Aktuálně

Dokumenty 1 až 10 z 7163

22. 7. 2019

Vláda určila, co je přiměřené obydlí u dlužníka, podpoří vznik digitálních technických map

Vláda Andreje Babiše schválila na jednání v pondělí 22. července 2019 nové nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Schválila také změnu systému financování adiktologických služeb, která zvýší transparentnost financování protidrogových projektů.

celý text zprávy

18. 7. 2019

Premiér s ministry v jižních Čechách řešil boj proti suchu i dostavbu dálnice D3

Opatření v boji proti suchu a dostavba dálnice D3 byla ve čtvrtek 18. července 2019 hlavní témata pracovní cesty předsedy vlády po Jihočeském kraji. Na výjezdu premiéra Andreje Babiše doprovázeli ministři dopravy Vladimír Kremlík a životního prostředí Richard Brabec.

celý text zprávy

17. 7. 2019

Premiér s ministry navštívil střední Čechy, řešili boj proti suchu i dostavbu dálnic

Premiér Andrej Babiš ve středu 17. července 2019 vyrazil na pracovní cestu do Středočeského kraje. Tématem návštěvy byla především problematika sucha a její řešení. Kromě toho si prohlédl místo stavby pokračování Pražského okruhu a diskutoval o variantách středočeské části dálnice D3. Na cestě jej doprovázeli ministři životního prostředí Richard Brabec, zemědělství Miroslav Toman a dopravy Vladimír Kremlík.

celý text zprávy

17. 7. 2019

Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše v úterý dne 16. července 2019 na svém 20. jednání projednala důležitá protikorupční opatření, k jejichž přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení: regulaci lobbingu a ochranu oznamovatelů. Návrh regulace lobbingu bude brzy předložen vládě k rozhodnutí o jeho postoupení Parlamentu a návrh zákona o ochraně oznamovatelů bude vládě předložen do konce roku. Rada dále projednala aktuální stav plnění doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) a Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2018 a Plán činnosti Rady v roce 2019.

celý text zprávy

16. 7. 2019

Předseda vlády Andrej Babiš poobědval s velvyslanci

Premiér Andrej Babiš se v úterý 16. července 2019 zúčastnil pracovního oběda s velvyslanci členských a kandidátských zemí EU v České republice. Pracovní oběd uspořádal velvyslanec Finské republiky v Praze Jukka Pesola.

celý text zprávy

15. 7. 2019

Vláda navrhuje posílit ochranu klientů bank a spořitelen, zjednodušila i proces likvidace firem

Vláda Andreje Babiše schválila na jednání v pondělí 15. července 2019 návrh novely zákonů o bankách a o spořitelních a úvěrních družstvech, který má posílit ochranu jejich klientů v případě vlastnických změn. Rozhodla také administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob.

celý text zprávy

15. 7. 2019

Bezpečnostní rada státu se zabývala analýzou stavu bezpečnosti v České republice i zajištěním obrany státu v roce 2018

Bezpečnostní rada státu se na jednání v pondělí 15. července 2019 zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

celý text zprávy

8. 7. 2019

Vláda schválila návrh přísnějších pravidel pro hospodaření s vodou a učinila důležitý krok k výstavbě nového jaderného zdroje

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 8. července 2019 schválila investorský model výstavby nového jaderného zdroje Dukovany II a jmenovala členy expertního týmu pro potřeby vládního zmocněnce pro jadernou energetiku. Schválila také návrh novely vodního zákona a dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na roky 2019 až 2023.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 7163