Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

31. 10. 2017 10:30

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí veškerých dokumentů, které souvisely s usnesením vlády č. 264 ze dne 23. března 2004 a s usnesením vlády č. 904 ze dne 15. září 2004.

Vážený pane,

v reakci na Vaši elektronickou žádost ze dne 11. října 2017 o poskytnutí „veškerých dokumentů, které souvisely s usnesením vlády č. 264 ze dne 23. března 2004 a s usnesením vlády č. 904 ze dne 15. září 2004“, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadované dokumenty.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Příloha
Příloha č. 1 – Materiály k usnesení vlády č. 264
Příloha č. 2 – Materiály k usnesení vlády č. 904

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty