Organizace Sekce

Sekce má na starosti koordinační a analytickou přípravu českých pozic na jednání v Evropské unii a řídí ji státní tajemník pro evropské záležitosti.  

Mgr. Milena Hrdinková
státní tajemnice pro evropské záležitosti
a náměstkyně Sekce pro evropské záležitosti
Odbor koordinace evropských
politik
PhDr. Štěpán Černý
ředitel

Odbor koordinace hospodářských politik EU

Alice Krutilová, Master
zástupce ředitele

Odbor komunikace o evropských záležitostech JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D.
ředitel

Sekci pro evropské záležitosti tvoří tři odbory:

Odbor koordinace evropských politik (OKE)

Ředitelem odbou je PhDr. Štěpán Černý. OKE se v rámci své koordinační činnosti podílí především na formulaci, koordinaci a provádění politiky ČR ve vztahu k EU, koordinaci zajišťování práv a závazků vyplývajících z členství ČR v EU a vytváření zázemí pro činnost Výboru pro EU. Odbor dále koordinuje přípravu mandátů, instrukcí a pozic pro jednání orgánů EU a zpracovává stanoviska k jednotlivým materiálům. Více informací o OKE.

Odbor koordinace hospodářských politik EU (OKH)

Zástupcem ředitele odboru je Mgr. Štěpán Pech. Odbor je gestorem pro tvorbu, koordinaci a monitoring provádění Národního programu reforem ČR (NPR) a jeho vnější komunikaci. Odbor rovněž sleduje zapojení ČR do agendy strategie Evropa 2020. Ve spolupráci s OKE se podílí na formulaci, koordinaci a provádění hospodářské a finanční politiky ČR vůči EU. V neposlední řadě odbor koordinuje politiku v oblasti jednotného digitálního trhu v Evropě a je odborným gestorem za oblast evropské datové ekonomiky. Více informací o OKH.

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

V neposlední řadě plní Sekce pro evropské záležitosti i funkci informační. Odbor komunikace o evropských záležitostech řídí JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D., zprostředkovává široké veřejnosti informace o Evropské unii. Využívá k tomu tzv. Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200. Odbor dále organizačně zaštiťuje činnost Národního konventu o EU a  pořádá konference a semináře s evropskou tématikou. Více informací o OEZ.

Připojené dokumenty