s tím, jak tato komunikace bude probíhat.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vás nebudu seznamovat s tím, jak ta komunikace bude probíhat, spíš vás seznámím s tím, co budeme komunikovat. To si myslím, že je důležitější. Předtím, než představím průzkum, který jsme zadali, který svým způsobem dokumentuje mimo jiné i správnou cestu, není to průzkum, který bychom si nechali udělat na zakázku. Dostanete veškeré podklady k tomu, jakým způsobem byl prováděn, kdo ho prováděl. I detailní rozvrstvení těch odpovědí, protože my se zabýváme v té dnešní prezentaci spíše shrnutím těch výsledků. Tak je třeba říct, že vy jste už byli seznámeni s tím, že Programové prohlášení, které znáte, má zhruba deset základních bloků, které jsou rozděleny zhruba do 190 projektů a programů, které naplňují toto vládní prohlášení. Byli jste seznámeni s tím, že my, nějakým způsobem, poměrně sofistikovaným, sledujeme jak plnění, postupné plnění těchto vládních priorit, ať už resortně nebo nadresortně, jejich průběh, zpoždění, důvody těch zpoždění, objektivní, subjektivní a podobně. Tak, samozřejmě, se dostáváme i k tomu, abychom ty hlavní priority nějakým způsobem prezentovali, aby ta naše činnost byla srozumitelná, protože já nemám pocit, že přesto, že představujeme jednotlivé projekty, uvedu jenom například u ministerstva vnitra projekt „P1000“, tisíc služeben, Czechpoint, Egon, já nevím, situace kolem Schengenu, celá řada dalších. Přeci jenom tomu chybí nějaká ucelená představa a my tu ucelenou představu jsme vtělili, nebo já jsem vtělil, zhruba do pěti základních premiérských priorit. Tak zvané PPP, které, samozřejmě, v sobě obsahují či se snaží nějakým zjednodušeným způsobem vysvětlovat hlavní cíle, které tato vláda koaliční má. Chci zdůraznit, že ty priority nejsou ani prioritami ODS, KDU-ČSL nebo Strany zelených. Jsou to striktně priority koaliční, na což upozorňuji standardně a standardně se úplně nedaří to vysvětlit. I onen slogan změny pro budoucnost ukazuje, o co nám vlastně jde. Já prosím ty priority za sebou. Ta první priorita, ta si myslím, že je jasná. Jsou to zdravé veřejné finance. My jsme jasně dokumentovali. Zdravé veřejné finance, kdy tím hlavní heslem je „Stop dluhům“, nicméně je zcela evidentní, že ty kroky, které jsme doposud udělali, my jsme říkali, že je to první třetina těch změn, že nezabezpečují střednědobě zdravé veřejné finance, že těch kroků musí být uděláno víc a, samozřejmě, při té komunikaci vyplyne i z toho programového prohlášení, které jsme schválili, jakým způsobem a v jakých termínech budou ty jednotlivé kroky prováděny. Týkají se, samozřejmě, v tomto případě změny důchodů, týkají se změny ve zdravotnictví, týkají se změn v sociálním systému. Teprve potom budeme moc říct, že jsme stabilizovali veřejné rozpočty tak, jak jsme si přáli a jak je to obsaženo v Programovém prohlášení. Ta druhá priorita je celkem jasná, ten symbol je také jasný. Je to moderní a efektivní stát. Dalo by se znovu dokladovat na celé řadě podprogramů, podsystémů, podprojektů, které jsou již realizovány, ať je to v rámci justice, projekt podatelna nebo některé další projekty na ministerstvu spravedlnosti, ať to jsou projekty na ministerstvu vnitra, tak faktický zájem je zjednodušit systém státní a veřejné správy. Přiblížit ho, mimo jiné i digitalizací. Do podoby, která naplní ty cíle, které v tomto smyslu moderního a efektivního státu máme. Tím třetím projektem je „Bezpečný občan v bezpečném státě“. Což souvisí s tím, co už jsem uváděl. „Bezpečný občan v bezpečném státě“, což se týká, víceméně, jak vnějších, tak vnitřních opatření, jak na úrovni ministerstva zahraničí, ministerstva obrany, tak samozřejmě na úrovni ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti. Což jsou čtyři resorty, kterých se fakticky týká starost o bezpečí občana, o bezpečí jeho majetku, o bezpečí jak proti vnitřním, tak proti vnějším rizikům a hrozbám. Ta čtvrtá priorita, kterou se zabýváme souvisí s obecným principem odstraňování bariér. To, že to je i logo, hlavní heslo, českého předsednictví není náhoda. Bariéry, samozřejmě, všeho druhu. Od těch pro podnikatele až po ty bariéry pro lidi s určitým handicapem patří do tohoto balíku, který naplňuje celou řadu, nebo by měl být naplněn celou řadou projektů vládního prohlášení. Tou poslední prioritou, které se budu věnovat speciálně, tak je podpora vědy a vzdělanosti. Myslím si, že i ty symboly, ať už si o nich myslíte co chcete, zdůrazňuji, že jsou jednoduché, zdůrazňují tu hlavní myšlenku, která by měla nějakým způsobem odrážet ten hlavní zájem, hlavní symbol, toho bodu. Já už jsem signalizoval, že budu představovat projekt, který přímo naplňuje, nebo by měl naplňovat v mnoha oblastech právě oblast podpory vědy a vzdělanosti. Víceméně, nevím, jestli se dočkám, ale čekám na nového ministra školství mládeže a tělovýchovy, abych případně tento projekt, pokud se mi to podaří, prezentoval s ním. To je hlavních pět symbolů, hlavních pět oblastí, hlavních pět premiérských priorit. Myslím si, že nyní můžeme přejít, vy dostanete všichni tu základní brožuru Změny pro budoucnost, tak abyste věděli, z čeho vycházíme, co je cílem. Nyní k tomu průzkumu, který opravdu potvrdil to, že opravdu záleží na typu otázky, pokud je profesionálně provedený průzkum z hlediska struktury společnosti, ať věkové, vzdělanostní, sociální a podobně. Tento průzkum takto udělán byl a ty podklady dostanete. První otázka, kterou jsme položili občanům, byla otázka, která připadá všem jasná, ale ona úplně jasná není, totiž, jestli občané souhlasí s dlouhodobým zadlužováním země. Já myslím, že celkem přirozeně, občané bez dalších detailů odpovídají, že nesouhlasí s dlouhodobým zadlužováním země. Je to v té oblasti souhlasí nebo spíše souhlasí. Fakticky v tom součtu 90% dotázaných. Druhá otázka, která s tím úzce souvisí, je ta, jestli by vláda měla usilovat o snižování deficitu státního rozpočtu. Na takto položenou otázku odpovídá 85% občanů, že ano či spíše ano. To znamená, v součtu, velmi výraznou podporu zdravým veřejným financím v té obecné podobě. Samozřejmě, když se dostanete do detailů, tak každý si najde ten svůj problém a s tím buď, více méně, nesouhlasí, a nebo vůbec nesouhlasí. Ale v té obecné podobě, jestli má stát fungovat jako dobře fungující organismus, dobře fungující rodina, jestli má fungovat bez velkých deficitů, tak občané odpovídají celkem jednoznačně. Myslím si, že další odpověď na otázku je také zřejmá. Jestli lidem vadí či nevadí, že se někdo veze jako černý pasažér v nějakém systému, že zneužívá nebo nadužívá sociální systém. Tam ta podpora všem opatřením vůči černým pasažérům je výrazná, dramatická, 93 % občanů si myslím, že je třeba postupovat poměrně nesmlouvavě a restriktivně vůči těm, kteří snižují možnost potřebných, ať už jsou sociálně nebo fyzicky nebo mentálně nebo jinak handicapování ve společnosti a ubírají jim tímto možnost kvalitního života. 70 % lidí souhlasí s nutností zastavení zadlužování země, pokud by to zadlužování mělo znamenat ohrožení sociálních jistot. To znamená, že jsou si vědomi toho, že nelze zadlužovat tu zemi do nekonečna a že je třeba udělat některé kroky aniž by byly blíže specifikovány k tomu, aby toto zadlužování skončilo, protože se obávají, celkem oprávněně, že by t mohlo ohrozit sociální jistoty. 75 % lidí, což je dobrá zpráva pro reformátory důchodového systému, souhlasí s nutností zásadních změn. Ta otázka byla, samozřejmě, položena tak, že, jestli souhlasí občané s tím, že bez zásadních změn v důchodovém systému, nebude stát schopen zachovat nynější životní úroveň seniorů a ta otázka je přesná. Ono to opravdu hrozí a na tuto otázku odpovídají občané jednoznačně. To, že se některým z nich nemusí líbit ty změny, to, že se speciálně senioři obávají, že ty změny dopadnou i na dnešní seniory, to už je jenom otázka opravdu dovysvtělení, protože ty změny se stávajících seniorů dotknout nesmí. To je premisa každé důchodové změny, bez rozdílu politické strany a politické orientace. 60 % lidí u nás souhlasí s nutností změny systému zdravotnictví ve prospěch nákladné péče. Myslím si, že takto položená otázka jasně dokládá to, čemu lidé rozumí, jestli má ze zdravotního pojištění jít více peněž na bagatelní péči, bagatelní léky a nebo se mají ty finanční prostředky při tom omezením balíku zdrojů na to, co si žádný člověk sám zaplatit nemůže, neumí. Transplantace, nákladné operace srdce, případně onkologické léčení, to si myslím, že na takto položenou otázku lidé většinově odpovídají tak, že souhlasí s tím přesunem prostředků na nákladnější péči. Poměrně, přesto, že to je v tom průzkumu jediná položka pod 50 %, to že 47 % souhlasí s odstraněním progresivního zdanění, tak jak bylo provedeno částečně v rámci těch daňových změn, protože ta míra progrese je zachována, samozřejmě, odečitatelnou položkou, která je stejná pro všechny občany, děti a vyživované osoby. 47 % mě osobně připadá jako velmi výrazná podpora, protože si musíme uvědomit, že ta druhá polovina se obává, že pokud dojde ke snížení progrese, tak nebude v tom systému výběru daní tolik peněz, aby byly uspokojeny sociální jistoty i těch lidí, kteří, samozřejmě, se necítí být sociálně potřební, ale jejich sociální inteligence a sociální cítění jim velí, aby se o ty, kteří takový transfer potřebují, postarali. 80 % souhlasí s nutností provedení změn v sociálním, penzijním a zdravotním systému. Znovu bez specifikace jakých změn, ale důležitá je ta touha po určité změně nebo souhlas s nutností těchto změn. 52 % souhlasí s nutností snížení nároků v sociální oblasti a zdravotnictví, pokud jim bude zaručeno, že se zlepší budoucí situace, zejména pro příští generace. 75 % dotázaných souhlasí se změnami v sociálním systému a 69 % dotázaných souhlasí s nutností změn ve zdravotnictví. Já tím chci jenom dokladovat to, co, samozřejmě, vyplývá ze všech průzkumů,. Každý průzkum a jeho výsledek je dán typem otázek, které jsou v takovém průzkumu položeny. Takto položené obecné otázky, bez těch detailů, které, samozřejmě, tu odpověď deformují, jasně ukazují že občané v České republice jsou za a) na změny připraveni, za b) s nimi počítají, za c) většina z nich se jich nebojí a pokládá je za nutné. To je k tomu, co jsem chtěl dnes říci, všechno. Já jedu do Plzeňského kraje, kde budu poprvé fakticky prezentovat tento způsob představení vládních priorit a chceme, samozřejmě, určitým typem komunikace pokračovat v představení vládního prohlášení a plnění našeho vládního prohlášení. To je ode mne pro dnešek všechno. Já nevím, jestli máme prostor na nějaké dotazy. Všechny detaily s ohledem na komunikaci, nástroje té komunikace, jednotlivých forem té komunikace, prosím na Martina Schmarcze, já jsem pouze prodejce těchto představ. Takže to je do úvodu úplně všechno. Prosím.
Martin Schmarcz, Úřad vlády ČR: Děkuji panu premiérovi i za skromnost, bohužel, opravdu musíme teď jet. Dostanete k dispozici ty brožury k veřejným financím a můžete se ptát dále. Ještě během dneška rozešleme také ten průzkum, byste měli podrobné informace. Nyní bude odjezd, tam si můžete také natočit to auto, které bude pana premiéra doprovázet při komunikaci těch priorit. Děkuji vám.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter