Seznam poradců Úřadu vlády ČR

11. 10. 2013 17:07

Období od 1. července 2013 do 31. prosince 2013

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří zveřejňovaný na základě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty