Videa

13. 3. 2017 13:26

VIDEO: Vláda schválila pravidla nakládání s utajovanými informacemi v elektronických spisech

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Tak dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o některých bodech, které dnes byly projednány a schváleny na jednání české vlády.

První se týká, první informace se týká novely zákona o ochraně utajovaných informací. Tato novela byla připravena Národním bezpečnostním úřadem v souladu s plánem legislativních prací. Ten původní zákon o ochraně utajovaných informací pochází z roku 2005 a je už tedy v některých oblastech zastaralý. Cílem této novely je legislativně zakotvit stanovení postupu ochrany utajovaných informací, které jsou zpracovávány v elektronickém systému spisové služby. To znamená, jedná se o zajištění administrativní bezpečnosti utajovaných skutečností, které jsou zpracovávány v nelistinné podobě, to znamená, jsou obsahem informačních systémů a podobně. Reagujeme tím na elektronizaci státní správy.

Druhou novelou zákona, kterou dnes vláda projednala a schválila, byla novela zákona o lesích, lesní zákon, kterou předkládal ministr zemědělství. My jsme se dohodli v rámci koaliční smlouvy, že samozřejmě jednak nebudeme privatizovat státní lesy samozřejmě, ale také jsme se dohodli na tom, že zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů. Novela, kterou dnes vláda schválila, která je tedy velmi stručná, tak stanoví výslovný zákaz prodávat státní lesy. Možnost prodeje je zákonem striktně omezena jenom na jasně vyjmenované případy. Ve všech případech, kdy bude docházet k jakémukoliv zcizení lesního majetku, tak bude potřeba výchozí výslovný předchozí souhlas ministra zemědělství. To znamená, je zde stanoven jasný legislativní postup a já doufám, že se podaří tuto novelu schválit v Poslanecké sněmovně. Vláda se rozhodla, že ji předloží ve zrychleném režimu, protože to skutečně není dlouhá, dlouhá materie a myslíme si, že by mohla být v Parlamentu shoda nad tím, že lesy by se zkrátka prodávat neměly.

Další téma, které bych chtěl zmínit, jsem rád, že se podařilo dnes na vládě schválit transpozity evropské směrnice, která zvyšuje bezpečnost hraček, to znamená, zpřísňuje podmínky pro obsah chemických látek v hračkách. Opět doufám, že se podaří, co nejdříve tuto novelu schválit tak, aby se posílila bezpečnost spotřebitelů v naší zemi.

Ve vládě jsme se také shodli na stanoviscích k daňovým návrhům Evropské komise. Já jsem rád, že na základě dnes schváleného stanoviska Česká republika zaujala vstřícnější postoj k projednávání návrhů, které se týkají společného základu daně z příjmu právnických osob na půdě Evropské unie. Víte, že předcházející vlády, i ty předcházející postoje Ministerstva financí k tomu příliš vstřícné nebyly, ta dnešní pozice znamená, že Česká republika je připravena se aktivně účastnit těchto jednání. Cílem těch návrhů, které se dneska projednávají v Evropské unii, je zabránit daňovým únikům, zabránit škodlivé daňové optimalizaci a zajistit, aby nadnárodní firmy odváděly daň v zemi, kde skutečně dosahují zisku, a já jsem přesvědčen, že pro Českou republiku, ve které podniká celá řada nadnárodních firem, je výhodné, abychom se aktivně podíleli na evropské debatě o tom, jak dosáhnout omezení daňových úniků. Tak tolik tedy velmi stručně k dnešnímu jednání vlády. Děkuji.

Daniel Herman, ministr kultury: Dámy a pánové, já jsem informoval na dnešní vládě o své návštěvě v Japonsku minulý týden a o vernisáži Slovanské epopeje ve významné tokijské galerii v Národním centru umění. Ta vernisáž byla naprosto velkolepá. Zúčastnilo se několik stovek lidí a první návštěvní den se zúčastnilo čtyři tisíce návštěvníků. Vernisáže se zúčastnil také předseda Dolní sněmovny japonského parlamentu pan Tadamori Oshima a kulturní diplomacie v této oblasti, musím říci, zafungovala naprosto jednoznačně, protože nejenom otázka výtvarného umění, ale například naše česká a vůbec evropská hudba se v Japonsku těší obrovskému zájmu. Já jsem vnímal s velikým zájmem to, kolik hudebních skladatelů a umělců od nás jsou v Japonsku známými osobnostmi a známými jmény. Sám jsem měl možnost zjistit, že Slovanská epopej je opravdu opečovávaná s největší možnou péčí a starostlivostí. Je umístěna v té galerii, kterou jsem zmínil, opravdu velkolepě, je jí tam věnováno několik sálů s osvětlením a péče, vlhkost, zkrátka věci technického zabezpečení jsou na té nejvyšší možné úrovni. Dále jsem jednal v Japonsku s vedením Agentury pro kulturní záležitosti, s Národním institutem pro kulturní dědictví, s vedením Národního muzea a japonské nadace, která má na starosti propagaci japonské kultury ve světě, což je přirozené, přirozená spolupráce, přirozený partner Českých center. To znamená, jak jsem řekl na začátku, kulturní diplomacie funguje, Japonsko je naším přirozeným partnerem na Dálném východě a je to země, která si rozhodně zaslouží naši velkou pozornost, a jak jsem řekl, naše kultura je tam vysoce ceněná. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie