Úřad vlády

Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů. Více…

Strakova akademie

Strakova akademie

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1
Telefon: 224 002  111
e-mail: posta@vlada.cz

Text ve snadném čtení
Text ve snadném čtení