Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

8. 9. 2017 14:05

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí dokumentu „Systém měření a hodnocení veřejné správy v ČR“ schválený vládou ČR dne 24. července 2017.

Vážená paní,

v reakci na Vaši elektronickou žádost ze dne 30. srpna 2017 o poskytnutí dokumentu „Systém měření a hodnocení veřejné správy v ČR“ schválený vládou ČR dne 24. července 2017, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

Příloha
Příloha č. 1 – Materiál čj. 738/17

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty