Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 8. 2011 16:45

č.j. 11843/11-OHS

Zabezpečení zadního vjezdu objektu

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na stavební práce
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria nabídková cena bez DPH
Lhůta pro podání nabídek 30.8.2011 do 12:00 hodin
Vybraný uchazeč HOCHTIEF CZ a.s.
Datum uzavření smlouvy 23.9.2011
Cena dle smlouvy 1 895 022 Kč bez DPH
Skutečná cena 1 895 022 Kč bez DPH

Poznámky:

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty