Aktuálně

5. 6. 2015 16:16

Kateřina Valachová: Ve funkci ministryně školství chci navázat na úspěšné plnění priorit v oblasti vzdělávání

Velmi si vážím důvěry, kterou mi předseda vlády Bohuslav Sobotka svěřil. Pokud se prezident republiky Miloš Zeman rozhodne pro mé jmenování do funkce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, bude pro mě vedení tohoto resortu nejen velkou profesní a odbornou výzvou, ale především možností podílet se na zlepšování oblasti vzdělávání a plnění cílů vlády. Věřím, že v nové funkci využiji zkušenosti ze svého působení v rámci Legislativní rady vlády, kabinetu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, ale také zkušeností z legislativního odboru Senátu Parlamentu ČR či Kanceláře veřejného ochránce práv.

Ráda bych poděkovala předchozímu vedení ministerstva za jeho práci, kterou během předchozích 16 měsíců fungování vlády v oblasti školství učinilo.

Věřím, že na tyto úspěšné kroky navážu a budu pokračovat v plnění hlavních úkolů, obsažených v programovém prohlášení vlády. Budu pokračovat v navyšování platů pedagogických a nepedagogických pracovníků, podpoře jejich dalšího vzdělávání. Nastavím kariérní řád pro učitele s jasnou motivační složkou na ohodnocení.

Chci se také soustředit na vytvoření dostatečných kapacit mateřských a základních škol a co nejdříve úspěšně obhájit příslušnou novelu školského zákona na vládě. Stojí přede mnou reforma financování regionálního školství – zde pokládám za klíčové nalézt shodu mezi státem, kraji, obcemi a odborovými svazy. Budu pokračovat ve změnách v oblasti technického a odborného vzdělávání. Stejně tak jsem připravena na diskusi se všemi politickými stranami v Parlamentu při prosazování novely vysokoškolského zákona.

Tyto naléhavé potřeby pro zajištění kvalitního vzdělávání všem dětem ale samozřejmě předpokládají navýšení rozpočtu pro resort školství proti střednědobému rozpočtovému výhledu. První a nejzásadnější krok bude prosadit tyto požadavky při přípravě státního rozpočtu na rok 2016.

V nejbližších dnech se chci potkat s klíčovými aktéry v oblasti vzdělávání, nejen z ministerstva školství, ale i s odborníky z řad učitelského sboru a akademických pracovníků, odborových a zaměstnavatelských svazů, Asociace krajů, poslanců a senátorů z příslušných výborů. 

S prací budu moci začít samozřejmě až v okamžiku, kdy návrh předsedy vlády podpoří prezident republiky.

Kateřina Valachová, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Kateřina Valachová (foto:Jana Stachová)
Kateřina Valachová (foto:Jana Stachová)

Životopis Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. (*15.09.1976)

Absolventka doktorského studijního programu na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na ústavní právo, teorii práva a správní právo působila jako právnička Magistrátu města Brna. Od roku 2002 do 2012 pracovala v Kanceláři veřejného ochránce práv jako vedoucí právního odboru ombudsmanů Otakara Motejla a Pavla Varvařovského.

Mezi lety 2013 a 2014 zastávala pozici ředitelky legislativního odboru v Kanceláři Senátu Parlamentu ČR. Poté se stala náměstkyní ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera a zároveň místopředsedkyní Legislativní rady vlády, kde působí doposud.

Kateřina Valachová působila také jako členka Komise pro správní právo Legislativní rady vlády nebo byla členkou Výboru pro sociální, kulturní a hospodářská práva Rady vlády pro lidská práva. Přednášela také na Katedře správní vědy a správního práva Masarykovy univerzity Brno.

Kateřina Valachová je vdaná, má dvě dcery Kateřinu a Petru.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie