Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

11. 12. 2017 16:46

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o zaslání materiálu čj. 1094/17

Vážený pane,

v reakci na Vaši elektronickou žádost ze dne 24. listopadu 2017 (doplněnou dne 28. listopadu 2017) o zaslání předloženého materiálu na jednání vlády ČR, evidovaného pod čj. 1094/17, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

v z. Mgr. Eva Hanušová v.r.
vedoucí oddělení právního

 

 

Příloha
Příloha č. 1 – Materiál čj. 1094/17

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty