Tiskové zprávy

24. 9. 2007 17:21

Vláda schválila zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a zvýšení důchodů v roce 2008

Vláda dnes na svém zasedání schválila několik důležitých bodů, k nimž uvádíme:

k bodu č. 3 – Věcný záměr zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a okresních ředitelství pro zaměstnanost a sociální správu kabinet schválil a uložil místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Petru Nečasovi vypracovat návrh zákona a předložit ho vládě do šesti měsíců k projednání. K 1. lednu 2009 by měl být zřízen Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu a okresní ředitelství pro zaměstnanost a sociální správu. Převezme v nezmenšeném rozsahu činnosti zajišťované dosud úřady práce a činnosti vykonávané krajskými úřady a obecními úřady různých stupňů v rámci přenesené působnosti.
Předseda vlády Mirek Topolánek uvedl: „Myslím, že klíčové bylo rozhodnutí o pokračování prací na Národním úřadu pro zaměstnanost a sociální správu. Tato diskuse byla poměrně velmi bouřlivá a nicméně po zapracování celé řady připomínek jsme umožnili ministerstvu, i z časových důvodů, na této práci pokračovat.“
Místopředseda vlády a ministr sociálních věcí Petr Nečas řekl: „Základním motivem tohoto zákona, který je součástí koncepčních kroků v rámci reformy veřejných financí, je sjednocení jednotlivých dávkových systémů, které v naší zemi jsou velmi roztříštěné, protože část těchto dávkových systémů v podobě podpor v nezaměstnanosti a státní sociální podpory je vyplácena přes úřady práce, část z nich v podobě dávek v hmotné nouzi je přes pověřené obecní úřady a část z nich v podobě příspěvku na péči a dávek sociální péče pro zdravotně postižené je vyplácena obcemi s rozšířenou působností.…Přes tyto systémy teče ročně částka téměř 90 mld. Kč. My chceme vytvořit novou jednoznačně spořivou strukturu, která v relativně krátkém časovém horizontu, do dvou let po svém vzniku, umožní poměrně výrazné úspory.“

k bodu č. 5 – Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí: Vláda projednala a schválila Návrh předložený na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 295 ze 14. schůze 27. dubna 2007. Jedná se o strany a politická hnutí, která neplní zákonnou povinnost předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu, která zahrnuje zákonem stanovené údaje.
Premiér Mirek Topolánek zdůvodnil návrh slovy: „To je věc, která prošla i Poslaneckou sněmovnou, která schvaluje fakticky zprávy o činnosti politických stran a myslím si, že vláda si žádný ten případ nevymyslela. Tam byly opakované urgence a neplnění termínů, a nám ze zákona nic jiného nepřísluší než takové subjekty zrušit nebo jim zastavit činnost.“

k bodu č. 11 – Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008: Vláda schválila zvýšení vyplácených důchodů s platností od 1. ledna 2008 tak, že základní výměra důchodu se zvýší o 130 Kč na 1700 Kč měsíčně a procentní výměra důchodu se zvýší o 3 %, celkem tedy o 3,95 %. Náklady na toto zvýšení důchodů představují v roce 2008 částku 11,66 mld. Kč; s touto částkou je počítáno v návrhu státního rozpočtu na rok 2008.
Místopředseda vlády a ministr sociálních věcí Petr Nečas řekl: „Průměrná částka je 346 Kč. U penzí jsme jako u jediné sociální dávky zachovali automatické valorizační schéma, tzn. každý rok se penze valorizují minimálně o celkový nárůst inflace a k tomu o jednu třetinu nárůstu mezd. Tato valorizace je konstruována tak, že zvýšením té základní výměry důchodu o 130 Kč se vykryje každému důchodci vliv netržních daňových změn, které proběhnou v příštím roce, tzn. zvýšení snížené sazby DPH z pěti na devět procent a také zavedení spotřebních daní na energie, kde podle propočtů, které máme dělány na spotřební koš důchodců, v průměru se zvýší tyto výdaje jednočlenné důchodcovské domácnosti vlivem těchto dvou daňových změn o 115 Kč měsíčně. My navrhujeme kompenzaci 130 Kč a vedle toho, samozřejmě, tu procentuální kompenzaci, takže celkové navýšení důchodů bude 346 Kč. Průměrná výše starobní penze tak v příštím roce, od 1. ledna, dosáhne 9111 Kč. Vezmeme-li v úvahu, že vlády Mirka Topolánka nastoupily v září minulého roku, před rokem byla průměrná výše starobní penze 8188 Kč, tak zjistíme, že vlastně za rok a čtvrt působení vlád Mirka Topolánka se průměrné penze zvýšily o tisíc korun.“

k bodu č. 2 – Přerušení projednávání Novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní zdůvodnil předseda vlády ČR Mirek Topolánek slovy: “Novela nemá zatím plnou koaliční podporu a návrh není vyvážený a my se spíše budeme bavit o tom, jestli nespojíme tu změnu, kterou jsme samozřejmě před volbami požadovali, a to je změna skoková, nebo to určení příspěvku na občana skokově podle celkového počtu obyvatel, změnit na nějakou jinou průběžnější křivku, jestli to nespojíme s těmi výraznějšími změnami rozpočtového určení daní, které, samozřejmě, přijde se změnou daní a změněným daňovým výnosem pro obce v roce 2009. to znamená, že v této chvíli je ta diskuse naprosto racionální, protože ta změna je poměrně zásadní. Podle mne vydiskutovaná není a pokud to stihneme vydiskutovat do příštího týdne tak ta změna proběhne, pokud ne, tak proběhne až o rok později.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie