Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 8. 2011 16:33

č.j. 11679/11-OPK

Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení RVKPP

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor protidrogové politiky
Druh veřejné zakázky na dodávky
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH za celé plnění veřejné zakázky
Lhůta pro podání nabídek 24.8.2011 do 14:00 hodin
Vybraný uchazeč QCM, s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 1.12.2011
Cena dle smlouvy 440 400 Kč bez DPH
Skutečná cena

Poznámky:
Adresa pro podání nabídky je elektronické tržiště www.allytrade.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter