Národní konvent o EU

Národní konvent

Národní konvent o Evropské unii je diskuzní platforma, která představuje stálé místo pro debatu o evropských otázkách v ČR. Projekt, koordinovaný na půdě Úřadu vlády České republiky, propojuje zástupce vlády, obou komor Parlamentu ČR a evropských institucí, odbornou veřejnost, neziskový sektor, sociální partnery a další zainteresované aktéry.

Myšlenka Národního konventu o EU vychází ze záměru vlády zintenzivnit dialog o evropských otázkách s odbornou i širší veřejností. Účelem Konventu je vyhnout se organizaci debat bez reálných výstupů, proto se vytváří platforma, která bude diskuzi zastřešovat a následně formulovat doporučení. Ta budou pravidelně prezentována Výboru pro EU.

Cíle Národního konventu o EU:
  • Iniciovat konstruktivní debatu o směřování a prioritách ČR v Evropské unii,
  • vytvořit platformu, v rámci které se setkají zástupci státní správy se zástupci občanské společnosti, odborné veřejnosti a sociálními partnery,
  • hledat co nejširší konsenzus o českých národních prioritách v Evropské unii a formulovat konkrétní doporučení pro působení ČR v EU.

Více informací a aktuální dění najdete na stránkách Národního konventu o EU.