Tiskové zprávy

6. 12. 2006 15:18

Rozšíření Schengenu je nejvýznamnějším rozhodnutím od vstupu ČR do EU

Včerejší den znamená historický zlom v postavení naší země v rámci Evropské unie. Rozhodnutí rozšířit Schengenský prostor již na Silvestra 2007 zásadním způsobem zrovnoprávňuje tzv. nové a staré země EU.

Od tohoto data budou moci občané devíti nových členských zemí EU včetně České republiky překračovat hranice dalších členských států Schengenu kdekoli a kdykoli bez cestovních dokladů. Přestanou tak být, alespoň v této oblasti, občany EU druhé kategorie.

Zrušení vnitřních hranic EU je naplněním myšlenky evropské integrace v její původní podobě: ve smyslu rovnosti práv, nikoli ve smyslu unifikace povinností. Právě prosazování takové integrace Unie, která znamená dokončení liberalizace, plné uplatňování čtyř základních svobod EU a zrovnoprávnění všech členských států, je základem evropské politiky české vlády.

Česká republika od počátku trvala na tom, že rozšíření Schengenu je třeba provést v původním termínu, na konci roku 2007. V době nástupu této vlády však reálně hrozilo, že kvůli technickým potížím se zaváděním nového Schengenského informačního systému (SIS II) bude datum rozšíření odloženo až na rok 2010, či dokonce na neurčito.

Vláda vyvinula maximální odborné i diplomatické úsilí, aby tento nepříznivý vývoj zvrátila. Je to poprvé od našeho vstupu do EU v roce 2004, kdy se České republice podařilo prosadit a obhájit vlastní vážné téma a trpělivým vyjednáváním dosáhnout změny postoje Evropské unie. Svědčí to o emancipaci ČR v rámci EU. A také o správnosti politiky nové vlády založené na slaďování národního zájmu se zájmy ostatních členských zemí a se základními hodnotami EU.

Tři měsíce po nástupu nové administrativy se tak ukazuje, že ČR již není jen pasivním hráčem na evropské šachovnici, ale dokáže úspěšně prosazovat oprávněné zájmy svých občanů, získávat spojence a stát se „tvůrcem hry“. Přičemž výsledkem je jednoznačné posílení Evropské unie, která opět učinila další významný krok na cestě k opravdové jednotě.

Považujeme to za povzbuzení ke stejně aktivnímu přístupu v dalších oblastech evropské politiky, ať už bude u moci jakákoli vláda. Úspěch při rozšiřování Schengenského prostoru není totiž pouze úspěchem tohoto kabinetu a České republiky, ale především myšlenky evropské integrace založené na rovných právech všech zemí.

Mirek Topolánek
Předseda vlády ČR

Ivan Langer
Ministr vnitra ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie