Tiskové konference

28. 4. 2009 12:55

TK českého premiéra a předsedy Rady EU M. Topolánka a albánského premiéra S. Berishi

Jiří F. Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU:
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci, kde vítám českého premiéra předsedu Evropské rady pana Mirka Topolánka, a kde vítám předsedu vlády Albánské republiky a ředitele Evropské komise pro rozšíření. Poprosím každého z účastníků o krátké úvodní slovo a pokud zbude trochu času i pro pár otázek. Pane premiére, máte slovo.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR:
Já jsem velmi rád, že právě dnes a právě v Praze Albánie předá oficiálně svým premiérem do rukou předsedy ER přihlášku ke vstup do EU. A to nejenom proto, že české předsednictví mělo speciálně proces na západním Balkáně jako svou prioritu. Celý proces rozšiřování je dán jasnými kritérii, jasnými podmínkami a každá země, která je splní, má mít právo účastnit se tohoto projektu. Albánie prošla obrovskými pozitivními změnami. Já jsem velmi rád, že to bylo především pod vedením pana Berishi, premiéra Albánie. Albánie má za sebou podobnou cestu jakou absolvovaly země jako je ČR. Dnes je členským státem NATO. Je ratifikována stabilizační a asociační dohoda a příští měsíc, 18.5. bude zasedat první Rada této dohody mezi EU a Albánií. A dnes podává přihlášku. Po tomto předání samozřejmě bude standardní proces. My předáme přihlášku do rukou Javiera Solany a bude probíhat proces schválení a zahájení procesu AVI, který bude zřejmě schválen během švédského předsednictví. Albánii čeká ještě velký kus práce. Já jsem ale hluboce přesvědčen, že právě dnešním dnem jsou zhruba v poločase tohoto úsilí a že dosáhnou toho o čem snili generace lidí, kteří museli žít v totalitě. ČR bud nepochybně po celou dobu tohoto procesu, i po ukončení předsednictví, stát Albánii bok po boku.
Jiří F. Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU:
Děkuji za úvodní slovo pana premiére, poprosím o druhé úvodní slovo albánského premiéra pana Sali Berishi.
Sali Berisha, předseda vlády Albánské republiky:
Vážený pane premiére, vážený pan Lee, vážení přátelé. Chtěl bych nejprve pozdravit vás všechny. Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za jeho vřelé uvítání a jeho přijetí mé osoby zde dnes v ČR a Praze. Chtěl bych poděkovat za podnětnou diskusi a chtěl bych rovněž poděkovat za to, že osobně pan premiér tak i jeho vláda a celá země podporovala naše úsilí, vyzařovala pochopení a rovněž určité povzbuzení na této cestě a proto dnes mám tu milou povinnost jménem celého albánského národa předat do rukou předsedy ER přihlášku Albánie do EU. Chtěl bych říci, že se jedná skutečně o historický moment Albánie. Srdce i mysl i oči všech Albánců se upírají dnes na Prahu na tento okamžik, kdy já oficiálně předávám tuto přihlášku. Je to naplnění snů mnoha generací a je to jedna z nejdůležitějších momentů naši historie. Nejenom pro dnešní den, ale i pro budoucnost generací našich dětí. Chci říci, že tento důležitý historický moment předpokládá také návrat našeho národa do rodiny Evropy, i když duchovně nikdy naše pouto nebylo přerušeno, po dlouhou dobu jsme fyzicky byli nuceni žít mimo tuto rodinu. Chtěl bych říci, že i přesto, že historie se častokrát ukázala vůči Albánii skutečnou macechou, tak přes všechny okupace, rozdělování, různé brutality a tragédie, v mém národu nikdy nepřestala doutnat ta jiskérka západní civilizace a také to hluboké přesvědčení, že patříme do Evropy a že jsme Evropané. Není ani náhodou, že nedávno velice významný státník EU prohlásil, že nyní je na Albáncích, aby učili Evropany lásce k Evropě. Chtěl bych také při této příležitosti vás ujisti, že 96 % obyvatel Albánie si přeje plnou integraci do EU. Proto můj národ se vyznačuje takovým syndromem vášnivé lásky k Evropě. Chtěl bych také říci, že je mi zvláštním potěšením, že přihlášku Albánie do EU předávám do rukou premiéra země, která pouze před 20 lety byla schopna s vymanit z předchozího režimu po pádu železné opony a pouze nedávno také vstoupila do struktur EU. Myslím si, že je to skutečně zázrak, po tom všem nyní ČR předsedá EU. A je to velká inspirace a povzbuzení pro nás pro všechny. Albánie sem nyní přijíždí po velice dlouhých a složitých ale i úspěšných 17 letech. Myslím si, že obě naše země přestože žili v totalitním režimu, mají trošku jinou zkušenost. Ta zkušenost se trošku lišila. V době, kdy například z Prahy vyvěrala určitá jarní naděje do celého světa, náš diktátor v té chvíli zničil a zadupal do země jeden z nejdůležitějších a nejvýznamnějších monumentů a památek naší náboženské historie. Můžeme říci, že v době, kdy zde se sepisovaly různé dokumenty jako Charta 77 a další, moje země se naprosto uzavřela a byla obehnána bunkry. Rovněž pád železné opony odhalil Albánii jako zemi, která je na světelné roky vzdálena ostatním demokraciím v Evropě. Byla to země, která byla třetí či čtvrtá nejchudší země světa. Můžeme říci, že to byla země vyhladověná, zoufalá. A přesto všechno, stojím t upřed vámi a předkládám žádost o členství v EU ze strany Albánie a je to jenom díky usilovné práci Albánců, ale i angažovanosti a věrnosti mnoha našich přátel, EU či jiných zemí a ty všechny součinitele nám pomohly udělat nesmírný a zásadní krok který nás odpíchl od té nelichotivé situace, která panoval v naší zemi před 17 lety. Dnes Albánie prokazuje, že je stabilní parlamentní demokracií a rovněž že zavádí bez okolků všechna kriteria. Rovněž je stabilní tržní ekonomikou, ukazuje solidní makroekonomickou stabilitu a za poslední rok se můžeme pyšnit růstem ekonomiky ve výši 8 %. Můžeme říci, že je rovněž zemí atraktivní pro investory, za období prosinec 2008 jsme zaznamenali investice ve výši 3,5 miliardy EUR. 4. dubna se moje země stal členem NATO. Parlamenty 27 zemí schválily stabilizační a asociační dohodu s Albánií. Chtěl bych ještě ujistit pana premiéra, pana ředitele Lee, že pro nás a pro mne tento moment je skutečně velkým závazkem, je to obrovský závazek a vnímáme to jako proces, který musí být vždy založen na skutečných výsledcích. Na druhé straně je to obrovskou motivací pro mne, moji vládu a naše lidi. Ještě jednou děkuji panu premiérovi, Evropské komisy a členským státům za solidaritu a za to, že nám umožnili zde stát dnes v tento důležitý den.
Jiří F. Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU:
Děkuji, o krátké slovo poprosím ještě generálního ředitele Michaela Lee.
Michael Lee:
Chtěl bych říci za EK, že velice vítáme tento den předání žádosti o členství v EU od Albánské republiky z rukou premiéra Albánské republiky do rukou předsedy vlády ČR a předsedy Evropské rady pana premiéra Topolánka. Myslím si, že dnes je to velký milník pro Albánii, který jasně potvrzuje závazek, který na sebe Albánie vzala co se týče proevropského směřování. Samozřejmě nyní na ER je, aby dále určila kroky budoucího směřování, pak se i vyjádří EK komise k tomuto procesu. Chtěl bych říci, že Albánie udělal velký pokrok co se týče obchodních harmonizací, podařilo se jí dosáhnout velkých úspěchů od roku 2006. Stabilizační a asociační dohoda vstoupila v platnost v dubnu 2009 a rovněž Albánie pokračovala ve své stabilizační roli v regionu. Nyní je na Albánii, aby prokázala svou připravenost učinit další krok a dostat se na další úroveň ve vztazích vůči EU. Je to vláda práva, a zajištění demokratických a svobodných voleb,které se mají uskutečnit v červnu. Toto jsou velmi principiální podmínky. Rovněž, co se týče perspektivy EU pro Albánii a země západního Balkánu je vnímán jako záruka pro stabilitu v této oblasti a rovněž i svou důležitostí nejen pro tyto země, ale i pro EU. Chtěl bych říci, že tento proces Albánie a jiných zemí v regionu po zavedení všech ekonomických a politických reforem a splnění různých kriterií a podmínek by se měly posunout na úroveň kandidátského statusu s tím, že konečným cílem a perspektivou pro Albánii a další by mělo být členství v EU. Bylo m velkým potěšením být jménem EK přítomen tomuto významnému momentu.
Jiří F. Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU:
Dámy a pánové, poprosím albánského předsedu vlády, aby předal oficiálně přihlášku do rukou předsedy Evropské rady.
Sali Berisha, předseda vlády Albánské republiky:
Dovolte mi, abych vám pane předsedo jménem albánského lidu a na základě rozhodnutí parlamentu Albánské republiky o integraci do EU z 29. ledna 2009 založeno na vůli a aspiraci našeho národa, předal tuto přihlášku do EU dle článku 49 Smlouvy o EU a dovolte mi, abych vás znovu ještě jednou ujistil o naší angažovanosti a naší připravenosti dokončit tento proces.
Jiří F. Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU:
Dámy a pánové, poprosím v rychlosti otázky.
Albánský redaktor:
Já jsem albánský novinář, poprvé vyzkouším svou češtinu. Pana premiéra se chci zeptat, co si myslíte o balkánských zemí a jejich cestě k integraci? Druhá otázka pro premiéra Albánie, jak myslíte, co bude další úkol pro vás, co od vás Albánci mohou čekat dále, co bude další historický moment?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR:
Česká administrativa a já osobně se domníváme, že integrace zemí západního Balkánu do euroatlantických struktur a d EU je jednou z absolutních priorit. To, že celý proces má svoje bolesti a svoje problémy o tom nikdo nepochybuje ale my a ostatní země se musíme postarat o to, aby se nikdy nezastavil. Určitou lokomotivou a tahounem toho procesu je dnes Chorvatsko. Albánie je určitě další zemí, která má právo začít vyjednávat o svém vstupu. Ten samotný proces může být dlouhý, ale souhlasím s panem premiérem Berishou, že pokud to bude v Albánii problém číslo jedna, pokud se budou soustředit na plnění těch závazků, která vyplývají z kriterií, tak bude ten proces nakonec úspěšný. Celý region potřebuje tyto ostrovy pozitivní deviace a potřebuje progres všech zemí k tomu, aby ten proces pokračoval dál, aby celý západní Balkán byl integrován do evropských struktur a aby tam lidé žili bezpečně v míru a prosperujících zemích. Já to pokládám za zájem celé EU.
Sali Berisha, předseda vlády Albánské republiky:
Samozřejmě, že před námi stojí velice dlouhá a velice těžká cesta. Nicméně, je nyní na nás, abychom dále pokračovali v tomto procesu. Další cíle, třeba vízová liberalizace, jeden z takových hlavních cílů, kterého chceme dosáhnout. Tyto věci, jako členství v EU se nestanou přes noc. Bude po nás požadována spousta práce, ale svobodný pohyb Albánců jako evropských občanů je otázkou určité hrdosti určité důstojnosti a proto moje vláda učiní vše, co bude v jejich silách, aby splnila všechna tato kriteria, abychom si získali důvěru Evropy a aby tato liberalizace potom byla umožněna.
Jiří F. Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU:
Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference českého a albánského premiéra