Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

14. 10. 2022 10:47

Informace týkající se poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujícího evropského předpisu

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 22. září 2022 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v němž žádáte o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujícího evropského předpisu:

•           „Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)“

a to ve Vámi požadovaném formátu.

Srovnávací tabulky jsou v souladu s Metodickými pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, v platném znění, zpracovávány odpovědným gestorem. Úřad vlády České republiky má v případě směrnice (EU) 2019/713 od odpovědného gestora k dispozici srovnávací tabulku, která je zaslána v příloze.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
vedoucí Oddělení právního

Přílohy

Příloha č. 1 – Srovnávací tabulka ke směrnici Rady (EU) 2020/262

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty