Zmocněnec vlády pro lidská práva

V současné době není pozice zmocněnce pro lidská práva obsazena.

Zmocněnec ve spolupráci se sekretariátem Rady vlády pro lidská práva zpracovává pro vládu:

  • koncepce dlouhodobého vývoje ochrany lidských práv s celostátní působností,
  • návrhy jednotlivých opatření a podnětů ke zlepšení stavu dodržování lidských práv obecně a ke zlepšení postavení romských komunit ve společnosti,
  • informace, návrhy a stanoviska v oblasti dodržování lidských práv a postavení romských komunit,
  • zprávy o plnění závazků plynoucích z mezinárodních smluv v oblasti lidských práv, jež ČR předkládá jednotlivým smluvním kontrolním mechanismům na úrovni OSN a Rady Evropy a připravuje podklady pro orgány EU v oblasti lidských práv,
  • posuzuje v meziresortním připomínkovém řízení materiály legislativní a nelegislativní povahy, které se týkají lidských práv a postavení romských komunit.

Zmocněnec předsedá Radě vlády pro lidská práva a jako 1. místopředseda se podílí na řízení Rady vlády pro záležitosti romské komunity.

Zmocněnec spolupracuje a intenzivně komunikuje s orgány veřejné správy (státní správy i samosprávy), nevládními neziskovými organizacemi a odborníky na problematiku ochrany lidských práv a integrace romských komunit do společnosti.

Zmocněnec má v gesci následující agendy:

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz