Seznam poradců Úřadu vlády ČR

13. 8. 2018 18:33

Období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří zveřejňovaný na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015-2017.

V 1. pololetí roku 2018 nevede Úřad vlády žádný seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří, který má povinnost na základě  Vládní koncepce boje s korupcí zveřejnit a to z důvodu, že za období leden-červen 2018 nebyla vyfakturována žádná finanční částka - odměna na základě uzavřené smlouvy, či objednávky o poradenských a právních službách.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter