Projevy a komentáře

23. 9. 2019 20:09

Jít příkladem: Národní inovační strategie ČR

Předseda vlády na Concordia summitu 2019 v New Yorku, 23. září 2019.
Předseda vlády na Concordia summitu 2019 v New Yorku, 23. září 2019.
Projev předsedy vlády České republiky Andreje Babiše na výročním summitu Concordia 2019 v New Yorku.

Dámy a pánové, vážení hosté,

rád bych využil této příležitosti a podělil se s vámi o zkušenosti z České republiky a o naši vizi provádění současné Národní inovační strategie. Česká republika a mnoho jejích krásných měst včetně Prahy jsou známy svou bohatou historií a úchvatnou architekturou. To, co nám nicméně zajistí naši budoucnost, jsou inovace.

Jako jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropě musíme provádět inovace, abychom si udrželi naši konkurenceschopnost. Přestože máme úspěšnou ekonomiku, která se řadí k nejstabilnějším v Evropě, jsme si této potřeby naléhavě vědomi. Z tohoto důvodu jsme společně s našimi nejlepšími vědci, podnikateli a manažery vytvořili vizi, která se přeměnila v Národní inovační strategii 2019–2030. Tuto strategii naše vláda představila v lednu 2019.

Reakce na tuto iniciativu byla nesmírně pozitivní. Neustále zavádíme opatření, která podporují inovace. Naší nejvyšší ambicí je patřit do roku 2030 mezi inovativní lídry Evropy. Současně zavádíme novou značku pro Českou republiku jakožto Země pro budoucnost, která vyjadřuje mimořádné technologické kvality naší země.

Národní inovační strategie je rozdělena do devíti tematických pilířů. Tyto pilíře definují cíle a nástroje finanční i nefinanční povahy. Jejich zavádění zvýší kvalitu a efektivitu prostředí vhodného k rozvoji inovativního podnikání. Tyto pilíře, počínaje podporou prostředí pro rozvoj start-upů a spin-offů, se rozpracovávají do konkrétních akčních plánů.

Tyto plány povedou k dosažení cílů této strategie, a to prostřednictvím rozvoje strategického řízení, podpory vzdělávání a výzkumu až po rozvoj digitálních a jiných moderních technologií a dovedností.

Národní inovační strategie tedy zahrnuje široké spektrum společnosti a řeší veškeré klíčové otázky. Může mít veliký dopad tím, že posílí technické vzdělání, kreativní myšlení, technickou představivost a řešení problémů nebo jednoduše přispěje k naší informační společnosti. Inovace tak, jak jsou pojímány v rámci strategie, jsou rovněž silně propojeny s oblastí chytrých investic a chytré infrastruktury. Náš pohled na inovace v jejich propojení s naší ekonomikou a dokonce i se společností nám umožnil zaujmout tento široký přístup, který by nám měl pomoci stát se lídrem v oblasti inovací.

Důležitým nástrojem pro podstatnou část této strategie je program The Country for the Future (Země pro budoucnost). Ten poskytne finanční zdroje na podporu vzniku inovačních společností, rozvoje digitálních služeb a rozšíření inovací na základě výsledků výzkumu a vývoje.

Tento program se rovněž zaměřuje na internacionalizaci start-upů a mezi jinými bude fungovat jako doplňkový nástroj nadcházejícího programu EU s názvem Digitální Evropa.

Zaměření na výzkum a inovace by nás mělo pohánět vpřed. My ale tuto iniciativu nestavíme pouze na naší vizi, my již máme silnou vědeckou základnu, která slouží jako odrazový můstek pro naše budoucí úsilí. V České republice probíhá vynikající výzkum zejména v oblasti přírodních věd, strojírenství a technologií, lékařských věd a ochrany zdraví. Máme řadu výzkumných infrastruktur, které fungují na principu otevřeného přístupu, což znamená, že je mohou využívat všichni potenciální uživatelé. Desítky nově vybudovaných nebo podstatně rozšířených výzkumných center mají nejmodernější vybavení a špičková výzkumná zařízení. Například bych rád zmínil výzkumné centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy, které se zabývá oblastí laserových technologií. ELI Beamlines – nejvýkonnější laser světa – je součástí projektu ELI.

V oblasti klíčových technologií je třeba vyzdvihnout jednu z potenciálně nejzajímavějších, a to je oblast umělé inteligence (AI). Cílem naší národní strategie v oblasti umělé inteligence je využít špičkový český výzkum v této přelomové technologii jako klíčový nástroj pro budoucnost našeho státu. Naši zemi nicméně nevnímáme jako izolovanou jednotku. Naše vize ve skutečnosti přesahuje naše hranice a jedním z hlavních cílů České republiky je zapojit se do činností v oblasti AI na úrovni EU. Prvním takovým krokem je vybudovat v Praze koordinační centrum pro jednu ze sítí Evropských center excelence v AI. Prioritními oblastmi výzkumu a Národní inovační strategií to nicméně nekončí. Naše inovační úsilí jde za tyto úvodní kroky a naši inovační koncepci promítáme do připravované Národní hospodářské strategie 2030.

Středem našeho zájmu je chytrá ekonomika, která bude mít pevné vazby na náš systém vzdělávání a vyspělé technologie. Stanovujeme cíle pro klíčové oblasti naší ekonomiky, včetně průmyslu, zemědělství, energetiky, dopravy a obchodu. Zabýváme se ale i tématy jako chytrá krajina, pracovní trh a regionální rozvoj. Pokud chceme skutečně posunout naši ekonomiku vpřed, musíme se řídit tímto komplexním přístupem. Inovace jsou výchozím bodem a výzkum solidním základem ke strategickému rozvoji naší chytré ekonomiky. Domníváme se ale, že klíčový je tento organický přístup. Naše cíle jsou ambiciózní a musíme na nich tvrdě a soustavně pracovat. V České republice jsme nicméně zaujali komplexní přístup a vypracovali plán, jak těchto cílů dosáhnout.

Máme před sebou výzvu stát se inovativním lídrem, být Zemí pro budoucnost.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Andrej Babiš, předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie