Tiskové konference

20. 5. 2013 16:15

Tiskový brífink premiéra po setkání se zástupci energetických společností, 20. května 2013

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dnes jsem měl velice užitečné setkání s představiteli klíčových energetických společností v České republice. Tím důvodem je jednání Evropské rady, která se také bude zabývat energetikou ve středu mimo jiné, ale také obecnější pohled na problémy, které tento sektor má v české ekonomice. Jedná se totiž o to, že energetika, a nejen ceny energií, ovlivňují náš každodenní život jako občanů a jako spotřebitelů. To vidíme každý měsíc na účtech, který platíme za ceny energií, ale zásadním způsobem ovlivňují i konkurenceschopnost české ekonomiky, která je tradičně založena velmi silně na průmyslu. To znamená, že jestliže rostou ceny elektrické energie, rostou ceny plynu a dalších energetických vstupů, tak se to logicky odráží i na cenách průmyslové produkce, a náš průmysl se tak může stát nekonkonkurenceschopný v evropské a globální konkurenci. My jsme se velmi intenzivně bavili i o evropských podmínkách, které tady jsou a které velmi zdeformovaly trh s energiemi. Celý ten systém obnovitelných zdrojů energie s dotovanými cenami vede skutečně k tomu, že dneska v podstatě neexistuje klasický trh s energiemi a že se dneska vůbec nevyplatí investovat do výstavby nových zdrojů, což dnes zdánlivě vypadá jako bezproblémová záležitost, protože všichni mají pocit, že obnovitelné zdroje energie to vynahradí, ale ono tomu tak není. Zaprvé, elektrická energie z těchto obnovitelných zdrojů je velmi drahá. A zadruhé, za pár let mohou být odstaveny další klasické zdroje, klasické elektrárny, nejenom u nás, ale i v Evropě, a energie, především elektrická energie, se stane nedostupná. Je to závažný problém, o kterém jsme mluvili, protože problém kdy se nejenom u nás, ale i v celé Evropské unii v podstatě nevyplatí investovat do výstavby klasických energetických zdrojů, tak může zásadním způsobem poškodit evropský průmysl včetně průmyslu českého. Mluvili jsme také o tom, že je nesmírně důležité zajistit, aby byla také rovnoprávná jaderná energetika, abychom nepřipustili z evropské úrovně nějakou diskriminaci jaderné energetiky, protože i náš energetický mix je založen na provozování jaderných elektráren a naše energetika se bez nich neobejde. Zdůraznili jsme také to, že je nezbytné, aby ta skladba energetického mixu, to znamená, z jakých zdrojů bude pocházet, skutečně zůstala na národní úrovni, aby si to rozhodovaly jednotlivé státy Evropské unie. K té poslední oblasti, která velmi silně ovlivňuje naší ekonomiku, ale i naše občany, jsem jednoznačně s představiteli energetických společností řekl, že máme maximální zájem na tom, aby různé bariéry, které dneska existují z hlediska různých povolovacích řízení, například pro vedení plynovodů nebo energetických sítí, další výstavby energetických zdrojů, kde vznikají další zbytečné byrokratické překážky, že to je jedna strana problému. Ta druhá strana problému je samozřejmě otázka cen energií, já tady jsem jednoznačně i oznámil zástupcům energetických společností, že se nemohou divit, že z hlediska konkurenceschopnosti českého průmyslu, ale i ochrany českých spotřebitelů a občanů, že se nemohou divit, že stát bude vyvíjet maximální tlak na to, aby ceny energií nejenom nerostly, ale aby pokud možno stagnovaly a tam, kde je to možné, aby poklesly, že prostě s tímto musí představitelé energetických společností počítat, že na jedné straně se budeme snažit je podpořit ve výstavbě energovodů, ve výstavbě nových energetických zdrojů, na druhé straně za to chceme dostupné a udržitelné zdroje, a tím pádem i dostupné a udržitelné ceny energií, které budou k dispozici průmyslu ale i našim občanům. To znamená tlak na zmražení a pokud možno i snižování cen je naprosto logický ze strany vlády a takto jsem s tím i představitele energetických společností seznámil.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Pane premiére, děkuji, prostor pro vaše dotazy.

Televize Prima, Daniel Janoch: Já se vás zeptám, jestli jste opravdu jako vláda zvážili, že je bezpečnostním rizikem to, že se odklání zhruba asi 15 miliard ročně ze solárních elektráren za hranice, a jestli to i nějakým způsobem souvisí i se zvýšenou bezpečností Energetického regulačního úřadu, kde paní předsedkyně dostala ochranku?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že tématem obnovitelných zdrojů energie a fotovoltaických elektráren se zabývalo jednání Bezpečnostní rady státu. Vzhledem k tomu, že jednání je klasifikované, čili utajované, tak já nejsem oprávněn, abych porušil zákon, sdělovat jakékoli podrobnosti. Mohu jenom dodat, že všechno souvisí se vším.

Televize Prima, Daniel Janoch: Nějaké opatření plánujete?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Samozřejmě, že tu situaci řešíme, ale opět, mluvit o nějakých konkrétních opatřeních by bylo v rozporu se zákonem.

Česká televize: Jaké jsou ty konkrétní cíle české delegace v Bruselu o kterých, vy jste je jenom zmínil, konkrétní cíle v oblasti energetické bezpečnosti, respektive v oblasti investic do energetické infrastruktury, a jaké jsou cíle v oblasti koordinace postupu při regulování dotací na obnovitelné zdroje elektřiny?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Zaprvé, my chceme skutečně prosadit to, abychom co nejrychleji směřovali k vytvoření jednotného energetického trhu, včetně zavedení takzvaného třetího energetického balíčku. Chceme maximálně liberalizovat trh s energiemi v Evropské unii. Zadruhé chceme prosadit do závěru Evropské rady problém přeshraničních přetoků elektrické energie, což je závažný problém pro českou elektrifikační soustavu. Chceme tento problém řešit na evropské úrovni. Za další, chceme skutečně upozornit na to, že se dnes nevyplácí investovat do klasické energetiky, a že v dlouhodobém horizontu – teď nemluvíme o jednom, dvou, třech nebo pěti letech – teď mluvíme o horizontu desíti nebo patnácti let. To může mít fatální dopady na konkurenceschopnost evropského průmyslu. Začtvrté, chceme, aby se minimalizovaly regulační zásahy do oblasti obnovitelných zdrojů energie, to znamená, aby se ty dotace pokud možno odbourávaly, ne zaváděly ve větší a větší míře. V neposlední řadě my považujeme za nesmírně důležité to, nestanovovat si zbytečně ambiciózní cíle v oblasti, kde řešíme problémy klimatu, protože představa, že Evropa jednostranně si bude dávat ambiciózní cíle, zatímco veškerý úbytek například emisí oxidu uhlíku v Evropě za posledních deset let byl vykompenzován pouze za dva roky v nárůstu emisí v Číně, za situace kdy od Kjótského protokolu odstoupily další země a v podstatě dneska země jako Čína, Indie, USA a podobně tento problém nepovažují za důležitý, tak zbytečně ambiciózní cíle mohou poškodit celou evropskou ekonomiku a dokonce ji vést ke ztrátě konkurenceschopnosti.

Česká televize: Ještě jedna otázka z aktuálního dění, prezident Miloš Zeman dnes otevřeně sdělil veřejnosti důvody, proč nejmenoval docenta Martina Putnu profesorem – je to kvůli tomu transparentu. Jsou to podle vás dostačující důvody?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že jsem překvapen. Aniž bych schvaloval jednání pana Putny, nebo s ním jakkoli sympatizoval, ba právě naopak, tak člověk v této zemi má právo na svobodu slova, to znamená, má právo se chovat i pitomě, jako pan Putna. To, že se občas někdo chová pitomě, ještě není důvod mu upřít ve specializovaném oboru typu srovnávací literatura a podobně nějaký akademický postup, který primárně by měl být na odborných kruzích, čili na příslušné univerzitě. Já pevně věřím, že pan prezident Zeman vysvětlí podrobněji tyto důvody, a mohu vám říci, že transparent, velmi nevkusný, hloupý, stupidní, pana Putny, je podle mého názoru menší důvod k nejmenování než jinou profesuru, kterou pan prezident podepsal bez komentáře a já jsem ji také kontrasignoval, protože jsem přesvědčený, že je to tak správně, například docenta Hanzlíka ze Slezské univerzity, který, já bych to řekl plným titulem, docent RsDr. Hanzlík, a který bude profesor v oboru českých a československých dějin na Slezské univerzitě. Já se omlouvám, ale je to veřejně dostupná informace, kdo bude jmenován profesorem, já bych řekl, že tento případ mi vadí více, než nevkusný a pitomý transparent v rukou jiného vysokoškolského pedagoga.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, pan premiér nemá mnoho času, tak poslední dva dotazy.

ČTK, Jakub Střihavka: Já bych měl ještě dotaz k tomu summitu, který se koná ve středu, jestli na něm budete jednat i o možnosti uzavření takzvaného contract for difference pro elektřinu z Temelína.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Předpokládám, že to nebude předmětem tohoto jednání a o tomto způsobu zavádění cen v případě Temelína není ještě rozhodnuto ani v České republice. Teprve o tom jednáme.

Televize Nova, Michaela Šmídová: Dobrý den, pane premiére, já bych také měla dotaz k aktuálnímu dění. Chtěla bych se zeptat, jaký je váš názor na ten hrozící rozpad koalice ODS a TOP 09 v Praze?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já chci vyjádřit přesvědčení, že věřím, že zvítězí zdravý rozum a elementární logika. To znamená, že tady příliš mnoho jiných alternativ není. Já jsem přesvědčen, že koalice ODS a TOP 09 na pražském magistrátu má svůj význam, že by měla pokračovat, samozřejmě pokud TOP 09 míří jinam, míří například k sociální demokracii, což mimochodem velmi ostře kritizovala v případě, že to udělala ODS před třemi lety, tak to je samozřejmě věc jiná, nikoho není možné násilím v koaličním souručenství držet, nicméně já bych to považoval za krok politicky chybný a nezodpovědný. Praha si nic takového nezaslouží.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, děkujeme.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tiskový brífink premiéra po setkání se zástupci energetických společností, 20. května 2013

Související zprávy