Organizace Sekce

Sekce má na starosti koordinační a analytickou přípravu českých pozic na jednání v Evropské unii a řídí ji státní tajemník pro evropské záležitosti.  

PhDr. Štěpán Černý
pověřen řízením Sekce pro evropské záležitosti
Odbor koordinace evropských
politik
PhDr. Štěpán Černý
ředitel

Odbor koordinace hospodářských politik EU

Mgr. Zbyněk Smetana
ředitel

Odbor komunikace o evropských záležitostech JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D.
ředitel

Sekci pro evropské záležitosti tvoří tři odbory:

Odbor koordinace evropských politik (OKE)

Ředitelem odbou je PhDr. Štěpán Černý. OKE se v rámci své koordinační činnosti podílí především na formulaci, koordinaci a provádění politiky ČR ve vztahu k EU, koordinaci zajišťování práv a závazků vyplývajících z členství ČR v EU a vytváření zázemí pro činnost Výboru pro EU. Odbor dále koordinuje přípravu mandátů, instrukcí a pozic pro jednání orgánů EU a zpracovává stanoviska k jednotlivým materiálům. Více informací o OKE.

Odbor koordinace hospodářských politik EU (OKH)

Ředitelem odboru je Mgr. Zbyněk Smetana. Odbor je gestorem pro tvorbu, koordinaci a monitoring provádění Národního programu reforem ČR (NPR) a jeho vnější komunikaci. Odbor rovněž sleduje zapojení ČR do agendy strategie Evropa 2020. Ve spolupráci s OKE se podílí na formulaci, koordinaci a provádění hospodářské a finanční politiky ČR vůči EU. V neposlední řadě odbor koordinuje politiku v oblasti jednotného digitálního trhu v Evropě a je odborným gestorem za oblast evropské datové ekonomiky. Více informací o OKH.

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

V neposlední řadě plní Sekce pro evropské záležitosti i funkci informační. Odbor komunikace o evropských záležitostech řídí JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D., zprostředkovává široké veřejnosti informace o Evropské unii. Využívá k tomu tzv. Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200. Odbor dále organizačně zaštiťuje činnost Národního konventu o EU a  pořádá konference a semináře s evropskou tématikou. Více informací o OEZ.

Připojené dokumenty