Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

15. 9. 2022 13:43

Informace týkající se Kosárkova nábřeží

Žádost o poskytnutí informací týkajících se důvodů uzavření Kosárkova nábřeží

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 31. srpna 2022 Vaši elektronickou žádost o poskytnutí informací s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o „rozhodnutí (nebo jiný právní akt, dále jen rozhodnutí), na základě kterého byla dne 31. 8. 2022 v cca 18:30 uzavřena veřejně přístupná komunikace Kosárkovo nábřeží nebo, není-li možné poskytnout toto rozhodnutí, informaci, kdo, kdy, z jakého důvodu a na základě jakého právního předpisu toto rozhodnutí vydal.“

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji sdělit, že důvodem uzavření veřejně přístupné komunikace Kosárkovo nábřeží dne 31. srpna 2022 bylo zajišťování bezpečnosti chráněných osob a střežených objektů na základě:

- usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2008 č. 1604 k zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 13. července 2011 č. 518 a usnesení vlády ČR ze dne 24. července 2017 č. 544, a

- nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky.

Realizace nastavených bezpečnostních opatření byla provedena Policií České republiky v souladu s § 43, 48 a 49 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter