Tiskové konference

30. 6. 2010 17:08

Tiskový brífink k přípravě státního rozpočtu, 30. června 2010

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na press-foyer po jednání předsedy vlády, úřadujícího premiéra Jana Fischera s premiérem Petrem Nečasem a dalšími partnery budoucí vládní koalice nad rozpočtem pro rok 2011. poprosím o úvodní slovo Jana Fischera.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, hezké pozdní odpoledne. Jistě není žádným tajemstvím, že na tom švu, kdy se blíží předání kompetencí mojí vlády do rukou vlády Petra Nečase, tak dominující téma je státní rozpočet, péče o zdravé veřejné finance a to byl i důvod, že jsme zorganizovali už tři schůzky k tématu státního rozpočtu. Ta dnešní byla závěrečná, konala se už na úrovni dosluhujícího premiéra a designovaného premiéra. Konala se na vysoké úrovni za účasti mého ministra financí a ministra nastupující vlády, zúčastnil se jí pan předseda Věcí veřejných John a další, pan Bárta a další experti. Myslím si, že to bylo dobré východisko. Parametrizovali jsme si budoucí svět, aby přesto že zodpovědnost bude konzumovat nově nastupující vláda za sestavení rozpočtu, nicméně ministerstvo financí je aparát, který musí pracovat, připravovat podklady a musí mít zadání. Skutečně politické zadání, které už vychází z představ a logiky a úsudku nově nastupující vlády, aby to nebyla zbytečná práce, zbytečně vynaložená a na konci by byla nějaká frustrace, která by nebyl příjemná pro nikoho, ani pro novou vládu, ani pro tuto zemi. Takže, shoda je na tom, že při udržení letošního podílu deficitu rozpočtu na HDP ve výši 5,6 %. Směřujeme v příštím roce a potvrdili jsme si ono známé z konvergenčního programu, 4,8 %, k tomu směřují všechny chystané metody, jak k tomu dospět. Asi vás nepřekvapí, že to budou opatření s převahou na straně výdajů, není důvod jít do detailu, protože to už bude nová vláda, která těmi opatřeními bude se zabývat. Rozpracuje je, rozvede je do kapitol, promění je v legislativu a posune je směrem ke sněmovně. Rovněž jsme si potvrdili, že ministerstvo financí hodnotí čísla, které se týkají roku 2010 expektací roku 2010 a bude-li to třeba, tak připraví podklady v jaké výši je představa o vázání ještě dalších prostředků na rok 2010, které prostě nebude možné do konce roku v jednotlivých kapitolách utratit, abychom to 5,3 % byli schopni splnit. Já jsem rád, že jsme dospěli do toho bodu kde jsme. Ministr financí má zadání, jak v těchto dnech pokračovat a dospět k dobrému rámci a datovému podkladu pro rozhodování vlády příští. Ono bylo také užitečné, protože jsme si probrali, jak realistické jsou predikce na kterých ten odhad stojí, jaká je skutečně příjmová kapacita rozpočtu na kterou se budeme moci spolehnout, top byla také velice užitečná debata. Já jsem rád, že jsme se takhle na tom shodli, uměli se sejít a uměli najít shodu a zadání pro ministerstvo financí ještě teď v době, která zbývá panu ministru financí. Děkuji vám za pozornost.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím pane premiére, je to vaše.

Petr Nečas, designovaný předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, já považuji za velmi klíčové, že podařilo dosáhnout shody v tom, že tady bude kontinuální práce na rozpočtu pro příští rok, tedy žádná skoková změna, žádné překvapivé výtvory, které by se děli v průběhu měsíce srpna či září. Je tu kontinuita mezi vládou Jana Fischera a vládou, která bude vytvořena na základě koaličního projektu, na kterém pracujeme, je tu i shoda obou týmů na základních makroekonomických parametrech, jak ve vztahu k letošnímu rozpočtu, tedy včetně vázání výdajových prostředků, tak především ve vztahu k rozpočtu na rok 2011, tedy aby deficit nepřekročil 140 miliard korun, což by zajistilo, že nebude vyšší deficit než 4,8 % HDP, tedy deficit státních financí by byl na úrovni 3,6 % HDP. Shodli jsme se na konkrétních krocích, které mají charakter exekutivní, tedy může pje provést vláda při přípravě rozpočtu, ale i na konkrétních krocích legislativních, které vyžadují některé změny na příjmové a výdajové straně rozpočtu. Toto je shoda tří stran, které jednají o vytvoření vládního projektu, tedy ODS, TOP 09 a VV a dnes jsem se na této schůzce dohodli na tom, že příslušné resorty, tedy finance a práce začnou teď připravovat paragrafová znění podle té dohody, na které se shodli strany, které připravují nový vládní projekt, tím nebude plýtvána kapacita státního aparátu v těch klíčových ministerstvech a je tím zaručena kontinuita prací na rozpočtu pro příští rok a toto hladké předání rozpočtu považuji za nesmírně cenné a chtěl bych panu premiérovi i ministru financí poděkovat za to, že se to dařilo.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, nyní poprosím o 5 vašich dotazů.

ČTK: Na pana premiéra Nečase, vy jste před hodinou na tiskové konferenci uvedl trošku jiná čísla, 4,6 a 135 miliard. Ta změna byla způsobená čím?

Petr Nečas, designovaný předseda vlády: Nene, všimněte si, já jsem neuvedl jiná čísla, já jsme řekl, že nesmí přesáhnout 140, což 135 nesmí přesáhnout 4,8, což 4,6 nepřesáhne, já jsme tam byl trošku konkrétnější. Ano, mohu potvrdit, že ta skutečná čísla, která se mohou pohnout, jsou zhruba těch 135 miliard, což by byl deficit 4,6 % HDP.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jako statistik mohu potvrdit, že ty výroky jsou opravdu konzistentní.

Eduard Janota, minstr financí: Jako šéf rozpočtu mohu ještě potvrdit rovněž, protože tam nehrají roli výdaje, ale také příjmy a já mám signály, že daňová přiznání se jeví pozitivně, tedy že i možná přidáme něco v oblasti příjmů, ale teď nechci předbíhat. Jestli hovoříme o 4,6 nebo 4,8, je to pořád ve správném koridoru ve kterém se chceme pohybovat.

HN: Já bych se zeptal pana premiéra Nečase na ty kroky na straně příjmů, mohl byste je vyjmenovat? Které chystáte za těch 20 miliard korun? Něco jste vyjmenoval, ale mne to pořád do těch 20 miliard nesedí. A také pana ministra financí se zeptám, jestli, pokud by se nic nedělalo, zda hrozí ten deficit 205-210 miliard. Co by hrozilo, kdy se nic nedělalo?

Petr Nečas, designovaný předseda vlády: Opatření na straně příjmů jsou opatření, která posunují účinnost některých zákonů, primárně je to snížení sazby nemocenského placeného zaměstnavatelem o 0,9 %, což dělá 9,8 miliardy, potom nesnížení stropů v příštím roce, což jsou další 3,5 miliardy a pak je tam opatření týkající se stavebního spoření, kde některé věci, které mají vazbu na příspěvek v příštím roce, my započítáváme do strany příjmů. Tedy to je ten zbytek do 20 miliard, který vám nevycházel.

Eduard Janota, minstr financí: Na tu druhou otázku jste si odpověděl sám. 135 nebo 140 plus 68 je zhruba 210 miliard. Pokud bychom nedělali nic, tak ten rozpočet by bylů v tom pásmu nad 200 miliard určitě.

Aktuálně.cz: Já bych se zeptal na výdaje, protože existuje ten návrh, který pan ministr představoval na poradě ekonomických ministrů a když to srovnám s tím, co se teď říká, tak by se mělo více škrtat ve výdajích nebo změnit strukturu škrtů. Co jsem slyšel, ptám se, zda to můžete potvrdit, tak jedna věc je, že by se měly valorizovat důchody v příštím roce, což původní návrh nepředpokládal a zároveň DPH by nemělo být použito pro sanaci rozpočtu, tudíž se musí škrtnout 20-30 miliard. V jakých položkách se bude škrtat?

Petr Nečas, designovaný předseda vlády: Jářku, škrtat se bude. Ano, potvrdím, že v těchto výpočtech počítáme s valorizací penzí v zákonném rámci, tedy ne ve vyšším. Musíme vzít v potaz i samotný faktor nárůstu počtu důchodců a také vyšší vyměřovací základů, když odchází důchodci každý rok s vyššími vyměřovacími základy, tak to autonomně zvyšuje výdaje důchodového systému zhruba o 5 miliard korun ni bez valorizace. To je do toho započítáno s tím, že na výdajové stránce se budou krátit mzdové výdaje. V celém veřejném sektoru s výjimkou pedagogických pracovníků regionálního školství. Budou se krátit provozní výdaje, budou se krátit kapitálové výdaje, budu nekrátit sociální mandatorním výdaje. Na konkrétních detailech se v tuto chvíli pracuje.

ČT: Já jsem se chtěla zeptat, jestli byste mi pane premiére mohl potvrdit, že se na té příjmové stránce nepočítá s tím, že by se zvyšovala nižší sazba DPH?

Petr Nečas, designovaný předseda vlády: Pracujeme s návrhem, který nepočítá se zvýšením DPH oproti stávajícímu stavu, která platí v letošním roce.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední dotaz.

ČTK: Na pana ministra Janotu, jak to vypadá s letošním rozpočtem? Měla by být data, je to horší, lepší?

Eduard Janota, minstr financí: Já jsme se zmínil o tom, že deficit se z 93 miliard snížil na 60 miliard, souvisí to i s daňovými přiznáními právnických osob, takže to definitivní vyhodnocení provede vláda někde v první dekádě července a co je shoda, že ty prostředky, které jsme zavázali, ty zůstanou zavázány a zbytek, to posoudí už nová vláda, protože je tu společný cíl 5,3 dodržet za každou cenu, už v kontextu těch věcí, které dnes přišli z Bruselu, tedy s určitým tlakem na postihy a sankce v oblasti finanční disciplíny, hovoří se o možnosti krácení všech druhů programů, včetně zemědělských dotací a podobně. Toto pro nás je určitým mementem a závazkem, abychom se chovali zodpovědně, myslím tím ČR a i budoucí vládu. Takže v tomto smyslu ty věci budou určitě velmi bedlivě posuzovány a odpovědně vyhodnocovány.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji, Děkuji i oběma pánům premiérům a ministru financí. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tiskový brífink k přípravě státního rozpočtu, 30. června 2010

Související zprávy