Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

27. 8. 2014 20:06

Vláda schválila přesun agendy státní služby na Ministerstvo vnitra

Vláda na svém jednání ve středu 27. srpna 2014 schválila přesun odpovědnosti za přípravu a implementaci novely služebního zákona (č. 218/2002 Sb.) a souvisejících činností v oblasti státní služby z ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu na ministra vnitra.

Zároveň byl ministr vnitra Milan Chovanec pověřen předložit vládě do 15. září 2014 časový plán přípravy prováděcích právních předpisů ke služebnímu zákonu a dalších opatření k jeho naplnění. Vláda také udělila ministru vnitra a ministryni pro místní rozvoj mandát pro jednání s Evropskou komisí ve věci služebního zákona.

K přesunu agendy zákona o státní službě na Ministerstvo vnitra došlo na základě politického rozhodnutí ze dne 6. srpna 2014, kdy předseda vlády Bohuslav Sobotka rozhodl získat pro tuto důležitou novelu podporu napříč politickým spektrem, tedy zapracovat připomínky opozičních stran a zajistit tak jejich podporu při projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Implementace služebního zákona je nejen jednou z hlavních priorit současné vlády, deklarovanou v Programovém prohlášení vlády, ale také takzvanou ex-ante kondicionalitou (předběžnou podmínkou) Evropské komise pro Dohodu o partnerství pro následující programové období Evropských strukturálních a investičních fondů. Profesionální, transparentní a kvalitní státní správa a čerpání evropských dotací budou zajištěny pouze úspěšným naplněním této podmínky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter