Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

21. 11. 2017 10:38

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání materiálů k čj. 1092/17.

Vážený pane,

v reakci na Vaše elektronickou žádost ze dne 2. listopadu 2017 o poskytnutí materiálů k čj. 1092/17, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadované materiály.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Příloha
Příloha č. 1 – Materiál čj. 1092/17

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty