Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

2. 1. 2017 9:50

Žádost o zaslání seznamu dohodářů ÚV ČR

Žádost o zaslání seznamu jmen a názvů pracovních pozic osob, které mají nebo měly uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s Úřadem vlády ČR v období od 1. ledna 2014 do 1. prosince 2016. V rámci tohoto seznamu žadatel požadoval uvést jméno osoby, stručnou náplň její práce a pracovní zařazení, datum uzavření dohody, pokud již byla ukončena, datum tohoto ukončení. Dále o uvedení toho, zda osoba na Úřadu vlády ČR stále působí, o doplnění výše vyplacené odměny v hodinové sazbě a počet hodin, na které byly smlouvy uzavřeny.

Dne 30.12.2016 byl seznam žadateli poskytnut.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter