Tiskové zprávy

18. 12. 2017 14:14

Změny ve vedoucích funkcích na Úřadu vlády

Ve dnech 14. a 15. prosince 2017 došlo ke změnám vedoucích pracovníků Úřadu vlády ČR.

Vláda na svém prvním jednání dne 13. prosince 2017 jmenovala do funkce vedoucího Úřadu vlády s účinností od 14. prosince 2017 Radka Augustina a tiskovou mluvčí vlády určila Barboru Peterovou. Předsedou Legislativní rady vlády byl jmenován ministr spravedlnosti Robert Pelikán a předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace se stal předseda vlády Andrej Babiš.

Ve dnech 14. a 15. prosince 2017 došlo k dalším změnám na vedoucích pozicích Úřadu vlády následovně:

Tito vedoucí pracovníci Úřadu vlády ukončili pracovní poměr dohodou

 • MgA. Martin Ayrer, ředitel Odboru komunikace
 • Mgr. Matěj Dědina, vedoucí Oddělení sekretariátu předsedy vlády
 • PhDr. Běla Hejná, náměstkyně pro řízení Sekce kabinetu předsedy vlády
 • Mgr. Bc. David Beňák, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
 • Mgr. Bc. Petr Krčál, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
 • Ing. Michal Pícl, ředitel Odboru analýz a informací
 • Mgr. Ivan Brhlík, vedoucí Oddělení komplexních analýz
 • PhDr. Vladimír Špidla, ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády

Ve vedoucích funkcích na Úřadu vlády dále skončili

 • Ing. Lucie Orgoníková, náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace
 • Bc. Jana Strunecká, ředitelka Odboru kabinetu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
 • Mgr. Patrik Benda, vedoucí Oddělení stanovisek a analýz

Postupovali jsme v souladu se změnou vlády ČR, a proto na Úřadu vlády nebudou již od pondělí 18. prosince vedoucí pracovníci z kabinetů bývalého premiéra Sobotky, místopředsedy vlády Bělobrádka a ministra Chvojky. S výše uvedenými vedoucími pracovníky jsme se korektně rozešli, u většiny z nich na základě oboustranné dohody o ukončení jejich pracovního poměru,“ sdělil vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie