Tiskové zprávy

23. 11. 2007 14:12

Výsledek jednání vlády ČR 28. 11. 2007

A. Evropská agenda:


1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:


2. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen (sněmovní tisk č. 341)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: vláda nezaujala stanovisko

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
č.j. 1534/07

Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: schváleno

4. Převod vlastnictví vybraného majetku příslušným územním samosprávným celkům - byty (21. celek)
č.j. 1629/07

Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání: schváleno

15.
Konvergenční program České republiky (listopad 2007)
č.j. 1687/07

Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání: schváleno

16.
Návrh strategie řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
č.j. 1697/07

Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání: vláda bere na vědomí

17.
Návrh na zřízení společného operátora nákladní železniční dopravy a založení nadnárodní společnosti pro řízení a rozvoj železniční nákladní dopravy
č.j. 1702/07

Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: staženo

18.
Zpráva o aktuálním stavu realizace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 330 "Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně" a návrh řešení vzniklé situace
č.j. 1703/07
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání: vláda bere na vědomí

19.
Žádost o navýšení rozpočtu kapitoly č. 334 – Ministerstvo kultury o částku 100 mil. Kč z vládní rozpočtové
č.j. 1720/07
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:


5. Změna dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 327 250 Výstavba dálnice D11 Praha - Hradec Králové - státní hranice Česká republika/Polská republika
č.j. 1679/07

Předkládá: ministr dopravy
6. Návrh na obeslání 13. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 3. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (Bali, Indonésie, 3. – 14. prosince 2007)
č.j. 1673/07

Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr zahraničních věcí
7. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na ministerské zasedání EU - Afrika v egyptském Šarm aš-Šajchu konaném ve dnech 4. a 5. prosince 2007
č.j. 1676/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí
8. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu ve dnech 6.-7. prosince 2007
č.j. 1681/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí
9. Návrh na vyslání delegace v čele s ministrem zahraničních věcí na II. Summit EU - Afrika v Lisabonu ve dnech 7. až 9. prosince 2007
č.j. 1675/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí
10. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Peruánské republiky José Antonia Garcíi Belaúnde v České republice ve dnech 5. – 6. prosince 2007
č.j. 1674/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí
11. Návrh na navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy
č.j. 1685/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí
12.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 2 písm. b) § 29 písm. d), a § 26 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofinka a Národní přírodní rezervace Červené blato v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, Národní přírodní rezervace Boubín v Chráněné krajinné oblasti Šumava, Národní přírodní rezervace Žofínský prales, I. zóny NP Šumava a I. zóny NP České Švýcarsko, a to za účelem fotografování
č.j. 1682/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy
13. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala, Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny pro vstup za účelem fotografování
č.j. 1683/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy
14. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro obnovu malé vodní elektrárny na Bílém potoce v k.ú. Hamry na Šumavě
č.j. 1684/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy
20. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dne 6.9.2007 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev.č.: 60010725 na veřejnou zakázku s názvem „Zimní údržba 2007“ na dodávku vozidel a příslušenství pro zimní údržbu dálnic
č.j.1715/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí
D. Různé


Pro informaci: 1. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2007
č.j. 1678/07

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
2. Zápis ze zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci konaného dne 18. září 2007 v Bruselu
č.j. 1671/07

Předkládají: ministři spravedlnosti a vnitra
3. Zápis z neformálního zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci konaného ve dnech 1.-2. října 2007 v Lisabonu
č.j. 1669/07

Předkládají: ministři spravedlnosti a vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie