Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

11. 12. 2017 16:51

Žádost o zaslání odůvodnění nařízení vlády

Žádost o zaslání odůvodnění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství.

Vážená paní,

v reakci na Vaši elektronickou žádost ze dne 21. listopadu 2017 (doplněnou dne 28. listopadu 2017) o zaslání odůvodnění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadované odůvodnění.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

v z. Mgr. Eva Hanušová v.r.
vedoucí oddělení právního

 

 

Příloha
Příloha č. 1 – Odůvodnění nařízení

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty