Organizace Sekce

Sekce má na starosti koordinační a analytickou přípravu českých pozic na jednání v Evropské unii a řídí ji státní tajemník pro evropské záležitosti.  

Aleš Chmelař, MSc.
státní tajemník pro evropské záležitosti

 

Odbor koordinace evropských
politik
PhDr. Jan Král
ředitel a zástupce státního tajemníka

Odbor koordinace hospodářských politik EU

Miroslav Benáček, MA pověřen řízením odboru

Odbor komunikace o evropských záležitostech PhDr. Lucie Poková
ředitelka

Sekci pro evropské záležitosti tvoří tři odbory:

Odbor koordinace evropských politik (OKE)

Ředitelem odboru je PhDr. Jan Král. OKE se v rámci své koordinační činnosti podílí především na formulaci, koordinaci a provádění politiky ČR ve vztahu k EU, koordinaci zajišťování práv a závazků vyplývajících z členství ČR v EU a vytváření zázemí pro činnost Výboru pro EU. Odbor dále koordinuje přípravu mandátů, instrukcí a pozic pro jednání orgánů EU a zpracovává stanoviska k jednotlivým materiálům. Více informací o OKE.

Odbor koordinace hospodářských politik EU (OKH)

Řízením odboru je pověřen Miroslav Benáček, MA. Odbor je gestorem pro tvorbu, koordinaci a monitoring provádění Národního programu reforem ČR (NPR) a jeho vnější komunikaci. Odbor rovněž sleduje zapojení ČR do agendy strategie Evropa 2020. Ve spolupráci s OKE se podílí na formulaci, koordinaci a provádění hospodářské a finanční politiky ČR vůči EU. Odbor má zároveň na starosti koordinaci aktivit stanovených Strategií podpory Čechů v institucích EU. Zajišťuje také výkon činností spojených s funkcí koordinátora digitální agendy. Více informací o OKH.

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

V neposlední řadě plní Sekce pro evropské záležitosti i funkci informační. Odbor komunikace o evropských záležitostech, který vede PhDr. Lucie Poková, zprostředkovává široké veřejnosti informace o Evropské unii. Využívá k tomu tzv. Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200. Odbor dále organizačně zaštiťuje činnost Národního konventu o EU a  pořádá konference a semináře s evropskou tématikou. Více informací o OEZ.

 

 

 

 

 

 

 

Připojené dokumenty