Tiskové konference

3. 9. 2007 11:31

Tiskový briefing předsedy vlády ČR Mirka Topolánka k aktuálním otázkám 3. září 2007

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskovém briefingu předsedy vlády pana Mirka Topolánka.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobrý den. Do úvodu, myslím, že jste zklamáni tím, že se nejedná o mimořádnou tiskovou konferenci, takže, já vám nic mimořádného neoznámím. To je první věc. Asi vás příště přijde méně, ale to nevadí, to vůbec nebude špatná zpráva do úvodu. Já jsem uvažoval, protože ty vztahy s novináři pokládám za narušené, nemíním specifikovat to, jestli je to moje vina nebo vina novinářů. Můj názor, samozřejmě, znáte. Nicméně, je to pokus, jak dostat do komunikace s novináři nějaký nový prvek, takže, to je ten dnešní pokus číslo jedna. Měl bych se pokusit vyvracet některé mýty nebo ty největší lži uplynulého týdne, měl bych se pokusit vám říct něco nového a měli byste mít možnost se mě zeptat způsobem, který neumožňuje, dejme tomu, tisková konference po vládě, kterou pravidelně děláme. To je možná do úvodu. Nejdříve pár věcí, které si myslím, že stojí za to okomentovat. Já opravdu nenosím nacistickou košili s nějakými podivnými čísly a symboly, je to standardní značka Cerruti 1881, kdy se konal ve Worchesteru první kriketový match, a to symbolizuje tato značka. Možná je dobré to říkat a nepsat ty hlouposti, které standardně někteří z vás píší. Já opravdu nechci vystoupit z UNESCA. To, že novinář, z rádoby seriózního tisku, dokonce má takovou otázku položit, svědčí o tom, že jsou nejenom narušené ty vztahy mezi mnou a vámi, ale, že by buď mě, nebo vás, měli vyměnit, protože tato otázka je velmi nestandardní a není pravdivá, nezakládá se nic na pravdě. Myslím, že bych měl okomentovat i poslední spekulaci o změnách na resortech. Musím vás zklamat, tyto spekulace protože to je moje záležitost, se nezakládají na pravdě. Já opravdu nespekuluji o výměnách ministrů. Naopak, musím říci, že Vlasta Parkanová svůj resort zvládla velmi dobře a potýkala se s celou řadou problémů, jak personálních, tak s vojenským zpravodajstvím a má moji plnou důvěru a mohl bych pokračovat. To, že jsem se shlédl v nápadu Tonyho Blaira, který pravidelně každý červen dělá tzv. reshuffle, tak to připadá v úvahu nejdříve příští rok. Tak, to je možná další věc. K mistrovství světa v Liberci – znova spousta spekulací a myslím si, že stojí za to si k tomu něco říct. Kateřina Neumannová, doufám, nesloží funkci. Rozdělil bych ten problém na dvě části. První část je předem, řekl bych, z minulé vlády Jiřího Paroubka, poskytnuté malé množství peněz. Dopředu museli všichni vědět, že ty peníze nebudou stačit. A to, že vláda rozhodla o navýšení podílu státu a to, že vláda chce kontrolovat prostřednictvím ministerstva školství, jak ty prostředky jsou alokovány, jak pokračuje výstavba, je zcela legitimní. V tomto má ministryně Kuchtová moji absolutní důvěru, a v tomto smyslu jsme udělali řadu opatření, aby nemohlo, ani do budoucna, docházet k jakýmkoliv zpochybněním té výstavby. Druhý problém je, samozřejmě, otázka organizačního výboru, a tady musím zcela otevřeně říct, že audit, který bude vypracován, a na základě kterého se zjistí, kde vlastně a jakým způsobem jsou nasmlouvány ty peníze, které přišly od světové lyžařské federace, to jsou ty otázky. Tam bylo zpochybnění toho stávajícího nebo minulého organizačního výboru, a proto jsem doporučil, aby byly nastaveny takové mechanismy, které nám zabezpečí do budoucna, že to všechno proběhne dobře. Já to nevidím jako akci Liberce, Libereckého kraje nebo několika lidí, to je akce, řekl bych, světového významu v době našeho předsednictví Evropské Radě. Je to první mistrovství světa tohoto rozsahu po mistrovství světa ve Vysokých Tatrách, které bylo před 39 lety, jestli si to pamatuji dobře. To znamená, určitě chceme doporučit takové kontrolní mechanismy a i zpětně řešit, jakým způsobem byly prováděny smlouvy, jakým způsobem je prováděno protiplnění těchto smluv a tady máme řadu pochybností, a proto došlo k té změně. Velmi častá spekulace, a musím říct, že to mě opravdu pobavilo, proč na jednání v Brdech nebyla pozvána Liga proti radaru. Stejně tak tam nebyla pozvána Humanistická strana nebo Vojáci proti válce, nebo např. některé trockistické formace ČR, stejně tak nebyly pozvány jiné, třeba Mladí komunisté. Myslím si, že to jednání vlády je jednání se starosty dotčených obcí, a ti všichni pozváni byli. Musím říci, že stojí za to si možná k tomu něco říci. Stejně tak spousta spekulací kolem privatizace Budvaru. Musím říct, že Budvar se neprivatizuje. Podle toho zákona, který byl, a podle kterého jsou odstátňovány celé řady jiných firem, dochází k tzv. deetatizaci, stejně jako na České poště nebo na České správě letišť a na Letišti Praha, což je fakticky změna buď státního podniku nebo jiné formy hospodaření na formu akciové společnosti ve 100% vlastnictví státu. V tomto smyslu o žádnou privatizaci nejde a nikdo o ní v této chvíli ani nespekuluje. To si myslím, že bylo do úvodu a teď mi dovolte tři témata, která jsem si vybral, která jsou případná pro dnešní den a nebo s určitým přesahem. Já jsem dnes navštívil, samozřejmě, základní školu, trochu specializovanou, na Praze 7. Byl jsem s prvňáčky a deváťáky, můj syn je v letošním roce deváťák. Nicméně, ta návštěva má přece jen přesah v tom smyslu, že letos poprvé, kdy končí ty jednotné školní osnovy, všichni mají trochu obavu, z každé reformy jde vždycky trochu strach, z nových školních vzdělávacích programů. Shodli jsme se i s panem ředitelem příslušné školy, že daleko více než o nějaké reformě, která jde z ministerstva školství, jde o to, jestli budou stávající nebo příští kantoři naplňovat tu vizi tak, jak byla vlastně schválena. V tom smyslu se domnívám, že ta změna nebude rychlá, ta změna bude pozvolná, jak postupně budou chodit kantoři na školy, kteří budou schopni naplňovat tu vizi individuálních školních vzdělávacích programů. To je možná jedna věc a druhá věc, která s tím souvisí. Vláda nerozhoduje o platech učitelů. Velmi častý mýtus, který se objevuje i v médiích. Vláda nerozhoduje o platech učitelů, o těch fakticky rozhoduje zřizovatel a ředitel školy, což jsou kraje a obce. Vláda pouze rozhodla o tom, že na platy ve školách půjde v tom základním balíku o 1,5 % více, a to vůbec nehovoří nic o tom, jak vysoké mají být platy učitelů, protože my nestanovujeme počty učitelů ve školách. Myslím si, že to je základní mýtus a základní rozpor, a proto tvrzení školských odborů a paní Vondrové, se nezakládá na pravdě. My neurčujeme platy učitelů. To si myslím, že bylo třeba říct. Naopak, a to si myslím, že paní ministryně Kuchtová zdůraznila zcela správně, do školství, a to jak terciárního, tak do vědy a výzkumu, půjde v následných letech nebo v těch letech, které přijdou, podstatně více peněz než jsme byli zvyklí, a spíše bude problém je správně alokovat, správně umístit a optimálně investovat. To je možná první poznámka. Ta druhá, nedočetl jsem se nikde, přestože čtu málo, základní změnu, ke které došlo schválením toho reformního balíku, a to je to, že od roku 2004 je pravidelně porušován zákon a pravidelně porušovány střednědobé výdajové rámce, kdy za Špidlovy vlády tato rozpočtová pravidla byla schválena, aby byla každoročně porušována. Letošní rok bude první, kdy tato pravidla stanovená Špidlovou vládou, porušována nebudou. Myslím si, že od roku 2004, je to vlastně čtvrtý rok, je to dobrá zpráva. Jinak, samozřejmě, vás chci na těchto briefinzích postupně informovat o tom, co chystáme, protože všichni říkají, že jsem si moc neužil schválení tohoto reformního balíku, taky ještě definitivně schválen není, musí projít Senátem, musí ho podepsat prezident. Nicméně, já se přece jenom dívám dál a všechny ty změny, které chystáme, tak o těch vás chci pravidelně informovat. K výjezdnímu zasedání v Brdech. O tom, že bude v tomto termínu, bylo rozhodnuto poměrně dávno, muselo se to připravit, je kolem toho celá řada spekulací. To je standardní zasedání vlády, které má možná redukovaný program, ale ten program je v desítkách bodů. Ty body s projednáním, tzn. s rozpravou, těch je myslím, sedm nebo devět a dva se týkají fakticky té situace v regionu. Ta jedna, řekl bych standardní, z které potom vychází i zpráva pro Poslaneckou sněmovnu, je informace o posledním stavu vyjednávání a o souvislostech. Mimo jiné, starostové a lidé v místě, už mají k dispozici předběžnou zprávu toho zdravotního výzkumu, případného vlivu na obyvatele. Dokončuje se zpráva o vlivu zřízení této případné radarové jednotky na životní prostředí, ta je před dokončením a tyto informace padnou v té první části. V té druhé části je to diskuse, ten bod se jmenuje Rozvoj regionu. Myslím si, já jsem dlouho váhal s tím, abych nebyl nařčen z toho, že si příslušné lidi nakupuji přes nějaké projekty, tak jsem dlouho váhal až přijde ta základní výzva z té druhé strany, tzn. od obyvatel, od starostů. Ta přišla. My, samozřejmě, chystáme určitý plán rozvoje Brdska, proto jsme si pozvali i starosty, to je ten hlavní důvod, ty dotčené starosty, kteří bezprostředně budou dotčeni, do okruhu asi 10 kilometrů. Kromě toho, že na tom již nějakou dobu pracují krajské reprezentace, týká se to více, samozřejmě, Plzeňského kraje, které musely nějakým způsobem reagovat na tu situaci ve svých rozvojových plánech, tak se to týká všech resortů, tzn. dopravy, životního prostředí a dalších. A budeme chtít diskutovat ten potenciál, který v následných letech je možný a týká se to, samozřejmě, i státního rozpočtu, kde jsme ochotni už dnes po diskusi, kterou máme za sebou, alokovat určité množství peněz právě na rozvoj Brdska. Ta základní zpráva, kterou si myslím, že je dobře, abyste měli, aby ji měli i občané Brdska, že tento plán bude realizován bez ohledu na to, jestli nakonec ta radarová jednotka tam stát bude nebo ne, protože to, co jsme i při svých výjezdech pochopili velmi rychle, to, proti čemu protestovali místní občané a intelektuální elity už v roce1925 při zřizování vojenského újezdu, tak to tam platí dodnes. Ten region je velmi zanedbán a bez ohledu na to, jestli se tam něco dít bude nebo nebude, tak je potřeba se mu věnovat zcela speciálně. To je ode mne pro úvod všechno. Jsem váš.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Televize Nova, prosím.

Lucie Brunclíková, televize Nova: Pane premiére, já se chci jen zeptat. Vy jste tady vyloučil, že byste zatím měnil ministry, co se týče náměstků, tam se hovořilo o tom, že se sejdete s koaličními partnery a ještě budete diskutovat nějaké obsazení na ministerstvech.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Mně to připadá, že je to věc, která je poměrně nezajímavá. Náměstci se mění permanentně, jsou to úředníci a jako takoví nemají nic jistého. My jsme si slíbili už před dvěma měsíci, čekali jsme na dobu, kdy to má vůbec smysl o tom hovořit, kdy vlastně můžeme vůbec předložit rozpočet a kdy a máme jakous takous jistotu, že budeme pokračovat dál s vládnutím, tak to jednání proběhne s tím, že my jsme si v úvodu řekli, že chceme mít méně náměstků, takže to bude první, řekl bych, kontrola u některých ministrů, to je pravda, u některých to pravda úplně není. A budeme chtít, máme pocit třeba, že některé resorty nemají ty koaliční strany z hlediska kontroly, dejme tomu, pokryté, tak ta diskuse proběhne. Nemyslím si, že bude znamenat zásadní změny, ale slíbili jsme si, že takovou diskusi povedeme. Mimochodem, zapomněl jsem možná říct to, co by bylo důležité, i když to nesouvisí s touto otázkou. Velmi často se spekuluje o rozpočtu, a já pokládám rozpočet za méně důležité hlasování, než bylo to o reformním balíku. Je zcela evidentní, že vláda by byla daleko v konformnější situaci, kdyby rozpočet nebyl schválen, než kdyby byl schválen. To znamená, schválení rozpočtu je predikováno tím, že jsme schválili vůbec možnost ho sestavit. Málokdy to zaznívá, nicméně, rozpočet je připraven. Dnes, mám pocit, pan ministr Kalousek předloží základní parametry toho rozpočtu, který vychází z toho, co jsme schválili už před několika měsíci. Mám pocit, že celá řada výhrad, které se nesly z resortů, a dokonce i v těch předmětných, řekl bych, zájmových skupinách, tzn. kultura, školství, tak myslím si, že bude, když ne uspokojena, tak aspoň částečně se vyřešily ty výhrady - 1,1 mld. korun do školství, mám pocit, že skoro miliarda do kultury, ale to je spíš otázka na ministra financí. Já jsem trochu odbočil, ale to je věc, která je standardní a nepřipadá mi jako důležitá.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Česká televize.

Daniel Takáč, ČT: Dobrý den, pane premiére. Já bych se přece jen k těm personálním věcem vrátil. Říkal jste, že paní Parkanová má vaši důvěru, chci se zeptat, jestli to platí i pro pana ministra Pospíšila, o kterém jste také mluvil. To za prvé. Za druhé, kromě toho, že mají vaši důvěru, mají důvěru i koaličních partnerů? Neobjevil se nějaký požadavek ze strany koaličních partnerů, abyste nějaké takové výměny udělal či neudělal? A třetí otázka, schodek rozpočtu je necelých 71 mld. Kč…

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Mám pocit, že dokonce 67 mld. Kč.

Daniel Takáč, ČT: Máme informaci 70,8 mld. Kč.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Je to možné.

Daniel Takáč, ČT: Ta otázka má spíše směřovat, jestli je to maximum možného, nebo jestli se nebudete snažit ten schodek ještě více snížit.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Na tu první otázku, já určitě nemíním dělat žádné změny, ty spekulace mě nechávají zcela chladným. To, že neprezentujete práci Jiřího Pospíšila tak, jak by si zasloužil, je vaše, nikoli moje chyba. Myslím si, že právě resort spravedlnosti udělal obrovský kus práce. To, že Jiří Pospíšil není ten průbojný opinionmaker, který oslňuje svými brilantními výroky, to je jiná věc. Ale to, co se podařilo i za tak krátkou dobu, ve mně nechává jistotu, že Jiří Pospíšil je ten pravý muž na spravedlnosti. Všechny ty ostatní spekulace, spekulujte si, stejně je to nakonec moje rozhodnutí, takže, v tom smyslu já jsem klidný. Co se týká rozpočtu. Zkuste si porovnat dvě čísla, a to je 70 mld., o kterých hovoříte s, řekl bych, automatickým tlakem na další snižování. To, že by si někteří pravicoví ekonomové a analytici přáli, aby to bylo podstatně méně, je úplně jiný problém, je to maximum možného. Porovnejte s tímto číslo 160 mld., které hrozilo, kdybychom nezměnili ty zákony. V tomto kontextu takové, já bych řekl, propagační řeči ve Sněmovně, že jsme pokrátili 25 mld., jsou směšné. Opravdu to byly změny poměrně zásadní, a navíc se budou promítat automaticky do dalších let. Takže, těch 70 mld. byl plán, kam se až můžeme dostat s tím, abychom neohrozili nastavený stav resortů. Abychom mohli sáhnout do těch resortních programů, na to musíme mít přece jenom více času, ono to bude souviset i s nabíhajícími strukturálními fondy a rušením celé řady agend, s čímž začalo např. ministerstvo průmyslu a obchodu, které ruší některé dotační tituly s ohledem na podobné tituly čerpání ze strukturálních fondů. Takže, to budeme chtít víc času a v těch následných letech půjdeme, samozřejmě, s tím schodkem dolů. Je až na budoucí politické reprezentaci, jestli ten výsledný schodek veřejných rozpočtů, který bude relativně klesat se vzrůstajícím HDP, jestli budou řešit tím, že ty dluhy začnou splácet a nebo ho zastropují a budou s ním žít, jako s ním žijí jiné země, a to bych řekl, že není otázka na mě.

Daniel Takáč, ČT: Promiňte, ještě mi chybí odpověď na otázku, zda-li koaliční partneři nežádali nějaké personální změny.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: V této chvíli ne. Určitě to bude i předmětem dnešní diskuse, ale já nečekám žádné zemětřesení. Já jsem se aspoň nesetkal, že by koaliční partneři chtěli odvolat některé ministry za ODS, s tím jsem se nesetkal.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz Mladá Fronta Dnes.

Josef Kopecký, MfDnes: Dobrý den. Máte představu, jakým způsobem se vám podaří v dalších měsících vyjednávat v Parlamentu s panem Vlastimilem Tlustým, buď jen on, případně někteří jeho věrní spojenci ve Sněmovně, aby vám nedělali problémy při schvalování důležitých plánů? Protože se zase v minulém týdnu objevily v bulváru nějaké informace o soukromí pana Tlustého. To vypadá, jako, kdyby ta vyhrocená válka ODS už pokračovala.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Netuším, já bulvár nečtu, tak to mi odpusťte, nevím, o čem mluvíte. Já myslím, že už snad všichni pochopili, že ty problémy nejsou programové, to snad k tomu byla ta edukace při schvalování toho vládního reformního balíku potřebná. To, že se jedná o určitý typ vnitrostranického souboje, to nikdo nezakrývá. To, že ta skupinka je malá, to všichni víme. Uvidíme, co přinesou další týdny a měsíce. Vlastimil Tlustý má jedinou jistotu, a tady máme absolutní slovo. Ten jeho hlas má stejnou důležitost včera, jako bude mít zítra, tzn. nemusí se obávat žádného tlaku, útoku apod., pokud sám sebevražedně něco neudělá. Myslím tím politicky sebevražedně. To vyjednávání bude stále stejné tak, jak zmínili mí kolegové, budu po nich křičet, budu je přesvědčovat, budu argumentovat tím, že je to nutné, budu o ten jejich hlas stát. To, jestli se mi to podaří, to si myslím, že nebude tak ani problém rozpočtu, tam by to těžce vysvětlovali hejtmanům a starostům, že neumožnili schválení rozpočtu, který oni potřebují. Může se to týkat už důchodové reformy, ale budou velmi těžce mí kolegové vysvětlovat, proč hlasují proti programu ODS. Takže, musím říct, že já se tím nijak specificky nezabývám, to bych opravdu musel řešit všech 100 nebo potažmo 102 lidí individuálně. Budu se snažit je přesvědčovat, že jdeme správnou cestou a že ty kroky jsou potřebné. Nemám pocit, že bych volil nějaké speciální metody.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím, poslední dotaz.

Kateřina Perknerová, Deník: Dobrý den. Navážu na vaši poslední odpověď. Podpoříte Vlastimila Tlustého v jeho snaze stát se šéfem středočeské organizace ODS? A druhá věc je, podle mého názoru daleko vážnější, týká se umístění radarové základny. Jaký je váš osobní názor, podaří se přesvědčit starosty, obyvatele té oblasti, získat je na vaši stranu? Potažmo, podaří se potom koalici a dejme tomu, panu Melčákovi, panu Pohankovi, podpořit v Parlamentu ten radar nebo si spíš myslíte, že tady koalice neuspěje?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Chcete po mě hrozné spekulace a toho já se nedopouštím. Já jsem nepodporoval nikdy nikoho na post šéfa regionu. Nevidím jediný důvod, proč bych měl někoho podporovat více nebo méně ve Středočeském kraji. Můj osobní názor je můj osobní názor, a s tím vás seznamovat nebudu. Ta druhá otázka, to je spekulace. V tom roce 1925, mimochodem, doporučuji přečíst básně z té doby, některých těch významnějších básníků, kteří stáli proti tomu, aby se tam zřídil vojenský újezd, řekl bych, velmi podobné argumenty, které zaznívají i dnes, je to celkem úsměvné, ale ta doba po zhruba 82 letech je velmi podobná. V tom smyslu je to, kdyby to nebylo tak vážné, tak je to i zábavné, jak se tam opakují ty argumenty, jak se opakují ty věty. Vojenský újezd je území státu, z tohoto pohledu, samozřejmě, by bylo bezvadné, kdyby se podařilo přesvědčit všechny. Tomu přece nemůže nikdo věřit. Málokdo chce, aby přes jeho zahradu vedla dálnice, málokdo chce, aby v blízkosti jeho bydliště byla skládka. Někde dokonce v referendu zamítli výstavbu fabriky, která by zaměstnala jejich nezaměstnané rodinné příslušníky. To znamená, všude je tento problém nějakého veřejného zájmu a privátního zájmu. Ten problém, speciálně problém pro pravicovou stranu, jako ODS, je o to palčivější, nicméně, platí to, že budeme chtít hovořit s těmi, kteří chtějí jakoukoliv míru dohody. Je těžké hovořit s někým, kdo, apriori, říká, že je proti. Tam hledat prostor pro dohodu je složité. Budeme se snažit vytvořit takové podmínky, protože jsem hluboce přesvědčen o tom, tak, jak se mohli přesvědčit i občané v jiných zemích, že tam všechny ty mýty o škodlivosti a zdravotní závadnosti a nebezpečí atd., jsou bezpředmětné, tak za prvé, to, co jsme zvolili, na rozdíl od těch minulých vlád, jako základní premisu, a to je absolutní informovanost. My jsme tiše tušili, že se něco tutlá, že se něco dohaduje, ale fakticky ani opozice v těch uplynulých letech neměla žádné informace, natož občané. To znamená, absolutní otevřenost, absolutní míra informací, absolutní, řekl bych, podpora všech jednání k vytvoření prostoru pro možnou dohodu tak, aby ti lidé neodcházeli z těch jednání jako ti, kteří prohráli, protože si myslím, že čas ukáže, že to za a/ neohrožuje jejich život a že jim to nakonec pomohlo. Nicméně, při té veřejné diskusi je to vždycky komplikované, speciálně, když stojíte organizované činnosti, a tady snad jenom to, co mohu, ta činnost je organizovaná. Kromě té spontánní, kdy jsou zcela přirozeně proti všichni blázínci, pacifisti, komunisti apod., tak jsou proti i organizované struktury, a v tom smyslu ten boj je o to složitější.

Kateřina Perknerová, Deník: A ta parlamentní záležitost?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To se ptáte na něco, co jako předseda vlády nemohu úplně ovlivnit a je to otázka konkrétního hlasování. Ptáte se mě na něco, co nevím. Udělám všechno pro to, abychom se za dvacet let nemuseli sami za sebe stydět.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády, děkuji i vám za pozornost. Nashledanou.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ještě jeden dotaz, poslední dotaz určuji já.

Jan Korselt, Reuters: Chtěl jsem se zeptat k té dohodě o strategické alianci mezi ČEZ a MOL, která byla předjednána minulý týden. Říká se, že to bylo projednáváno i na vládní úrovni.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já si myslím, že pokud jednou řeknu ne, tak to je opravdu ne. To se mýlíte. Ty informace, které mám já, tak se v dané chvíli jedná o výstavbě dvou 800 megawattových plynových bloků pro dodávky elektřiny a tepla. Ty následné věci, o těch nemám informace, dozvíme se to. Vláda nemá právo do toho zasahovat, to vy přece dobře musíte vědět, je to na rozhodnutí dozorčí rady. To, že jsme dostali informaci, tak to bych řekl, že patří k dobrému zvyku, když ta společnost je z dvou třetin státní. To je zhruba všechno, co jsem k tomu ochoten říct. Je to kurzotvorná informace, takže všichni postupují a to jim zase odpusťte, jak Římanovi, tak Kalouskovi, že se nedopustí té chyby, aby neopatrným výrokem ovlivnili kurz, což v tomto případě znamená nejenom kurz ČEZ, ale, samozřejmě, i koruny. To my dělat nebudeme. Pěkný den, nashledanou.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkujeme a nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty