Aktuálně

13. 12. 2021 15:03

Výsledky jednání vlády 13. prosince 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát na summit Východního partnerství, zasedání Evropské rady a eurosummit ve dnech 15. až 17 prosince v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

2. Zpráva o realizaci Národního programu reforem 2021
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1449/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
čj. 1254/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (sněmovní tisk č. 3)
čj. 1467/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 4)
čj. 1468/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů (sněmovní tisk č. 5)
čj. 1469/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky (sněmovní tisk č. 8)
čj. 1470/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 10)
čj. 1471/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona (sněmovní tisk č. 18)
čj. 1472/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 19)
čj. 1473/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

10. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 22)
čj. 1474/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

11. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 23)
čj. 1475/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

12. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Lucie Šafránkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 24)
čj. 1476/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

13. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Radka Kotena a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 25)
čj. 1477/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

14. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 38)
čj. 1478/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

15. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 39)
čj. 1479/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

16. Návrh poslanců Heleny Válkové, Patrika Nachera, Marka Nováka, Jany Hanzlíkové, Zuzany Ožanové, Taťány Malé, Stanislava Fridricha, Josefa Bělici a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 40)
čj. 1480/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

17. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 41)
čj. 1481/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

18. Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 48)
čj. 1482/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

19. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 52)
čj. 1483/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

20. Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 53)
čj. 1484/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

21. Vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu dopravy
čj. 1486/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
čj. 1257/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)
čj. 1360/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
čj. 1495/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

38. Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s poskytnutím pohonných hmot pro potřeby záchranných složek při zásazích na území postiženém mimořádnou událostí
čj. 1500/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1507/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

44. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 SB., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 874/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

45. Rozšíření „Strategie sociálního začleňování 2021-2030“ o vybraná témata z oblasti bezdomovectví
čj. 1492/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

46. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1513/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

47. Informace o aktualizaci statutu Ústřední epidemiologické komise a o aktuálních podmínkách revize Pandemického plánu ČR
čj. 1510/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

48. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1389/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

49. Podpora provádění testů na onemocnění COVID-19 u zaměstnanců územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven
čj. 1514/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

50. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví opatření, kterým se nařizuje povinnost testovat zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné
(celé znění mimořádného opatření + odůvodnění opatření č. 1177 + formulář o pozitivním anigenním testu)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

51. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest
(celé znění mimořádného opatřeníodůvodnění usnesení č. 1178)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

52. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

22. Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2021 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2021
čj. 1466/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
čj. 1454/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Změna Pravidel systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby se závislostí a ohrožené závislostním chováním a jejich blízké (Certifikační řád)
čj. 1437/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2022
čj. 1464/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Závěrečné vyhodnocení programu reprodukce majetku 207 850 „Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry“
čj. 1441/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040
čj. 1458/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2017
čj. 1455/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2018
čj. 1446/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2019
čj. 1447/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2020
čj. 1456/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Vyhodnocení digitálního vysílání Českého rozhlasu v období 2016–2021
čj. 1448/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Zpráva o pracovní cestě předsedy vlády na mimořádné setkání předsedů vlád zemí V4 v Maďarsku dne 23. listopadu 2021
čj. 1452/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Informace o průběhu a výsledcích 42. zasedání Konference Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
čj. 1442/21
Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

39. Revokace usnesení vlády č. 907 ze dne 18. října 2021
čj. 1497/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

40. Závěrečné vyhodnocení programu reprodukce majetku 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel
čj. 1501/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

41. Návrh na obeslání 32. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), 6.–15. prosince 2021
čj. 1491/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

42. Pracovní cesta předsedy vlády ČR na summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny a Francie v Maďarsku dne 13. prosince 2021
čj. 1502/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

53. Návrh na jmenování 10 rektorů veřejných vysokých škol na období 2022-2026
čj. 1504/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

54. Návrh změny Usnesení vlády České republiky ze dne 6. prosince 2021 č. 1120 o změně Statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

55. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2021
čj. 1511/21
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

56. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na summitu Východního partnerství, zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 15. a 16. prosince 2021 v Bruselu
čj. 1509/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2021)
čj. 1438/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Fiskální výhled České republiky (listopad 2021)
čj. 1439/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Zpráva o rizicích implementace programů v roce 2021
čj. 1443/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Informace o stavu uzavírání programového období 2007–2013
čj. 1459/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

5. Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2020
čj. 1460/21
Předkládají: ministři životního prostředí a zdravotnictví

6. Závěrečná zpráva o realizaci Akčního plánu na léta 2019-2021 Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025 a Akční plán na léta 2022–2025
čj. 1485/21
Předkládá: ministr životního prostředí

7. Informace o záměru uzavřít na základě vertikální spolupráce „Smlouvu o poskytování služeb infrastrukturního prostředí EKIS MV a ISoSS“
čj. 1463/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "SLZ PP ČR – Zadní Kopanina – výkup pozemků" v souladu s ustanovením § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1465/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Úpravy informačního systému Registr živnostenského podnikání materiálu
čj. 1462/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

10. Informace pro vládu České republiky podle UV č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – rozvoj ekonomického informačního systému IFS9 v souvislosti s elektronizací procesů v MD v oblasti elektronického oběhu a schvalování faktur, elektronizací agend a vylepšením funkcionalit pro uživatele“
čj. 1487/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

11. Pořízení oprávnění k užití Microsoft M365 E3 pro 5 000 uživatelů resortu Ministerstva spravedlnosti
čj. 1436/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

12. Zpráva o postupu prací na budování nové budovy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Černých Polích v Brně (za rok 2021)
čj. 1499/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

13. Vyhodnocení dopadů pandemické krize COVID 19 na financování Dopravní politiky
čj. 1498/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

14. Zpráva o aktivitách České republiky v pozorování Země v letech 2020–2021: GEO, Skupině pro pozorování Země a evropském programu Copernicus
čj. 1494/21
Předkládá: ministr životního prostředí

15. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce ,,Esri EA 2022–2024" realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO : 65993390
čj. 1493/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

16. Realizace povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, k záměru Uzavření dodatků ke Smlouvě o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a ke Smlouvě o poskytování služeb
čj. 1512/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

17. Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1505/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

18. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Informace k záměru uzavření prováděcí smlouvy „Vývoj aplikace ADIS – další rozvoj Portálu MOJE daně“
čj. 1506/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

19. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. listopadu 2021 do 30. listopadu 2021
čj. 1508/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

20. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Budova pro Oblastní zdravotnické zařízení MV Ústí n/L“ v souladu s ustanovením § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1461/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie